Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và ứng dụng - Step Up English

“If you are reading  this, you are the cutest person in the world”. 

Theo chúng ta câu bên trên là câu ĐK loại 1, 2, hoặc 3?

Bạn đang xem: Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và ứng dụng - Step Up English

Nó được ghi chép với cấu tạo câu ĐK loại 1, tuy nhiên lại thể hiện tại một điều ko thể xảy ra? Bạn tiếp tục dành riêng một thời hạn khakhá vô thời gian tham biểu học tập giờ Anh của tớ nhằm phân tích nội dung này vẫn cảm nhận thấy bối rối? Bài ghi chép này Step Up giúp cho bạn với một chiếc nhìn vừa đủ về câu ĐK vô giờ Anh. 

1. Câu ĐK là gì?

Trong giờ Anh câu ĐK dùng để làm mô tả, phân tích và lý giải về một vụ việc này tê liệt rất có thể xẩy ra khi ĐK nói đến việc xẩy ra. Hầu không còn những câu ĐK đều chứa chấp “if”. Một câu ĐK với nhì mệnh đề.

 • Mệnh đề chủ yếu hoặc gọi là mệnh đề thành phẩm.
 • Mệnh đề chứa chấp “if” là mệnh đề phụ hoặc mệnh đề ĐK, nó nêu lên ĐK nhằm mệnh đề chủ yếu trở nên thực sự.

Thông thông thường mệnh đề chủ yếu tiếp tục đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể hòn đảo mệnh đề phụ lên trước câu và tăng vệt phẩy vào sau cùng mệnh đề phụ nhằm ngăn cơ hội thân thích mệnh đề phụ và mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 • If the weather is nice, I will go to lớn Cat Ba tomorrow. (Nếu khí hậu đẹp nhất, tôi tiếp tục lên đường Cát Bà vào trong ngày mai.)
 • If I were you, I would buy that máy tính xách tay. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục mua sắm cái máy tính tê liệt.)
 • I would have got better marks if I had learned hard. (Tôi tiếp tục đạt điểm cao hơn nữa nếu như tôi tiếp tục học tập chịu thương chịu khó.)

Xem tăng Câu điều kiện và những công ty điểm ngữ pháp thông thường bắt gặp vô thi tuyển và tiếp xúc được trình diễn cụ thể vô cặp đôi sách Hack Não Ngữ PhápApp Hack Não PRO

2. Các loại câu ĐK vô giờ Anh

Tương ứng với những thời gian ĐK xẩy ra, câu ĐK cũng khá được phân loại trở nên những dạng phụ thuộc những mốc thời hạn tê liệt. Hãy nằm trong mò mẫm hiểu cụ thể cấu tạo và cách sử dụng của từng loại câu ĐK ngay lập tức sau nhé!

Câu ĐK loại 0 (zero conditional)

Câu ĐK loại 0 được dùng nhằm biểu diễn phân tích và lý giải trường hợp những trường hợp được xem như là chân lý, thông thường là những thực sự vô cuộc sống thường ngày, ví như khoa học tập.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S+ V

(Hiện bên trên đơn)

S + V

(Hiện bên trên đơn)

Ví dụ:

 • If you freeze water, it becomes a solid.

(Nếu chúng ta đóng góp vì như thế nước, nó sẽ bị trở nên thể cứng.)

 • Plants die if they don’t get enough water.

(Thực vật tiếp tục bị tiêu diệt nếu như nó không tồn tại đầy đủ nước.)

 • If public transport is efficient, people stop using their cars.

(Nếu giao thông vận tải công nằm trong tuy nhiên hiệu suất cao, quý khách sẽ không còn sử dụng xe pháo riêng biệt nữa.)

Ngoài đi ra câu ĐK loại 0 còn được dùng để lấy đi ra những câu nói. hướng dẫn, câu nói. kiến nghị.

Ví dụ:

 • If Bill phones, tell him to lớn meet bầm at the cinema.

(Nếu Bill gọi, bảo anh ấy bắt gặp tôi ở rạp chiếu phim.)

 • Ask Pete if you’re not sure what to lớn bởi.

(Hãy chất vấn Pete nếu như khách hàng ko rõ ràng nên làm cái gi.)

 • If you want to lớn come, điện thoại tư vấn bầm before 5:00.

(Nếu mình muốn cho tới, hãy gọi tôi trước 5 giờ.)

Trong câu ĐK loại 0, tất cả chúng ta rất có thể thay cho thế “if” vì như thế “when” tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu nói:

 • If you heat ice, it melts.

(Nếu chúng ta thực hiện lạnh lẽo đá, nó tan chảy)

 • Ice melts if you heat it.

(Đá tan chảy nếu như khách hàng thực hiện lạnh lẽo nó.)

 • When you heat ice, it melts.

(Khi chúng ta thực hiện lạnh lẽo đá, nó tan chảy.)

 • Ice melts when you heat it.

(Đá tan chảy khi chúng ta thực hiện lạnh lẽo nó.)

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 1 dùng để làm biểu diễn miêu tả những vụ việc với kĩ năng xẩy ra ở lúc này hoặc sau này và thành phẩm của chính nó.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + V

(Hiện bên trên đơn)

S + will + V

(Tương lai đơn)

Ví dụ:

 • If you don’t hurry, you will miss the bus.

(Nếu chúng ta ko nhanh chóng lên, các bạn sẽ lỡ chuyến xe pháo buýt.)

 • If I have time, I’ll finish that letter.

(Nếu với thời hạn, tôi tiếp tục hoàn thành xong lá thư tê liệt.)

 • What will you bởi if you miss the plane?

(Nếu chúng ta lỡ chuyến cất cánh các bạn sẽ thực hiện gì?)

Trong câu ĐK loại 1, chứ không dùng thì sau này tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng những động kể từ khuyết thiếu hụt nhằm thể hiện tại cường độ chắc chắn rằng hoặc kiến nghị một thành phẩm này đó:

 • If you drop that glass, it might break.

(Nếu chúng ta thực hiện rơi cái ly, nó sẽ bị vỡ.)

 • I may finish that letter if I have time.

(Tôi tiếp tục hoàn thành xong lá thư tê liệt nếu như tôi với thời hạn.)

 • If he calls you, you should go.

(Nếu anh ấy gọi chúng ta, chúng ta nên lên đường.)

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng nhằm biểu diễn miêu tả những trường hợp không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra vô sau này và giả thiết thành phẩm nếu như nó rất có thể xẩy ra.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + V-ed

(Quá khứ đơn)

S + would + V

(dạng 1 lùi thì)

Ví Dụ:

 • If the weather wasn’t so sánh bad, we could go to lớn the park.(But the weather is bad so sánh we can’t go.)

(Nếu khí hậu không thực sự tệ, tất cả chúng ta tiếp tục rất có thể cho tới khu dã ngoại công viên – Tuy nhiên khí hậu xấu xa nên tất cả chúng ta ko thể đi).

 • If I was the Queen of England, I might give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)

(Nếu tôi là nữ vương Anh, tôi tiếp tục cho từng người một con kê – Nhưng tôi ko nên nữ vương.)

 • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don’t speak Italian, so sánh I am not working in Italy)

(Tôi tiếp tục đang được thao tác làm việc ở Ý nếu như tôi thưa được giờ Ý – tuy nhiên tôi ko thưa giờ Ý, vậy nên tôi đang được ko thao tác làm việc ở Ý.)

Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 được dùng nhằm biểu diễn miêu tả những vụ việc ko xẩy ra vô vượt lên trước khứ và xác lập thành phẩm nếu như nó tiếp tục xẩy ra. Cấu trúc câu này thông thường ám chỉ sự tiếc nuối hoặc câu nói. trách cứ móc.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + had + V-PII

(Quá khứ trả thành)

S + would + have + V-PII

(Dạng 2 lùi thì)

Ví dụ:

 • If I had worked harder I could have passed the exam. (But I didn’t work hard, and I didn’t pass the exam.

(Nếu tôi học tập chịu thương chịu khó tôi tiếp tục rất có thể băng qua kỳ thi đua.)

 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn’t know and I didn’t bake a cake.

(Nếu tuy nhiên biết chúng ta cho tới thì tôi tiếp tục nướng bánh.)

 • If she hadn’t got a job in London , she would have married him.

(Nếu cô ấy không tồn tại việc làm ở London thì cô ấy tiếp tục lấy anh tao.)

Câu ĐK lếu láo hợp

Câu ĐK lếu láo hợp

Câu ĐK lếu láo hợp

Câu ĐK lếu láo ăn ý biểu diễn miêu tả những vụ việc trái ngược ngược với thực sự tiếp tục xẩy ra vô vượt lên trước khứ và giả thiết thành phẩm nếu như những điều này thực sự tiếp tục xẩy ra. Những thành phẩm này tiếp tục trái ngược với thực sự ở lúc này.

Mệnh đề phụ

Mệnh đề chính

If + S + had + V-PII

(Quá khứ trả thành)

S + would + V

Ví dụ: 

 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn’t study and now I don’t have my license)

(Nếu tôi học tập thì giờ tôi tiếp tục với vì như thế tài xế rồi – tuy nhiên tôi dường như không học tập và lúc này tôi không tồn tại vì như thế tài xế.)

 • I could be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn’t take the job and I’m not a millionaire)

(Tôi tiếp tục rất có thể đang được là 1 trong những đại gia nếu như tôi nhận việc làm tê liệt – tuy nhiên tôi dường như không nhận và giờ đây tôi ko nên đại gia.)

 • If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (but you didn’t spend all your money and now you can buy this jacket)

(Nếu tôi xài không còn chi phí thì tôi dường như không mua sắm khuôn mẫu áo khóa ngoài này – tuy nhiên tôi ko xài không còn chi phí và giờ tôi rất có thể mua sắm cái áo khóa ngoài.)

Xem thêm: Công thức tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng hay, chi tiết | Toán lớp 9.

3. Một số Note về phong thái sử dụng câu điều kiện

Cũng tương tự động kể từ với động kể từ thông thường và động kể từ bất quy tắc, những cấu tạo câu đầu ĐK cũng đều có những tình huống quan trọng đặc biệt cần thiết Note.

1. Trong câu ĐK với mệnh đề phụ ở dạng phủ toan, tất cả chúng ta rất có thể sử dụng “unless” thay cho mang đến “if not…”

Ví dụ:

 • I will buy you a new máy tính xách tay if you don’t let bầm down.

(Tôi tiếp tục mua sắm mang đến cậu một chiếc PC cầm tay mới mẻ nếu như cậu ko thực hiện tôi tuyệt vọng.)

=> I will buy you a laptop  unless you let bầm down.

(Tôi tiếp tục mua sắm mang đến cậu một chiếc PC cầm tay mới mẻ trừ khi chúng ta thực hiện tôi tuyệt vọng.)

 • I will go to lớn Cao Bang tomorrow if it doesn’t rain. 

(Tôi tiếp tục lên đường Cao bằng phẳng vào trong ngày mai nếu như trời ko mưa.)

=> I will go to lớn Cao Bang tomorrow unless it rains.

(Tôi tiếp tục lên đường Cao bằng phẳng vào trong ngày mai trừ khi trời mưa.)

 • Mary can’t let you in if you don’t give her the password.

(Mary ko thể nhằm chúng ta vô vào nếu mà chúng ta ko đem mang đến cô ấy mật khẩu đăng nhập.)

=> Mary can’t let you in unless you give her the password.

(Mary ko thể nhằm chúng ta vô vào trừ khi chúng ta đem mang đến cô ấy mật khẩu đăng nhập.)

2. Trong câu ĐK loại I, tất cả chúng ta rất có thể dùng thì sau này đơn vô mệnh đề phụ nếu như mệnh đề phụ ra mắt sau khoản thời gian mệnh đề trình ra mắt.

Ví dụ: 

 • If aspirin will ease my headache, I will take a couple tonight.

(Nếu aspirin rất có thể giảm sút đợt đau đầu của tôi, tôi tiếp tục nốc nhì viên tối ni.)

 • If you will take bầm to lớn the park at 9 a.m, I will wake you up at 8 a.m.

(Nếu chúng ta cũng có thể đem tôi cho tới khu dã ngoại công viên khi 9h sáng sủa, tôi tiếp tục thức tỉnh chúng ta dậy khi 8 giờ sáng sủa.)

 • If I will have English lesson this afternoon, I will book a grab to lớn school now.

(Nếu tôi với ca học tập giờ Anh vô chiều ni, tôi tiếp tục bịa đặt một chuyến grab cho tới ngôi trường ngay lập tức giờ đây.)

3. Trong câu ĐK loại 2, bọn chúng ta  dùng “were” thay cho mang đến “was”

Ví dụ: 

 • If I were you, I would never bởi that to lớn her. 

(Nếu tôi là chúng ta, tôi sẽ không còn lúc nào thực hiện vậy với cô ấy.)

 • If I were you, I would take part in this competition. 

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục nhập cuộc cuộc thi đua này.)

 • If I were you, I would believe in her.

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục tin cậy cô ấy.)

Cách sử dụng này sang trọng và phổ cập rộng lớn.

4. Cách sử dụng của câu ĐK loại 2 và câu ĐK loại 3 thông thường được dùng vô cấu trúc câu wishcấu trúc câu would rather để thể hiện tại sự tiếc nuối hoặc ý trách cứ móc ai này đã hoặc ko thực hiện gì:

Ví dụ:

 • If I had reviewed for the exam, I would not have got mark D!

(Nếu tôi ôn luyện mang đến kỳ thi đua, tôi tiếp tục không biến thành điểm D!)

=> I wish I had reviewed for the exam.

(Ước gì tôi tiếp tục ôn luyện mang đến kỳ thi đua.)

=> I would rather I had reviewed for the exam.

(Giá như tôi tiếp tục ôn luyện mang đến kỳ thi đua.)

 • If I had gone to lớn that tiệc nhỏ, I could have met her.

(Nếu tôi cho tới buổi tiệc tê liệt, tôi tiếp tục rất có thể bắt gặp cô ấy.)

=> I wish I had gone to lớn that tiệc nhỏ.

(Ước gì tôi tiếp tục cho tới buổi tiệc tê liệt.)

=> I would rather I had gone to lớn that tiệc nhỏ.

(Giá như tôi tiếp tục cho tới buổi tiệc tê liệt.)

4. Bài luyện về câu điều kiện 

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. If we meet at 9:30, we  (to have) plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she  (to look) in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she  (to feed) the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates  (to understand) you.
 5. Dan  (to arrive) safe if he drove slowly.
 6. You  (to have) no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you  (to swim) in this lake, you‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you  (to press) the green button.
 9. If Mel  (to ask) her teacher, he‘d have answered her questions.
 10. (to call) the office if I was/were you.

Đáp án:

 1. If we meet at 9:30, we will have plenty of time.
 2. Lisa would find the milk if she looked in the fridge.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she had fed the animals.
 4. If you spoke louder, your classmates would understand you.
 5. Dan would arrive safe if he drove slowly.
 6. You would have had no trouble at school if you had done your homework.
 7. If you swim in this lake, you‘ll shiver from cold.
 8. The door will unlock if you press the green button.
 9. If Mel had asked her teacher, he‘d have answered her questions.
 10. I would call the office if I was/were you.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Mary would have visited her old friend before if there _____ quite a lot of people there.

A. hadn’t

B. wouldn’t be

C. hadn’t been

D. wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for school.

A. wouldn’t have been

B. wouldn’t be

C. would be

D. would have been

3. If I _____, I would express my feelings to lớn her.

A. were you

B. would be you

C. was you

D. am you

4. If _____ as I told her, she wouldn’t have had many mistakes .

A. she has done

B. she does

C. she had done

D. she did

5. If the tree wasn’t so sánh high, the child _____ it up to lớn take his kite down.

A. could have climbed

B. could climb

C. is climbing

D. climbed

Đáp án

 1. C
 2. A
 3. A
 4. C
 5. B

Bài 3: Chuyển những câu sau lịch sự câu ĐK.

1. Stop talking or you will wake the children up.

→ If………………………………………..….…….

2. I lost her number, so sánh I didn’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

3. Mary got lost because she didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

4. Linda felt sick because she ate lots of cakes.

→……………………………………………..……

5. June is so sánh fat because of his eating so sánh many chips.

→……………………………………………..……

Đáp án

 1. If you keep talking, you will wake the children up.
 2. If I hadn’t lost her number, I would have rung rinh her up.
 3. If Mary had had a map, she wouldn’t have got lost.
 4. If Linda hadn’t eaten lots of cakes, she wouldn’t have felt sick.
 5. If June ate less chips, he wouldn’t be fat.

Đó là toàn bộ lý thuyết về cấu tạo câu ĐK tuy nhiên Step Up tiếp tục tổ hợp. Vậy hãy trở về thắc mắc trước tiên ở ngỏ bài: “If you are reading  this, you are the cutest person in the world”. Liệu phía trên với chính là 1 trong những câu ĐK loại I không? Câu vấn đáp là đúng! Mệnh đề chủ yếu của câu đem chân thành và ý nghĩa chỉ ý kiến của cá thể chứ không cần nên thực sự. Chúng tao rất có thể thay cho bằng:

Xem thêm: Đường đôi là gì? 2 Biển báo hiệu đường đôi CẦN BIẾT

“If you are reading  this, I’ll say you are the cutest person in the world”. 

Và tất yếu, đó cũng đơn thuần cơ hội thưa mang tính chất khích lệ tuy nhiên thôi!

Comments

BÀI VIẾT NỔI BẬT


4 loại hộp số thông dụng trên ô tô người mua xe nên biết

Hộp số là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống truyền lực của ô tô. Trải qua hàng trăm năm đồng hành cùng sự phát triển của động cơ đốt trong, những loại hộp số mới đã ra đời, tân tiến và hiện đại hơn. Trong bài viết này, DanhgiaXe sẽ mang đến cho độc giả những thông tin cơ bản và hữu ích nhất về 4 loại hộp số đang được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công ...

Blogs

Thiết bị bảo vệ chống sét lan truyền AC và DC Blog SPD