giá trị hao mòn lũy kế Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

giá trị hao hao mòn lũy kế

Bạn đang xem: giá trị hao mòn lũy kế Tiếng Anh là gì

accumulated depreciation

NOUN

/əˈkjumjəˌleɪtɪd dɪˌpriʃiˈeɪʃən/

Giá trị hao hao mòn luỹ nối tiếp là tổng số độ quý hiếm hao hao mòn của gia tài thắt chặt và cố định tính cho tới thời khắc report. Giá trị này được tấp tểnh bởi nhập cuộc nhập sinh hoạt phát hành marketing, bởi bào hao mòn của đương nhiên, bởi tiến bộ cỗ chuyên môn, nhập quy trình sinh hoạt của gia tài thắt chặt và cố định.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính BHXH 1 lần online dễ thực hiện năm 2023

1.

Giá trị hao hao mòn lũy nối tiếp thông thường được trình diễn bên trên bảng bằng phẳng kế toán tài chính tức thì bên dưới loại gia tài vốn liếng sở hữu tương quan.

Accumulated depreciation is usually presented on the balance sheet just below the related capital asset line.

2.

Xem thêm: Môn Văn 8 - Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

Nếu không tồn tại độ quý hiếm hao hao mòn lũy nối tiếp, một doanh nghiệp tiếp tục nên Chịu toàn cỗ ngân sách của một gia tài nhập năm mua sắm, điều này hoàn toàn có thể tác dụng xấu đi cho tới kỹ năng sinh điều.

Without accumulated depreciation, a company would incur the entire cost of an asset in the year of the purchase, which could negatively impact profitability.

Giá trị hao hao mòn luỹ nối tiếp (accumulated depreciation) là tổng số độ quý hiếm hao hao mòn (total depreciation) của gia tài thắt chặt và cố định (fixed assets) tính cho tới thời khắc report. Giá trị này được tấp tểnh bởi nhập cuộc nhập sinh hoạt phát hành marketing, bởi bào hao mòn của đương nhiên (natural erosion), bởi tiến bộ cỗ chuyên môn (technical progress), nhập quy trình sinh hoạt của gia tài thắt chặt và cố định.