Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành | Cấu trúc và bài tập có đáp án

Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại trả thành

Công thức

Thể khẳng định

S + have/has + past participle (V3-ed) + O.

Cụ thể:

Bạn đang xem: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành | Cấu trúc và bài tập có đáp án

I/You/We/They/Danh kể từ số nhiều + have + past participle (V3-ed) + O

He/She/It/Danh kể từ số ít/Danh kể từ ko điểm được + has + past participle (V3-ed) + O

Cách ghi chép rút gọn: I’ve, You’ve, We’ve, They’ve, He’s, She’s, It’s

Ví dụ: I have just graduated from university for 2 months. (Tôi vừa vặn mới nhất chất lượng tốt nghiệp Đại học tập khoảng chừng 2 mon.)

Thể phủ định

S + have/has+ not + past participle (V3-ed) + O.

Cách ghi chép gọn: S + haven't/hasn't + past participle (V3-ed) + O

Ví dụ: She has not finished her homework yet. (Cô ấy vẫn ko hoàn thiện bài xích tập luyện về nhà đất của cô ấy.)

Thể ngờ vấn

Have/has + S + past participle (V3-ed) + O?

Ví dụ: Have you still not been able to lớn liên hệ your daughter? (Bạn vẫn ko thể liên hệ được với phụ nữ sao?)

Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại trả thành

Cách dùng

Trong giờ đồng hồ Anh, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện được sử dụng trong mỗi văn cảnh như sau:

 • Diễn mô tả hành vi hoặc vấn đề vừa vặn mới nhất xẩy ra.

Ví dụ: I have just met Peter in the shopping mall. (Tôi vừa vặn mới nhất gặp gỡ Peter vô khu vực sắm sửa.)

 • Diễn mô tả hành vi hoặc vấn đề tiếp tục xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên ko rõ ràng thời gian đúng mực hoặc người phát biểu không thích nhắc đến thời hạn ví dụ.

Ví dụ: He has won many martial arts awards in London. (Anh tao tiếp tục thắng nhiều phần thưởng võ thuật bên trên London.)

 • Diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô quá khứ, kéo dãn cho tới thời gian thời điểm hiện tại hoặc hoàn toàn có thể kế tiếp vô sau này.

Ví dụ: He is a famous musician. He has composed many great songs over the past 5 years. (Anh ấy là 1 trong những nhạc sĩ phổ biến. Anh ấy tiếp tục sáng sủa tác thật nhiều ca khúc hoặc vô rộng lớn 5 năm vừa qua.)

 • Diễn mô tả hành vi hoặc vấn đề tiếp tục xẩy ra vô quá khứ tuy nhiên thành quả của chính nó vẫn còn đấy tác động cho tới thời gian thời điểm hiện tại.

Ví dụ: I have fixed my siêu xe, so sánh now it runs very well. (Tôi tiếp tục sửa con xe xe hơi của tớ nên giờ nó sinh hoạt rất tuyệt.)

Dấu hiệu nhận biết

Dưới đấy là một số trong những kể từ và cụm kể từ thông thường xuất hiện nay với thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tuy nhiên người học tập hoàn toàn có thể tham ô khảo:

 • lately/recently (gần đây), just (vừa mới), already (vừa xong)

  Ví dụ: My grandfather has already eaten breakfast. (Ông tôi vừa mới bữa sáng xong xuôi rồi.)

 • ever (đã từng rồi)

  Ví dụ: Have you ever eaten sushi before? (Bạn đã từng ăn sushi trước tê liệt chưa?)

 • never: ko bao giờ

  Ví dụ: I have never had a chance to lớn visit the Independence Palace. (Tôi ko bao giờ đem thời cơ rẽ thăm hỏi Dinh Độc Lập.)

 • for (trong khoảng)+ quãng thời hạn ra mắt sự việc

  Ví dụ: My brother has learnt French for 10 years. (Anh trai tôi tiếp tục học tập giờ đồng hồ Pháp khoảng 10 trong năm này rồi.)

 • since (kể kể từ lúc) + mốc thời gian

  Ví dụ: She has moved to lớn Sài Gòn thành phố since last year. (Cô ấy đã lấy cho tới thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn từ năm ngoái.)

 • up to lớn now = so sánh far= up to lớn the present=until now (cho cho tới thời gian hiện nay tại)

  Ví dụ: They have raised $20,000 for the charity organization up to lớn now. (Cho cho tới thời gian hiện nay tại, công ty chúng tôi tiếp tục quyên chung được đôi mươi.000 đô la mang lại tổ chức triển khai kể từ thiện.)

 • This/It is the first/second/best/worst…+ Noun

  Ví dụ: This is the first time I have tried this food. (Đây là lần thứ nhất tiên tôi demo đồ ăn này.)

Tham khảo thêm: Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present Perfect) | Cấu trúc, Cách người sử dụng & Bài tập

Cấu trúc ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại trả thành

Dưới đấy là một số trong những cấu tạo ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại hoàn thiện thông thường xuất hiện nay vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc Gia tuy nhiên sỹ tử cần thiết ghi nhớ:

Dạng 1

Cấu trúc gốc: S+ has/have + not + past participle (V3-ed) + O + for + khoảng chừng thời hạn.

Cấu trúc câu ghi chép lại: It + is/has been + khoảng chừng thời hạn + since + S + last + V2-ed+ O

Ví dụ 1

Câu gốc: She hasn't gone to lớn this restaurant for about 6 months. (Cô ấy đang không cho tới quán ăn này khoảng chừng 6 mon rồi.)

Câu ghi chép lại: It is/has been 6 months since she last went to lớn this restaurant. (Đã 6 mon rồi Tính từ lúc phen vừa vặn rồi cô ấy cho tới quán ăn này.)

Ví dụ 2

Câu gốc: Due to lớn the pandemic, Peter's parents haven't seen him for about a year. (Vì dịch căn bệnh, phụ vương u của Peter đang không gặp gỡ anh ấy khoảng chừng 1 trong năm này rồi.)

Câu ghi chép lại: Due to lớn the pandemic, it is/has been about 1 year since Peter's parents last saw him. (Vì dịch căn bệnh tuy nhiên tiếp tục khoảng chừng một năm Tính từ lúc phen cuối cha mẹ của Peter gặp gỡ anh ấy.)

Dạng 2

Cấu trúc gốc: S+ has/have + not + past participle (V3-ed) + O + for/since + thời gian

Cấu trúc câu ghi chép lại:

 • The last time + S + V2-ed + was + thời hạn + ago/ mệnh đề quá khứ đơn

 • S + last + V2/ed + O + thời hạn + ago/ mệnh đề quá khứ đơn

Ví dụ 1

Câu gốc: We have not seen each other for 5 years. (Chúng tôi đang không gặp gỡ nhau khoảng chừng 5 năm)

Câu ghi chép lại:

 • The last time we saw each other was 5 years ago. (Lần cuối công ty chúng tôi gặp gỡ nhau là cách đó 5 năm.)

 • We last saw each other 5 years ago. (Chúng tôi gặp gỡ nhau phen cuối cách đó 5 năm)

Ví dụ 2

Câu gốc: Lucy has not visited her grandparents since June last year. (Lucy ko thăm hỏi các cụ của cô ấy ấy từ thời điểm tháng Sáu năm ngoái.)

Câu ghi chép lại:

 • The last time Lucy visited her grandparents was in June last year. (Lần ở đầu cuối Lucy thăm hỏi các cụ của cô ấy ấy là vô mon Sáu năm ngoái.)

 • Lucy last visited her grandparents in June last year. (Lucy tiếp tục thăm hỏi các cụ của cô ấy ấy phen cuối vô mon Sáu năm ngoái.)

Present perfect tense

Dạng 3

Cấu trúc gốc: S+ has/have + not + past participle (V3-ed) + O + for/since + thời gian

Cấu trúc câu ghi chép lại:

 • The last time + S + V2-ed + was + thời hạn + ago/ mệnh đề quá khứ đơn

 • S + last + V2/ed + O + thời hạn + ago/ mệnh đề quá khứ đơn

Cấu trúc gốc: S + has/have + not + past participle (V3-ed) + before

Câu trúc câu ghi chép lại: It/This is the first time + S + has/have + past participle (V3-ed)

Ví dụ 1

Câu gốc: She has never seen the Eiffel Tower before. (Cô ấy ko lúc nào thấy tháp Eiffel trước tê liệt.)

Câu ghi chép lại: This is the first time she has seen the Eiffel Tower. (Đây là phen trước tiên cô ấy thấy tháp Eiffel.)

Ví dụ 2

Câu gốc: These poor children have not traveled abroad before. (Những đứa trẻ em túng bấn này không được chuồn phượt quốc tế trước tê liệt.)

Câu ghi chép lại: This is the first time these poor children have traveled abroad. (Đây là phen trước tiên những đứa trẻ em túng bấn này được chuồn phượt quốc tế.)

Dạng 4

Cấu trúc gốc: S + has/have + past participle (V3-ed) + for + khoảng chừng thời gian

Câu trúc câu ghi chép lại: S + started/began+ V-ing + khoảng chừng thời hạn + ago/ when + clause

Ví dụ 1

Câu gốc: My father has worked at this company for about 10 years. (Cha tôi tiếp tục thao tác làm việc ở doanh nghiệp này khoảng chừng 10 năm.)

Câu ghi chép lại: My father started working at this company about 10 years ago. (Cha tôi tiếp tục chính thức thao tác làm việc ở doanh nghiệp này cách đó khoảng chừng 10 năm.)

Ví dụ 2

Câu gốc: We have lived in this thành phố for about đôi mươi years. (Chúng tôi tiếp tục sinh sống vô thành phố Hồ Chí Minh này khoảng chừng hai mươi năm.)

Câu ghi chép lại: We began living in this thành phố about đôi mươi years ago. (Chúng tôi chính thức sống vô thành phố Hồ Chí Minh này cách đó khoảng chừng hai mươi năm.)

Dạng 5

Cấu trúc gốc: When did + S + V0 + …?

Câu trúc câu ghi chép lại: How long + have/has + S + past participle (V3-ed) + …?

Lưu ý: động kể từ chủ yếu vô câu gốc Lúc ghi chép lại câu hoàn toàn có thể nên thay cho thay đổi nhằm phù phù hợp với văn cảnh.

Ví dụ 1

Xem thêm: 100 hình ảnh cặp đôi mới nhất 2024

Câu gốc: When did Lily buy this computer? (Lily tiếp tục mua sắm cái máy tính này lúc nào vậy?)

Câu ghi chép lại: How long has Lily had this computer? (Lily tiếp tục đem cái máy tính này được bao lâu rồi?)

Ví dụ 2

Câu gốc: When did you start learning English? (Bạn tiếp tục chính thức học tập giờ đồng hồ Anh Lúc nào?)

Câu ghi chép lại: How long have you learnt English? (Bạn tiếp tục học tập giờ đồng hồ Anh được bao lâu rồi?)

Mục đích ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại trả thành

Tránh lặp cấu tạo câu

Trong văn ghi chép lộn văn phát biểu, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là 1 trong những trong mỗi thì được dùng thịnh hành nhất cho nên việc học tập cơ hội ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại hoàn thiện sẽ hỗ trợ người học tập phong phú và đa dạng hóa cấu tạo câu, rời tạo ra tổn thất điểm bởi việc tái diễn cấu tạo một cơ hội thông thường xuyên.

Hoàn trở thành chất lượng tốt dạng đề ghi chép lại câu

Trong đề thi đua trung học phổ thông Quốc Gia, sỹ tử tiếp tục thông thường xuyên phát hiện dạng đề ghi chép lại câu đem tương quan cho tới thì thời điểm hiện tại hoàn thiện vô bài xích thi đua của tớ. Chính vì vậy, việc nắm rõ những cơ hội đổi khác cấu tạo câu của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện sẽ hỗ trợ sỹ tử xử lý thắc mắc một cơ hội nhanh gọn và đúng mực.

Mục đích ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại trả thành

Tham khảo thêm:

 • Cấu trúc ghi chép lại câu vô giờ đồng hồ Anh - lý thuyết và bài xích tập luyện vận dụng

 • Cách ghi chép lại câu ĐK vô giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại trả thành

Dưới đấy là bài xích tập luyện ghi chép lại câu thì thời điểm hiện tại hoàn thiện kèm cặp đáp án tuy nhiên sỹ tử hoàn toàn có thể rèn luyện.

Bài tập: Viết lại những câu tại đây dùng thì thời điểm hiện tại hoàn thiện.

 1. I haven’t met my best friend since I was 18 years old.

→ I last …

 1. My children haven’t been taken to lớn the supermarket since they were in grade 5.

→ The last time…

 1. When did you start waiting for the train?

→How long…

 1. They started studying Spanish and Chinese 5 years ago.

→ They have…

 1. My younger sister has not had her hair cut for over five months.

→ It’s…

 1. My friend has never seen such a beautiful girl in his life.

→ This is the first time…

 1. John hasn't played piano since năm ngoái.

→ The last time…

 1. We have never met such a kind person before.

→ It’s the first time…

 1. Have you traveled to lớn Thailand before?

→ Is this…

 1. The last time I saw my father was 10 years ago.

→ I have…

 1. When did you begin learning Vietnamese?

→ How long…

 1. It’s nearly 8 months since I went to lớn the cinema with my friends.

→ I have not…

 1. This is the most delicious pancake I have eaten in my life.

→ I have never…

 1. She has just gone to lớn school for 30 minutes

→ It’s…

 1. The last time I saw Lucy was at my last birthday tiệc nhỏ.

→ I have not…

 1. He has never read such a good self-help book before.

→ This is the first time…

 1. The last time Jane came back to lớn her country was 5 years ago.

→ Jane last…

→ Jane has not…

 1. Jack has not spoken to lớn his teacher for a long time.

→ It’s…

 1. They haven’t joined such a wonderful birthday tiệc nhỏ before.

→ This is…

 1. She has taken care of her brother since she was 10 years old.

→ She started…

→ She has been…

 1. My father has worked as an engineer for 30 years.

→ It’s…

 1. Elsa has never spent her summer in such a beautiful thành phố before.

→ This is…

Đáp án

 1. I last saw my best friend when I was 18 years old. (Tôi tiếp tục gặp gỡ bạn tri kỷ của tớ phen cuối Lúc tôi 18 tuổi tác.)

 2. The last time my children were taken to lớn the supermarket was when they were in grade 5. (Lần cuối con cái tôi được đưa tới khu chợ là lúc bọn chúng đang được học tập lớp 5.)

 3. How long have you waited for the train? (Bạn tiếp tục đợi đoàn tàu bao lâu rồi?)

 4. They have studied Spanish and Chinese for 5 years.(Họ tiếp tục học tập giờ đồng hồ Tây Ban Nha và giờ đồng hồ Trung khoảng chừng 5 năm rồi.)

 5. It’s over five months since my younger sister last had her hair cut. (Đã rộng lớn 5 mon Tính từ lúc phen ở đầu cuối em gái tôi rời tóc)

 6. This is the first time my friend has seen such a beautiful girl in his life. (Đây là phen trước tiên chúng ta tôi thấy một cô nàng xinh xắn như vậy vô đời.)

 7. The last time John played piano was in năm ngoái. (Lần cuối John nghịch ngợm đàn piano là vô năm năm ngoái.)

 8. It is (/ It has been) the first time we have met such a kind person. (Đây là phen trước tiên công ty chúng tôi gặp gỡ một người chất lượng tốt cho tới thế.)

 9. Is this the first time you have traveled to lớn Thailand? (Đây liệu có phải là phen trước tiên chúng ta chuồn phượt cho tới Thái Lan đích không?)

 10. I have not seen my father for 10 years. (Tôi đang không gặp gỡ phụ vương của tớ vô 10 năm.)

 11. How long have you learned Vietnamese?/ How long have been you learning Vietnamese? (Bạn tiếp tục học tập giờ đồng hồ Việt được bao lâu rồi?)

 12. I have not gone to lớn the cinema with my friends for nearly 8 months.(Tôi ko chuồn coi phim với bè bạn của tớ khoảng chừng sát 8 mon ni.)

 13. I have never eaten such a delicious pancake before in my life. (Tôi trước đó chưa từng ăn một cái bánh kếp ngon như vậy này vô đời.)

 14. It has been 30 minutes since she went to lớn school. (Đã một phần hai tiếng kể từ thời điểm cô ấy tiếp cận ngôi trường.)

 15. I have not seen Lucy since my last birthday tiệc nhỏ. (Tôi đang không gặp gỡ Lucy Tính từ lúc buổi tiệc sinh nhật vừa vặn rồi của tôi.)

 16. This is the first time he has read such a good self-help book. (Đây là lần thứ nhất anh ấy gọi một cuốn sách tự động lực hoặc như vậy.)

 17. Jane last came back to lớn her country 5 years ago./ Jane has not come back to lớn her country for 5 years. (Jane quay trở lại nước của cô ấy ấy phen cuối cách đó 5 năm./ Jane ko về nước khoảng chừng 5 năm rồi)

 18. It’s been a long time since Jack last spoke to lớn his teacher. (Đã rất rất lâu rồi Tính từ lúc phen cuối Jack thủ thỉ với nghề giáo của anh ý tao.)

 19. This is the first time they have joined such a wonderful birthday tiệc nhỏ. (Đây là phen trước tiên chúng ta nhập cuộc một buổi tiệc sinh nhật tuyệt hảo như vậy này.)

 20. She started taking care of her brother when she was 10 years old. (Cô ấy chính thức chở che em trai của tớ Lúc cô ấy 10 tuổi tác.)/ She has been taking care of her brother since she was 10 years old. (Cô ấy chở che em trai của tớ kể từ thời điểm cô ấy 10 tuổi tác.)

 21. It’s been 30 years since my father started working as an engineer. (Đã 30 năm rồi kể từ thời điểm phụ vương tôi chính thức thao tác làm việc như 1 người kỹ sư.)

 22. This is the first time Elsa has spent her summer in such a beautiful thành phố. (Đây là phen trước tiên Elsa trải qua quýt ngày hè của tớ ở một thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp mắt như vậy.)

Tổng kết

Trong giờ đồng hồ Anh phát biểu cộng đồng và vô bài xích thi đua trung học phổ thông Quốc gia phát biểu riêng rẽ, thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là 1 trong những trong mỗi thì thịnh hành nhất, có công năng diễn tả mang lại nhiều văn cảnh không giống nhau. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng và bài xích tập luyện tương quan cho tới viết lại câu thì thời điểm hiện tại trả thành kể từ nội dung bài viết sẽ hỗ trợ sỹ tử đem sự sẵn sàng chất lượng tốt mang lại kỳ thi đua tới đây.

Xem thêm: Layout là gì? Ý nghĩa quan trọng của layout trong thiết kế

Trích mối cung cấp tham ô khảo

 1. Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Fourth Edition. Book With Pullout Grammar, Answers and Interactive Ebook: Fourth Edition. 2017.

 2. Mai Lan Hương, and Thanh Uyên Hà. Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Bài Tập and Đáp Án (Ấn Bản 2017). 2017.