Hàm If Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Hàm If Cực Dễ | CareerViet.vn

Hiện ni, vô việc làm tân tiến, việc xử lý tài liệu và triển khai những luật lệ tính là 1 trong những phần cần thiết. Và vô khối hệ thống những khí cụ văn chống, Excel đang trở thành một khí cụ vô nằm trong mạnh mẽ và uy lực và linh động nhằm xử lý tài liệu và đo lường. Trong số đó, hàm IF (If function) là 1 trong những trong mỗi khí cụ cần thiết và thông dụng nhất vô Excel. Hãy nằm trong CareerViet lần hiểu về hàm IF vô Excel qua chuyện nội dung bài viết tiếp sau đây.

Hàm IF vô Excel với tác dụng gì?

Hàm IF vô Excel với tác dụng đánh giá một ĐK logic và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK trúng và một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK sai. Như vậy được chấp nhận các bạn triển khai những luật lệ tính và xử lý tài liệu dựa vào những tiêu chuẩn rõ ràng.

Bạn đang xem: Hàm If Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Hàm If Cực Dễ | CareerViet.vn

Hàm IF vô Excel hỗ trợ cho chính mình năng lực tùy chỉnh và linh động trong các việc triển khai những luật lệ tính dựa vào một trong những tiêu chuẩn rõ ràng. bằng phẳng cơ hội dùng công thức IF, chúng ta cũng có thể xử lý tài liệu một cơ hội mưu trí và tự động hóa hóa những tiến độ đo lường vô bảng tính Excel của chúng ta.

Công thức tính hàm IF vô Excel

Công thức tính hàm IF vô Excel với cấu hình như sau:

=IF(điều_kiện, giá_trị_khi_đúng, giá_trị_khi_sai)

  • Điều_kiện: Đây là 1 trong những biểu thức hoặc một độ quý hiếm nhưng mà mình muốn đánh giá.
  • Giá_trị_khi_đúng: Đây là độ quý hiếm nhưng mà mình muốn trả về nếu như ĐK là trúng.
  • Giá_trị_khi_sai: Đây là độ quý hiếm nhưng mà mình muốn trả về nếu như ĐK là sai.

Ví dụ, hãy kiểm tra một trường hợp đơn giản: mình muốn đánh giá nếu như một trong những vô dù A1 to hơn 10, nếu như đúng, mình muốn hiển thị "Đạt" và nếu như sai, mình muốn hiển thị "Không đạt". Cách dùng hàm IF nhưng mà chúng ta cũng có thể người sử dụng được ví như sau:

=IF(A1>10, "Đạt", "Không đạt")

Kết ngược tiếp tục trả về "Đạt" nếu như số vô dù A1 to hơn 10 và trả về "Không đạt" nếu như số cơ nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng 10.

>>> Xem thêm: 

Học logistic đi ra thực hiện gì? Lương và thời cơ việc thực hiện đi ra sao

Học technology vấn đề đi ra thực hiện gì? IT nên học tập chuyên nghiệp ngành nào?

Một số phương pháp tính hàm ĐK thông dụng vô Excel và ví dụ cụ thể

Hướng dẫn cơ hội lồng nhiều hàm IF vô Excel

Bằng cơ hội lồng nhiều hàm IF, chúng ta cũng có thể đưa đến những công thức phức tạp dựa vào nhiều ĐK. Ví dụ:

=IF(A1>10, "A", IF(B1="X", "B", IF(C1=TRUE, "C", "D")))

Trong ví dụ này, nếu như độ quý hiếm vô dù A1 to hơn 10, Search Engine Results Page là "A". Nếu ko, nếu như độ quý hiếm vô dù B1 là "X", Search Engine Results Page là "B". Nếu ko, nếu như độ quý hiếm vô dù C1 là TRUE, Search Engine Results Page là "C". Cuối nằm trong, còn nếu không thỏa mãn nhu cầu toàn bộ những ĐK bên trên, Search Engine Results Page là "D".

Một vài ba cơ hội lồng nhiều hàm IF lại cùng nhau vô Excel

Một vài ba cơ hội lồng nhiều hàm IF lại cùng nhau vô Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn phương pháp tính hàm IF nhiều điều kiện

  • Sử dụng hàm AND:

Hàm AND vô Excel trả về thành quả TRUE nếu như toàn bộ những ĐK đều trúng. Ví dụ:

=IF(AND(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF tiếp tục trả về "Đạt" nếu như độ quý hiếm vô dù A1 to hơn 10, độ quý hiếm vô dù B1 là "X", và độ quý hiếm vô dù C1 không giống 0. Nếu một trong số ĐK bên trên ko trúng, Search Engine Results Page là "Không đạt".

Sử dụng hàm AND kết phù hợp với hàm IF vô excel

Sử dụng hàm AND kết phù hợp với hàm IF vô Excel (Nguồn: Internet)

  • Sử dụng hàm OR:

Hàm OR vô Excel trả về thành quả TRUE nếu như tối thiểu một ĐK là trúng. Ví dụ:

=IF(OR(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF tiếp tục trả về "Đạt" nếu như độ quý hiếm vô dù A1 to hơn 10, hoặc độ quý hiếm vô dù B1 là "X", hoặc độ quý hiếm vô dù C1 không giống 0. Nếu toàn bộ những ĐK bên trên đều sai, Search Engine Results Page là "Không đạt".

Xem thêm: Bí quyết xem bói chỉ tay và vân tay cho phụ nữ để dự đoán tình duyên,

Sử dụng hàm OR kết phù hợp với hàm IF vô excel

Sử dụng hàm OR kết phù hợp với hàm IF vô Excel (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học ngôn từ Anh đi ra thực hiện gì? Mức bổng và thời cơ việc thực hiện hấp dẫn

Học kinh tế tài chính đi ra thực hiện gì? Cơ hội cải tiến và phát triển và nút bổng ngành kinh tế

Hướng dẫn phương pháp tính hàm IF với hàm tính khác

Bạn hoàn toàn có thể phối hợp hàm ĐK với những hàm đo lường không giống muốn tạo ra sức thức phức tạp. Ví dụ:

=IF(A1>10, SUM(B1:C1), AVERAGE(D1:E1))

Trong ví dụ này, nếu như độ quý hiếm vô dù A1 to hơn 10, Search Engine Results Page là tổng của những dù B1 và C1. Nếu ko, Search Engine Results Page là độ quý hiếm tầm của những dù D1 và E1.

Sử dụng hàm OR kết phù hợp với hàm IF vô excel

Cách dùng hàm IF và những hàm không giống vô Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF cho một ngày, tháng

Khi dùng hàm ĐK cho một ngày và mon vô Excel, chúng ta cũng có thể đánh giá ĐK và triển khai những luật lệ tính dựa vào ngày và mon. Ví dụ:

=IF(MONTH(A1)=1, "Tháng đầu", IF(MONTH(A1)=2, "Tháng hai", "Tháng khác"))

Trong ví dụ này, nếu như ngày vô dù A1 nằm trong mon 1, Search Engine Results Page là "Tháng đầu", nếu như nằm trong mon 2 thì trả về "Tháng hai", còn ko thì trả về "Tháng khác".

Những vấn đề cần Note Khi dùng hàm IF vô Excel nhằm rời sai sót

  • Đảm bảo cú pháp chủ yếu xác: Hãy đánh giá cú pháp của hàm ĐK và đáp ứng các bạn dùng vết ngoặc đơn và vết phẩy đúng cách dán. Một cú pháp sơ sót hoàn toàn có thể dẫn theo lỗi vô công thức và ko trả về thành quả ước muốn.
  • Xác xác định rõ điều kiện: Hãy đáp ứng các bạn tiếp tục xác lập rõ rệt những ĐK logic và dùng những toán tử đối chiếu (như >, <, =, <>...) một cơ hội đúng chuẩn. 
  • Đảm bảo trúng loại tự: Khi lồng những hàm IF hoặc dùng những hàm đo lường không giống vô hàm IF, hãy đảm nói rằng các bạn bịa những cặp vết ngoặc trúng địa điểm.
  • Kiểm tra kết quả: Hãy đánh giá thành quả của hàm IF nhằm đảm nói rằng nó trả về trúng thành quả ước muốn.
  • Kiểm tra tài liệu đầu vào: Kiểm tra những độ quý hiếm, loại tài liệu và format nhằm đáp ứng tính đúng chuẩn của công thức.

Bạn cần thiết Note một vài ba điều trước lúc triển khai hàm IF

Bạn cần thiết Note một vài ba điều trước lúc triển khai hàm IF (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học luật đi ra thực hiện gì? Nên học tập ngành luật không? Mức bổng đi ra sao?

Học technology sinh học tập đi ra thực hiện gì? Cơ hội, nút bổng hiện nay nay

Một số lỗi sai thường thì vô hàm ĐK và cơ hội sửa rất rất đơn giản

Kết ngược hiển thị vì chưng 0

Một lỗi thường thì Khi dùng hàm IF vô Excel là Search Engine Results Page vì chưng 0, thậm chí còn Khi ĐK là trúng. Lỗi này hoàn toàn có thể xẩy ra khi chúng ta ko bịa độ quý hiếm trả về Khi ĐK trúng. Để sửa lỗi này, bạn phải đảm nói rằng các bạn tiếp tục xác lập rõ rệt độ quý hiếm trả về Khi ĐK trúng.

Kết ngược hiển thị #NAME?

Một lỗi không giống hoàn toàn có thể xẩy ra Khi dù chứa chấp hàm ĐK hiển thị "#NAME?". Lỗi này thông thường xẩy ra Khi Excel không sở hữu và nhận đi ra thương hiệu hàm IF. Cách sửa lỗi này đơn giản và giản dị là ra soát cú pháp của hàm IF và đảm nói rằng các bạn tiếp tục nhập trúng thương hiệu hàm, trúng vết ngoặc đơn và vết phẩy. Đồng thời, hãy đảm nói rằng các bạn đang được dùng phiên bạn dạng Excel tương hỗ hàm IF. Nếu lỗi vẫn nối tiếp xẩy ra, hãy đánh giá coi còn ngẫu nhiên lỗi chủ yếu miêu tả hoặc lỗi cú pháp nào là không giống vô công thức của chúng ta hay là không.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tải video Pinterest về máy tính, điện thoại nhanh nhất

Đối với những lỗi sai không giống, hãy đánh giá cú pháp, loại tài liệu và format của tài liệu nhằm đáp ứng tính đúng chuẩn của công thức. Nếu vẫn bắt gặp trở ngại, hãy tìm hiểu thêm tư liệu chỉ dẫn hoặc lần tìm tòi trực tuyến nhằm lần đi ra biện pháp mang lại yếu tố nhưng mà các bạn đang được bắt gặp cần. Hãy lưu giữ rằng, việc đánh giá và sửa lỗi là rất rất cần thiết, gom đáp ứng tính đúng chuẩn và hiệu suất cao của công thức hàm IF vô Excel.

Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên, CareerViet tiếp tục giúp đỡ bạn mày mò về hàm IF vô Excel. Với sự mạnh mẽ và uy lực và linh động của hàm IF vô Excel, chúng ta cũng có thể đưa đến những công thức phức tạp và tự động hóa hóa tiến độ thao tác làm việc của tớ. Hiểu rõ rệt về cú pháp và cơ hội dùng hàm IF là rất rất cần thiết nhằm trở nên một Chuyên Viên về sự đo lường và xử lý tài liệu vô Excel.

  CareerViet

BÀI VIẾT NỔI BẬT


CÁCH GỬI HỒ SƠ XIN VIỆC QUA MAIL NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

Mặc dù có nhiều nền tảng tuyển dụng, việc làm cho phép ứng viên ứng tuyển trực tuyến chỉ bằng một bước đơn giản nhưng hình thức gửi hồ sơ xin việc qua email vẫn rất phổ biến. Vậy, bạn đã thực sự biết cách gửi hồ sơ xin việc theo hình thức này sẽ cần chuẩn bị gì, làm sao cho đúng chuẩn?