Ngành dược học những môn gì tại Cao đẳng dược Hà Nội

Trong ngành dược có rất nhiều môn học khác nhau đòi hỏi bạn phải có những kiến thức cần thiết. Vậy khi học cao đẳng dược Hà Nội phải học những môn gì?
Khi theo học ngành dược, sinh viên cần phải học đầy 03 bộ môn chính: Môn học cơ bản (Đại cương), môn học cơ sở ngành và môn học chuyên ngành.

1. Bộ môn cơ bản (Department of Basic Sciences)

– Giới thiệu chung: Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các môn học đai cương.
– Các môn học điển hình: Toán cao cấp – Xác suất thống kê, Hóa đại cương vô cơ, Hóa hữu cơ, Sinh đại cương, Vật lý đại cương

2. Bộ môn cơ sở (Department of Basic Sciences in Pharmacy)

– Giới thiệu chung: Bộ môn ghép của nhiều bộ môn Y học cơ sở, đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu trong phạm vi 08 học phần.
– Các môn học điển hình: Giải phẫu, Sinh lý, Vi sinh, Ký sinh trùng, Sinh lý bệnh Miễn dịch, Hóa sinh, Bệnh học…

3. Các bộ môn chuyên ngành

Bệnh học, Dược lý 2, Dược lâm sang, Kinh tế Dược, Marketting Dược, Quản trị kinh doanh Dược, Đảm bảo chất lượng thuốc, Pháp chế Dược, Kỹ năng giao tiếp, bán hàng

Cao đẳng điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm?

Ngành dược học những môn gì?

Dưới đây khoayduoc.edu.vn có liệt kê chi tiết một số môn học chuyên ngành để sinh viên có thể nắm được nội dung các môn học ngành dược:
– Thực vật: Gồm 2 nội dung về thực vật và viết, đọc tên thuốc. Giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng cơ bản về thực vật làm cơ sở cho việc nghiên cứu, sưu tầm, kiểm nghiệm. Viết và đọc tên thuốc, cây thuốc theo tiếng Latin, theo danh pháp dược điển.
– Hoá sinh: Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng hoá học xảy ra trong cơ thể người và ứng dụng chúng trong công tác nghiên cứu về thuốc và xét nghiệm cận lâm sàng, giúp cho công tác điều trị bệnh.
– Dược lý học I, II: Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về dược động học, dược lực học, dược lý học được áp dụng cho việc hướng dẫn sử dụng thuốc có hiệu quả.
– Tổ chức và quản lý dược: Giúp sinh viên có kiến thức cơ bản nắm được lý luận và những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược: các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc, mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp và thực thi nhiệm vụ của một cán bộ dược có trình độ cao đẳng.
– Bào chế I, II: Giúp sinh viên có những kiến thức và kĩ năng cơ bản để bào chế các dạng thuốc thông dụng bằng quy trình và thiết bị công nghệ thích hợp, tiêu chuẩn chất lượng các dạng thuốc. Hướng dẫn sử dụng dạng thuốc an toàn, hợp lý.
– Hóa dược I, II: Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về tổng hợp hóa dược, mối liên quan cấu trúc, tác dụng, tính chất hóa lý, chất lượng dược chất, cấu tạo, phư¬ơng pháp điều chế, phương pháp kiểm nghiệm và áp dụng điều trị của nguyên liệu hóa dược
– Kiểm nghiệm: Các phương pháp đảm bảo chất lượng thuốc theo đúng qui trình, qui phạm, góp phần quản lý chất lượng thuốc.
Các yếu tố và điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo tính chính xác, khoa học, tin cậy cho các kết quả thí nghiệm, các biện pháp đảm bảo chất lượng thí nghiệm. Tập trung vào các nội dung: xây dựng nội qui phòng thí nghiệm; dự trù, cung ứng vật tư, hoá chất, dung môi, nước,… cho phòng thí nghiệm; vệ sinh, quản lí, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị thí nghiệm, các nội dung GLP, ISO-hệ thống đảm bảo chất lượng; các biện pháp đảm bảo chất lượng thử nghiệm, thí nghiệm.
– Quản lý, tồn trữ thuốc: Giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về quy trình bảo quản, quản lý tồn trữ thuốc và trang thiết bị; nội dung về GSP (Good Store Practise).

Comments

comments


Chat Live Facebook