Phương trình hóa học của ch3cooh + naoh

Trong nội dung bài viết tiếp sau đây bản thân tiếp tục share với chúng ta về phương trình chất hóa học của ch3cooh + naoh và một trong những bài xích tập luyện áp dụng đem đáp án cụ thể nhất nhé.

1. Phương trình chất hóa học của ch3cooh + naoh

Phương trình CH3COOH thuộc tính với NaOH

Bạn đang xem: Phương trình hóa học của ch3cooh + naoh

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Điều khiếu nại đề phản xạ xảy ra: Phản ứng xẩy ra ngay lập tức ĐK thông thường.

ch3cooh + naoh

Phương trình CH3COOH thuộc tính với NaOH

2. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?

A. Axit axetic là hóa học lỏng, ko màu sắc, vị chua, tan vô hạn nội địa.

B. Axit axetic là nguyên vật liệu nhằm pha trộn dược phẩm, phẩm nhuộm, hóa học mềm và tơ tự tạo.

C. Giấm ăn là hỗn hợp axit axetic đem độ đậm đặc kể từ 2 cho tới 5%.

D. bằng phẳng cơ hội lão hóa etan với hóa học xúc tác tương thích người tớ chiếm được axit axetic

Đáp án D

Câu 2. Đun rét axit axetic với rượu etylic đem axit sunfuric thực hiện xúc tác thì người tớ chiếm được một hóa học lỏng ko màu sắc, hương thơm thơm tho, ko tan nội địa và nổi bên trên mặt mày nước. Sản phẩm cơ là

A. đimetyl ete

B. etyl axetat

C. rượu etylic

D. metan

Đáp án B

Câu 3. Dãy hóa học phản xạ với axit axetic là

A. ZnO, Cu, Na2CO3, KOH

B. ZnO, Fe, Na2CO3, Ag

C. SO2, Na2CO3, Fe, KOH

D. ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

Đáp án D

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

2Fe + 6CH3COOH → 2Fe(CH3COO)3 + 3H2

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

Câu 4. Phương pháp sẽ là văn minh nhằm pha trộn axit axetic là:

A. Tổng hợp ý kể từ CH3OH và CO

B. Phương pháp lão hóa CH3CHO

C. Phương pháp lên men giấm kể từ ancol etylic

D. Điều chế kể từ muối bột axetat

Đáp án A

Câu 5. Vì sao nhiệt độ chừng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol tương ứng?

A. Vì ancol không tồn tại link hidro, axit đem link hidro

B. Vì link hidro của axit bền lâu hơn của ancol

C. Vì lượng phân tử của axit rộng lớn hơn

D. Vì axit đem 2 vẹn toàn tử oxi

Đáp án B

Câu 6. Hòa tan trọn vẹn 12 gam CuO vô hỗn hợp CH3COOH 10% . Khối lượng hỗn hợp CH3COOH nhớ dùng là

A. 360 gam

B. 180 gam

C. 340 gam

D. 120 gam

Đáp án: B

Số mol của đồng oxit bằng:

nCuO = 12/80 = 0,15 mol

Phương trình phản ứng

2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O

0,3                0,15 mol

Xem thêm:

Khối lượng axit axetic đem vô hỗn hợp là: maxit = 0,3.60 = 18 gam.

Khối lượng hỗn hợp axit axetic là: mdd = 18.100%/10% = 180 gam

Câu 7. Có 3 hóa học cơ học đem công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu tình cờ là A, B và C. Biết:

Chất A và B thuộc tính với K.

Chất C ko tan nội địa.

Chất A phản xạ được với Na2CO3.

Vậy A, B, C thứu tự đem công thức phân tử là

A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.

B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.

C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.

D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.

Đáp án D

Chất C một vừa hai phải thuộc tính với Na, một vừa hai phải thuộc tính với Na2CO3 => vô phân tử đem group –COOH

=> C là C2H4O2

Chất A thuộc tính được với Na => vô phân tử đem group –OH => A là C2H5OH hoặc C2H6O

Chất B ko tan nội địa, ko phản xạ với Na và Na2CO3 => B là etilen: CH2=CH2

Câu 8. Cho m gam axit CH3COOH thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 200ml hỗn hợp NaOH 2M . Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y. Tính độ quý hiếm của m?

A. 6 gam

B. 12 gam

C. 18 gam

D. 24 gam

Đáp án D

Phương trình hóa học

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,4 → 0,4

=> m = 0,4 . 69 =  24 gam

Câu 9. Cho m gam láo hợp ý X bao gồm CH3COOH và CH3COOC2H5 thuộc tính với hỗn hợp NaOH 1M thì một vừa hai phải không còn 300ml. Tách lấy toàn cỗ lượng rượu etylic tạo nên rồi mang đến thuộc tính với Na

thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính lượng của từng hóa học vô láo hợp ý bên trên.

A. 6 gam; 17,6 gam

B. 12 gam; 35,2 gam

C. 3 gam; 8,8 gam

D. 8 gam; 23,5 gam

Đáp án: A

Gọi số mol CH3COOH là x

số mol CH3COOC2H5 là nó.

Phương trình hoá học

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

x mol →  x mol

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

y mol →  nó mol

Số mol NaOH phản xạ là : x + nó = 300/1000×1 = 0,3 (mol)

Phương trình hoá học tập của phản xạ thân thiết rượu etylic với Na :

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

y → y/2

Ta đem y/2=2,24/22,4 = 0,1→ nó = 0,2 (mol)

Thay nó = 0,2 vô phương trình x + nó = 0,3, tớ đem :

x = 0,3 – 0,2 = 0,1 (mol).

Xem thêm: Củng cố kiến thức

Vậy lượng axit axetic là: 60 . 0,1 = 6 (gam).

Khối lượng etyl axetat là: 88 x 0,2 = 17,6 (gam).

Trên đó là share của tớ về phương trình chất hóa học ch3cooh + naoh và một trong những bài xích tập luyện áp dụng tương quan, cảm ơn chúng ta vẫn theo dõi dõi nội dung bài viết của tớ nhé.