Khoa y dược học quân sự tại Bách Khoa
Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cơ sở tại Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng thông báo lịch học quân sự năm 2016 dành cho khóa 7, khóa 8 ngành Dược sĩ, Điều dưỡng. - Thời gian: ...
Thời khóa biểu đợt 1
Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cơ sở tại Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng nhập học đợt 2 năm 2016 cho các ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng và Y sỹ đa khoa. Khoa ...
Thời khóa biểu đợt 1
Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội cơ sở tại Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng nhập học đợt 1 năm 2016 cho các ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng và Y sỹ đa khoa. Khoa ...
Thời khóa biểu Cao đẳng dược khóa 7
Trường Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội - Khoa Y dược thông báo Thời khóa biểu lớp Cao đẳng dược khóa 7 Cơ sở tại Bách Khoa năm 2016. - Thời gian học và thi: Buổi sáng từ ...
Thời khóa biểu Cao đẳng điều dưỡng
Trường Cao đẳng Công nghệ và thương mại Hà Nội - Khoa Y dược thông báo Thời khóa biểu lớp Cao đẳng điều dưỡng khóa 7 Cơ sở tại Bách Khoa năm 2016. - Thời gian học và thi: Buổi chiều ...

Chat Live Facebook