Lập bảng phân phối xác xuất của $X$ và viết hàm phân phối - Xác suất - Thống kê

#1

Đã gửi 01-10-2012 - 10:26

1) phun thường xuyên 3 viên đạn song lập nhập bia. xác xuất trúng đích của từng viên là 0,6. gọi X là số viên đạn trúng đích. lập bảng phân phối xác xuất của X và ghi chép hàm phân phối
giúp dùm e bài bác này đi


#2

Đã gửi 02-10-2012 - 09:14

vantho302

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 82 Bài viết

* Lý thuyết: (st)
Gọi X là số thứ tự phát triển thành cố A xẩy ra nhập n luật lệ demo, thì X là đại lượng tình cờ tách rốc nhận những độ quý hiếm rất có thể với 0, 1, 2, …, n. Xác suất nhằm X nhận những độ quý hiếm ứng được xem vị công thức Bernoulli:
${P_x} = P\left( {X = x} \right) = C_n^x{p^x}{\left( {1 - p} \right)^{n - x}}$ với $x = 0,1,2,...,n$
$p$ là phần trăm phát triển thành cố $A$ xảy ra
Nói cách tiếp, phân phối nhị thức nối liền với việc tái diễn n thứ tự một luật lệ demo với nhì sự khiếu nại trái chiều (thành công và thất bại; xẩy ra và ko xảy ra) với X là số thứ tự thành công xuất sắc. Việc tái diễn ở phía trên tức là mặt hàng luật lệ demo được tổ chức nhập nằm trong ĐK và song lập cùng nhau.
Như vậy bảng phân phối xác suất của đại lượng tình cờ X phân phối theo gót quy luật nhị thức với dạng:
Hình tiếp tục gửi

Xem thêm: Cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh dễ nhất | ZIM Academy

* Áp dụng:
Xác suất phun trúng đích là $p=0.6$
Xác suất phun trượt là $q=0.4$
Gọi X là số viên đạn phun trúng đích
$\begin{array}{l}
P\left( {X = 0} \right) = C_n^0{p^0}{q^n} = C_3^0*{\left( {0,6} \right)^0}*{\left( {0,4} \right)^3} = 0,064\\
P\left( {X = 1} \right) = C_n^1{p^1}{q^{n - 1}} = C_3^1*{\left( {0,6} \right)^1}*{\left( {0,4} \right)^2} = 0,288\\
P\left( {X = 2} \right) = C_n^2{p^2}{q^{n - 2}} = C_3^2*{\left( {0,6} \right)^2}*\left( {0,4} \right) = 0,432\\
P\left( {X = 3} \right) = C_n^3{p^3}{q^0} = C_3^3*{\left( {0,6} \right)^3}*{\left( {0,4} \right)^0} = 0,216
\end{array}$
Từ cơ tao với bảng phân phối xác suất.
Hình tiếp tục gửi
Hàm phân phối xác suất:
${F_X}\left( X \right) = \left\{ \begin{array}{l}
0{\rm{ neu }}x \le 0\\
0,064{\rm{ neu 0}} < x \le 1\\
0,288{\rm{ neu }}1 < x \le 2\\
0,432{\rm{ neu }}2 < x \le 3\\
0,216{\rm{ neu }}3 < x
\end{array} \right.$


#3

Đã gửi 05-08-2016 - 16:21

Hello.Anh Chị Giải quyết mang đến em 2 bài bác tập dượt này được ko ạ?

Bài 1.Có 3 xạ thủ phun vào trong 1 mục tiêu(mỗi người phun một viên) nhập nằm trong 1 ĐK chắc chắn.Xác suất nhằm từng xạ thủ phun trúng tiềm năng theo thứ tự là 0,6 0,7 0,8.Gọi X là số viên đạn trúng tiềm năng.Lập bảng phân phối của X.Tính Med(x),Mod(x),E(x),D(x)

Bài 2.Một kiểu mẫu bia được tạo thành 3 miền A,B,C với tỉ trọng diện tích S là 4,5,6.Một viên đạn trúng miền A,B,C sẽ có được điểm ứng là 3,2,1 điểm.TA phun 3 viên đều thấy rùng bia.Gọi X là tổng số điểm.Tính Med(X),Mod(X),E(X),D(x) :ukliam2:BÀI VIẾT NỔI BẬT


ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC 5W - 1H TRONG TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ

Khi trình bày một vấn đề, điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm là nội dung phải rỏ ràng và dễ hiểu, chưa bàn đến việc vấn đề đó hay đến mức độ nào. Để cho nội dung chúng ta trình bày một cách rỏ r&a