Tổng hợp bài tập câu điều kiện loại 2 CÓ ĐÁP ÁN

Câu ĐK loại 2 (Conditional Type 2) là loại câu ĐK được dùng nhằm thao diễn miêu tả điều không tồn tại thiệt hoặc ko ra mắt ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là một trong trong mỗi căn nhà điểm ngữ pháp xuất hiện tại nhiều trong những đề đua Tiếng Anh từng năm.

Bài viết lách tiếp tục khối hệ thống lại kỹ năng và tổ hợp những bài tập câu điều kiện loại 2 nhằm chúng ta thực hành thực tế và nắm rõ cấu hình và dùng kể từ những cấu hình cơ phiên bản cho tới dạng hòn đảo ngữ nhé.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập câu điều kiện loại 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài luyện về câu ĐK loại 2 cơ phiên bản và nâng cao
Bài luyện về câu ĐK loại 2 cơ phiên bản và nâng cao

1. Sơ lược kỹ năng về câu ĐK loại 2 nhập Tiếng Anh

Để thực hiện những bài tập câu điều kiện loại 2 một cơ hội đúng mực, trước tiên, chúng ta hãy nằm trong IELTS LangGo ôn lại công thức, cách sử dụng nhé.

1.1. Cấu trúc câu ĐK loại 2

Tương tự động tựa như các loại câu ĐK không giống nhập Tiếng Anh, câu ĐK loại 2 bao gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề ĐK (Mệnh đề If) và Mệnh đề chủ yếu.

Công thức công cộng như sau:

Mệnh đề If

Mệnh đề chính

If + S + V-ed/V2,

S  + would (not) + V-inf

Ví dụ:

 • If I were you, I would join the year-end các buổi party. (Nếu cô ấy ko dành hết thời gian, cô ấy rất có thể nhập cuộc bữa tối nằm trong Shop chúng tôi.)
 • If he studied harder, he would pass the exam with flying colors. (Nếu anh ấy học tập cần mẫn rộng lớn, anh ấy tiếp tục đỗ kỳ đua với sản phẩm cao.)
Công thức câu ĐK loại 2
Công thức câu ĐK loại 2

1.2. Cách dùng câu ĐK loại 2

Trong Tiếng Anh, câu ĐK loại 2 được dùng trong những tình huống sau:

 • Nói về một vụ việc, hành vi, vụ việc không tồn tại thiệt ở hiện tại tại

Ví dụ: If I won the lottery, I would buy a beach house. (Nếu tôi trúng số, tôi tiếp tục mua sắm 1 căn căn nhà mặt mũi bờ đại dương.)

 • Đưa đi ra câu nói. khuyên răn hoặc đề xuất người không giống một cơ hội lịch sự

Ví dụ: If I were you, I wouldn't worry too much about the future. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục không lo ngại lắng rất nhiều về sau này.)

 • Dùng nhằm kể từ chối một câu nói. đề nghị

Ví dụ: If I didn't have a prior commitment, I would gladly join your project. (Nếu tôi không tồn tại chương trình vẫn khẳng định trước, tôi tiếp tục vui vẻ lòng nhập cuộc dự án công trình của người tiêu dùng.)

 • Nói về một điều không tồn tại thiệt chỉ mang tính chất fake tưởng

Ví dụ: If time travel were possible, I would go back to tướng witness historical events. (Nếu du hành thời hạn rất có thể, tôi tiếp tục trở lại nhằm tận mắt chứng kiến những sự khiếu nại lịch sử hào hùng.)

 • Đặt thắc mắc mang tính chất fake tưởng, không tồn tại thiệt thực tế

Ví dụ: If you had the chance to tướng live anywhere in the world, where would you choose? (Nếu chúng ta với thời cơ sinh sống ở bất kể đâu bên trên toàn cầu, các bạn sẽ lựa chọn ở đâu?)

1.3. Đảo ngữ với câu ĐK loại 2

Để thực hiện những bài xích luyện viết lách lại câu ĐK loại 2 dạng hòn đảo ngữ, chúng ta cần thiết tóm được 2 cấu hình hòn đảo ngữ sau:

Nắm chắc chắn công thức nhằm thực hiện bài tập câu điều kiện loại 2 viết lách lại câu
Nắm chắc chắn công thức nhằm thực hiện bài tập câu điều kiện loại 2 viết lách lại câu
 • Với động kể từ to tướng be: Were + S + (not) + N/Adj, S + would/might/could + V

Ví dụ: Were the weather not ví unpredictable, we might plan an outdoor sự kiện. (Nếu khí hậu bất biến không thể đoán trước, tất cả chúng ta rất có thể lên plan tổ chức triển khai một sự khiếu nại ngoại thành.)

 • Với động kể từ thường: Were + S + (not) + to tướng V-inf, S + would/might/could + V

Ví dụ: Were I to tướng receive the necessary tư vấn, I would reconsider my involvement in the project. (Nếu tôi có được sự tương hỗ quan trọng, tôi rất có thể đánh giá lại sự nhập cuộc của tôi nhập dự án công trình.)

1.4. Các trở nên thể của câu ĐK loại 2

Các dạng trở nên thể đều xuất hiện tại nhập mệnh đề ĐK (If) và mệnh đề chủ yếu của câu ĐK loại 2.

Với trở nên thể nhập mệnh đề If:

 • If + S + was/were + V-ing, S + would/could + V-inf

Ví dụ: If it were snowing outside, we could build a snowman together. (Nếu ngoài cộng đồng đang được tuyết, tất cả chúng ta rất có thể xây một chú tuyết bên cạnh nhau.)

 • If + S + had + V-ed/V3, S + would/could + V-inf

Ví dụ: If they had completed the project on time, they would receive praise from the client. (Nếu bọn họ vẫn hoàn thành xong dự án công trình đích hạn, bọn họ tiếp tục có được câu nói. biểu dương kể từ người tiêu dùng.)

Với trở nên thể nhập mệnh đề chính:

 • If + S + V-ed, S + would/could/might/had to… + be + V-ing

Ví dụ: If he had attended the training sessions, he would be performing better in the competition. (Nếu anh ấy vẫn nhập cuộc những buổi giảng dạy, anh ấy tiếp tục màn biểu diễn chất lượng rộng lớn nhập cuộc đua.)

 • If + S + V-ed, S + V-ed

Ví dụ: If she missed the train, she arrived late to tướng the meeting. (Nếu cô ấy lỡ chuyến tàu, cô ấy đã đi đến muộn buổi họp.)

1.5. Phân biệt câu ĐK loại 2 với câu ĐK loại 1

Các các bạn hãy nằm trong IELTS LangGo dò xét hiểu sự khác lạ thân thiện 2 loại câu ĐK này nhằm đoạt được những bài xích luyện câu ĐK loại 1 và 2 nhé.

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 1

Cấu trúc

If + S + V-ed, S + would/could/should + V-inf

If + S + V(s/es), S + will + V-inf

Cách sử dụng

Diễn đạt về một vụ việc không tồn tại thiệt và ko thể xẩy ra ở hiện tại tại

Ví dụ: If I had more time, I would travel around the world. (Nếu tôi nhận thêm thời hạn, tôi tiếp tục chuồn du ngoạn xung quanh toàn cầu.)

Diễn đạt về sự việc việc hoặc tài năng rất có thể nhập sau này nếu như ĐK được đáp ứng

Ví dụ: If you study hard, you will pass the exam. (Nếu bạn làm việc cần mẫn, các bạn sẽ đỗ kỳ đua.)

Đưa đi ra câu nói. khuyên răn, đề nghị

Ví dụ: If I were you, I would take some time off to tướng relax and recharge. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục nghỉ ngơi một thời hạn nhằm thư giãn giải trí và hấp thụ tích điện.)

Diễn đạt về lời hứa hẹn, ý định, ý chí nhập tương lai

Ví dụ: If I see him, I will tell him the news.

(Nếu tôi bắt gặp anh ấy, tôi tiếp tục thưa mang đến anh ấy thông tin tức.)

2. Tổng ăn ý những dạng bài tập câu điều kiện loại 2

Sau Khi ôn luyện lại kỹ năng, chúng ta hãy vận dụng nhập thực hiện một vài bài xích luyện về câu ĐK loại 2 được tổ hợp sau đây nhé.

Bài luyện câu ĐK loại 2 trắc nghiệm và tự động luận
Bài luyện câu ĐK loại 2 trắc nghiệm và tự động luận

2.1. Các bài tập câu điều kiện loại 2 cơ bản

Bài 1: Bài luyện câu ĐK loại 2 phân chia động kể từ nhập ngoặc nhập dù trống

1. If the children (be) more careful, they (not break) the vase.

2. If the company (invest) in renewable energy, it (help) the environment.

3. If they (know) about the traffic, they (take) a different route.

4. If the students (show) more interest, the class (be) more engaging.

5. If the traffic (flow) more smoothly, we (not reach) our destination later.

6. If you (speak) more slowly, I (understand) you better.

7. If she (win) the lottery, she (travel) around the world.

8. If the team (practice) regularly, they (win) more matches.

9. If the technology (advance) faster, we (have) more innovative solutions.

10. If it (snow), we (build) a snowman.

11. If you (be) more careful, you (not break) the vase.

12. If they (know) about the traffic, they (take) a different route.

13. If the government (provide) better healthcare, people (lead) healthier lives.

14. If the team (practice) regularly, they (win) more matches.

15. If your parents (visit) more often, they (see) the changes you've made.

Đáp án

1. were - would not break

2. invested - would help

3. knew - would take

4. showed - would be

5. flowed - would not reach

6. spoke - would understand

7. won - would travel

8. practiced - would win

9. advanced - would have

10. snowed - would build

11. were - would not break

12. knew - would take

13. provided - would lead

14. practiced - would win

15. visited - would see

Bài 2: Bài luyện viết lách lại câu ĐK loại 2 dùng dạng hòn đảo ngữ

1. If he were more confident, he would likely pursue leadership roles.

→ Were …

2. If she knew more about art history, she would appreciate the paintings in the museum.

→ Were …

3. If they lived in a warmer climate, they would probably spend more time outdoors.

→ Were …

4. If the company invested in employee training, it would likely improve overall performance.

→ Were …

5. If he spoke more languages, he would have a broader range of job opportunities.

→ Were …

6. If we knew the recipe, we would cook that delicious dish ourselves.

→ Were …

7. If it snowed, they would build a snowman in the backyard.

→ Were …

8. If the team practiced more consistently, they would perform better in competitions.

→ Were …

9. If she had more time, she would volunteer at the local animal shelter.

→ Were …

10. If you were more patient, you would likely avoid unnecessary stress.

→ Were …

Đáp án

1. Were he more confident, he would likely pursue leadership roles.

2. Were she more knowledgeable about art history, she would appreciate the paintings in the museum.

3. Were they to tướng live in a warmer climate, they would probably spend more time outdoors.

4. Were the company to tướng invest in employee training, it would likely improve overall performance.

5. Were he to tướng speak more languages, he would have a broader range of job opportunities.

6. Were we to tướng know the recipe, we would cook that delicious dish ourselves.

7. Were it to tướng snow, they would build a snowman in the backyard.

8. Were the team to tướng practice more consistently, they would perform better in competitions.

9. Were she to tướng have more time, she would volunteer at the local animal shelter.

10. Were you more patient, you would likely avoid unnecessary stress.

2.2. Các bài tập câu điều kiện loại 2 nâng cao

Bài 1: Chia động kể từ thích hợp nhằm điền nhập dù trống

1. If it is snowing tomorrow, the kids __________ (to build) a snow fort in the backyard.

Xem thêm:

2. If she finished her degree last year, she might __________ (to work) in a prestigious company now.

3. If we had invested in technology earlier, we __________ (to have) a more advanced system now.

4. If she __________ (to sing) at the sự kiện, don't forget to tướng record her performance.

5. Were he not an expert in computer programming, he might __________ (not be) offered such a challenging job.

6. If he continues to tướng exercise, he __________ (to achieve) his fitness goals by the over of the year.

7. If the students __________ (to complete) the project earlier, they would receive higher grades.

8. If the musicians have composed a new tuy vậy, they __________ (to perform) it at the upcoming concert.

9. If we __________ (finish) the project sooner, we might be presenting it now.

10. __________ (To be) she not to tướng discover the hidden passage in the ancient manuscript, she might never uncover the truth about the lost civilization.

11. If we completed the training earlier, we could __________ (to lead) the workshop now.

12. If the chef __________ (to cook) the dish perfectly, don't forget to tướng compliment his culinary skills.

13. If the data analysis is accurate, it __________ (not to tướng raise) any concerns among the peer reviewers.

14. If the interview responses seem inconsistent, __________ (not to tướng dismiss) them without further investigation.

15. Were the political climate less turbulent, investors __________ (to show) more confidence in the market.

Đáp án

1. will build

2. be working

3. would have

4. sings

5. not be

6. will be achieving

7. had completed

8. will perform

9. finished

10. Were

11. be leading

12. cooks

13. will not raise

14. don't dismiss

15. would show

Bài 2: Chọn đáp án đích điền nhập điểm trống

1. If he ________________ (not have) a meeting tomorrow, he ________________ (join) us for lunch.

a. doesn't have / will join

b. didn't have / would join

c. wouldn't have / joins

2. Were she not an expert in negotiations, the khuyễn mãi giảm giá ________________ through.

a. won't go

b. doesn't go

c. wouldn't go

3. If she ________________ (not be) ví busy, she ________________ (attend) the conference.

a. wasn't / would attend

b. weren't / attends

c. isn't / will attend

4. The team ________________ the championship if they ________________ better strategies.

a. will win / devise

b. wins / devise

c. would win / devised

5. If it ________________ (rain) tomorrow, we ________________ (stay) at trang chính.

a. rained / would stay

b. rains / will stay

c. would rain / stays

6. Were they not ví focused on short-term gains, they ________________ (invest) in sustainable projects.

a. invest

b. would invest

c. will invest

7. If it ________________ (be) a regular occurrence, we ________________ (be) concerned.

a. is / are

b. will be / are

c. were / would be

8. Were it not for his strong leadership skills, the team ________________ (not achieve) such remarkable success.

a. doesn't achieve

b. wouldn't achieve

c. won't achieve

9. If she ________________ (not be) ví persistent, she ________________ (give up) on her dream.

a. weren't / would give up

b. wouldn't be / gives up

c. isn't / gives up

10. If I ________________ you, I ________________ that job opportunity.

a. am / will take

b. will be / take

c. were / would take

11. If they ________________ (realize) the potential impact earlier, they ________________ (implement) changes.

a. realized / would implement

b. realize / implement

c. will realize / implement

12. ________________ heavily rainy, the outdoor concert ________________ as scheduled.

a. Were it not / would proceed

b. If it weren't for / would have proceeded

c. Would it not be / proceeds

13. If they ________________ (not face) budget constraints, they ________________ (launch) a more extensive marketing chiến dịch.

a. don't face / launch

b. didn't face / would launch

c. won't face / will launch

14. He ________________ the prestigious award if he ________________ his groundbreaking research.

a. would win / published

b. won / publishes

c. wins / will publish

15. If I were you, I ________________ more attention to tướng developing my leadership skills.

a. will pay

b. would paid

c. would pay

Đáp án

1. doesn't have / will join

2. wouldn't go

3. wasn't / would attend

4. would win / devised

5. rains / will stay

6. would invest

7. were / would be

8. wouldn't achieve

9. weren't / would give up

10. were / would take

11. realized / would implement

12. Were it not / would proceed

13. didn't face / would launch

14. would win / published

Xem thêm: 50 hình ảnh anime đẹp nhất

15. would pay

IELTS LangGo tin tưởng rằng phần khối hệ thống kỹ năng và những bài tập câu điều kiện loại 2 nhập bài học kinh nghiệm tiếp tục khiến cho bạn nắm rõ cấu hình và cơ hội dùng dạng ngữ pháp này.

Các các bạn hãy thực hiện những bài xích luyện thiệt trang nghiêm trước lúc kiểm tra đáp án nhằm coi bản thân lưu giữ lý thuyết ko nhé.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Very Peri - Màu của hy vọng

Viện màu Pantone đã công bố màu sắc lên ngôi năm 2022 là một màu sắc hoàn toàn mới, được đặt cho cái tên tràn đầy lạc quan là “17-3938 Very Peri” - màu tím hoa dừa cạn, với thông điệp đổi mới, lạc quan và hy vọng thế giới sớm vượt qua đại dịch.

Acetat

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia