Cấu trúc CÂU MỆNH LỆNH trong tiếng Anh không thể đơn giản hơn

Cấu trúc câu mệnh lệnh nhập giờ Anh thông thường được dùng nhằm đòi hỏi, kiến nghị hoặc sai khiến cho. đa phần người sai tưởng rằng, ngôi nhà ngữ câu mệnh lệnh hướng đến thông thường là you và thông thường đem please ở cuối câu. Nhưng thực đi ra, câu mệnh lệnh đa dạng nhiều hơn nữa như vậy. Hãy nằm trong Ms Hoa Giao Tiếp lần hiểu nhé!

I. CÂU MỆNH LỆNH VỚI NGÔI THỨ NHẤT

Bạn đang xem: Cấu trúc CÂU MỆNH LỆNH trong tiếng Anh không thể đơn giản hơn

1. Ý nghĩa

Câu khẩu lệnh với thứ bực nhất được dùng làm thuyết phục người nghe triển khai một hành vi gì bại nằm trong người thưa hoặc để lấy đi ra một khêu gợi ý.

Với thứ bực nhất, Khi dùng câu mệnh lệnh tớ tiếp tục sử dụng cấu tạo Let’s…

2. Cấu trúc

Câu khẳng định:

Let us (Let’s) + V - infinitive

Câu phủ định

Let us (Let’s) + not + V - infinitive

 

➥ Ví dụ:

 • Let us travel to tát Thailand this summer

 • Let’s not be alarmed by rumours

3. Lưu ý

Trong giờ Anh thân thương từng ngày, tớ hoàn toàn có thể dùng DO NOT LET’S (DON’T LET’S) thay cho mang lại LET’S NOT.

➥ Ví dụ:

 • Let's not be alarmed by rumors

 • Don't let's be alarmed by rumors

II. CÂU MỆNH LỆNH VỚI NGÔI THỨ HAI

1. Cấu trúc

Câu khẳng định:

Câu phủ định

Do + not + V - infinitive

2. Ví dụ

 • Hurry up!

 • Stop

 • Don’t scare

 • Don’t think about him

3. Lưu ý

a/ Trong câu mệnh lệnh với thứ bực nhị, ngôi nhà ngữ không nhiều được nói đến tuy nhiên hoàn toàn có thể gắn một danh từ thời điểm cuối cụm kể từ.

➥ Ví dụ:

 • Be quite, baby

b/ Đại kể từ “YOU” tuy rằng không nhiều được dùng tuy nhiên nó vẫn xuất hiện nay nhằm thể hiện nay thái chừng thô tục.

➥ Ví dụ: 

 • You go in, I’ll wait

cau-menh-lenh-trong-tieng-anh

 

III. CÂU MỆNH LỆNH VỚI NGÔI THỨ BA

Câu khẩu lệnh với thứ bực phụ thân, tất cả chúng ta hay sử dụng cấu truc  Let…

1. Cấu trúc

Câu khẳng định:

Let + Object + V – infinitive

Câu phủ định

Xem thêm: Ảnh đẹp Hà Nội khi đêm buông

Let + Object + not + V – infinitive

➥ Ví dụ:

 • Let him play football

 • Let her not come home

2. Lưu ý

Hiện ni, người tớ hay sử dụng cơ hội thưa phổ biến rộng lớn bại là:

Với câu khẳng định:

S + be + to tát V – infinitive/ must V – infinitive

Với câu phủ định:

S + be +  not to tát V – infinitive/ must not V – infinitive

IV. BÀI TẬP VỚI CÂU MỆNH LỆNH

1. Teacher: ___________

Students: Thank you, teacher

A. Stand up

B. Sit down

➨ Đáp án: B 

2. Don’t ___________ late for event

A. Be

B. Being

 ➨ Đáp án: A

3. Please ___________ more loudly

A. Talk

B. Taking

➨ Đáp án: A

4. If you have any questions, please  ___________ your hand

A. Raising

B. Raise

➨ Đáp án: B

5. ___________ your music, please. It’s a little noisy

A. Turn on

B. Turn off

➨ Đáp án: B

Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

Để hoàn toàn có thể thông thuộc tiếp xúc giờ Anh không riêng gì những câu mệnh lệnh, chúng ta cũng có thể nhập cuộc những lớp học tập của Ms Hoa Giao Tiếp. Với cách thức học tập khác biệt, chắc chắn rằng các bạn sẽ dần dần tạo hình năng lực tiếp xúc giờ Anh bám theo hành động tự nhiên đương nhiên nhất.