SINCE FOR TRONG TIẾNG ANH: PHÂN BIỆT, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

Hai giới kể từ Since, For là nhị giới kể từ được sử dụng thật nhiều vô giờ đồng hồ Anh, tuy vậy lại dễ khiến cho lầm lẫn mang đến những học tập viên ở chuyên môn sơ cấp cho. Đó là vì bọn chúng đều thông thường xuất hiện nay trong số thì vượt lên khứ và những thì hoàn thành xong. Hiểu được điều này, Langmaster tiếp tục tổ hợp kể từ A-Z những kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới since for trong giờ đồng hồ Anh: cơ hội phân biệt since và for, cấu hình, cách sử dụng và bài bác rèn luyện. Cùng chính thức dò la hiểu tức thì nhé!

1. Định nghĩa

Trong giờ đồng hồ Anh, “Since” rất có thể được hiểu là kể từ khi, kể từ lúc, tính kể từ khi,... còn “For” được hiểu là khoảng chừng, trong tầm,… Cả nhị giới kể từ này đều được dùng làm tế bào miêu tả một mốc thời hạn hoặc khoảng chừng thời hạn vô thì vượt lên khứ và thì hoàn thành xong. Tuy nhiên, những tình huống dùng của từng kể từ lại không giống nhau.

Bạn đang xem: SINCE FOR TRONG TIẾNG ANH: PHÂN BIỆT, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG, BÀI TẬP

Ví dụ: 

 • Linda has lived in Hanoi since she was a baby.
 • We've been waiting for the bus for more than vãn an hour. 

2. Cách dùng Since For

Để phân biệt since for, ở bên cạnh việc học tập cấu hình, tao rất cần được làm rõ cơ hội dùng của tất cả nhị giới kể từ này. 

2.1. Cách dùng Since

Nghĩa: kể từ khi, kể từ lúc, tính kể từ khi

Since For là thì gì?

Since được dùng làm thể hiện nay mốc thời hạn nhưng mà vấn đề hoặc hành vi được nhắc cho tới chính thức ra mắt. Theo sau since thông thường là 1 trong những khoảng chừng thời hạn ví dụ vô vượt lên khứ nhưng mà hành vi, vấn đề tê liệt chính thức xẩy ra. Cấu trúc này thông thường tiếp tục vấn đáp mang đến thắc mắc When và được dùng đa phần trong số thì hoàn thành xong. 

Ví dụ: Since August 9, since he graduated from high school, since 9 p.m., since 2002,... 

 • Ví dụ của Since so với thì vượt lên khứ đơn và những thì trả thành:

null

 • Thì vượt lên khứ đơn:
  I took up playing football since I was a kid. (Tôi chính thức đùa đá bóng kể từ lúc tôi còn là 1 trong những đứa trẻ con.)
 • Thì lúc này trả thành:
  Linda hasn't eaten out since last month. (Linda đang không ra bên ngoài ăn Tính từ lúc mon trước.)
 • Thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn:
  The students have been studying since 7 a.m. (Các chúng ta học viên tiếp tục học tập Tính từ lúc 7 giờ sáng sủa.)
 • Thì vượt lên khứ trả thành:
  I was sad when the coffee cửa hàng closed. I had gone there since I was a teenager. (Tôi cực kỳ tiếc khi quán coffe tạm dừng hoạt động. Tôi tiếp tục lùi sắp tới đây kể từ lúc còn là 1 trong những thiếu thốn niên.)
 • Thì vượt lên khứ hoàn thành xong tiếp diễn:
  He had been waiting for every 2022 World Cup match since it inaugurated. (Anh ấy tiếp tục mong chờ từng trận đấu World Cup 2022 kể từ lúc nó mở màn.)

Xem thêm: 

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT): CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

2.2. Cách dùng For 

Nghĩa: khoảng chừng, vô khoảng

Since For là thì gì?

Không tựa như giới kể từ Since, cấu hình For rất có thể kèm theo toàn bộ những thì vô giờ đồng hồ Anh và vấn đáp mang đến thắc mắc How long. Về khoảng chừng thời hạn được nhắc cho tới, so với những thì hoàn thành xong hoặc thì vượt lên khứ đơn, khoảng chừng thời hạn cần chính thức ở vượt lên khứ và rất có thể kéo dãn dài cho tới lúc này hoặc ko. Còn khi xuất hiện nay trong số thì không giống thì khoảng chừng thời hạn này xẩy ra bên trên thời điểm lúc đó. 

Ví dụ: for 3 hours, for 2 years, for a while, for ages, for a long time,...

 • Sau đó là ví dụ về kiểu cách sử dụng của For trong số thì:
  • Hiện bên trên đơn:
   I read books for 3 hours. (Tôi xem sách 3 giờ đồng hồ.)

null

 • Hiện bên trên tiếp diễn:
  I’m playing badminton for 30 minutes. (Tôi đang được đùa cầu lông được nửa tiếng.)
 • Hiện bên trên trả thành:
  She has just left for 5 minutes. (Cô ấy mới nhất tách chuồn chỉ được sở hữu 5 phút.)
 • Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn:
  We’ve been learning Spanish for two weeks. (Chúng tôi tiếp tục học tập giờ đồng hồ Tây Ban Nha được nhị tuần.)
 • Thì vượt lên khứ:
  Adam moved to tướng our school for 1 year. (Adam gửi cho tới ngôi trường Cửa Hàng chúng tôi được một năm.)
 • Thì tương lai:
  He will have a business trip in Qatar for 1 month. (Anh ấy sẽ có được chuyến công tác làm việc ở Qatar trong một mon.)

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH - CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Cấu trúc Since For

3.1. Cấu trúc Since

3.1.1. Cấu trúc 1 

Mệnh đề + since + mốc thời gian
Since + mốc thời hạn, mệnh đề

Ví dụ: 

 • He has not come trang chủ since last night. (Anh ấy đang không về mái ấm Tính từ lúc tối qua loa.)
 • Since I graduated from high school, I haven't learnt Maths. (Từ khi chất lượng nghiệp ở ngôi trường trung học tập phổ thông, tôi ko học tập môn Toán.)

3.1.2. Cấu trúc 2

 Since + mệnh đề chỉ vẹn toàn nhân, mệnh đề chỉ kết quả

Ví dụ: 

 • Since I don't want to tướng fail the exam, I study very hard. (Bởi vì như thế tôi không thích trượt kì ganh đua, tôi học tập cực kỳ chuyên cần.)
 • Since she wants to tướng buy a siêu xe, she works three jobs at the same time. (Bởi vì như thế cô ấy ham muốn mua sắm một con xe khá, cô ấy thực hiện tía việc làm một khi.)

3.1.3. Cấu trúc 3: Kể kể từ đó

Since there, mệnh đề

Ví dụ:

 • Since there, I have never seen Tom again. (Kể kể từ tê liệt, tôi ko thấy Tom nữa.)
 • Since there, I have never gone that restaurant again. The food was ví bad! (Kể kể từ tê liệt, tôi ko cho tới quán ăn tê liệt nữa. Đồ ăn thiệt là dở tệ!)

null

3.2. Cấu trúc For

Mệnh đề + for + khoảng chừng thời gian

Ví dụ: 

 • He hasn’t talked to tướng his old classmates for ages. (Anh ấy đang không thủ thỉ với chúng ta nằm trong lớp cũ của anh ấy ấy kể từ lâu lắm rồi.)
 • I have been at school for five hours. (Tôi tiếp tục ở ngôi trường được 5 giờ đồng hồ.)

Lưu ý: 

 • Không được dùng “all day” và “all the time” với cấu hình For.
  Ví dụ:
  - Câu đúng: I have been at work all day. (Tôi tiếp tục ở điểm thao tác cả ngày)
  - Câu sai: I have been at work for all day. 
 • Trong một vài ba tình huống, tao cũng rất có thể lược quăng quật giới kể từ For vô câu.
  Ví dụ: I have lived in Dalat for 18 years. = I have lived in Da Lat 18 years. (Tôi tiếp tục sinh sống ở Đà Lạt 18 năm rồi.)
  Tuy nhiên, tao ko thể lược quăng quật giới kể từ For trong số câu phủ toan.
  Ví dụ:
  - Câu đúng: I haven't been to tướng Hanoi for ages. (Tôi đang không cho tới Thành Phố Hà Nội lâu lắm rồi.)
  - Câu sai: I haven't been to tướng Hanoi ages.

Xem thêm:

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MẤT GỐC

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN 1 -1 CHO NGƯỜI ĐI LÀM

TEST TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH MIỄN PHÍ

4. Bài luyện và đáp án về cấu hình Since For vô giờ đồng hồ Anh

4.1. Bài tập 

Bài luyện 1: Dùng since hoặc for nhằm hoàn thành xong những cụm kể từ sau

1. _______ days

2. _______ last week

3. _______ a decade

4. _______ he was a young boy

5. _______ ages

6. _______ New Year Eve

7. _______ five a.m.

8. _______ a long time

9. _______ a year

10. _______ his birthday.

11. _______ last summer

12. _______ that day

13. _______ three months

14. _______ Monday

15. _______ many years

16. _______ she was born

17. _______ twenty minutes a day

18. _______ my mum went out

19. _______ we moved to tướng New York

20. _______ August

Bài luyện 2: Dùng since hoặc for nhằm hoàn thành xong những câu sau

1. It’s been raining … yesterday.

2. This restaurant has been my favorite … 2018.

3. Trung has lived in Ho Chi Minh City … ten years.

4. I am tired of waiting. I have been standing here … two hours.

5. Dat has been an excellent student … he was at the primary school.

6. They have lost touch … ages

7. I wonder where Katy is. I haven’t seen her … last week.

8. Ken is not trang chủ. He’s been on a trip … Monday.

9. … there, we have never studied at a same school again.

10. I play tennis … 2 hours each day. 

11. They have moved here … July.

12. My mother has been a Math teacher … 2003.

13. My brother has worked for this company … 5 years.

14. The thành phố has changed a lot … I was a kid.

Xem thêm: Cách dùng let để đưa ra mệnh lệnh

15. They have been married … two decades.

16. Jane has studied languages … her whole life.

17. We haven't seen her … that buổi tiệc nhỏ.

18. Trung hasn’t thought about Lan … many years.

19. We have been friends  … a long time.

20. I am surfing the mạng internet … thirty minutes.

Bài luyện 3: Chọn giới kể từ đích thị nhằm hoàn thành xong những câu sau

1. I’ve lived with my parents for/since I was born.

2. My younger brother has been sick for/since last night.

3. I have heard about that for/since last week.

4. His family has lived in this town for/since over three decades.

5. I’ve been working in this industry for/since five months.

6. I didn't go to tướng a cinema for/since May.

7. I had to tướng cook for myself for/since my mom is going on a trip.

8. I have been studying Chinese for/since more than vãn a week.

9. I’ve been in touch her for/since a long time.

10. I’ve last seen him for/since last year.

4.2. Đáp án 

Bài luyện 1: 

1. for days

2. since last week

3. for a decade

4. since he was a young boy

5. for ages

6. since New Year Eve

7. since five a.m.

8. for a long time

9. for a year

10. since his birthday.

11. since last summer

12. since that day

13. for three months

14. since Monday

15. for many years

16. since she was born

17. for twenty minutes a day

18. since my mum went out

19. since we moved to tướng New York

20. since August

Bài luyện 2: 

1. It’s been raining since yesterday.

2. This restaurant has been my favorite since 2018.

3. Trung has lived in Ho Chi Minh City for ten years.

4. I am tired of waiting. I have been standing here for two hours.

5. Dat has been an excellent student since he was at the primary school.

6. They have lost touch for ages

7. I wonder where Katy is. I haven’t seen her since last week.

8. Ken is not trang chủ. He’s been on a trip since Monday.

9. Since there, we have never studied at a same school again.

10. I play tennis for 2 hours each day. 

11. They have moved here since July.

12. My mother has been a Math teacher since 2003.

13. My brother has worked for this company for 5 years.

14. The thành phố has changed a lot since I was a kid.

15. They have been married for two decades.

16. Jane has studied languages for her whole life.

17. We haven't seen her since that buổi tiệc nhỏ.

18. Trung hasn’t thought about Lan for many years.

19. We have been friends  for a long time.

20. I am surfing the mạng internet for thirty minutes.

Bài luyện 3: 

1. I’ve lived with my parents for/since I was born.

2. My younger brother has been sick for/since last night.

3. I have heard about that for/since last week.

4. His family has lived in this town for/since over three decades.

5. I’ve been working in this industry for/since five months.

6. I didn't go to tướng a cinema for/since May.

7. I had to tướng cook for myself for/since my mom is going on a trip.

8. I have been studying Chinese for/since more than vãn a week.

9. I’ve been in touch her for/since a long time.

Xem thêm: 999+ Ảnh Gái Xinh Việt Nam, Hot Girl Cute, Dễ Thương, Đẹp Xỉu Ngang

10. I’ve last seen him for/since last year.

Trên phía trên, Langmaster tiếp tục tổ hợp giúp đỡ bạn toàn cỗ kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới cấu hình Since For vô giờ đồng hồ Anh thông qua loa việc khối hệ thống hoá lại khái niệm, cơ hội dùng, cấu hình, thông qua đó phân biệt nhị cấu hình này và thể hiện những bài bác luyện áp dụng. 

Nếu bạn muốn được học tập tăng thiệt nhiều chủ thể kỹ năng và kiến thức ngữ pháp có ích như bên trên, hãy nhớ là thông thường xuyên theo đuổi dõi Langmaster. Hình như, chúng ta cũng rất có thể đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh không lấy phí bên trên đây nhằm lựa lựa chọn mái ấm nhằm thích hợp khi tập luyện những kĩ năng nhé. Chúc chúng ta một ngày tiếp thu kiến thức, thao tác thiệt sung sướng và hiệu quả!