hoàn thành phương trình hoá họca,Cl2+NaOHb,Cl2+NaOH lạnhc,Cl2+NaOH 70 độ giải nhanh hộ vs ạ câu hỏi 5839709 - hoidap247.com

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: hoàn thành phương trình hoá họca,Cl2+NaOHb,Cl2+NaOH lạnhc,Cl2+NaOH 70 độ giải nhanh hộ vs ạ câu hỏi 5839709 - hoidap247.com

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

 `Mình  gửi  bạn`

Giải mến công việc giải:

 `a) Cl_2+2NaOH->NaCl+NaClO+H_2O`

 `b) Cl_2+2NaOH->NaCl+NaClO+H_2O`

 `c) 3Cl_2+6NaOH->5NaCl+NaClO_3+3H_2O ( 70^o )`

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

avatar

Đề:

Xem thêm: Hình nền màu hồng cute dễ thương nhất, hình màu hồng 1 màu nhạt đậm 4K

Hoàn trở thành phương trình hoá học

a,Cl2+NaOH

b,Cl2+NaOH lạnh

c,Cl2+NaOH 70 độ

Đáp án + Giải mến công việc giải:

a) Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O

b) Cl2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H2O (lạnh).

c) 3Cl2 + 6NaOH -> 5NaCl + NaClO3 + 3H2O ( 70 độ)

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: Ảnh đẹp Hà Nội khi đêm buông

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

BÀI VIẾT NỔI BẬT