BỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN LẬP, KÝ, NỘI DUNG TRÊN CHỨNG TỪ, NỘI DUNG CỦA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Nguyên tắc hội chứng từ kế toán như: Nuyên tắc Lập, ký bệnh từ kế toán, nội dung trên giấy kế toán, chứng từ năng lượng điện tử, quản lý, thực hiện chứng từ kế toán theo biện pháp kế toán tiên tiến nhất hiện hành.

Bạn đang xem: Chứng từ kế toán

- chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật có tin phản bội ánh nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh với đã trả thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

I. Công cụ về hội chứng từ kế toán:

1. Triệu chứng từ kế toán nên được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chủ yếu xác, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát và so sánh theo những nội dung lao lý tại Điều 16 pháp luật kế toán, rõ ràng như sau:

Nội dung triệu chứng từ kế toán:

1. Triệu chứng từ kế toán cần có các nội dung đa số sau đây:

a) Tên với số hiệu của chứng từ kế toán;

b) Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

c) Tên, showroom của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập bệnh từ kế toán;

d) Tên, add của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá thể nhận triệu chứng từ kế toán;

đ) Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh;

e) Số lượng, solo giá với số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu ghi bằng số; tổng số chi phí của bệnh từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi ngay số và bằng chữ;

g) Chữ ký, họ với tên của fan lập, tín đồ duyệt và những người dân có tương quan đến triệu chứng từ kế toán.

2. Ngoài ra nội dung đa số của chứng từ kế toán nguyên tắc tại khoản 1 Điều này, triệu chứng từ kế toán rất có thể có thêm các nội dung không giống theo từng loại chứng từ.

(Theo điều 16 dụng cụ kế toán 88/2015/QH13)

2. Đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu bệnh từ kế toán nhưng mà phải đảm bảo an toàn đầy đủ các nội dung hầu hết của hội chứng từ kế toán phép tắc tại khoản 1 Điều 16 giải pháp kế toán, phù hợp với sệt điểm vận động và yêu thương cầu thống trị của đơn vị mình trừ ngôi trường hợp pháp luật có pháp luật khác.

3. Ngôi trường hợp người khiếm thị là người bị mù hoàn toàn thì lúc ký chứng từ kế toán bắt buộc có fan sáng mắt được phân công của đơn vị phát sinh bệnh từ triệu chứng kiến. Đối với những người khiếm thị không xẩy ra mù trọn vẹn thì triển khai ký triệu chứng từ kế toán như lý lẽ tại vẻ ngoài kế toán.

4. Đơn vị kế toán áp dụng chứng từ năng lượng điện tử theo lý lẽ tại Điều 17 biện pháp kế toán thì được áp dụng chữ cam kết điện tử trong công tác kế toán. Chữ ký điện tử cùng việc áp dụng chữ ký kết điện tử được triển khai theo cách thức của Luật giao dịch điện tử.

Quy định về triệu chứng từ điện tử

1. Chứng từ năng lượng điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có những nội dung công cụ tại Điều 16 của cách thức này và được bộc lộ dưới dạng tài liệu điện tử, được mã hóa nhưng mà không bị biến đổi trong quy trình truyền qua mạng lắp thêm tính, mạng viễn thông hoặc trên vật có tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

2. Hội chứng từ năng lượng điện tử phải bảo vệ tính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, thông tin trong quy trình sử dụng và lưu trữ; đề nghị được quản ngại lý, đánh giá chống các hình thức lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh cắp hoặc sử dụng chứng từ năng lượng điện tử không nên quy định. Triệu chứng từ năng lượng điện tử được thống trị như tài liệu kế toán tài chính ở dạng nguyên bạn dạng mà nó được tạo ra, gửi đi hoặc nhấn nhưng phải có đủ thiết bị cân xứng để sử dụng.

3. Khi triệu chứng từ bằng giấy được gửi thành hội chứng từ năng lượng điện tử để giao dịch, giao dịch thanh toán hoặc ngược lại thì triệu chứng từ điện tử có giá trị để triển khai nghiệp vụ kinh tế, tài bao gồm đó, chứng từ bởi giấy chỉ có mức giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi với kiểm tra, không tồn tại hiệu lực để giao dịch, thanh toán.

(Theo điều 17 điều khoản kế toán 88/2015/QH13)

5. Các chứng từ kế toán tài chính ghi bởi tiếng nước ngoài khi áp dụng để ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính ở vn phải được dịch những nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 16 khí cụ kế toán ra giờ Việt. Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về tính đúng chuẩn và vừa đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ tiếng nước ngoài sang giờ Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra giờ Việt bắt buộc đính kèm với bản chính bởi tiếng nước ngoài.

- các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bởi tiếng nước ngoài như những loại vừa lòng đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án công trình đầu tư, report quyết toán và các tài liệu tương quan khác của đơn vị chức năng kế toán không cần phải dịch ra giờ Việt trừ khi bao gồm yêu ước của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền.

(Theo điều 5 Nghị định 174/2016/NĐ-CP)

II. Biện pháp Lập và tàng trữ chứng từ kế toán:

1. Những nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu phát sinh liên quan đến buổi giao lưu của đơn vị kế toán phải lập chứng tự kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

2. Hội chứng từ kế toán yêu cầu được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung hình thức trên mẫu. Vào trường hợp bệnh từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được từ lập hội chứng từ kế toán tuy nhiên phải bảo đảm an toàn đầy đủ các nội dung biện pháp tại Điều 16 của luật này.

3. Nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài chính trên giấy tờ kế toán không được viết tắt, không được tẩy xóa, sửa chữa; khi viết nên dùng cây bút mực, số với chữ viết bắt buộc liên tục, không ngắt quãng, nơi trống cần gạch chéo. Hội chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không có giá trị thanh toán và ghi sổ kế toán. Lúc viết sai hội chứng từ kế toán thì buộc phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào triệu chứng từ viết sai.

4. Triệu chứng từ kế toán bắt buộc được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải tạo nhiều liên hội chứng từ kế toán đến một nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu thì nội dung những liên yêu cầu giống nhau.

5. Tín đồ lập, người duyệt và những người dân khác ký kết tên trên chứng từ kế toán phải phụ trách về nội dung của chứng từ kế toán.

6. Chứng từ kế toán tài chính được lập dưới dạng triệu chứng từ năng lượng điện tử phải tuân theo khí cụ tại Điều 17, khoản 1 và khoản 2 Điều này. Triệu chứng từ năng lượng điện tử được in ra giấy và lưu trữ theo nguyên lý tại Điều 41 của cơ chế này. Trường đúng theo không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu cùng phải đảm bảo an toàn tra cứu vãn được vào thời hạn lưu giữ trữ.

(Theo điều 18 hiện tượng kế toán 88/2015/QH13)

III. Lao lý Ký triệu chứng từ kế toán

1. Triệu chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữ cam kết theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên giấy tờ kế toán nên được ký bởi loại mực không phai. Không được ký hội chứng từ kế toán bằng mực red color hoặc đóng vệt chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một fan phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của tín đồ khiếm thị được triển khai theo chính sách của thiết yếu phủ.

2. Chữ ký trên giấy kế toán buộc phải do người dân có thẩm quyền hoặc fan được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán tài chính khi chưa ghi đủ nội dung triệu chứng từ thuộc nhiệm vụ của tín đồ ký.

3. Chứng từ kế toán đưa ra tiền cần do người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc fan được ủy quyền ký trước lúc thực hiện. Chữ ký trên giấy kế toán dùng để chi tiền buộc phải ký theo từng liên.

4. Chứng từ điện tử phải bao gồm chữ cam kết điện tử. Chữ ký trên giấy điện tử có mức giá trị như chữ ký trên giấy tờ bằng giấy.

(Theo điều 19 luật kế toán 88/2015/QH13)

Chú ý về Hóa đơn:

- Hóa đơn là bệnh từ kế toán vày tổ chức, cá nhân bán hàng, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận tin tức bán hàng, cung cấp dịch vụ theo qui định của pháp luật.

- Nội dung, bề ngoài hóa đơn, trình từ bỏ lập, làm chủ và sử dụng hoá đơn triển khai theo pháp luật của quy định về thuế.

(Theo điều trăng tròn Luật kế toán 88/2015/QH13)

IV. Cai quản lý, thực hiện chứng tự kế toán

1. Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán.

2. Hội chứng từ kế toán đề xuất được thu xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản bình an theo chế độ của pháp luật.

3. Chỉ ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền mới tất cả quyền tạm giữ, tịch thâu hoặc niêm phong bệnh từ kế toán. Trường đúng theo tạm giữ lại hoặc tịch thu chứng từ kế toán tài chính thì cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền yêu cầu sao chụp triệu chứng từ bị trợ thì giữ, bị tịch thu, ký xác nhận trên bệnh từ sao chụp cùng giao bản sao chụp cho đơn vị chức năng kế toán; đôi khi lập biên bạn dạng ghi rõ lý do, con số từng loại hội chứng từ kế toán bị tạm duy trì hoặc bị tịch thâu và ký tên, đóng góp dấu.

4. Cơ quan tất cả thẩm quyền niêm phong bệnh từ kế toán phải tạo biên bản, ghi rõ lý do, số lượng từng loại bệnh từ kế toán bị niêm phong và cam kết tên, đóng dấu.

Chứng từ kế toán tài chính là gì? mức sử dụng Kế toán chế độ về chứng từ kế toán như vậy nào? – Ngọc Thảo (Sóc Trăng)


*
Mục lục bài bác viết

Chứng từ kế toán là gì? mức sử dụng về bệnh từ kế toán theo phương pháp Kế toán

1. Chứng từ kế toán là gì?

Theo khoản 3 Điều 3 nguyên tắc kế toán 2015, hội chứng từ kế toán tài chính là những giấy tờ và vật sở hữu tin phản bội ánh nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh cùng đã hoàn thành, làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

2. Nội dung hội chứng từ kế toán

Chứng tự kế toán đề nghị có các nội dung đa phần sau đây:

- Tên với số hiệu của bệnh từ kế toán;

- Ngày, tháng, năm lập bệnh từ kế toán;

- Tên, showroom của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá thể lập hội chứng từ kế toán;

- Tên, add của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc cá nhân nhận hội chứng từ kế toán;

- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh;

- Số lượng, đơn giá cùng số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu ghi bằng số; tổng số chi phí của bệnh từ kế toán dùng làm thu, bỏ ra tiền ghi thông qua số và bằng chữ;

- Chữ ký, họ cùng tên của bạn lập, tín đồ duyệt và những người dân có tương quan đến hội chứng từ kế toán.

Ngoài rất nhiều nội dung đa số trên, bệnh từ kế toán hoàn toàn có thể có thêm gần như nội dung không giống theo từng loại hội chứng từ.

Xem thêm: Phân bón bao gồm những nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón là gì?

(Điều 16 chế độ kế toán 2015)

3. Biểu mẫu triệu chứng từ kế toán

3.1. Biểu mẫu triệu chứng từ kế toán theo Thông bốn 200

TÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

SỐ HIỆU

I. Lao động tiền lương

Bảng chấm công

01a-LĐTL

Bảng chấm công có tác dụng thêm giờ

01b-LĐTL

Bảng thanh toán giao dịch tiền lương

02-LĐTL

Bảng giao dịch tiền thưởng

03-LĐTL

Giấy đi đường

04-LĐTL

Phiếu chứng thực sản phẩm hoặc các bước hoàn thành

05-LĐTL

Bảng giao dịch thanh toán tiền có tác dụng thêm giờ

06-LĐTL

Bảng giao dịch thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

Biên bạn dạng thanh lý (nghiệm thu) hòa hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

Bảng kê trích nộp những khoản theo lương

10-LĐTL

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội

11-LĐTL

II. Hàng tồn kho

Phiếu nhập kho

01-VT

Phiếu xuất kho

02-VT

Biên phiên bản kiểm nghiệm đồ vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

03-VT

Phiếu báo đồ dùng tư còn lại cuối kỳ

04-VT

Biên bạn dạng kiểm kê thiết bị tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá

05-VT

Bảng kê cài hàng

06-VT

Bảng phân chia nguyên liệu, đồ liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

III. Bán hàng

Bảng giao dịch thanh toán hàng đại lý, cam kết gửi

01-BH

Thẻ quầy hàng

02-BH

IV. Tiền tệ

Phiếu thu

01-TT

Phiếu chi

02-TT

Giấy kiến nghị tạm ứng

03-TT

Giấy thanh toán tiền trợ thì ứng

04-TT

Giấy đề xuất thanh toán

05-TT

Biên lai thu tiền

06-TT

Bảng kê vàng tiền tệ

07-TT

Bảng kiểm kê quỹ (dùng mang đến VND)

08a-TT

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)

08b-TT

Bảng kê chi tiền

09-TT

V. Tài sản cố định

Biên bạn dạng giao dấn TSCĐ

01-TSCĐ

Biên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

Biên phiên bản bàn giao TSCĐ thay thế sửa chữa lớn hoàn thành

03-TSCĐ

Biên bản đánh giá bán lại TSCĐ

04-TSCĐ

Biên phiên bản kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

3.2. Biểu mẫu bệnh từ kế toán theo Thông tứ 133

TÊN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

SỐ HIỆU

I. Lao rượu cồn tiền lương

Bảng chấm công

01a-LĐTL

Bảng chấm công có tác dụng thêm giờ

01b-LĐTL

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

Giấy đi đường

04-LĐTL

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc các bước hoàn thành

05-LĐTL

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

Bảng giao dịch tiền mướn ngoài

07-LĐTL

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hòa hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

Bảng phân chia tiền lương và bảo đảm xã hội

11-LĐTL

II. Sản phẩm tồn kho

Phiếu nhập kho

01-VT

Phiếu xuất kho

02-VT

Biên phiên bản kiểm nghiệm vật dụng tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

03-VT

Phiếu báo thiết bị tư còn sót lại cuối kỳ

04-VT

Biên bản kiểm kê thiết bị tư, công cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa

05-VT

Bảng kê sở hữu hàng

06-VT

Bảng phân chia nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

III. Phân phối hàng

Bảng thanh toán giao dịch hàng đại lý, ký kết gửi

01-BH

Thẻ quầy hàng

02-BH

IV. Chi phí tệ

Phiếu thu

01-TT

Phiếu chi

02-TT

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

Giấy thanh toán tiền trợ thời ứng

04-TT

Giấy ý kiến đề nghị thanh toán

05-TT

Biên lai thu tiền

06-TT

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

07-TT

Bảng kiểm kê quỹ (dùng đến VND)

08a-TT

Bảng kiểm kê quỹ (dùng đến ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

08b-TT

Bảng kê bỏ ra tiền

09-TT

V. Gia tài cố định

Biên phiên bản giao dấn TSCĐ

01-TSCĐ

Biên phiên bản thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

Biên bản bàn giao TSCĐ thay thế lớn hoàn thành

03-TSCĐ

Biên bản đánh giá bán lại TSCĐ

04-TSCĐ

Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

06-TSCĐ

4. Điều khiếu nại để hội chứng từ điện tử được xem là chứng từ bỏ kế toán

- bệnh từ năng lượng điện tử được xem là chứng từ kế toán tài chính khi:

+ Có những nội dung chính sách tại mục (2);

+ Được thể hiện dưới dạng tài liệu điện tử, được mã hóa nhưng không bị chuyển đổi trong quy trình truyền qua mạng đồ vật tính, mạng viễn thông hoặc trên vật với tin như băng từ, đĩa từ, các loại thẻ thanh toán.

- bệnh từ điện tử phải bảo đảm an toàn tính bảo mật thông tin và bảo toàn dữ liệu, tin tức trong quá trình sử dụng với lưu trữ; phải được quản lí lý, kiểm tra chống các bề ngoài lợi dụng khai thác, xâm nhập, sao chép, đánh tráo hoặc sử dụng chứng từ năng lượng điện tử không đúng quy định.

Chứng từ điện tử được cai quản như tài liệu kế toán tài chính ở dạng nguyên phiên bản mà nó được tạo ra, nhờ cất hộ đi hoặc nhận nhưng phải có đầy đủ thiết bị phù hợp để sử dụng.

- Khi hội chứng từ bởi giấy được chuyển thành bệnh từ năng lượng điện tử để giao dịch, thanh toán giao dịch hoặc trái lại thì bệnh từ điện tử có giá trị để tiến hành nghiệp vụ khiếp tế, tài chủ yếu đó, hội chứng từ bởi giấy chỉ có giá trị giữ giàng để ghi sổ, theo dõi và kiểm tra, không có hiệu lực nhằm giao dịch, thanh toán.

(Điều 17 biện pháp kế toán 2015)

5. Lập và lưu trữ chứng từ kế toán

Việc lập và tàng trữ chứng từ kế toán được phép tắc tại Điều 18 hình thức Kế toán năm ngoái như sau:

- các nghiệp vụ ghê tế, tài bao gồm phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị kế toán phải tạo lập chứng tự kế toán.

Chứng từ kế toán tài chính chỉ được lập một lần cho từng nghiệp vụ tởm tế, tài chính.

- bệnh từ kế toán nên được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu.

Trong ngôi trường hợp bệnh từ kế toán chưa có mẫu thì đơn vị kế toán được từ lập bệnh từ kế toán nhưng phải đảm bảo an toàn đầy đủ các nội dung như mục (2).

- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên chứng từ kế toán không được viết tắt, ko được tẩy xóa, sửa chữa; lúc viết cần dùng cây viết mực, số với chữ viết cần liên tục, không ngắt quãng, địa điểm trống đề xuất gạch chéo.

Chứng từ bị tẩy xóa, sửa chữa không tồn tại giá trị giao dịch và ghi sổ kế toán.

Khi viết sai chứng từ kế toán tài chính thì phải hủy bỏ bằng cách gạch chéo vào hội chứng từ viết sai.

- hội chứng từ kế toán đề xuất được lập đủ số liên quy định.

Trường hợp phải khởi tạo nhiều liên hội chứng từ kế toán mang lại một nhiệm vụ kinh tế, tài chủ yếu thì nội dung các liên cần giống nhau.

- người lập, tín đồ duyệt và những người khác cam kết tên trên giấy kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán.

- bệnh từ kế toán được lập dưới dạng bệnh từ điện tử yêu cầu tuân theo nguyên tắc tại mục (3), khoản 1 với khoản 2 Điều 18 phương tiện kế toán 2015.

Chứng từ điện tử được in ấn ra giấy và tàng trữ theo khí cụ tại Điều 41 luật kế toán 2015. Trường hòa hợp không in ra giấy mà triển khai lưu trữ trên những phương tiện năng lượng điện tử thì phải bảo vệ an toàn, bảo mật tin tức dữ liệu với phải bảo vệ tra cứu vớt được vào thời hạn lưu lại trữ.

6. Ký bệnh từ kế toán

- chứng từ kế toán phải có một cách đầy đủ chữ cam kết theo chức vụ quy định trên triệu chứng từ.

Chữ ký trên giấy kế toán đề nghị được ký bằng loại mực ko phai.

Không được ký hội chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng vết chữ ký khắc sẵn.

Chữ ký trên giấy kế toán của một fan phải thống nhất.

Chữ ký trên giấy kế toán của fan khiếm thị được triển khai theo nguyên lý của bao gồm phủ.

- Chữ ký trên giấy kế toán phải do người dân có thẩm quyền hoặc fan được ủy quyền ký.

Nghiêm cấm ký bệnh từ kế toán tài chính khi chưa ghi đủ nội dung hội chứng từ thuộc nhiệm vụ của tín đồ ký.

- chứng từ kế toán chi tiền cần do người dân có thẩm quyền duyệt chi và kế toán tài chính trưởng hoặc tín đồ được ủy quyền ký trước lúc thực hiện.

Chữ ký trên giấy tờ kế toán dùng làm chi tiền phải ký theo từng liên.

- triệu chứng từ điện tử phải bao gồm chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có mức giá trị như chữ ký trên giấy bằng giấy.

(Điều 19 pháp luật kế toán 2015)

7. Quản ngại lý, sử dụng chứng từ kế toán

Quản lý, sử dụng chứng từ kế toán tài chính được nguyên lý tại Điều 21 mức sử dụng kế toán năm ngoái như sau:

- Thông tin, số liệu trên giấy tờ kế toán là địa thế căn cứ để ghi sổ kế toán.

- bệnh từ kế toán yêu cầu được bố trí theo ngôn từ kinh tế, theo trình tự thời gian và bảo quản bình yên theo pháp luật của pháp luật.

- Chỉ ban ngành nhà nước có thẩm quyền mới bao gồm quyền tạm thời giữ, tịch kí hoặc niêm phong triệu chứng từ kế toán. Trường phù hợp tạm giữ hoặc tịch thu triệu chứng từ kế toán thì phòng ban nhà nước có thẩm quyền phải sao chụp triệu chứng từ bị tạm bợ giữ, bị tịch thu, ký xác thực trên hội chứng từ sao chụp với giao bản sao chụp cho đơn vị kế toán; đôi khi lập biên bạn dạng ghi rõ lý do, con số từng loại bệnh từ kế toán tài chính bị tạm giữ hoặc bị tịch thâu và ký kết tên, đóng góp dấu.

- Cơ quan gồm thẩm quyền niêm phong hội chứng từ kế toán phải khởi tạo biên bản, ghi rõ lý do, con số từng loại bệnh từ kế toán bị niêm phong và cam kết tên, đóng góp dấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *