Có tất cả bao nhiêu loại khối đa diện đều? A. 5 B. 4 C. Vô số D. 3...

Chỉ sở hữu 5 loại khối nhiều diện đều là tứ diện đều, khối lập phương, khối chén diện, khối 12 mặt mũi đều.

Đáp án hãy chọn là: A

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu loại khối đa diện đều? A. 5 B. 4 C. Vô số D. 3...

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho luật lệ vị tự động tâm O tỉ số k0 biến điểm M trở nên điểm M’. Chọn mệnh đề đúng:

Câu 2:

Khối chén diện đều là khối nhiều diện đều loại

Câu 3:

Hình chén diện đều sở hữu số cạnh là:

Câu 4:

Khối mươi nhì mặt mũi đều là khối nhiều diện đều loại:

Câu 5:

Đa diện đều loại {5;3} mang tên gọi này bên dưới đây?

Câu 6:

Tổng số cạnh và số đỉnh của chén diện đều vì thế bao nhiêu?

Xem thêm: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

Câu 7:

Số đỉnh của hình 12 mặt mũi đều là:

Câu 8:

Cho tư hình tại đây. Mệnh đề này tại đây sai?

VietJack

Câu 9:

Số đỉnh của khối chén diện đều là:

Câu 10:

Cho luật lệ vị tự động tâm O tỉ số k < 0 theo thứ tự thay đổi điểm M, N trở nên M’, N’. Chọn mệnh đề đúng:

Câu 11:

Cho luật lệ vị tự động tâm O tỉ số k0 biến điểm M trở nên điểm M’. Chọn mệnh đề đúng:

Câu 12:

Cho khối nhiều diện lồi sở hữu số đỉnh, số mặt mũi và số cạnh theo thứ tự là D, M, C. lựa chọn mệnh đề đúng:

Xem thêm: Ảnh đẹp Hà Nội khi đêm buông

Câu 13:

Khối nhiều diện đều loại (n;p) thì n là:

Câu 14:

Trong một hình nhiều diện lồi, từng cạnh là cạnh công cộng của toàn bộ từng nào mặt?

Câu 15:

Cho luật lệ vị tự động tâm O tỉ số k<0 theo thứ tự thay đổi điểm M, N trở nên điểm M’, N’. Chọn mệnh đề sai:

BÀI VIẾT NỔI BẬT