Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là cnh2n2o (Miễn phí)

Câu hỏi:

15/08/2019 16,218

Bạn đang xem: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là cnh2n2o (Miễn phí)

C. CnH2n+1OH

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án C

Ancol etylic nằm trong mặt hàng đồng đẳng ancol no, đơn, hở (CnH2n+2O hoặc CnH2n+1OH) lựa chọn C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ancol no, đơn chức, mạch hở sở hữu 10 nguyên vẹn tử H nhập phân tử sở hữu số đồng phân là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 2:

Ancol no, đơn chức tính năng được với CuO tạo nên anđehit là

A. ancol bậc 1

B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2

C. ancol bậc 3

D. ancol bậc 2

Câu 3:

Ancol metylic sở hữu công thức chất hóa học là

A. CH3CH2CH2OH

Xem thêm: Layout là gì? Ý nghĩa quan trọng của layout trong thiết kế

B. (CH3)2CHOH

C. C2H5OH

D. CH3OH

Câu 4:

Chất này tại đây ko nằm trong loại thích hợp hóa học phenol?

A. 

B. 

C. 

D.

Câu 5:

Ancol etylic ko phản xạ với hóa học này sau đây?

A. CuO/t°.

B. Na

C. HCOOH

D. NaOH

Câu 6:

Ankađien B + Cl2 → CH2ClC(CH3)=CH-CHCl-CH3. B là

A. 2-metylpenta-l,3-đien

B. 4-metylpenta-2,4-đien

C. 2-metylpenta-l,4-đien

D. 4-metylpenta-2,3-đien

Xem thêm: Trải nghiệm Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên thú vị tại Đắk Lắk