Đảo ngữ câu điều kiện | Cấu trúc và ví dụ minh hoạ

Key takeaways

 • Đảo ngữ câu ĐK là gì? Là kiểu dáng thay cho thay đổi hoặc hòn đảo ngược địa điểm của mái ấm ngữ và động kể từ, nhằm mục đích bổ sung cập nhật, nhấn mạnh vấn đề thêm thắt chân thành và ý nghĩa của hành vi được nói đến việc nhập câu hoặc thực hiện tăng thêm độ quý hiếm biểu cảm của tiếng trình bày.

  Bạn đang xem: Đảo ngữ câu điều kiện | Cấu trúc và ví dụ minh hoạ

 • Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 0: Should + S1 + (not) + bare infinitive, S2 +V2.

 • Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1: Should + S1 + (not) + bare infinitive, S2 + will/can/may/might + bare infinitive.

 • Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2: Were + S + (not) + lớn + bare infinitive, S2 + would/could + (not) + bare infinitive.

 • Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3: Had + S1 + (not) +

  V_ed/Past Participle,

  S2 + would/could + have + (not) +

  V_ed/ Past Participle .

 • Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK láo hợp: loại 2 và 3; loại 3 và 2

 • Lưu ý so với hòn đảo ngữ mệnh đề If: địa điểm của mệnh đề If nhập câu,

 • Bài luyện áp dụng.

Đảo ngữ câu ĐK là gì ?

Định nghĩa

Đảo ngữ là kiểu dáng thay cho thay đổi hoặc hòn đảo ngược địa điểm của mái ấm ngữ và động kể từ, nhằm mục đích bổ sung cập nhật, nhấn mạnh vấn đề thêm thắt chân thành và ý nghĩa của hành vi được nói đến việc nhập câu hoặc thực hiện tăng thêm độ quý hiếm biểu cảm của tiếng trình bày.

Đối với những cấu hình hòn đảo ngữ câu ĐK, mệnh đề If (If clause) được xem là mệnh đề được thay cho thay đổi (đảo ngữ), mệnh đề chủ yếu được không thay đổi. Lúc này, những trợ động kể từ nhập câu tiếp tục hàng đầu mệnh đề.

Chức năng

 • Nhấn mạnh mệnh đề If (If clause).

 • Tăng tính học tập thuật, quý phái mang đến câu văn.

 • Giúp thu gọn gàng cả mệnh đề ĐK và câu ĐK.

Xem thêm:

 • Các câu ĐK | Công thức, cách sử dụng & ví dụ chi tiết

 • Cách ghi chép lại câu ĐK nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc câu hòn đảo ngữ ĐK loại 0

cách thực hiện hòn đảo ngữ câu ĐK loại 0

Đối với động kể từ Tobe

Cấu trúc câu ĐK loại 0:

If + S1 + am/is/are (not) + Adj/N, S2 + V.

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 0:

Should + S1 + (not) + be + Adj/N, S2 + V

Ví dụ:

 • If she’s back, please let her know that I came.

→ Should she be back, please let her know that I came.

(Nếu cô ấy về bên thì thực hiện ơn hãy bảo với cô ấy rằng tôi mang đến.)

Đối với động kể từ thường

Cấu trúc câu ĐK loại 0:

If + S1 + (don’t/doesn’t) + V1, S2 + V2.

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 0:

Should + S1 + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”), S2 +V2

Ví dụ:

 • If we leave a block of ice out of the freezer, it melts.

→ Should we leave a block of ice out of the freezer, it melts.

(Nếu tao nhằm một tảng nước đá thoát ra khỏi tủ rét mướt thì nó sẽ bị tan chảy.)

Xem thêm: Câu ĐK loại 0 | Công thức, cách sử dụng và bài xích luyện vận dụng

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1

hướng dẫn cách thức dạng bài xích hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1

Đối với động kể từ Tobe

Cấu trúc câu ĐK loại 1:

If + S1 + am/is/are (not) + Adj/N, S2 + will/can/may/might + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

Should + S1 + (not) + be + Adj/N, S2 + will/can/may/might + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Ví dụ:

 • If I am late for the meeting, my secretary will give you a gọi.

→ Should I be late for the meeting, my secretary will give you a gọi.

(Nếu tôi mang đến cuộc họp muộn thì thư ký của tôi tiếp tục gọi năng lượng điện mang đến anh.)

Đối với động kể từ thường

Cấu trúc câu ĐK loại 1:

If + S1 + (don’t/doesn’t) + V1, S2 + will/can/may/might + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

Should + S1 + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”), S2 + will/can/may/might + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Ví dụ:

 • If it doesn’t rain this weekend, we may go on a picnic.

→ Should it not rain this weekend, we may go on a picnic.

(Nếu vào cuối tuần này trời ko mưa thì tất cả chúng ta tiếp tục cút dã nước ngoài.)

***Lưu ý:

 • “Should” nhập hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1 và loại 0 ko tức là “nên” và việc sử dụng “Should” ko thực hiện thay cho thay đổi về mặt mũi chân thành và ý nghĩa của mệnh đề If. 

 • Nếu ở câu gốc, câu chứa chấp mệnh đề If gốc không tồn tại “Should” thì nên cần mượn trợ động kể từ “Should” nhằm tiến hành hòn đảo ngữ theo gót cấu hình bên trên.

 • Nếu ở câu gốc, câu chứa chấp mệnh đề If đem “Should” thì chỉ việc hòn đảo “Should” lên đầu câu.

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2

cách thực hiện hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2

Đối với động kể từ Tobe

Cấu trúc câu ĐK loại 2:

If + S1 + were (not) + Adj/N, S2 + would/might/could + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2:

Were + S1 + (not) + lớn be + Adj/N, S2 + would/might/could + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Ví dụ:

 • If you were late for a job interview, what would you do?

→ Were you lớn be late for a job interview, what would you do?

(Nếu chúng ta bị muộn cho 1 buổi phỏng vấn ứng tuyển thì các bạn sẽ thực hiện gì?)

Đối với động kể từ thường

Cấu trúc câu ĐK loại 2:

If + S1 + V_ed/Past Simple (quá khứ đơn), S2 + would/could + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 2:

Were + S1 + To-infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu đem “to”), S2 + would/could + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Ví dụ:

 • If she called off the meeting again, the employees would be very annoyed.

→ Were she lớn gọi off the meeting again, the employees would be very annoyed.

(Nếu cô tao đình buổi họp này thêm 1 đợt tiếp nhữa thì những nhân viên cấp dưới tiếp tục cực kỳ tức bực.)

***Lưu ý:

 • Đảo ngữ câu ĐK loại 2 dùng “Were” mang đến toàn bộ những mái ấm ngữ, ko phân biệt mái ấm ngữ số không nhiều hoặc số nhiều.

 • Nếu mệnh đề If nhập câu chỉ mất V-ed/Past Participle (quá khứ phân từ) và không tồn tại “Were” thì nên cần mượn trợ động kể từ “Were” và hòn đảo lên đầu câu rồi tiến hành hòn đảo ngữ theo gót cấu hình phía trên.

 • Nếu nhập mệnh đề If tiếp tục đã có sẵn “Were”, tao thẳng hòn đảo trợ động kể từ “Were” lên đầu câu rồi tiến hành hòn đảo ngữ theo gót cấu hình phía trên.

Xem thêm:

 • Cấu trúc câu ĐK loại 2 | Lý thuyết và ví dụ minh hoạ

 • Bài luyện về câu ĐK loại 2 cơ bạn dạng cho tới nâng lên [Có đáp án]

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3

cách thực hiện dạng bài xích hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3

Đối với động kể từ Tobe

Cấu trúc câu ĐK loại 3:

If + S1 + had (not) been + Adj/N, S2 + would/could + have + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3:

Xem thêm: Bí quyết xem bói chỉ tay và vân tay cho phụ nữ để dự đoán tình duyên,

Had + S1 + (not) + been + Adj/N, S2 + would/could + have + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ).

Ví dụ:

 • If he had studied harder, he would have passed the final exam.

→ Had he studied harder, he could have passed the final exam.

(Nếu anh tao tiếp tục học tập chịu thương chịu khó hơn nữa thì anh tao tiếp tục hoàn toàn có thể vượt lên bài xích đánh giá vào cuối kỳ.)

Đối với động kể từ thường

Cấu trúc câu ĐK loại 3:

If + S1 + had + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ), S2 + would/could + have + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ).

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK loại 3:

Had + S1 + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ), S2 + would/could + have + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ).

Ví dụ:

 • If she had been more decisive, her life would have taken a turn for the better.

→ Had she been more decisive, her life would have taken a turn for the better.

(Nếu cô ấy trái ngược quyết hơn nữa thì cuộc sống cô ấy tiếp tục thay cho thay đổi theo gót khunh hướng đảm bảo chất lượng xinh hơn.)

Xem thêm: Công thức câu ĐK loại 3 & bài xích luyện đem đáp án chi tiết

Cấu trúc hòn đảo ngữ câu ĐK láo hợp

cách thực hiện bài xích hòn đảo ngữ câu ĐK láo hợp

Đối với hòn đảo ngữ câu ĐK láo phù hợp loại 3 & 2

Câu ĐK láo hợp:

If + S1 + had + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ), S2 + would/could + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Đảo ngữ câu ĐK láo hợp:

Had + S1 + (not) + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ), S2 + would/could + (not) + bare infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu ko “to”).

Ví dụ:

 • If I had not stayed up late last night, I would not be too tired now.

→ Had I not stayed up late last night, I would not be too tired now.

(Nếu tối ngày hôm qua tôi ko thức muộn như vậy thì giờ đây tôi ko mệt rũ rời thế này.)

 • If she had been more decisive, she could study abroad now.

→ Had she been more decisive, she could study abroad now.

(Nếu cô ấy quyết đoán hơn nữa thì giờ đây cô ấy hoàn toàn có thể được cút du học tập.)

Đối với hòn đảo ngữ câu ĐK láo phù hợp loại 2 & 3

Câu ĐK láo hợp:

If + S1 + were/ V_ed/Past Simple (quá khứ đơn), S2 + would/could/might + (not) + have + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ).

Đảo ngữ câu ĐK láo hợp:

Were + S1 + (not) + Adj/To-infinitive (động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu đem “to”), S2 + would/could/might + (not) + have + V_ed/Past Participle (quá khứ phân từ).

Ví dụ:

 • If I were you, I would not have let her go down that path alone.

→ Were I you, I would not have let her go down that path alone.

(Nếu tôi là anh thì tôi dường như không nhằm cô ấy cút nhập tuyến phố ấy 1 mình.)

 • If I had the chance, I would have chosen lớn become an actor.

→ Were I lớn have a chance, I would have chosen lớn become a professional actor.

(Nếu tôi đem thời cơ thì tôi tiếp tục lựa lựa chọn phát triển thành một thao diễn viên có tính chuyên nghiệp.)

Xem thêm: Công thức câu ĐK láo phù hợp & bài xích luyện đem đáp án chi tiết

Lưu ý so với hòn đảo ngữ mệnh đề If

Nếu như nhập cấu hình câu ĐK gốc, mệnh đề If hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề sản phẩm tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi trật tự động cấu hình câu, thì nhập câu hòn đảo ngữ câu ĐK, mệnh đề If cần phải được bịa đứng trước mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

 • If I were you, I would have paid her a visit = I would have paid her a visit if I were you.

Were I you, I would have paid her a visit. (Nếu tôi là anh thì tôi đang đi đến thăm hỏi cô ấy.)

 • If it hadn’t rained so sánh hard, we could have gone on an exotic vacation = We could have gone on an exotic vacation if it hadn’t rained so sánh hard.

→ Had it not rained so sánh hard, we could have gone on an exotic vacation.

(Nếu trời dường như không mưa vượt lên trên lớn thì tất cả chúng ta tiếp tục hoàn toàn có thể cút chu du.)

Bài luyện vận dụng

a. Viết lại câu dùng cấu hình hòn đảo ngữ câu điều kiện:

1) If I were you, I would have called her.

2) If I had a lot of money, I would have shared half of it lớn that orphan.

3) If Mary hadn’t cancelled her wedding, she would be in France now enjoying her sweet honeymoon.

4) If John had worked harder, he could have had enough money lớn marry the love of his life.

5) If I am lucky enough, I may win this game and earn a small fortune.

6) If we throw a rock into a river, it sinks.

7) What would you tự if you learnt that your children had a fight with their friends at school?

8) If she were stricter, her son wouldn’t play truant over and over again.

b. Điền nhập điểm rỗng nhằm hoàn thiện câu:

1) ……………… it not snowed all day, I would have gone lớn the mall lớn buy some food.

2) ……………….. it be sunny this Sunday, our class will go on a field trip.

3) ……………….. she not lớn be so sánh dramatic, we wouldn’t have had a fierce argument.

4) ……………….. Jim be lucky enough, he may win this game.

5) ………………… we heat the water, it boils.

6) ………………… she lớn study in Ho Chi Minh City, we could have gathered for her birthday.

7) ………………… I not watched the Titanic and cried so sánh hard last night, my eyes wouldn’t be swollen this morning.

8) ……………….. water be below zero, it freezes.

Đáp án:

a. Viết lại câu dùng cấu hình hòn đảo ngữ câu điều kiện:

 1. Were I you, I would have called her. (Nếu tôi là anh thì tôi tiếp tục gọi mang đến cô ấy rồi.)

 2. Were I lớn have a lot of money, I would have shared half of it with that orphan. (Nếu tôi đem thiệt nhiều chi phí thì tôi tiếp tục quyên chung 50% số chi phí ấy mang đến trại trẻ em không cha mẹ đấy rồi.)

 3. Had Mary not cancelled her wedding, she would be in France now enjoying her sweet honeymoon. (Nếu Mary ko diệt lễ cưới của cô ấy ấy thì giờ phía trên cô ấy đang được tận thưởng tuần tuần trăng mật lắng đọng ở Pháp.)

 4. Had John worked harder, he could have had enough money lớn marry the love of his life. (Nếu John thao tác chịu thương chịu khó hơn nữa thì anh ấy tiếp tục hoàn toàn có thể đem chi phí nhằm cưới được tình thương của đời bản thân.)

 5. Should I be lucky enough,  I may win this game and earn a small fortune. (Nếu tôi đầy đủ suôn sẻ thì tôi tiếp tục thắng trò nghịch ngợm này và tìm được một khoản chi phí tương đối.)

 6. Should we throw a rock into a river, it sinks. (Nếu tao thả một hòn đá xuống sông thì nó sẽ bị chìm.)

 7. Were you lớn learn that your children had a fight with their friends at school, what would you do? (Nếu chúng ta biết con cái của tớ tấn công nhau với chúng ta bọn chúng ở ngôi trường thì các bạn sẽ thực hiện gì?)

 8. Were she lớn be stricter, her son wouldn’t play truant over and over again. (Nếu bà tao ngặt nghèo tương khắc hơn nữa thì cậu đàn ông ko trốn học tập không còn đợt này cho tới đợt không giống.)

b. Điền nhập điểm rỗng nhằm hoàn thiện câu:

 1. Had (đảo ngữ câu ĐK loại 3)

 2. Should (đảo ngữ câu ĐK loại 1)

 3. Were (đảo ngữ câu ĐK láo phù hợp loại 2 và 3)

 4. Should (đảo ngữ câu ĐK loại 1)

 5. Should (đảo ngữ câu ĐK loại 0)

 6. Were (đảo ngữ câu ĐK láo phù hợp loại 2 và 3)

 7. Had (đảo ngữ câu ĐK láo phù hợp loại 3 và 2)

 8. Should (đảo ngữ câu ĐK loại 0)

Tổng kết

Đảo ngữ câu điều kiện là 1 điểm ngữ pháp thú vị và ko xoàng xĩnh phần trở ngại trong các việc phân biệt và dùng bọn chúng một cơ hội thạo.

Xem thêm: Cách chơi Rubik 3x3 dễ hiểu nhất cho người mới

Thông qua chuyện nội dung bài viết này, người sáng tác kỳ vọng rằng người gọi hoàn toàn có thể bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hòn đảo ngữ câu ĐK bao hàm khái niệm, cấu hình và cách sử dụng so với từng loại câu ĐK không giống nhau; giống như hoàn toàn có thể tương khắc thâm thúy lượng kiến thức và kỹ năng bên trên qua chuyện một trong những bài xích luyện áp dụng đem đáp án tất nhiên.


Nguồn tham ô khảo:

"Conditionals: Other Expressions ( Unless, Should, As Long As )." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/conditionals-other-expressions-unless-should-as-long-as.