Chuyển đổi Đề-xi-mét sang Centimet(dm → cm) | 1dm bằng bao nhiêu cm

Quy thay đổi kể từ Đề-xi-mét thanh lịch Centimet (dm → cm)

⚡ Đề-xi-mét

Đêximét hoặc đềximét (ký hiệu dm) là một trong những đơn vị chức năng đo chiều nhiều năm vô hệ mét

Bạn đang xem: Chuyển đổi Đề-xi-mét sang Centimet(dm → cm) | 1dm bằng bao nhiêu cm

Bảng đề-xi-mét

Để hoàn toàn có thể triển khai thay đổi đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm thì tao rất cần phải làm rõ được thực chất của luật lệ thay đổi này là gì. Khi tiếp tục cầm được thực chất thì chỉ cần thiết dịch gửi lốt phẩy thanh lịch ngược hoặc thanh lịch nên từng đơn vị chức năng đo ngay lập tức sau nó là một trong những chữ số hoặc thêm 1 chữ số 0 (nếu thiếu) ứng với từng đơn vị chức năng đo.

⚡ Centimet

Một centimet (đọc là xen-ti-mét hoặc xăng-ti-mét) ghi chép tắt là centimet là một trong những khoảng cách vì như thế 1/100 mét. Tiếng Việt còn gọi đơn vị chức năng này là phân tây. 

Xem thêm: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

1 centimet (1 phân) vì như thế từng nào milimet, inches, dm, m, ft, km?

Sắp xếp theo đuổi trật tự kể từ nhỏ cho tới rộng lớn những đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm trên: milimet < inches < dm < ft < m < km. Trong số đó 1 inch = 2.54 centimet, suy ra:

Xem thêm: Tím pastel hợp với màu gì? Các mẫu váy tím pastel xinh xắn 2024

 • 1 centimet = 10 mm
 • 1 centimet = 0.3937 inch
 • 1 centimet = 0.1 dm
 • 1 centimet = 0,0328 ft
 • 1 centimet = 0.01 m
 • 1 centimet = 0.001 km

Quy thay đổi kể từ Đề-xi-mét thanh lịch Centimet (dm → cm)

1 dm vì như thế từng nào centimet ? Công cụ quy thay đổi kể từ Đề-xi-mét đi ra Centimet (dm → cm) vì như thế tiện lợi thay đổi đơn vị chức năng online thẳng. Chỉ cần thiết nhập độ quý hiếm sở hữu ngay lập tức thành quả & công thức cơ hội đổi

Xem thêm:

 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Ki-lô-mét (dm → km)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Héc-tô-mét (dm → hm)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Đề-ca-mét (dm → dam)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Mét (dm → m)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Centimet (dm → cm)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Milimét (dm → mm)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Inch (dm → in)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Pixel (dm → px)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Thước Anh (dm → yd)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Foot (dm → ft)
 • Quy thay đổi Đề-xi-mét thanh lịch Dặm (dm → mile)