Câu điều kiện loại 3: Công thức, Cách dùng và bài tập vận dụng

Exercise 1: Chia động kể từ tương thích mang lại câu

1. If Anna (to speak) ………………. more slowly, John (to understand) …….………... her.

2. If Daisy (study) ………………. had studied, she (pass) ………………. it.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 3: Công thức, Cách dùng và bài tập vận dụng

3. If Peter (ask) ………………. má, I (help) ……………….him.

4. They (swim) ………………. in the sea if there (not / be) …………… ví many fishes there.

5. If John (take) ……………... the xe taxi, he (not / arrive) ………………. on time.

6. If Anna (to go) …….……. to tướng a good restaurant, she (to have) ………………. a better meal.

7. If Sara (to learn) ………………. more words,she (to write) ……………….a good essay.

8. If the sister (to explain) ………………. the homework, Jenny (to do) ………………. it.

9. If Anna (listen) ………………. to tướng má, she (be) ………………. home page earlier.

10. If John (not/break) ………………. his leg, he (take part) ………………. in the match.

11. If I (to wait) ………………. for another 1 hour, I (to see) ………………. my idol.

12. If Anna (to buy) ……………….vegetable, her salad (to taste) ………………. better.

13. If Peter (to ask) ………………. má, I (to email) ………………. the data.

14. If Anna (go) ………………. to tướng the park, she (see) ………………. her boyfriend.

Exercise 2: Viết lại câu ĐK loại 3 ở dạng hòn đảo ngữ

1. If I’d studied English at Langmaster, I would have gotten a better job opportunity.

………………………………………………………………………………………………..

2. If Harry hadn’t called má, I might have forgotten about the test.

………………………………………………………………………………………………..

3. If I had come to tướng class on time, I could have caught up with the lesson.

………………………………………………………………………………………………..

4. If they had had more money, they might have been happier.

………………………………………………………………………………………………..

5. If I had won the lottery, I would quit my job.

………………………………………………………………………………………………..

Exercise 3: Chọn đáp án chính nhằm triển khai xong câu

1. We  ____________ got lost if we ____________ not had a map.

A. get/have

B. get/had

C. would have got/had

D. got/would had

2. If you ____________ had a son, ____________ called him Sam?

A. have/call

B. had/would you have

C. would have/would you

D. had/would you

3. If you ________ the film, you ________ it.

A. watch/like

B. had/would you have

C. would watch/liked

D. had watch/would have like

4. I _________ to tướng London if I ________ English.

A. could have gone/had known

B. went/had knew

C. would go/knew

D. go/would know

5. If you _________ added more sugar, the cake _________ better.

A. added/had tasted

B. had added/would have tasted

C. add/taste

D. had added/would tasted

Xem thêm: Công thức tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng hay, chi tiết | Toán lớp 9.

6. I _________ you clearlier if I _________ my glasses.

A. would see/wore

B. saw/wore

C. could have seen/had worn

D. see/had worn

7. We _________ to tướng the beach if we _________ in Florida.

A. would go/were

B. went/were

C. could have gone/be

D. would have gone/had been

8. If my mother _________ breakfast, I _________ really happy.

A. had made/would be

B. made/am

C. makes/was

D. would have made/had been

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ tương thích mang lại câu

1. had spoken / would have understood

2. had studied / would have passed

3. had asked / would have helped

4. would have swum / had not been

5. had gone / would have had

6. had taken / would not have arrived

7. had learned / would have written

8. had explained / would have done

9. had listened / would have been

10. had not broken / would have taken part

11. had waited / would have seen

12. had bought / would have tasted

13. had asked / would have emailed

14. had gone / would have seen

Exercise 2: Viết lại câu ĐK loại 3 ở dạng hòn đảo ngữ

1. Had I studied English at Langmaster, I would have gotten a better job opportunity.

2. Had Harry not called má, I might have forgotten about the test.

3. Had I come to tướng class on time, I could have caught up with the lesson.

4. Had they had more money, they might have been happier.

5. Had I won the lottery, I would quit my job.

Exercise 3: Chọn đáp án chính nhằm triển khai xong câu

1. C


2. B


3. D


4. A


5. B

6. C


7. D


8. A


9. B


10. C

Xem thêm: Uống nước ép cần tây có giúp giảm béo?

Nắm vững vàng ngữ pháp Lúc ôn luyện IELTS nằm trong IDP!

Bài viết lách bên trên tiếp tục lý giải cụ thể về cấu tạo, cơ hội vận dụng tương tự bài xích luyện khuôn mẫu giúp đỡ bạn thích nghi với câu ĐK loại 3. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng bên trên sẽ hỗ trợ ích mang lại những chúng ta đang được ôn luyện IELTS và ham muốn nâng cấp trình độ chuyên môn Tiếng Anh của tôi. Để giúp đỡ bạn ôn luyện hiệu suất cao mang lại kỳ ganh đua, IDP hỗ trợ mối cung cấp tư liệu luyện ganh đua hữu ích bao hàm những Hội thảo IELTS , Khóa học tập luyện ganh đua được khêu gợi ý dựa vào yêu cầu và trình độ chuyên môn của từng cá thể.

Một Lúc ĐK ganh đua IELTS bên trên IDP, các bạn sẽ được truy vấn vô tư liệu luyện ganh đua IELTS độc quyền bao gồm cẩm nang chỉ dẫn thực hiện bài xích, Clip sửa đổi những lỗi thông thường bắt gặp nằm trong khóa luyện ganh đua trực tuyến cách tân và phát triển bởi Chuyên Viên kể từ Đại học tập Macquarie.

Đăng ký ganh đua IELTS IDP bên trên đây!

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hướng dẫn cách tính BHXH 1 lần online dễ thực hiện năm 2023

Theo quy định người tham gia có quyền rút bảo hiểm xã hội một lần khi có đề nghị gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội. Cách tính BHXH 1 lần online dưới đây sẽ giúp người hưởng chế độ có thể biết được mức hưởng dự kiến được nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Màn chiếu

Siêu thị máy tính An Phát phân phối các loại màn chiếu: Màn chiếu 3 chân, màn chiếu treo tường, màn chiếu điều khiển điện, màn chiếu sàn, màn chiếu khung. Hàng chính hãng giá rẻ