BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 6 BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN, GIẢI THỂ 6 BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN

B&#x
E1;c sĩ Phạm C&#x
F4;ng Kh&#x
E1;nh
Sinh năm 1981 Ph&#x
F3; Khoa Nội soi, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Ch&#x
ED; Minh đưa ra viện mang lại Bệnh viện d&#x
E3; chiến số 6, được cử l&#x
E0;m “Trưởng ph&#x
F2;ng Kế hoạch tổng hợp” của Bệnh viện d&#x
E3; chiến n&#x
E0;y


Bệnh viện D&#x
E3; chiến số 6 tại TP Hồ Ch&#x
ED; Minh l&#x
E0; nơi đang điều trị hơn 3.000 F0. Chỉ với 200 nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n y tế v&#x
E0; 100 d&#x
E2;n qu&#x
E2;n tự vệ, c&#x
F3; thể thấy khối lượng kh&#x
E1;m, điều trị, chăm s&#x
F3;c, phục vụ ăn uống cho số F0 l&#x
E0; cực kỳ khủng khiếp.

Bạn đang xem: Bệnh Viện Dã Chiến Số 6 Bệnh Viện Dã Chiến


6:00

Bữa s&#x
E1;ng ngon qu&#x
E1;! Quả thật l&#x
E0; d&#x
F9; mang lại trong ho&#x
E0;n cảnh n&#x
E0;o, bữa ăn m&#x
F9;a dịch cũng khiến ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i ngon miệng, lúc số F0 được ra viện nhiều th&#x
EA;m. V&#x
E0; t&#x
F4;i chỉ c&#x
F3; 15-30 ph&#x
FA;t vệ sinh c&#x
E1; nh&#x
E2;n, l&#x
F3;t dạ, sau đ&#x
F3; l&#x
E0; h&#x
E0;ng trăm c&#x
F4;ng việc kh&#x
F4;ng t&#x
EA;n k&#x
E9;o d&#x
E0;i đến khuya.

Trong Bệnh viện d&#x
E3; chiến số 6 n&#x
E0;y, từ Ban Gi&#x
E1;m đốc cho đến nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n, đều ki&#x
EA;m tất cả mọi thứ từ A-Z v&#x
E0; lúc cần, gi&#x
E1;m đốc vẫn tham gia vận tải h&#x
E0;ng h&#x
F3;a.

6:45

T&#x
F4;i đọc kết thúc c&#x
E1;c b&#x
E1;o c&#x
E1;o của b&#x
E1;c sĩ trực Khoa l&#x
E2;m s&#x
E0;ng 2 v&#x
E0; 3 (hai khoa vị ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i quản l&#x
FD;). Từ b&#x
E1;o c&#x
E1;o trực n&#x
E0;y, t&#x
F4;i tổng hợp th&#x
F4;ng tin để b&#x
E1;o c&#x
E1;o l&#x
E3;nh đạo. Nội dung bao gồm: số nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n hiện hữu, số nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n nhiễm Covid-19 trong c&#x
F4;ng t&#x
E1;c, số lượng F0 bởi vì nh&#x
F3;m ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i điều trị, điều kiện bảo hộ mang lại nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n; điều kiện ăn ở, sinh hoạt, trang thiết bị v&#x
E0; thuốc điều trị đến F0…

C&#x
F3; một c&#x
F4;ng việc rất x&#x
F3;t xa l&#x
E0; mỗi khi c&#x
F3; nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n bị nhiễm Covid-19, t&#x
F4;i c&#x
F2;n phải l&#x
E0;m th&#x
EA;m b&#x
E1;o c&#x
E1;o gửi về tổ điều tra dịch tễ. V&#x
E0; điều n&#x
E0;y mỗi lúc phải l&#x
E0;m, đều để lại trong ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i nhiều đau đớn. Mới đ&#x
E2;y nhất, đ&#x
F3; l&#x
E0; Nguyễn Văn Th&#x
E0;nh, b&#x
E1;c sĩ tai mũi họng (Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Ch&#x
ED; Minh bỏ ra viện mang lại Bệnh viện d&#x
E3; chiến số 6).

Th&#x
E0;nh giỏi, c&#x
F3; tư duy tổ chức v&#x
E0; thương người bệnh n&#x
EA;n t&#x
F4;i đ&#x
E3; đề cử em l&#x
E0;m “Trưởng khoa l&#x
E2;m s&#x
E0;ng 2”. Với vai tr&#x
F2; n&#x
E0;y, em đ&#x
E3; tổ chức tốt mọi việc (từ nhập viện, điều trị, x&#x
E9;t nghiệm v&#x
E0; ra viện mang đến người F0) để c&#x
E1;c đồng nghiệp ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh tốt nhiệm vụ. Em cũng “m&#x
E1;t tay” đ&#x
E0;o tạo c&#x
E1;c b&#x
E1;c sĩ trẻ v&#x
E0; l&#x
E0; người đứng ra giải quyết để mọi hoạt động của to&#x
E0;n khu A2 v&#x
E0; A3 (với hơn 2 ngàn người bệnh) được diễn ra thuận lợi. Giờ t&#x
F4;i chỉ c&#x
F2;n biết cầu mong mỏi em b&#x
EC;nh an!


*

*

*

7:00

Gạt bớt những mối lo nghĩ đến Th&#x
E0;nh v&#x
E0; những người đồng đội mắc Covid-19, t&#x
F4;i t&#x
E2;p trung đọc c&#x
E1;c b&#x
E1;o c&#x
E1;o của thư k&#x
FD; về: số lượng F0 đang điều trị, số lượng F0 mới nhập, số giường trống, số F0 xuất viện-chuyển viện (trong 24 giờ qua); b&#x
E1;o c&#x
E1;o của khoa hồi sức t&#x
ED;ch cực v&#x
E0; khoa cấp cứu (tổng số F0 đang điều trị tại đ&#x
F3;, số F0 nặng cần chuyển, số m&#x
E1;y thở đang sử dụng, số m&#x
E1;y thở c&#x
F2;n trống,…)

Đ&#x
FA;ng 7 giờ, số liệu b&#x
E1;o c&#x
E1;o to&#x
E0;n Bệnh viện d&#x
E3; chiến số 6 phải được gửi mang lại Gi&#x
E1;m đốc Phan Minh Ho&#x
E0;ng v&#x
E0; ph&#x
F3; gi&#x
E1;m đốc chuy&#x
EA;n m&#x
F4;n. Nếu c&#x
F3; thắc mắc g&#x
EC;, c&#x
E1;c anh gọi, l&#x
E0; t&#x
F4;i phải c&#x
F3; ngay số liệu cập nhật, bổ sung.

Sau đ&#x
F3;, t&#x
F4;i c&#x
F3; khoảng đôi mươi ph&#x
FA;t đi một v&#x
F2;ng quanh c&#x
E1;c khoa, nắm th&#x
EA;m t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh đ&#x
EA;m trực vừa qua. Ở đ&#x
E2;y, mọi việc đều c&#x
F3; thể xảy ra, v&#x
EC; F0 n&#x
E0;o cũng mệt m&#x
E0; thiếu người nu&#x
F4;i bệnh, n&#x
EA;n g&#x
E1;nh nặng tr&#x
FA;t l&#x
EA;n vai điều dưỡng, y t&#x
E1;, t&#x
EC;nh nguyện vi&#x
EA;n.

7:30 - 8:00

Trong buổi giao ban từ 7 giờ 30 ph&#x
FA;t đến 8 giờ, ban gi&#x
E1;m đốc v&#x
E0; trưởng c&#x
E1;c khoa l&#x
E2;m s&#x
E0;ng, khoa dược-vật tư y tế, khoa x&#x
E9;t nghiệm... Lu&#x
F4;n nắm t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh hoạt động chung, những kh&#x
F3; khăn, t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh nh&#x
E2;n sự, t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh hoạt động…

Sau đ&#x
F3;, từ khoa, ph&#x
F2;ng, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i sẽ đề xuất c&#x
E1;c nhu cầu, đề xuất c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p. Thậm ch&#x
ED; đến từng quy tr&#x
EC;nh hoạt động v&#x
E0; điều trị, hầu như ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i phải x&#x
E2;y dựng mới v&#x
EC; căn bệnh n&#x
E0;y l&#x
E0; mới với thế giới, chưa c&#x
F3; quy tr&#x
EC;nh chuẩn đến “n&#x
F3;”.

8:30 - 11:30

Khoảng thời gian d&#x
E0;i nhất n&#x
E0;y t&#x
F4;i cần l&#x
E0;m việc với khoa l&#x
E2;m s&#x
E0;ng 2 v&#x
E0; 3 về những vấn đề: t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh F0, nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n (c&#x
F4;ng việc, bảo hộ đầy đủ xuất xắc kh&#x
F4;ng, ăn uống v&#x
E0; nghỉ ngơi ổn kh&#x
F4;ng?,…); t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh x&#x
E9;t nghiệm thực hiện ra sao, t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh xuất viện ổn kh&#x
F4;ng? Đ&#x
F4;i lúc t&#x
F4;i c&#x
F2;n phải chọc cười anh em, giảm &#x
E1;p lực căng thẳng v&#x
EC; ca l&#x
E0;m việc k&#x
E9;o d&#x
E0;i đến 14 giờ, l&#x
E0;m họ tạm qu&#x
EA;n nguy hiểm v&#x
EC; phải tiếp x&#x
FA;c với F0 thường xuy&#x
EA;n.


*

*

12:00

Bữa cơm trưa h&#x
F4;m nay, mỗi người ngồi c&#x
E1;ch xa nhau, tự ăn m&#x
E0; ai cũng đau đ&#x
E1;u trăm bề. T&#x
F4;i biết mỗi người đều c&#x
F3; gia đ&#x
EC;nh, đều th&#x
E8;m bữa cơm qu&#x
E2;y quần, nhưng giờ ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đến ăn cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n được thoải m&#x
E1;i nữa. Đ&#x
F4;i l&#x
FA;c t&#x
F4;i nghĩ, giờ được h&#x
ED;t kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; trời b&#x
EC;nh thường th&#x
F4;i đ&#x
E3; l&#x
E0; hạnh ph&#x
FA;c. Chỉ ri&#x
EA;ng việc h&#x
ED;t v&#x
E0;o, thở ra th&#x
F4;i đ&#x
E3; l&#x
E0; mơ ước của h&#x
E0;ng ngh&#x
EC;n người bệnh ở đ&#x
E2;y.


Trước t&#x
EC;nh cảnh n&#x
E0;y, nhiều “s&#x
E1;ng chế bắt buộc” phải ra đời kịp thời, v&#x
EC; ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đang đứng trước sinh mạng của đồng b&#x
E0;o m&#x
EC;nh.

Đ&#x
F3; l&#x
E0; s&#x
E1;ng chế b&#x
EC;nh oxy đặc biệt của b&#x
E1;c sĩ Phan Trung Hiếu (Bệnh viện Chợ Rẫy bỏ ra viện Bệnh viện d&#x
E3; chiến số 6). Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i hay gọi anh l&#x
E0; Hiếu Rebell v&#x
EC; b&#x
E1;c sĩ n&#x
E0;y hay chạy xe cộ Rebell đi l&#x
E0;m. V&#x
E0; anh cũng c&#x
F3; nu&#x
F4;i c&#x
E1; kiểng n&#x
EA;n tuyệt d&#x
F9;ng oxy chăm c&#x
E1;c bể c&#x
E1;.

Trong t&#x
EC;nh thế thiếu thốn, việc anh “buộc phải chế” ra hệ thống một b&#x
EC;nh oxy cung cấp c&#x
F9;ng l&#x
FA;c mang lại nhiều F0, l&#x
E0; phương ph&#x
E1;p tốt nhất l&#x
FA;c n&#x
E0;y. M&#x
E0; anh cũng kh&#x
F4;ng nề h&#x
E0; việc g&#x
EC;, khi h&#x
F3;a th&#x
E2;n th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng nh&#x
E2;n sửa thang m&#x
E1;y bị kẹt, cho đến chuyện đi t&#x
EC;m bệnh nh&#x
E2;n đi lạc. Thậm ch&#x
ED; khu&#x
E2;n v&#x
E1;c trang thiết bị, thực phẩm… anh cũng “l&#x
E0;m tất”.

Suốt buổi l&#x
E0;m việc chiều, t&#x
F4;i soạn thảo v&#x
E0; ban h&#x
E0;nh c&#x
E1;c quy tr&#x
EC;nh trong bệnh viện, cập nhật số liệu nhập l&#x
EA;n cổng th&#x
F4;ng tin của Sở Y tế.

Your browser does not tư vấn this video


Hệ thống một b&#x
EC;nh oxy cung cấp c&#x
F9;ng l&#x
FA;c mang đến nhiều F0. (Ảnh: PTH)


Hệ thống một b&#x
EC;nh oxy cung cấp c&#x
F9;ng l&#x
FA;c cho nhiều F0. (Ảnh: PTH)


17:00

T&#x
F4;i lại đi một v&#x
F2;ng thăm hỏi v&#x
E0; động vi&#x
EA;n. Tối, nếu v&#x
E0;o k&#x
ED;p trực l&#x
E3;nh đạo, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i hội chẩn ca nặng trong bệnh viện v&#x
E0; đề xuất chuyển viện. Nhưng vị qu&#x
E1; tải, cũng cần li&#x
EA;n hệ c&#x
E1;c bệnh viện c&#x
F3; thể nhận ca nặng để chuyển.

B&#x
EA;n cạnh đ&#x
F3;, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i c&#x
F2;n hội chẩn ca nặng với c&#x
E1;c bệnh viện thu dung kh&#x
E1;c, hội chẩn nhận những bệnh nh&#x
E2;n F0 c&#x
F3; bệnh l&#x
FD; nền với c&#x
E1;c trung t&#x
E2;m y tế kh&#x
E1;c.

Sau đ&#x
F3;, t&#x
F4;i l&#x
E0;m việc với lực lượng d&#x
E2;n qu&#x
E2;n thường trực bảo đảm v&#x
F2;ng ngo&#x
E0;i của bệnh viện. H&#x
E0;ng ng&#x
E0;y, anh em phải vận chuyển ba cữ cơm, nước uống l&#x
EA;n c&#x
E1;c ph&#x
F2;ng từ lầu 3 tới lầu 14 (nhiều block tầm thường cư) đến hơn 3.400 F0. V&#x
EC; thế, nhiều việc cũng phải xử l&#x
FD;, từ đề xuất “c&#x
E1;i ấm đun si&#x
EA;u tốc để ăn m&#x
EC; t&#x
F4;m ban đ&#x
EA;m”, mang lại đến quy tr&#x
EC;nh chuyển vật tư, c&#x
E1;ch thức tiếp nhận thực phẩm mang đến b&#x
E1;c sĩ v&#x
E0; F0 ăn. Thực tế l&#x
E0; ở đ&#x
E2;y, ai cũng thiếu thốn. Th&#x
E0;nh phố kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n ai mua b&#x
E1;n dịch vụ ăn uống, n&#x
F3;i g&#x
EC; đến chọn m&#x
F3;n….

23:00

C&#x
F4;ng việc cứ k&#x
E9;o d&#x
E0;i mải miết đến khuya. R&#x
E3; rời, t&#x
F4;i ngủ tr&#x
EA;n chiếc ghế xếp được đặt ở ph&#x
F2;ng kh&#x
E1;ch gần lối ra v&#x
E0;o một block nh&#x
E0; độc lập b&#x
EA;n trong Bệnh viện d&#x
E3; chiến.

Những ng&#x
E0;y n&#x
E0;y, chứng kiến sự đồng l&#x
F2;ng của cả hệ thống ch&#x
ED;nh trị, của to&#x
E0;n ng&#x
E0;nh y v&#x
E0; sự thương y&#x
EA;u của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n, t&#x
F4;i c&#x
E0;ng c&#x
F3; th&#x
EA;m niềm tin. D&#x
F9; cuộc đời c&#x
F3; s&#x
F3;ng gi&#x
F3; đến tột c&#x
F9;ng, ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i vẫn mỉm cười v&#x
E0; lu&#x
F4;n cố gắng v&#x
EC; những điều thi&#x
EA;ng li&#x
EA;ng của người thầy thuốc!

người Đang Online:_couter.online từ bây giờ Online:_couter.today Tổng tầm nã Cập:_couter.total

Hiện nay thực trạng dịch bệnh tình tiết phức tạp, số tín đồ cách ly và bạn điều trị tăng dần. Để chế tạo thuận lợi cho những người dân khi có nhu cầu tra cứu tin tức người thân đang biện pháp ly, chữa bệnh tại các cơ sở trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế vừa tích hợp ứng dụng “Tra cứu thông tin COVID-19” bên trên nền tảng ứng dụng ứng dụng "Hệ thống cai quản người bí quyết ly và bạn bệnh COVID-19".

*

Việc tra cứu thông tin người dịch (F0) cấp tốc kịp thời sẽ giúp đỡ cho toàn bộ cơ thể bệnh và tín đồ thân yên tâm hơn trong quy trình điều trị. Để tra cứu vãn thông tin, bạn dân thực hiện công việc sau đây:

Bước 1: truy vấn vào mặt đường dẫn: https://tracuuf0.medinet.org.vn/tracuu.html

Bước 2: Điền thông tin của tín đồ bệnh COVID-19 như họ cùng tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND/CCCD.

Xem thêm: Top 7 Về Bệnh Lậu Ở Nam Giới: Triệu Chứng, Cách Điều Trị, Các Triệu Chứng Bệnh Lậu Ở Nam Giới

Bước 3: lựa chọn nút “Xem”.

Bước 4: Ghi thừa nhận tên cơ sở y tế mà F0 đang điều trị.

Bước 5: Tra cứu thông tin chi tiết về cơ sở y tế bao theo danh sách các bệnh viện đón nhận điều trị COVID-19 đính thêm kèm.

* Danh sách những bệnh viện đón nhận điều trị COVID-19

STT

Cơ sở y tế

Địa chỉ

1

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1

Số 1 Lê Quý Đôn, Khu city Đại học quốc gia TP.HCM, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh bình dương và KP6, p. Linh Trung, TP. Thủ Đức

2

Bệnh viện dã chiến thu dung chữa bệnh COVID-19 số 2

Khu căn hộ chung cư cao cấp tái định cư 12 tầng, phường Tân Thới Nhất, Q.12

3

Bệnh viện dã chiến thu dung chữa bệnh COVID-19 số 3

Khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, TP.Thủ Đức

4

Bệnh viện dã chiến thu dung chữa bệnh COVID-19 số 4

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

5

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5

Khu căn hộ chung cư Thuận Kiều Plaza

6

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 6

Khối chung cư R1.A, khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, tp Thủ Đức

7

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 7

Khối căn hộ chung cư cao cấp R1, khu tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, tp Thủ Đức

8

Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 8

Khối căn hộ chung cư R2 - R3 khu vực tái định cư 38,4 ha phường An Khánh, thành phố Thủ Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *