Thì hiện tại đơn (present simple)

Thì lúc này đơn biểu diễn mô tả hành vi thông thường xuyên xẩy ra, lặp cút tái diễn như chương trình, thời khóa biểu hoặc thói thân quen. Thì lúc này đơn còn biểu diễn mô tả thực sự phân minh, luôn luôn đích. Trong bài học kinh nghiệm này, những các bạn sẽ học tập cấu hình ngữ pháp và quy tắc phân chia động kể từ nhập thì lúc này đơn.

1. Cách sử dụng của thì lúc này đơn

1.1. Miêu mô tả thực tiễn hoặc sự thực hiển nhiên

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn (present simple)

Ví dụ:
The sun rises in the east.  (Mặt trời đâm chồi ở đằng sầm uất.)
She works as a nurse.  (Cô ấy là 1 trong những hắn tá.)    

1.2. Diễn mô tả những hành vi lặp cút tái diễn hoặc thói quen

Ví dụ:
We go vĩ đại the cinema every weekend.     
(Chúng tôi cút coi phim vào cụ thể từng Chủ nhật.)

1.3. Miêu mô tả chương trình, thời khóa biểu

Ví dụ:
The train leaves at five.  (Ôi không! Tàu tiếp tục tách cút khi 5 giờ.)    
The cartoon starts at 7:45 p.m.  (Bộ phim phim hoạt hình chính thức khi 7:45 tối.)

1.4. Miêu mô tả những hiện trạng ở lúc này.

Ví dụ:
I am hungry.  (Tôi đang được đói.)    

2. Dạng thức của thì lúc này đơn

2.1. Với động kể từ vĩ đại be
a. Dạng khẳng định

I    +    am   + ……….
She/ He/ It   +   is   + ……….
We/ You/ They   +   are   + ……….

Ví dụ:
I am thirsty.  (Tôi đang được khát.)
He is thirsty.  (Anh ấy đang được khát.)
They are thirsty.  (Bọn chúng ta đang được khát.)

Chú ý: 
I am = I’m 
He is = He's
She is = She's
It is = It's
You are = You're
We are = We're
They are = They're

b. Dạng phủ định

I   +    am     not     + ……….
She/ He/ It   +  is   +  not  + ……….
We/ You/ They +  are  + not  + ……….

Ví dụ: 
I am not thirsty.  (Tôi ko khát.)    
He is not thirsty.  (Anh ấy ko khát.)    
They are not thirsty.  (Bọn chúng ta ko khát.)

Chú ý:
I am not  = I’m not
He is not = He isn’t
She is not = She isn’t
It is not = It isn’t
You are not = You aren’t
We are not = We aren’t    
They are not = They aren’t

c. Dạng ngờ vấn

Xem thêm: Những bức tranh phong cảnh nổi tiếng của các họa sĩ lừng danh thế giới

Am   + I +………?
Is  +  he/ she/ it   +………?
Are  + you/ we/ they   +………?

Ví dụ: 
Is he happy? (Anh ấy sở hữu sướng không?)
Are they happy? (Họ sở hữu sướng không?)

2.2. Với động kể từ thường

a. Dạng khẳng định

I/ We/ You/ They + V             
She/ He/ It + Vs/es     

Ví dụ:
I get up early every day.     
(Tôi thức dậy sớm thường ngày.)
He gets up early every day.     
(Anh ấy thức dậy sớm thường ngày.)

b. Dạng phủ định

I/ We/ You/ They + vì thế not + V             
She/ He/ It + V nguyên vẹn thể     

Ví dụ:
I vì thế not get up early every day.     
(Tôi ko thức dậy sớm thường ngày.)    
He does not get up early every day.     
(Anh ấy ko thức dậy sớm thường ngày.)

Chú ý:
do not = don’t
does not = doesn’t

c. Dạng ngờ vấn

Hỏi: Do/ Does + S + V ...?
Trả lời: Yes, S + do/ does. hoặc No, S + don't/ doesn't.
- Do + I/ we/ you/ they + V ...?
Do you get up early every day?     
(Bạn sở hữu thức dậy sớm thường ngày không?)    
Yes, I vì thế.     
(Có, tôi thức dậy sớm thường ngày.)    

- Does + she/ he/ it + V ...?
Does he get up early every day?     
(Anh ấy sở hữu thức dậy sớm thường ngày không?)        
No, he doesn't.     
(Không, anh ấy ko thức dậy sớm thường ngày.)

d. Quy tắc tăng đuôi “s/ es” của động kể từ thông thường nhập thì lúc này đơn:

Xem thêm: Hướng dẫn cách tải video Pinterest về máy tính, điện thoại nhanh nhất

- Động kể từ không tồn tại tín hiệu quánh biệt: Thêm -s vào sau cùng động từ
Ví dụ: get - gets, take - takes
- Động kể từ kết thúc đẩy vày những vần âm -ss, -sh, -ch, -x, -o: Thêm -es
Ví dụ: miss - misses, wash - washes, watch - watches, mix - mixes, vì thế - does
- Động kể từ kết thúc đẩy vày một phụ âm và -y: Bỏ -y và tăng -ies
Ví dụ: study - studies
- Động kể từ kết thúc đẩy vày một nguyên vẹn âm và -y: Thêm -s vào sau cùng động từ
Ví dụ: play - plays

3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn thông thường sử dụng

- những trạng kể từ chỉ tần suất:
never (không bao giờ)
rarely, seldom, scarcely (hiếm khi)
occasionally (đôi khi)
sometimes (thi thoảng)
often (thường)
usually (thường xuyên)
always (luôn luôn)
regularly (1 cơ hội đều đặn)
- những cụm trạng từ:
every day/week/month/year (hàng ngày/tuần/tháng/năm)
once a day/week/month/year (mỗi ngày/tuần/tháng/năm 1 lần)
twice a day/week/month/year (mỗi ngày/tuần/tháng/năm 2 lần)
...