Phân tích tác động của phá giá tiền tệ đến tăng trưởng kinh tế VN thời kỳ 2000-2012

  • NGUYỄN MINH HẢI
  • PHAN TẤT HIỂN
  • ĐẶNG HUYỀN LINH

Abstract

Mục tiêu xài nội dung bài viết là phân tích tác dụng của huỷ giá bán chi phí tệ cho tới phát triển kinh tế tài chính ở VN. Cách tiếp cận ở đấy là dùng loại quy mô hồi quy fake tiếp bóng (STR) ước tính mối quan hệ thân thiện tỉ giá bán thực, cung chi phí, đầu tư của nhà nước với sản lượng (GDP) của VN quá trình 2000-2012. Kết ngược đã cho thấy tác dụng huỷ giá bán chi phí tệ đem cảm giác không ngừng mở rộng sản lượng nếu như phát triển cung chi phí thấp rộng lớn ngưỡng 24,46%. trái lại, Lúc vận tốc phát triển cung chi phí cao hơn nữa ngưỡng này thì huỷ giá bán chi phí tệ tiếp tục tác dụng xấu đi cho tới sản lượng.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a2e2612f-3166-4872-bb6f-030fe2378d34

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Very Peri - Màu của hy vọng

Viện màu Pantone đã công bố màu sắc lên ngôi năm 2022 là một màu sắc hoàn toàn mới, được đặt cho cái tên tràn đầy lạc quan là “17-3938 Very Peri” - màu tím hoa dừa cạn, với thông điệp đổi mới, lạc quan và hy vọng thế giới sớm vượt qua đại dịch.