CH4 + Br2 → CH3Br + HBr | CH4 ra CH3Br | Br2 ra CH3Br

Phản ứng CH4 + Br2 hoặc CH4 rời khỏi CH3Br hoặc Br2 rời khỏi CH3Br nằm trong loại phản xạ thế vày halogen , phản xạ halogen hóa đã và đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác luyện đem tương quan về CH4 đem tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

CH4 + Br2 C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl | CH4 rời khỏi CH3Br | Br2 rời khỏi CH3Br CH3Br + HBr

1. Phương trình phản xạ CH4 tính năng với Br2

CH4 + Br2 t° CH3Br + HBr

Bạn đang xem: CH4 + Br2 → CH3Br + HBr | CH4 ra CH3Br | Br2 ra CH3Br

2. Hiện tượng của phản xạ CH4 tính năng với Br2

- Trước phản xạ lếu ăn ý phản xạ có màu sắc nâu đỏ tía (của hỗn hợp brom). Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn lếu ăn ý thành phầm nhận được ko color.

3. Cách tổ chức phản xạ CH4 tính năng với Br2

- Ở sức nóng chừng cao, khí metan (CH4) phản xạ với brom (tỉ lệ 1:1) (Brom ở hiện trạng hơi) nhận được metyl bromua (CH3Br) và hiđro bromua (HBr – khí).

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankan

- Tại sức nóng chừng thông thường, những ankan ko tính năng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

- Khi thắp sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

4.1. Phản ứng thế vày halogen

- Clo hoàn toàn có thể thay cho thế thứu tự từng vẹn toàn tử H vô phân tử metan.

Phương trình hóa học:

          CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl

          CH3Cl + Cl2 asCH2Cl2 + HCl

          CH2Cl2 + Cl2 as CHCl3 + HCl

          CHCl3 + Cl2 asCCl4 + HCl

CH4 + Br2 → CH3Br + HBr | CH4 rời khỏi CH3Br | Br2 rời khỏi CH3Br

- Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động metan.

Nhận xét:

- Nguyên tử hiđro link với vẹn toàn tử cacbon bậc cao hơn nữa dễ dẫn đến thế rộng lớn vẹn toàn tử hiđro link với vẹn toàn tử cacbon bậc thấp rộng lớn.

4.2. Phản ứng tách

- Dưới tính năng của sức nóng và hóa học xúc tác tương thích, những ankan đem phân tử khối nhỏ bị tách hiđro trở nên hiđrocacbon ko no ứng.

Thí dụ:

CH3 – CH3 500Co,xtCH2 = CH2 + H2

- Tại sức nóng chừng cao và hóa học xúc tác tương thích, ngoài các việc bị tách hiđro, những ankan còn hoàn toàn có thể bị phân hạn chế mạch cacbon tạo nên trở nên những phân tử nhỏ rộng lớn.

Thí dụ:

          CH3 – CH2 – CHto,xtC2H6+CH4C3H6+H2

4.3. Phản ứng oxi hóa

- Khi bị châm, những ankan đều cháy, lan nhiều sức nóng.

          CnH2n + 2 + 3n+12O2 to nCO2 + (n + 1)H2O

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Đốt cháy ăn ý hóa học cơ học này tại đây nhận được số mol CO2 nhỏ rộng lớn số mol H2O?

A. CH4

B. C4H6

C. C2H4

D. C6H6

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

CH4 + 2O2 to CO2 + 2H2O

1                   →     1        2                mol

Câu 2: Ứng dụng của metan là

A. Metan cháy lan nhiều sức nóng nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô tạo ra.

B. Metan là vật liệu người sử dụng pha trộn hiđro.

C. Metan còn được dùng làm pha trộn bột than thở và nhiều hóa học không giống.

D. Cả A, B, C đều đích thị.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ứng dụng của metan là

+ Metan cháy lan nhiều sức nóng nên được đùng thực hiện nhiên liệu vô cuộc sống và vô tạo ra.

+ Metan là vật liệu người sử dụng pha trộn hiđro.

+ Metan còn được dùng làm pha trộn bột than thở và nhiều hóa học không giống.

Câu 3: Đốt cháy 4,8 gam metan vô oxi, sau phản xạ nhận được V lít khí CO2. Giá trị của V là

A. 3,36 lít

B. 4,48 lít

C. 5,60 lít

D. 6,72 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số mol CH4 là: nCH4=4,816= 0,3 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,3                        0,3                    (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có: nCO2= 0,3 mol

Vậy thể tích CO2 nhận được là: V = 0,3.22,4 = 6,72 lít.

Câu 4: Tính hóa học cơ vật lý của metan là

A. Chất khí, ko color, ko mùi hương, nhẹ nhàng rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

B. Chất lỏng, ko color, tan nhiều nội địa.

C. Chất khí, ko color, mùi hương xốc, nặng trĩu rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

D. Chất khí, gold color lục, tan nhiều nội địa.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Tính hóa học cơ vật lý của metan là hóa học khí, ko color, ko mùi hương, nhẹ nhàng rộng lớn không gian, không nhiều tan nội địa.

Câu 5: Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là

A. Phản ứng phân hủy

B. Phản ứng tách

C. Phản ứng cộng

D. Phản ứng thế

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng chất hóa học đặc thù của metan là phản xạ thế.

Câu 6: Thể tích khí oxi cần thiết dùng làm châm cháy không còn 4,48 lít khí metan là

A. 6,72 lít

B. 8,96 lít

C. 9,52 lít

D. 10,08 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Số mol CH4 là: nCH4=4,4822,4= 0,2 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O0,2       0,4                                  (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ đem nO2= 0,4 mol

Vậy thể tích khí oxi nhớ dùng là VO2 = 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Câu 7: Tính Hóa chất này tại đây không nên của metan?

A. Làm mất mặt color hỗn hợp nước brom.

B. Tác dụng với oxi tạo nên trở nên CO2 và nước.

C. Tham gia phản xạ thế.

D. Tác dụng với clo khi đem khả năng chiếu sáng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Metan không làm mất mặt color hỗn hợp brom.

Câu 8: Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ thân thiết metan và khí clo là

A. Có ánh sáng

B. Có axit thực hiện xúc tác

C. Có Fe thực hiện xúc tác

D. Làm lạnh lẽo.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Điều khiếu nại nhằm xẩy ra phản xạ thân thiết metan và khí clo là đem ánh sáng

Phương trình phản ứng: CH4+Cl2ánh sángCH3Cl+HCl

Câu 9: Khối lượng CO2 và H2O nhận được khi châm cháy 16 gam khí metan là

A. 44 gam và 36 gam

B. 44 gam và 18 gam

C. 22 gam và 18 gam

D. 22 gam và 36 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CH4 là:nCH4=1616 = 1 mol

Phương trình phản ứng:

CH4+2O2toCO2+2H2O1                            1           2            (mol)

Theo phương trình phản xạ tớ có:

nCO2 = 1 mol suy ra mCO2 = 1.44 = 44 gam

nH2O = 2 mol suy ra mH2O = 2.18 = 36 gam

Câu 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Metan có tương đối nhiều vô khí quyển.

B. Metan có tương đối nhiều nội địa biển khơi.

C. Metan có tương đối nhiều nội địa ao, hồ nước.

D. Metan có tương đối nhiều trong những mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Hướng dẫn giải:

Xem thêm: Công thức tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng hay, chi tiết | Toán lớp 9.

Đáp án D

Metan có tương đối nhiều trong những mỏ khí, mỏ dầu và mỏ than thở.

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

  • CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
  • CH4 + 2O2 → CO2 + H2O
  • CH4 + O2 → H2O + HCHO
  • 2CH4 → C2H2 + 3H2
  • CH4 + 2Cl2 → 2HCl + CH2Cl2
  • CH4 + 3Cl2 → 3HCl + CHCl3
  • CH4 + 4Cl2 → 4HCl + CCl4
  • CH4 + 2Br2 → 2HBr + CH2Br2
  • CH4 + H2O → CO + 3H2

BÀI VIẾT NỔI BẬT


50 hình ảnh anime đẹp nhất

Sưu tầm hình ảnh anime đẹp không chỉ là niềm đam mê của các fan anime mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế.

Màn chiếu

Siêu thị máy tính An Phát phân phối các loại màn chiếu: Màn chiếu 3 chân, màn chiếu treo tường, màn chiếu điều khiển điện, màn chiếu sàn, màn chiếu khung. Hàng chính hãng giá rẻ