Giải mã về thì hiện tại hoàn thành chi tiết và đầy đủ nhất 2023

Thì lúc này trả thành (Present perfect tense) là 1 trong những trong mỗi phần kỹ năng cần thiết với quý khách học tập giờ đồng hồ Anh. Thì này không chỉ là xuất hiện tại trong những cuộc tiếp xúc nhưng mà còn tồn tại trong vô số bài bác đánh giá hoặc văn viết lách. Để giúp đỡ bạn nắm rõ rộng lớn, SMIS gửi cho tới lời giải cụ thể và không thiếu nhất về công ty điểm ngữ pháp này nhập nội dung sau đây. Chúng tớ nằm trong update kỹ năng ngay lập tức giờ đây các bạn nhé.

thì lúc này trả thành
Thì lúc này hoàn thành xong là 1 trong những trong mỗi phần kỹ năng quan liêu trọng

Định nghĩa thì lúc này trả thành

Băn khoăn “thì lúc này hoàn thành xong là gì” là yếu tố nhưng mà nhiều các bạn Lúc mò mẫm hiểu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thông thường gặp gỡ nên. Thì được dùng nhằm thao diễn mô tả 1 vụ việc, mẩu truyện hoặc hành vi tiếp tục hoàn thành xong tuy nhiên ko nói đến thời hạn xẩy ra rõ ràng, tính cho tới thời gian trình bày lúc này.

Bạn đang xem: Giải mã về thì hiện tại hoàn thành chi tiết và đầy đủ nhất 2023

Ví dụ:

 • Loan has done her homework since 9am. (Có nghĩa là; Loan tiếp tục hoàn thành xong bài bác tập dượt về nhà đất của cô ấy kể từ 9h sáng)
 • My mother has learned English for 10 years. (Có nghĩa là: Mẹ tôi tiếp tục học tập giờ đồng hồ Anh trong tầm 10 năm)
 • Long has taught English for 15 years. (Có nghĩa là: Long tiếp tục dạy dỗ giờ đồng hồ Anh khoảng chừng 15 năm)

Tìm hiểu thêm thắt một trong những thì nhập giờ đồng hồ Anh

Dấu hiệu phân biệt của thì lúc này trả thành

Nếu các bạn cảm nhận thấy trở ngại trong các việc xác lập thì lúc này hoàn thành xong, hãy địa thế căn cứ nhập những tín hiệu phân biệt. Chúng tớ hoàn toàn có thể mò mẫm những kể từ phân biệt hoặc địa điểm của những trạng kể từ nhập câu nhằm hoàn toàn có thể xác lập đúng chuẩn. Cụ thể:

thì lúc này trả thành
Dấu hiệu phân biệt Present perfect tense

1. Các kể từ phân biệt thì lúc này trả thành

Trong thì lúc này hoàn thành xong thông thường xuất hiện tại những từ:

 • recently, just, lately: một vừa hai phải mới nhất, thời gian gần đây, một vừa hai phải xong
 • so far = up lớn now = until now = up lớn the present với nghĩa là: cho đến bây giờ
 • already: tiếp tục rồi
 • before: trước đây
 • ever / never: từng / trước đó chưa từng, ko bao giờ
 • since + mốc thời gian: kể từ Lúc + mốc thời hạn (ví dụ: since 2020…)
 • for + quãng thời gian: trong tầm thời hạn này cơ (ví dụ: for a long time, for months…)
 • yet: ko (yet hay được dùng nhập câu nghi ngờ vấn hoặc câu phủ định)
 • …the first / … the second … với nghĩa là: lần thứ nhất tiên/ chuyến loại 2

2. Vị trí của những trạng kể từ nhập thì lúc này trả thành

Trong Present perfect địa điểm trạng kể từ nhập câu cũng chính là tín hiệu nhận biết:

 • Các trạng kể từ như ever, never, already, just: nhập câu lúc này hoàn thành xong những trạng kể từ ever, never, already, just thông thường đứng trước động kể từ phân kể từ II, đứng sau have / has. quý khách cũng hoàn toàn có thể gặp gỡ tình huống trạng kể từ already đứng cuối câu.

Ví dụ: She has just come back home page. ( Cô ấy một vừa hai phải mới nhất về bên nhà)

 • Trạng kể từ yet đứng cuối câu và thông thường được dùng với câu nghi ngờ vấn hoặc câu phủ định

Ví dụ: Peter hasn’t told bu about you yet. (Có nghĩa là: Peter chưa tính với tôi về bạn)

 • Trong câu xuất hiện tại những trạng kể từ recently, so sánh far, up lớn present, lately, up lớn this moment, in / over / for / during + the last / past + thời gian: Các trạng kể từ này còn có địa điểm linh động hoàn toàn có thể hàng đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ: I have seen this film recently. (Có nghĩa là: Gần trên đây tôi tiếp tục coi tập phim này)

Cấu trúc thông thường gặp gỡ nhập giờ đồng hồ Anh

Công thức thì lúc này trả thành

Công thức lúc này hoàn thành xong nhập giờ đồng hồ Anh ở 3 dạng: thể xác minh, thể phủ tấp tểnh và thể nghi ngờ vấn. Cấu trúc rõ ràng của từng thể của thì lúc này hoàn thành xong như sau:

thì lúc này trả thành
Công thức thì lúc này trả thành

1. Công thức lúc này hoàn thành xong thể khẳng định

Cấu trúc thì lúc này hoàn thành xong ở thể xác minh là: S + have/ has + V(PII)

Trong đó:

 • S (Subject) là công ty ngữ nhập giờ đồng hồ Anh gồm: I, You, We, They, He, She, It
 • have / has là trợ động kể từ nhập đó: I, You, We, They + have / He, She, It + has
 • V (Verb) (PII) là động kể từ ở dạng phân kể từ II

Ví dụ:

 • They have lived in Ha Noi since they were  litter. (Có nghĩa là: Họ tiếp tục sinh sống ở Thành Phố Hà Nội kể từ thời điểm bọn họ còn nhỏ)
 • He has worked in this company for 10 years. (Có nghĩa là: Anh ấy tiếp tục thao tác làm việc nhập doanh nghiệp này được 10 năm)
 • She has watched TV for 3 hours. (Có nghĩa là: Cô ấy coi TV được 3h rồi)

>>Xem thêm: Thì quá khứ hoàn thành xong (Past perfect): Khái niệm, cách sử dụng & Bài tập

2. Thể phủ tấp tểnh của thì lúc này trả thành

Cấu trúc lúc này hoàn thành xong ở thể phủ tấp tểnh là: S + have/ has + not + V(PII)

Trong đó:

 • S (Subject) là công ty ngữ nhập giờ đồng hồ Anh gồm: I, You, We, They, He, She, It
 • have / has là trợ động kể từ nhập đó: have + not viết lách tắt là haven’t, has + not viết lách tắt là hasn’t
 • V (Verb) (PII) là động kể từ ở dạng phân kể từ II

Ví dụ:

 • Laura hasn’t met her brother for a long time. (Có nghĩa là: Laura đang không gặp gỡ anh trai cô ấy trong một thời hạn dài)
 • He hasn’t played football for years. (Có nghĩa là: Anh ấy đang không đá bóng trong vô số năm)
 • She has not eaten this kind of food before. (Có nghĩa là: Cô ấy ko khi nào ăn loại thực phẩm này cả)

>>Xem thêm: Cẩm nang học tập vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh 2023

3. Thể nghi ngờ vấn Present perfect tense (Wh – qu, Yes / No)

Dạng 1: Thể nghi ngờ vấn dùng thắc mắc Wh – question

Cấu trúc Present perfect tense ở thể nghi ngờ vấn dùng thắc mắc Wh – question là:

 • Câu hỏi: WH + have/ has + S (+ not) + V(PII) ?
 • Câu trả lời: S + have/ has (+ not) + V(PII)

Trong đó:

 • Wh là kể từ nhằm hỏi: Where, Why, Who…
 • S (Subject) là công ty ngữ nhập giờ đồng hồ Anh gồm: I, You, We, They, He, She, It
 • have / has là trợ động từ: have + not viết lách tắt là haven’t, has + not viết lách tắt là hasn’t
 • V (Verb) (PII) là động kể từ ở dạng phân kể từ II

Ví dụ:

 • Where have you and your kids been? (Có nghĩa là: Anh và những con cái một vừa hai phải cút đâu thế?)
 • Why has she not drunk this the cup of coffee yet? (Có nghĩa là: Tại sao cô ấy vẫn ko nốc ly coffe này?)
 • How have they solved this difficult English question? (Họ tiếp tục giải thắc mắc Tiếng Anh khó khăn này như vậy nào?)

Dạng 2: Thể nghi ngờ vấn Yes / No question

Cấu trúc Present perfect tense ở thể nghi ngờ vấn dùng thắc mắc Yes / No là:

 • Câu hỏi: Have/ Has + S + V(PII) ?
 • Câu trả lời: Yes, have / has hoặc No, S + haven’t / hasn’t

Trong đó:

 • S (Subject) là công ty ngữ nhập giờ đồng hồ Anh gồm: I, You, We, They, He, She, It
 • have / has là trợ động kể từ nhập đó: have + not viết lách tắt là haven’t, has + not viết lách tắt là hasn’t
 • V (Verb) (PII) là động kể từ ở dạng phân kể từ II

Ví dụ:

 • Has Linda ever traveled lớn TPHCM? (Có tức thị Linda tiếp tục khi nào cút du ngoạn Thành Phố Hồ Chí Minh chưa?)

=> Câu vấn đáp là: Yes, she has./ No, she hasn’t.

 • Have you finished your homework yet? (Có nghĩa là: quý khách đã từng hoàn thành bài bác tập dượt về ngôi nhà chưa?)

=> Câu vấn đáp là:Yes, I have./ No, I haven’t.

 • Has he arrived in Paris yet? (Có nghĩa là: Anh ấy tiếp tục cho tới Paris chưa?)

=> Câu vấn đáp là: Yes, he has./ No, he hasn’t.

>>Xem thêm: [Cập nhập 2023] Thì quá khứ hoàn thành xong (Past perfect)

Cách sử dụng thì lúc này trả thành

Present perfect được dùng nhiều nhập giờ đồng hồ Anh, tuy vậy ko nên ai ai cũng update không thiếu về phong thái sử dụng của thì này. Dưới đấy là cụ thể cách sử dụng của thì lúc này hoàn thành xong với những ví dụ minh họa rõ ràng.

thì htht
Cách dùng thì hien tai hoan thanh nhập giờ đồng hồ Anh

Cách sử dụng 1: Thì lúc này hoàn thành xong dùng nhập tình huống thao diễn mô tả 1 vụ việc, hành vi chính thức nhập quá khứ và vẫn tồn tại kế tiếp ở hiện tại tại

Trong câu thông thường đi kèm theo với những kể từ như this morning, this evening, today

Ví dụ:

 • Mary has stayed with her grandparents since she graduated. (Có tức thị Mary tiếp tục ở nằm trong các cụ của cô ý ấy kể từ thời điểm cô ấy chất lượng tốt nghiệp.) => Việc ở nằm trong các cụ tiếp tục xẩy ra kể từ Lúc chất lượng tốt nghiệp và lúc này vẫn kế tiếp thao diễn ra
 • Those books haven’t been read for years.(Có nghĩa là: Những cuốn sách cơ đang không được hiểu trong vô số năm.) => Sự việc ko được hiểu những cuốn sách cơ tiếp tục chính thức nhập quá khứ, lúc này vẫn ko đọc

Cách sử dụng 2: Present perfect tense dùng nhằm thao diễn mô tả 1 vụ việc, hành vi tiếp tục xẩy ra rất nhiều lần nhập quá khứ

Ví dụ:

 • I have written five books and am working on another one. (Có nghĩa là: Tôi tiếp tục viết lách được 5 cuốn sách và đang được kế tiếp với cuốn tiếp sau.) => Hành động viết lách sách tiếp tục ra mắt rất nhiều lần (5 lần) nhập quá khứ
 • He has seen this film 4 times. (Có nghĩa là: Anh ấy tiếp tục coi phim này 5 lần) => Hành động coi tập phim này tiếp tục ra mắt 4 chuyến nhập quá khứ

Cách sử dụng 3: Present perfect dùng để làm thao diễn mô tả một tay nghề cho tới thời gian hiện tại tại

Trong câu thông thường đi kèm theo với những kể từ như never, ever.

Ví dụ:

 • Her last birthday was the best day she has ever had. (Có nghĩa là: Ngày sinh nhật một vừa hai phải rồi là ngày ấn tượng nhất cô ấy từng với.)
 • Lan has never been lớn England. (Có nghĩa là: Lan ko khi nào cho tới nước Anh.)

Cách sử dụng 4: Diễn mô tả một vụ việc, hành vi một vừa hai phải mới nhất xảy ra

Ví dụ:

 • Hoa has just eaten. (Có nghĩa là: Hoa một vừa hai phải mới nhất ăn hoàn thành.)
 • Has her teacher just arrived? (Có nghĩa là: Có nên nghề giáo của cô ý ấy một vừa hai phải mới nhất cho tới không?)

Cách sử dụng 5: Hiện bên trên hoàn thành xong là thì dùng để làm thao diễn mô tả vụ việc một vừa hai phải mới nhất xẩy ra và kết quả của vụ việc này vẫn tồn tại tác dụng cho tới hiện tại tại

Ví dụ:

 • Mai has broken her watch so sánh she doesn’t know what time it is. (Có nghĩa là: Mai tiếp tục làm vỡ tung đồng hồ thời trang của cô ý ấy nên cô ấy ko biết giờ đây là bao nhiêu giờ.)
 • The sales team has doubled its turnover. (Có nghĩa là: Phòng kinh doanh đã tiếp tục tăng lợi nhuận bán sản phẩm lên gấp rất nhiều lần.)

Cách sử dụng 6: Diễn mô tả hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời gian nói

Ví dụ: You can’t Gọi him, because he has lost his mobile phone. (Có nghĩa là: quý khách ko thể gọi mang đến anh ấy cũng chính vì anh ấy tiếp tục tiến công tổn thất điện thoại cảm ứng địa hình của anh ý ấy rồi) => Hành động tiến công tổn thất điện thoại cảm ứng địa hình tiếp tục xẩy ra nhập quá khứ, thực hiện tác động cho tới việc gọi cho tới của những người không giống bên trên thời gian trình bày.

Cách sử dụng 7: Hiện bên trên hoàn thành xong được dùng nhằm thể hiện tại thời gian xẩy ra vụ việc ko rõ rệt hoặc ko quan liêu trọng

Ví dụ:

 • She can’t get lớn school, because she has lost her xe đạp. (Có nghĩa là: Cô ấy ko thể cho tới ngôi trường, cũng chính vì cô ấy một vừa hai phải tổn thất xe đạp điện.) => Thời điểm tổn thất xe đạp điện ko rõ rệt hoặc ko quan liêu trọng
 • Someone has taken her seat. (Có nghĩa là: Ai này đã rung rinh số ghế của cô ý ấy rồi.) => Việc rung rinh số ghế tiếp tục xẩy ra ko rõ rệt thời hạn hoặc thời hạn ko cần thiết.

Cách phân tách động kể từ ở thì lúc này trả thành

Trong thì lúc này hoàn thành xong động kể từ dùng ở dạng V (PII) – dạng phân kể từ II. Trong số đó bao hàm những động kể từ với quy tắc (+ ed) và động kể từ bất quy tắc.

Động kể từ lúc này hoàn thành xong với quy tắc (+ ed)

 • Những động kể từ với quy tắc => chỉ việc thêm thắt ed vào sau cùng động kể từ. Ví dụ: turn => turned (bật), attach => attach (đính kèm), watch => watched (xem)
 • Những động kể từ với tận nằm trong là e => tất cả chúng ta chỉ việc thêm thắt d vào sau cùng động kể từ. Ví dụ: type => typed (đánh máy), agree => agreed (đồng ý), smile => smiled (cười)
 • Động kể từ có một âm tiết, với kết cấu vẹn toàn âm và phụ âm => nhân song phụ âm cuối + ed. Ví dụ: stop => stopped (dừng lại), tap => tapped (vỗ nhẹ), cửa hàng => shopped (mua hàng)
 • Các động kể từ có một âm tiết tận nằm trong là hắn, trước hắn là vẹn toàn âm => thêm thắt ed vào sau cùng vẹn toàn âm. Ví dụ: play => played (chơi), stay => stayed (ở lại)
 • Các động kể từ có một âm tiết tận nằm trong là hắn, trước hắn là phụ âm => gửi hắn trở nên i và thêm thắt ed. Ví dụ: study => studied (học), cry => cried (khóc)

>>Xem thêm: Học cơ hội vạc âm ed chuẩn chỉnh nhất, giản dị và đơn giản nhưng mà chủ yếu xác

Động kể từ bất quy tắc dùng trong  Present perfect tense

Các động kể từ bất quy tắc Lúc dùng dạng phân kể từ II với cơ hội biến hóa không giống nhau, vì thế tất cả chúng ta cần thiết ghi ghi nhớ nhằm dùng. Dưới đấy là bảng một số động kể từ bất quy tắc thông thườn, mời mọc chúng ta tham lam khảo:

V (thường) V (PII) V (thường) V (PII)
be (thì, là, ở) been let (để mang đến, mang đến phép) let
begin (bắt đầu) begun lose (mất, thực hiện mất) lost
break (đập vỡ) broken make (sản xuất, chế tạo) made
bring (mang đến) brought mean (có nghĩa là) meant
buy (mua) bought meet (gặp mặt) met
choose (chọn, lựa) chosen pay (trả tiền) paid
come (tới, cho tới, cút đến) come put (để, đặt) put
cost  (có giá bán bao nhiêu) cost run (chạy) run
cut (cắt) cut say (nói) said
do (làm) done see (nhìn) seen
draw (vẽ) drawn sell (bán) sold
drive (lái xe) driven send (gửi) sent
eat (ăn) eaten set (thiết lập, đặt) set
feel (cảm thấy) felt sit (ngồi) sat
find (tìm kiếm) found speak (nói) spoken
get (có được ai/ khuôn gì) got spend (tiêu xài) spent
give (đưa mang đến, cho) given stand (đứng) stood
go (đi) gone take (cầm, lấy) taken
have (có) had teach (giảng dạy dỗ, dạy) taught
hear (nghe) heard tell (bảo, kể) told
hold (cầm/ giữ) held think (suy nghĩ) thought
keep (giữ) kept understand (hiểu biết) understood
know (biết) known wear (mặc) worn
leave (ra cút, nhằm lại) left win (chiến thắng, thắng) won
lead (dẫn dắt, lãnh đạo) led write (viết) written

Bài tập dượt thì lúc này trả thành

thì htht
Bài tập dượt thì lúc này trả thành

Bài tập dượt số 1: Chia dạng chính của động kể từ nhập ngoặc cho những câu bên dưới đây

 1. He (be)…………. at his computer for 5 hours.
 2. Hoang (not/have) ……………any fun for a long time.
 3. Her grandfather (not/ play)……….. any sport since last month.
 4. She’d better have a shower. She (not/have)………. one since Sunday.
 5. He doesn’t live with his family now and we (not/see)…………. each other for 5 years.
 6. I…… just (realize)…………… that there are only 2 weeks lớn the over of the semester.
 7. Elsa (finish) … reading 5 books this week.
 8. How long…….. (you/know)………. each other?
 9. ……….(You/ take)………… many photographs?
 10. John (eat)………………. at the Hilton khách sạn yet?

Đáp án bài bác tập dượt số 1

Xem thêm: Cách chơi Rubik 3x3 dễ hiểu nhất cho người mới

 1. He has been at his computer for 5 hours.
 2. Hoang hasn’t had any fun for a long time.
 3. Her grandfather hasn’t played any sport since last month.
 4. She’d better have a shower. She hasn’t had one since Sunday.
 5. He doesn’t live with his family now and they haven’t seen each other for 5 years.
 6. I have just realized that there are only 2 weeks lớn the over of the semester.
 7. Elsa has finished reading 5 books this week.
 8. How long have you known each other?
 9. Have you taken many photographs?
 10. Has John eaten at the Hilton khách sạn yet?

Bài tập dượt số 2: Tìm lỗi sai nhập câu và sửa lại mang đến đúng

 1. You haven’t cutted your hair since last June.
 2. My father has not working as a worker for almost 10 years.
 3. My lesson haven’t started yet.
 4. Has the mèo eat yet?
 5. I am worried that I still hasn’t finished my housework yet.
 6. He has just decide lớn start working next month.
 7. Peter has been at his computer since 8 hours.
 8. Nhung haven’t received any good news since a long time.
 9. My siter hasn’t played any sports for last year.
 10. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Tuesday.

Đáp án bài bác tập dượt số 1

 1. You haven’t cutted your hair since last June.

=> You haven’t cut your hair since last June.

 1. My father has not working as a worker for almost 10 years.

=> My father has not worked as a worker for almost 10 years.

 1. My lesson haven’t started yet.

=> My lesson hasn’t started yet.

 1. Has the mèo eat yet?

=> Has the mèo eaten yet?

 1. I am worried that I still hasn’t finished my housework yet.

=> I am worried that I still haven’t finished my housework yet.

 1. He has just decide lớn start working next month.

=> He has just decided lớn start working next month.

 1. Peter has been at his computer since 8 hours.

=> Peter has been at his computer for 8 hours.

 1. Nhung haven’t received any good news since a long time.

=> Nhung hasn’t received any good news for a long time.

 1. My siter hasn’t played any sports for last year.

=> My sister hasn’t played any sports since last year.

 1. I’d better have a shower. I hasn’t had one since Tuesday.

=> I’d better have a shower. I haven’t had one since Tuesday

Bài tập dượt số 3: Sử dụng những kể từ khêu gợi ý nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây

 1. Kim _____ (drive) Lisa lớn work today.
 2. They _____ (work) all day and night.
 3. We _____ (see) the new bridge.
 4. He ____ (have) lunch this afternoon.
 5. Hoa and Mai  ____ (wash) the xế hộp.
 6. Jenny ____ (want) lớn go lớn Tokyo for a long time.
 7. My sister ____ (lose) their keys.
 8. My boyfriend ____ (be) lớn England..
 9. My mother  ____ (not/ play) any sport since last month.
 10. I don’t keep in touch with Huong and we  ____ (not/call) each other for 3 months.

Đáp án bài bác tập dượt số 3

 1. Kim _____ (drive) Lisa lớn work today.

=> Kim has driven Lisa lớn work today.

 1. They _____ (work) all day and night.

=> They have worked all day and night

 1. We _____ (see) the new bridge.

=> We have seen the new bridge

 1. He ____ (have) lunch this afternoon.

=> He has had lunch this afternoon.

 1. Hoa and Mai  ____ (wash) the xế hộp.

=> Hoa and Mai have washed the xế hộp.

 1. Jenny ____ (want) lớn go lớn Tokyo for a long time.

=> Jenny has wanted lớn go lớn Tokyo for a long time.

 1. My sister ____ (lose) their keys.

=> My sister has lost their keys.

 1. My boyfriend ____ (be) lớn England.

=> My boyfriend has been lớn England.

 1. My mother  ____ (not/ play) any sport since last month.

=> My mother hasn’t played any sport since last month.

 1. I don’t keep in touch with Huong and we  ____ (not/call) each other for 3 months.

=> I don’t keep in touch with Huong and we haven’t called each other for 3 months.

Câu chất vấn thông thường gặp

1. Phân biệt thì lúc này hoàn thành xong và quá khứ đơn

Phân biệt thì lúc này hoàn thành xong và thì quá khứ đơn:

Nội dung Hiện bên trên trả thành Quá khứ đơn
Định nghĩa Diễn mô tả vụ việc, hành vi bắt mối cung cấp kể từ quá khứ, tiếp tục hoàn thành xong ở lúc này tuy nhiên ko xác lập rõ rệt thời hạn xẩy ra. Diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra và kết đôn đốc nhập quá khứ.
Cấu trúc (+) S + have/has + V (pII)

(-) S + have/ has not + V (pII)

(?) Have/ Has + S + V (pII)? / WH + have/ has + S (+ not) + V(pII) ?

(+) S + Ved/ cột 2 / S + was/ were

(-) S + did not (didn’t) + V / S + was/ were no

(?) Did + S + V (nguyên thể)? / Was/ Were + S?

Cách sử dụng
 • Thì lúc này hoàn thành xong dùng nhập tình huống thao diễn mô tả 1 vụ việc, hành vi chính thức nhập quá khứ và vẫn tồn tại kế tiếp ở hiện tại tại

Ví dụ: She has known his family for 5 years (Có nghĩa là: Cô ấy tiếp tục biết mái ấm gia đình anh ấy nên 5 năm rồi).

 • Present perfect tense dùng nhằm thao diễn mô tả 1 vụ việc, hành vi tiếp tục xẩy ra rất nhiều lần nhập quá khứ

Ví dụ: My brother has seen Doraemon several times because he lượt thích it (Có tức thị anh trai bản thân coi tập phim Doraemon rất nhiều lần rồi vì như thế anh ấy quí tập phim đó).

 • Present perfect dùng để làm thao diễn mô tả một tay nghề cho tới thời gian hiện tại tại

Ví dụ: This is the first time he have met her mother. (Có nghĩa là: Đây là chuyến thứ nhất anh ấy gặp gỡ u cô ấy).

 • Diễn mô tả một vụ việc, hành vi một vừa hai phải mới nhất xảy ra

Ví dụ:

 • Dùng nhằm thao diễn mô tả vụ việc một vừa hai phải mới nhất xẩy ra và kết quả của vụ việc này vẫn tồn tại tác dụng cho tới hiện tại tại

Ví dụ: You are dirty. Where have you been? (Có nghĩa là: Nhìn con cái dơ quá, con cái tiếp tục ở đâu vậy?).

 • Diễn mô tả hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời gian nói

Ví dụ:

 • Hiện bên trên hoàn thành xong được dùng nhằm thể hiện tại thời gian xẩy ra vụ việc ko rõ rệt hoặc ko quan liêu trọng

Ví dụ: Linda has lost her keys. She is finding them. (Có nghĩa là: Linda tiếp tục làm mất đi chiếc chìa khóa. Cô ấy đang được mò mẫm nó kìa)

 • Diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra và dứt nhập quá khứ, không thể tương quan cho tới lúc này.

Ví dụ: He bought the xế hộp in 2022. (Có nghĩa là: Anh ấy tiếp tục xe hơi này từ thời điểm năm 2022 rồi).

 • Diễn mô tả những hành vi liên tiếp xẩy ra nhập quá khứ

Ví dụ: He turned on his computer, read the gmail and and answered it. (Có tức thị Anh ấy cởi PC, hiểu gmail và vấn đáp chúng)

 • Diễn mô tả về kỷ niệm hoặc hồi ức của những người này đó

Ví dụ: When I was young, I used lớn go fishing in the morning. (Có nghĩa là; Khi tôi còn con trẻ, tôi thông thường câu cá vào cụ thể từng buổi sáng)

Dấu hiệu nhận biết Trong câu thông thường với những trạng từ; just, recently/ lately/ so sánh far, yet, until now/ until present/ up lớn the present, ever, never, before, already, since + mốc thời hạn, for + khoảng chừng thời hạn, already Trong câu thông thường với những trạng kể từ chỉ thời gian; last night/ last week/ last month/ last year, yesterday,  in + mốc thời hạn nhập quá khứ, ago + thời gian

2. Phân biệt “Have gone to” và “Have been to”

Phân biệt 2 cụm kể từ “have gone to” và “have been to”:

Nội dung Have gone to Have been to
Thì lúc này trả thành Chỉ 1 người đã đi vào 1 điểm nhập quá khứ và ko trở về

Ví dụ: Peter’s gone lớn the school. He should be back soon. (Có nghĩa là: Peter một vừa hai phải cho tới ngôi trường. Chắc anh ấy tiếp tục về sớm thôi.)

Chỉ vị trí 1 người đã đi vào thăm hỏi nhập một thời điểm này đó

Ví dụ: He’s been lớn Thành Phố Hà Nội many times. (Có nghĩa là: Anh ấy tiếp tục cho tới Thành Phố Hà Nội nhiều lần)

Xem thêm: Lý Thuyết Tán Sắc Ánh Sáng Và Bài Tập Vận Dụng - Vật Lí 12

Thì quá khứ trả thành Thể lúc này một thời điểm nhập quá khứ 1 người này này đã vắng vẻ mặt

Ví dụ: He’d gone lớn the dentist, so sánh he wasn’t home page when I arrived. (Có nghĩa là: Anh ấy đã từng đi nhà pha răng, nên anh ấy ko ở trong nhà Lúc tôi cho tới.)

Thể hiện tại rằng một người đã đi vào 1 điểm và tiếp tục cù lại

Ví dụ: I’d been lớn a restaurant, so sánh I wasn’t hungry when he invited bu out lớn eat. (Có nghĩa là: Tôi một vừa hai phải kể từ quán ăn về, nên tôi ko thấy đói Lúc anh mời mọc tôi cút ăn)

Trên đấy là toàn cỗ tổ hợp kỹ năng về thì lúc này hoàn thành xong (Present perfect) một trong 12 thì cần thiết nhập giờ đồng hồ Anh. SMIS đã và đang khối hệ thống một trong những dạng bài bác tập dượt giúp đỡ bạn rèn luyện thạo về thì này. Hy vọng đấy là những vấn đề tiện ích mang đến chúng ta đang được học hành ngôn từ này. Đừng quên update những nội dung bài viết tiếp sau của Shop chúng tôi nhằm update những kỹ năng tiên tiến nhất các bạn nhé.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Banh Kem

Mùa hè tươi vui hơn với những món bánh thật hấp dẫn của Givral! Hương vị thơm mát của các loại trái cây ẩn trong từng chiếc bánh mùa hè đang chờ bạn khám phá!

Very Peri - Màu của hy vọng

Viện màu Pantone đã công bố màu sắc lên ngôi năm 2022 là một màu sắc hoàn toàn mới, được đặt cho cái tên tràn đầy lạc quan là “17-3938 Very Peri” - màu tím hoa dừa cạn, với thông điệp đổi mới, lạc quan và hy vọng thế giới sớm vượt qua đại dịch.