Bảo hành ASUS 4A

Toàn diện
mọi nơi

Bạn đang xem: Bảo hành ASUS 4A

Toàn diện
chất lượng

Toàn diện
mọi lúc

Toàn diện
nâng cao

Laptop ASUS của chúng ta được bảo đảm bám theo chi phí chuẩn

hai năm BH Quốc tế &
và công ty ASUS Premium Care

ASUS Premium Care là gì?

Với ASUS Premium Care, bạn cũng có thể gia hạn thời gian lận Bảo Hành, không ngừng mở rộng phạm vi Bảo Hành thêm sự bảo đảm mang lại thành phầm ASUS của mình tách phiền nhiễu với phí sửa chữa thay thế hoặc thay cho thế linh phụ kiện.

Hư kinh hoảng
do thực hiện rơi

Xem thêm: 1 sào bằng bao nhiêu m2 - Cách quy đổi chuẩn nhất

Hư kinh hoảng
nứt vỡ

Bị trào sụp
chất lỏng

Tăng phụt
điện áp

Bạn sở hữu thế mua sắm Premium Care bằng phương pháp nào?

Qua phần mềm MyASUS

Mở phần mềm MyASUS
chọn My Product và Warranty package

Liên hệ Trung tâm Ủy quyền của ASUS

Xem thêm: Ảnh nền màu trắng miễn phí

Liên hệ 1800 6588
nhằm hiểu biết thêm vấn đề chi tiết*

*Chọn phím 2, 4, 5

Tìm hiểu thêm thắt về
Dịch vụ Bảo Hành ASUS Premium Care