Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N; P lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB (Miễn phí)

Câu hỏi:

02/11/2020 3,543

Bạn đang xem: Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N; P lần lượt là các điểm thuộc cạnh AB (Miễn phí)

Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N; Phường  lần lượt là những điểm nằm trong cạnh AB; AC; BD; MNBC=I; MPAD=J; NJIP=K. Tìm mệnh đề đúng:

C. C; D; K trực tiếp hàng

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

* Tìm kí thác tuyến  của nhị mp ( ACD ) và (BCD) có: 

   C chung 

   D chung 

Suy ra: kí thác tuyến của 2 mp (ACD) và (BCD) là đường thẳng liền mạch CD.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện ABCD; M là vấn đề trực thuộc tam giác ABC; mp (α) qua loa M và tuy vậy song với AB và CD. Thiết diện của ABCD rời vì thế mp (α) là:

A. Tam giác

B. Hình chữ nhật

C. Hình vuông

D. Hình bình hành

Câu 2:

Cho hình chóp S. ABCD đem lòng ABCD là hình bình hành và M; N thứu tự là trung điểm của AB; CD . Xác quyết định tiết diện của hình chóp rời vì thế (α)  trải qua MN và tuy vậy song với mặt mày bằng phẳng (SAD).Thiết diện là hình gì?

A. tứ giác

B. hình thang

C. hình thang cân

D. hình bình hành

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD đem AD ko tuy vậy song với BC. Lấy M nằm trong SB và O là kí thác điểm AC với BD. Gọi N là kí thác điểm của SC và ( AMD) biết AN rời DM bên trên I. Tìm mệnh đề đúng

A. S;  N; O trực tiếp hàng

Xem thêm:

B. A; I; M trực tiếp hàng

C. S; I ; O trực tiếp hàng

D. Tất cả sai

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD, M và N là nhị điểm nằm trong cạnh AB và CD, (α) là mặt mày bằng phẳng qua loa MN và tuy vậy song với SA. Thiết diện của hình chóp S.ABCD Khi rời vì thế (α) là hình gì?

A. Tam giác

B. tứ giác

C. hình thang

D. hình bình hành

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD đem AB ko tuy vậy song CD. Gọi M là trung điểm SC và O là kí thác điểm AC với BD. Gọi N là kí thác điểm của SD với ( MAB)

A. BN và SO chéo cánh nhau

B. SO; AM; BN đồng quy

C. B; M; N trực tiếp hàng

D. Tất cả sai

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABCD, đem lòng là hình vuông vắn cạnh a và tam giác ABC đều. Một điểm M nằm trong cạnh BC sao mang lại BM= x ( 0< x< a), mặt mày phẳng (α) đi qua loa M tuy vậy song với SA và SB. hiểu rằng mp (α) rời hình chóp theo gót 1 tứ giác. Tính diện tích S thiết diện theo a và x

A. 34a2-x2

B. 32a2-x2

C. 24a2-x2 

D. 14a2-x2

Xem thêm: 1 sào bằng bao nhiêu m2 - Cách quy đổi chuẩn nhất

BÀI VIẾT NỔI BẬT