TOP 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 có đáp án | Đề thi Toán lớp 5

Bộ 15 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 đem đáp án chung học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích đua Toán 5 Học kì 2. Mời chúng ta nằm trong đón xem:

[TẠM NGỪNG BÁN] - cỗ Đề đua Học kì 2 Toán 5 bạn dạng word đem lời nói giải chi tiết:

Bạn đang xem: TOP 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 có đáp án | Đề thi Toán lớp 5

Xem test tư liệu bên trên đây: Link tài liệu

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 đem đáp án (6 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số nhỏ xíu nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2. Trung bình một người công nhân thực hiện một thành phầm không còn 1giờ nửa tiếng. Người cơ thực hiện 5 thành phầm mất mặt bao lâu?

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 giờ 50 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Có từng nào số thập phân ở thân thuộc 0,5 và 0,6:

A. Không đem số nào

B. một số ít

C. 9 số

D. Rất nhiều số

Câu 4. Hỗn số 39100 ghi chép trở nên số thập phân là:

A. 3,90

B. 3,09

C. 3,9100

D. 3,109

Câu 5. Tìm một trong những biết 20% của chính nó là 16. Số cơ là:

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S vô dù rỗng.

Một hình lập phương đem diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương cơ là:

a. 27 dm3 

b. 2700 cm3

c.54 dm3

d. 27000 cm3

Phần II. Tự luận

Câu 1. Điền số phù hợp vô điểm chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Câu 2. Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Câu 3. Quãng đàng AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ nửa tiếng, một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời cơ một xe cộ máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi:

a) Hai xe cộ bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

b) Chỗ 2 xe cộ bắt gặp nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Câu 4. Tính nhanh:

1350+9%+41100+0,24

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đáp án C

Câu 2. Đáp án A

Câu 3. Đáp án D

Câu 4. Đáp án B

Câu 5. Đáp án C

Câu 6.

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) 0,48 m2 = 4800 cm2

b) 0,2 kilogam = 200 g

c) 5628 dm3 = 5,628 m3

d) 3h 6 phút = 3,1 giờ

Câu 2. Đặt tính và tính chính từng quy tắc tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89 b. 238,39

c. 14,265 d. 12,4

Câu 3.

Bài giải

Tổng nhị véc tơ vận tốc tức thời là:

36 + 54 = 90 (km/giờ)

Hai người bắt gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Hai người bắt gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ nửa tiếng = 9giờ nửa tiếng

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội A số km là:

54 x 2 = 108 (km)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Câu 4.Tính nhanh

1350+9%+41100+0,24=26100+9100+41100+24100=26+9+41+24100=100100=1

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân 5,14 được hiểu là:

A. Năm chục bốn

B. Năm phẩy chục bốn

C. Năm và chục bốn

D. Năm chấm chục bốn

Câu 2. Trung bình nằm trong của nhị số 4,18 và 7,84 là:

A. 5,127

B. 5,5625

C. 5,224

D. 5,491

Câu 3. Chu vi của đàng tròn trặn đem diện tích S vì chưng 78,5cm2 là:

A. 21,98cm

B. 21,98cm

C. 21,98cm

D. 21,98cm

Câu 4. Một rạp hát chứa chấp được tối nhiều 1000 người. Hiện bên trên số người vô rạp là 280 người. Hỏi số người lúc này vô rạp lúc lắc từng nào Tỷ Lệ rạp hát?

A. 28%

B. 28%

C. 32%

D. 34%

Câu 5. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 20m và chiều rộng lớn 18m. Người tao dành riêng 32% diện tích S nhằm thực hiện căn nhà. Diện tích phần thực hiện căn nhà là:

A. 134,22m2

B. 126,38m2

C. 124m2

D. 115,2m2

Câu 6. Một siêu thị ném ra 4 triệu chi phí vốn liếng. Trong thời hạn sale siêu thị lãi 24% đối với chi phí vốn liếng. Số chi phí siêu thị lãi là:

A. 600 nghìn

B. 720 nghìn

C. 800 nghìn

D. 960 nghìn

Câu 7. Số phù hợp nhằm điền vô điểm chấm 3 ngày 18 giờ = …giờ là:

A. 90

B. 84

C. 76

D. 70

Phần II. Tự luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

b) 4 năm 2 mon – một năm 9 tháng

c) 16 giờ 25 phút x 9

d) 18,45 giây : 5

Câu 2. Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều rộng lớn 8m, chiều lâu năm vì chưng 32chiều rộng lớn và độ cao vì chưng tầm nằm trong của chiều lâu năm và chiều rộng lớn. Người đi ra thả vô bể nước một viên đá thì nước nhấc lên đẫy chậu và ko tràn ra bên ngoài (viên đá ở trọn vẹn vô bể nước). Tính thể tích của viên đá (biết rằng mực nước ban sơ vì chưng 710 độ cao của bể)

Câu 3. Trong kho đem 20T gạo. Lần loại nhất người tao lôi ra 50% số gạo và thứ tự loại nhị người tao lôi ra 25% số gạo còn sót lại. Hỏi thứ tự loại nhị người đi ra từng nào tấn gạo?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1. Học sinh tự động bịa quy tắc tính rồi tính:

a) 2 tuần 6 ngày + 4 tuần 3 ngày

= 7 tuần 2 ngày

b) 4 năm 2 mon – một năm 9 tháng

= hai năm 5 tháng

c) 16 giờ 25 phút x 9

= 147 giờ 45 phút

d) 18,45 giây : 5

= 3,69 giây

Câu 2.

Chiều lâu năm của bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là:

8 x 3 : 2 = 12 (m)

Chiều cao của bể nước hình vỏ hộp chữ nhật là:

(12 + 8) : 2 = 10 (m)

Chiều cao của mực nước ban sơ là:

10 x 7 : 10 = 7 (m)

Thể tích ban sơ của mực nước là:

8 x 12 x 7 = 672 (m3)

Thể tích khi sau của mực nước là:

8 x 12 x 10 = 960 (m3)

Thể tích của viên đá là:

960 – 672 = 288 (m3)

Đáp số: 288m3

Câu 3.

Số gạo còn sót lại sau khoản thời gian lôi ra thứ tự loại nhất là:

20 – trăng tròn : 2 = 10 (tấn)

Số gạo lôi ra ở thứ tự loại nhị là:

10 x 25 : 100 = 2,5 (tấn)

Đáp số: 2.5 tấn gạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tỉ số Tỷ Lệ thân thuộc nhị số 15 và 40 là:

A. 42,15%

B. 37,5%

C. 32,54%

D. 28,95%

Câu 2. Hỗn số đem trở nên số thập phân được:

A. 5,127

B. 5,5625

C. 5,224

D. 5,491

Câu 3. Diện tích của đàng tròn trặn đem 2 lần bán kính vì chưng 12dm là:

A. 452,16dm2

B. 226,08dm2

C. 113,04dm2

D. 56,52dm2

Câu 4. Một team người công nhân vẫn sửa được 8km đàng và đạt 32% plan đưa ra. Đoạn đàng nhưng mà team người công nhân nên sửa dài:

A. 25km

B. 32km

C. 48km

D. 55km

Câu 5. Chiều cao của hình thang đem diện tích S vì chưng 80cm2 và tổng phỏng lâu năm nhị lòng vì chưng 50cm là:

A. 3,2cm

B. 3,5cm

C. 3,8cm

D. 4,2cm

Câu 6. 4,2 lít dầu nặng trĩu 11,4kg. Hỏi đem từng nào lít dầu nếu như lượng của bọn chúng vì chưng 28,5kg?

A. 22,4 lít

B. 13,8 lít

C. 12,46 lít

D. 10,5 lít

Câu 7. Số phù hợp nhằm điền vô điểm chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140

B. 314

C. 31,4

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64

b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96

d) X : 3,18 = 2,5

Câu 2. Bác Hà nuôi cá cảnh vô cái bể hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm vì chưng 50cm, chiều rộng lớn 30cm và độ cao 40cm. Mực nước vô bể thấp rộng lớn trở nên bể 5cm. Các loại cây và đá lúc lắc 110 thể tích của bể. Tính thể tích nước đem vô bể cá.

Câu 3. Một xe cộ xe hơi chuồn được 60% chiều lâu năm tuyến phố lâu năm 700km. Hỏi xe hơi còn nên chuồn tiếp từng nào ki-lô-mét nhằm chuồn không còn con cái đường?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) X = 33,64 + 27,18 = 60,82

b) X = 15,96 : 4 = 3,99

c) X = 35 – 26,77 = 8,23

d) X = 2,5 x 3,18 = 7,95

Câu 2.

Chiều cao của mực nước đem vô bể là:

40 – 5 = 35 (cm)

Thể tích nước vô bể cá (có cả cây và đá) là:

50 x 30 x 35 = 52500 (cm3)

Thể tích của những loại cây và đá là:

52500 : 10 = 5250 (cm3)

Thể tích của nước vô bể cá là:

52500 – 5250 = 47250 (cm3)

Đáp số: 47250cm3

Câu 3.

Quãng đàng xe hơi đã đi được được là:

700 x 60 : 100 = 420 (km)

Quãng đàng còn sót lại nhưng mà xe hơi nên chuồn là:

700 – 420 = 280 (km)

Đáp số: 280km

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 4

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Phân số được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 1,2

B. 3,6

C. 2,4

D. 4,8

Câu 2. Trong những số thập phân 1,14; 1,09; 1,17; 1,018 số thập phân lớn số 1 là:

A. 1,14

B. 1,09

C. 1,17

D. 1,018

Câu 3. Chu vi của đàng tròn trặn đem nửa đường kính vì chưng 6dm là:

A. 37,68dm

B. 18,84dm

C. 9,42dm

D. 9,42dm

Câu 4. Một người chuồn quãng đàng AB với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ không còn 3h 15 phút. Độ lâu năm quãng đàng AB là:

A. 85km

B. 96km

C. 108km

D. 117km

Câu 5. Diện tích của hình thang có tính lâu năm nhị lòng thứu tự vì chưng 12cm, 20cm và độ cao vì chưng 15cm là:

A. 60cm2

B. 120cm2

C. 240cm2

D. 480cm2

Câu 6. số sách là 28 quyển. Hỏi đem toàn bộ từng nào quyển sách?

A. 54 quyển

B. 48 quyển

C. 48 quyển

D. 24 quyển

Câu 7. Số phù hợp nhằm điền vô điểm chấm 84 tạ 5 yến = …tấn là:

A. 8,45

B. 84,5

C. 845

D. 8450

Phần II. Tự luận

Câu 1. Thực hiện tại quy tắc tính:

a) 23,52 + 71,18 – 82,93

b) 97,14 – 49,19 – 32,93

c) 482,53 – 9,15 x 16

d) 67,18 + 340 : 16

Câu 2. Đáy của một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 50cm. Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật cơ biết diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp vì chưng 7800cm2.

Câu 3. Có 8 bao gạo đựng toàn bộ 128kg gạo. Hỏi 15 bao gạo như vậy đựng toàn bộ từng nào ki-lô-gam gạo? tường từng bao gạo đựng số gạo như nhau.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) 23,52 + 71,18 – 82,93 = 11,77

b) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 15,02

c) 97,14 – 49,19 – 32,93 = 15,02

d) 67,18 + 340 : 16 = 88,43

Câu 2.

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(80 + 50) x 2 = 260 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

7800 : 260 = 30 (cm)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là:

80 x 50 x 30 = 120000 (cm3)

Đáp số: 120000cm3

Câu 3.

1 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

128 : 8 = 16 (kg)

15 bao gạo đựng số ki-lô-gam gạo là:

16 x 15 = 240 (kg)

Đáp số: 240kg gạo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 5

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.Tỉ số Tỷ Lệ thân thuộc nhị số 15 và 40 là:

A. 42,15%

B. 37,5%

C. 32,54%

D. 28,95%

Câu 2. Hỗn số 5916 đem trở nên số thập phân được:

A. 5,127

B. 5,5625

C. 5,224

D. 5,491

Câu 3. Diện tích của đàng tròn trặn đem 2 lần bán kính vì chưng 12dm là:

A. 452,16dm2

B. 226,08dm2

C. 113,04dm2

D. 56,52dm2

Câu 4. Một team người công nhân vẫn sửa được 8km đàng và đạt 32% plan đưa ra. Đoạn đàng nhưng mà team người công nhân nên sửa dài:

A. 25km

B. 32km

C. 48km

D. 55km

Câu 5. Chiều cao của hình thang đem diện tích S vì chưng 80cm2 và tổng phỏng lâu năm nhị lòng vì chưng 50cm là:

A. 3,2cm

B. 3,5cm

C. 3,8cm

D. 4,2cm

Câu 6. 4,2 lít dầu nặng trĩu 11,4kg. Hỏi đem từng nào lít dầu nếu như lượng của bọn chúng vì chưng 28,5kg?

A. 22,4 lít

B. 13,8 lít

C. 12,46 lít

D. 10,5 lít

Câu 7. Số phù hợp nhằm điền vô điểm chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140

B. 314

C. 31,4

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64

b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96

d) X : 3,18 = 2,5

Câu 2. Bác Hà nuôi cá cảnh vô cái bể hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm vì chưng 50cm, chiều rộng lớn 30cm và độ cao 40cm. Mực nước vô bể thấp rộng lớn trở nên bể 5cm. Các loại cây và đá lúc lắc 110 thể tích của bể. Tính thể tích nước đem vô bể cá.

Câu 3. Một xe cộ xe hơi chuồn được 60% chiều lâu năm tuyến phố lâu năm 700km. Hỏi xe hơi còn nên chuồn tiếp từng nào ki-lô-mét nhằm chuồn không còn con cái đường?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm

Tài liệu VietJack

Phần II. Tự luận

Câu 1.

a) X = 33,64 + 27,18 = 60,82

b) X = 35 – 26,77 = 8,23

c) X = 15,96 : 4 = 3,99

d) X = 2,5 x 3,18 = 7,95

Câu 2.

Chiều cao của mực nước đem vô bể là:

40 – 5 = 35 (cm)

Thể tích nước vô bể cá (có cả cây và đá) là:

50 x 30 x 35 = 52500 (cm3)

Thể tích của những loại cây và đá là:

52500 : 10 = 5250 (cm3)

Thể tích của nước vô bể cá là:

52500 – 5250 = 47250 (cm3)

Đáp số: 47250cm3

Câu 3.

Quãng đàng xe hơi đã đi được được là:

700 x 60 : 100 = 420 (km)

Quãng đàng còn sót lại nhưng mà xe hơi nên chuồn là:

700 – 420 = 280 (km)

Đáp số: 280km

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 6

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Số thập phân “hai mươi sáu phẩy chín mươi ba” được ghi chép là:

A. 26,93

B. 2693

C. 269,3

D. 2,693

Câu 2. Tỉ số Tỷ Lệ thân thuộc nhị số 18 và 72 là:

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

Câu 3. Diện tích của hình tròn trụ đem nửa đường kính vì chưng 3cm là:

A. 16,54cm2

B. 18,96cm2

C. trăng tròn,14cm2

D. 28,26cm2

Câu 4. Một người chuồn xe cộ máy bên trên quãng đàng AB lâu năm 120km với véc tơ vận tốc tức thời 50km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì người cơ chuồn không còn quãng đàng AB?

A. 3,2 giờ

B. 3 giờ

C. 2,5 giờ

D. 2,5 giờ

Câu 5. Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 45m và chiều rộng lớn 28m. Hỏi diện tích S của mảnh đất nền vì chưng từng nào ha?

A. 12,6ha

B. 1,26ha

C. 0,126ha

D. 0,0126ha

Câu 6. Một lớp học tập đem 40 học viên, vô cơ số học viên phái nam lúc lắc 40%. Hỏi lớp cơ đem từng nào học viên nữ?

A. 16 học tập sinh

B. 18 học tập sinh

C. trăng tròn học tập sinh

D. 24 học tập sinh

Câu 7. Số phù hợp nhằm điền vô điểm 8km2 16hm2 = …ha là:

A. 816000

B. 81600

C. 8160

D. 816

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 2 tiếng 15 phút + 6 giờ 37 phút

b) 8 giờ 4 phút – 2 tiếng 46 phút

c) 2,5 phút x 4

d) 17,8 giây : 4

Câu 2. Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 16m và độ cao 5m.

Câu 3. Một team người công nhân đem 16 người nhận sửa kết thúc một quãng đàng vô 10 ngày. Hỏi mong muốn thực hiện kết thúc quãng đàng cơ vô 5 ngày thì nên cần từng nào công nhân? tường rằng nấc thực hiện từng người như nhau.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6

Phần I. Trắc nghiệm

1. A

2. B

3. D

4.D

5. C

6. D

7. D

II. Phần tự động luận

Câu 1. Học sinh tự động bịa quy tắc tính rồi tính:

a) 2 tiếng 15 phút + 6 giờ 37 phút

= 8 giờ 52 phút

b) 8 giờ 4 phút – 2 tiếng 46 phút

= 5 giờ 18 phút

c) 2,5 phút x 4

= 10 phút

d) 17,8 giây : 4

= 4,45 giây

Câu 2.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(20 + 16) x 2 x 5 = 360 (m2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

360 + trăng tròn x 16 x 2 = 1000 (m2)

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 5 = 1600 (m3)

Đáp số: diện tích S xung xung quanh 360m2

Diện tích toàn phần 1000m2

Thể tích 1600m3

Câu 3.

10 ngày vội vàng 5 ngày số thứ tự là:

10 : 5 = 2 (lần)

Để thực hiện kết thúc quãng đàng vô 5 ngày cần thiết số người công nhân là:

16 x 2 = 32 (công nhân)

Đáp số: 32 công nhân

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 7

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án chính (A, B, C, D) và ghi đi ra giấy

Câu 1. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Đường kính vì chưng nửa đường kính.

B. Đường kính rộng lớn nửa đường kính 2 đơn vị chức năng.

C. Đường kính vội vàng gấp đôi nửa đường kính.

D. Bán kính vội vàng gấp đôi 2 lần bán kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vô điểm chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. Có từng nào số đương nhiên nó thỏa mãn nhu cầu ĐK 3,2 x nó < 15,6

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 5. Một thuyền Lúc xuôi loại đem véc tơ vận tốc tức thời là 13,2 km/giờ. Vận tốc của thuyền Lúc ngược loại là 7,4 km/giờ. Như vậy véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là:

A. 5,8 km/giờ

B. 2,9 km/giờ

C. 6,8 km/giờ

D. 10,3 km/giờ

Câu 6. Số phù hợp điền vô điểm chấm nhằm 7m325cm3 = ……. cm3 là:

A. 7 000 025

B. 700025

C. 70025

D. 7025

Câu 7. Cho hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là 10cm. Diện tích của hình tròn trụ cơ là:

A. 314 cm2

B. 15,7 cm2

C. 31,4 cm2

D. 78,5 cm2

II. Phần Tự luận (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Điền số hoặc đơn vị chức năng quí vô điểm rỗng.

a. 225 phút = …………....…. giờ

b. 9m3 75cm3 = 9,000075………

c. 52kg 4g = 52,004 ………

d. 25 % của 2 thế kỉ =…… năm

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

4,65 x 5,2 7 giờ

18 phút : 3

32,3 + 75,96 12 phút

15 giây – 7 phút 38 giây

Bài 3 (2 điểm). Quãng đàng AB lâu năm 100 km. Một xe hơi chuồn kể từ A khi 7 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h 45 phút, thân thuộc đàng người cơ ngủ 15 phút. Một xe cộ máy chuồn bên trên quãng đàng cơ với véc tơ vận tốc tức thời vì chưng 60% véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy.

Bài 4 (1 điểm). Tính bằng phương pháp thích hợp lý

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

b. 2 tiếng 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút

GỢI Ý ĐÁP ÁN

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh tròn trặn vần âm bịa trước đáp án chính của từng câu được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

D

C

B

A

D

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm).

- HS điền chính phần a, d từng phần được 0,5 điểm

- HS điền chính phần b, c từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a. 225 phút = 3,75 giờ

b. 9m375cm3 = 9,000075 m3

c. 52kg 4g = 52,004 kg

d. 25 % của 2 thế kỉ = 50 năm

Bài 2 (2 điểm). HS thực hiện chính từng quy tắc tính chính được 0,5 điểm

Học sinh tự động bịa tính và thành quả là:

4,65 x 5,2 = 24,18

7 giờ 18 phút : 3 = 6 giờ 78 phút : 3 = 2 giờ 26 phút

32,3 + 75,96 = 108,26

12 phút 15 giây – 7 phút 38 giây = 11 phút 75 giây - 7 phút 38 giây = 4 phút 37 giây

Bài 3 (2 điểm). Bài giải

Thời gian tham xe hơi kể từ A cho tới B (không tính thời hạn nghỉ) là: (0,5 điểm)

9 giờ 45 phút – 7 giờ nửa tiếng – 15 phút = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Vận tốc của xe hơi là: 100 : 2 = 50 (km/h) (0,5 điểm)

Vận tốc của xe cộ máy là: 50 : 100 x 60 = 30 (km/h) (0,5 điểm)

Đáp số: 30 km/h

Ghi chú: Học sinh thực hiện cách tiếp theo chính mang lại điểm tương đương

Có thể giải như sau:

Thời gian tham xe hơi chuồn quãng đàng AB cho dù là thời hạn ngủ là:

9 giờ 45 phút - 7 giờ nửa tiếng = 2 tiếng 15 phút

Thời gian tham xe hơi chuồn quãng đàng AB ko kể thời hạn ngủ là:

2 giờ 15 phút - 15 phút = 2(giờ)

Vận tốc xe hơi là:

100 : 2 = 50(km/h)

Vận tốc xe cộ máy là:

50 x 60% = 30(km/h)

Đáp số: 30km/h

Bài 4 (1 điểm). HS thực hiện chính từng phần được 0,5 điểm

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5) (0,25 điểm)

= 1 + 1 x 1

= 2 (0,25 điểm)

b. 2 tiếng 45 phút + 2,75 giờ x 8 + 165 phút

= 2,75 giờ + 2,75 giờ x 8 + 2,75 giờ

= 2,75 giờ x (1 + 8 + 1) (0,25 điểm)

= 2,75 giờ x 10

= 27,5 giờ (0,25 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 8

Khoanh tròn trặn trước vần âm vấn đáp chính trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 đơn vị chức năng, 7 Tỷ Lệ, 2 phần ngàn ghi chép là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 đem thành quả chính là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vô điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vô điểm chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 phái nam. Hỏi số học viên phái đẹp lúc lắc từng nào Tỷ Lệ số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người chuồn xe cộ máy kể từ lên đường kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang đem lòng rộng lớn 150 m và lòng nhỏ xíu vì chưng 3/5 lòng rộng lớn, độ cao vì chưng \frac25 lòng rộng lớn. Tính diện tích S đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Xem thêm:

Câu 3: Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính chính và thành quả của quy tắc tính chính từng quy tắc tính được 0,5 điểm

Kết ngược những quy tắc tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) Có lời nói giải, quy tắc tính và tính chính kết quả:

Bài giải:

Thời gian tham xe cộ máy chuồn kể từ A cho tới B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 Điểm)

Vận tốc tầm của xe cộ máy là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) Có lời nói giải, quy tắc tính và tính chính kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 9

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp chính (từ câu 1 cho tới câu 6) - kể từ câu 7 trình diễn bài xích giải vô giấy má kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số 3\frac34 được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật cơ là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật hình quạt mặt mũi cho thấy thêm tỉ số Tỷ Lệ những phương tiện đi lại được dùng nhằm cho tới ngôi trường học tập của 1600 học viên đái học tập. Số học viên đi dạo cho tới ngôi trường là:

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

A. 160 học tập sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học tập sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vô điểm chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một người chuồn xe cộ máy lên đường kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h 42 phút. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Em hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình mặt mũi. Tính diện tích S hình thang, biết nửa đường kính hình tròn trụ là 5cm và lòng rộng lớn vội vàng 3 thứ tự lòng nhỏ xíu.

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS bịa tính chính từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 tiếng 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có lời nói giải, quy tắc tính và tính chính kết quả:

Bài giải:

Thời gian tham xe cộ máy chuồn kể từ A cho tới B là

9 giờ 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 điểm)

Vận tốc tầm của xe cộ máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Theo hình, lòng nhỏ xíu đó là nửa đường kính của hình tròn

Vậy lòng nhỏ xíu = 5 cm

Đáy rộng lớn hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của đàng tròn trặn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ xíu là:

\frac{10+15}{2} \times 5=62,5 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

\frac{1}{2}\times5\times5\ =12,5(cm2)

Diện tích hình thang rộng lớn là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy nhỏ xíu, lòng rộng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B. \frac{25}{10}

C. \frac{25}{100}

D. \frac{25}{1000}

Câu 2. Phân số \frac{3}{5} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ đem 2 lần bán kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang đem tầm nằm trong nhị lòng là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích S hình thang cơ là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi chuồn quãng đàng AB lâu năm 120 km mất mặt 2 tiếng nửa tiếng. Vận tốc xe hơi là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số phù hợp vô điểm chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 45 centimet. Độ lâu năm lòng vì chưng \frac{5}{3} độ cao. Tính diện tích S của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g hỗn hợp chứa chấp 20% muối hạt. Hỏi nên sụp tăng vào trong bình từng nào gam nước lọc sẽ được một bình nước muối hạt chứa chấp 10% muối? (1 điểm)

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền chính từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần tự động luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Làm chính từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 : \frac{5}{3}= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối hạt vô 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x trăng tròn = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng hỗn hợp sau khoản thời gian sụp tăng nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lọc cần thiết sụp tăng là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 11

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp chính cho những câu sau đây.

a. Chữ số chín vô số 25, 309 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số \frac{2}{5} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương đem cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích S hình thang đem lòng rộng lớn là 25 centimet, lòng nhỏ 21 centimet và độ cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vết (>; <; =) phù hợp.

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765

b. 8,59 x 10 = 8,590

Câu 4. (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp vô điểm chấm (...)

a. 8 km 362 m = ………….km

b. 1 phút 30 giây = .................phút

c. 15 kilogam 287 g = ………….kg

d. 32 cm2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe cộ xe hơi lên đường và một khi, một xe cộ chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 43 km/ giờ, một xe cộ chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 45 km/ giờ. tường quãng đàng AB lâu năm 220 km. Hỏi Tính từ lúc khi chính thức chuồn, sau bao nhiêu giờ nhị xe hơi bắt gặp nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho nhị số thập phân đem tổng vì chưng 69,85. Nếu đem vết phẩy ở số nhỏ xíu lịch sự nên một mặt hàng tao được số rộng lớn. Tìm nhị số vẫn cho?

Trả lời:

- Số rộng lớn là: …………

- Số nhỏ xíu là:………….

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1: (2 điểm) Khoanh chính từng ý mang lại cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vô D

b. Khoanh vô C

c. Khoanh vô A

d. Khoanh vô B

Câu 2: (1 điểm) Nối chính từng ý mang lại 0,25 điểm.

a. >

b. <

c. =

d. >

Câu 3: (1 điểm) Điền chính từng dù rỗng mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền chính từng ý mang lại 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính chính từng quy tắc tính mang lại 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả nhị xe hơi chuồn được quãng đàng là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, quy tắc tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian tham nhị xe hơi bắt gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, quy tắc tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* Nếu thiếu thốn hoặc sai danh số một thứ tự trở lên trên toàn tiêu diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng số mang lại 0,5 điểm.

Số rộng lớn là: 63,5

Số nhỏ xíu là: 6,35

Lời giải chi tiết:

Nếu đem vết phẩy của số nhỏ xíu lịch sự nên 1 mặt hàng tao được số rộng lớn, và số rộng lớn vội vàng 10 thứ tự số bé

Ta đem sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số rộng lớn là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ xíu là:

69,85 - 63,5 = 6,35

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 12

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý chính ghi vô bài xích thực hiện.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một người công nhân thực hiện một thành phầm không còn 1 giờ nửa tiếng. Người cơ thực hiện 5 thành phầm mất mặt bao lâu?

a. 7 giờ 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có từng nào số thập phân ở thân thuộc 0,5 và 0,6:

a. Không đem số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số 3\frac9{100}viết trở nên số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một trong những biết 20% của chính nó là 16. Số cơ là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vô dù rỗng.

Một hình lập phương đem diện tích S xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương cơ là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vô điểm chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đàng AB lâu năm 180 km. Lúc 7 giờ nửa tiếng, một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/giờ, đồng thời cơ một xe cộ máy chuồn kể từ B cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe cộ bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ?

b. Chỗ 2 xe cộ bắt gặp nhau cơ hội A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính thời gian nhanh (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Mỗi ý chính ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính chính từng quy tắc tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng nhị véc tơ vận tốc tức thời là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người bắt gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người bắt gặp nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ nửa tiếng = 9h nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ bắt gặp nhau cơ hội A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính thời gian nhanh (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 13

Câu 1: Chữ số 5 vô số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: Hỗn số 2\frac{3}{5} được ghi chép bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A. \frac{21}{5}

B. \frac{25}{3}

C. \frac{13}{10}

D. \frac{13}{15}

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, vô cơ đem 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh rờn, 5 viên bi đỏ lòm, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi đem màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn kể từ khi 9h xoàng xĩnh 10 phút cho tới 9h nửa tiếng là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một thị xã đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su đặc. Hỏi diện tích S khu đất trồng cây cao su đặc vì chưng từng nào Tỷ Lệ diện tích S khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương đem cạnh là 5m. Vậy thể tích hình cơ là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: Tìm nó, biết: (2 điểm)

34,8 : nó = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người chuồn xe cộ máy lên đường kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem lâu năm 120m, chiều rộng lớn vì chưng 90m. Người tao trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, tầm cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm nó, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : nó = 7,2 + 2,8

34,8 : nó = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một người chuồn xe cộ máy lên đường kể từ A khi 8 giờ nửa tiếng và cho tới B khi 9h nửa tiếng. Quãng đàng AB lâu năm 60km. Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời tầm của xe cộ máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian tham xe cộ máy chuồn không còn quảng đàng AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ nửa tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc tầm của xe cộ máy là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem lâu năm 120m, chiều rộng lớn vì chưng 90m. Người tao trồng lúa bên trên thửa ruộng cơ, tầm cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 14

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dượt sau đây đem tất nhiên một trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp chính :

Câu 1 (0,5 điểm):Chữ số chín vô số thập phân 17,209 nằm trong mặt hàng nào là ?

A. Hàng ngàn B. Hàng phần mười

C. Hàng Tỷ Lệ D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Phân số 4/5 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là

A. 4,5 B. 8,0

C. 0,8 D. 0,45

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn kể từ khi 7 giờ xoàng xĩnh 10 phút đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng là :

A. 40 phút B. trăng tròn phút

C. nửa tiếng D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Hình sau đây bao gồm 6 hình lập phương , từng hình lập phương đều sở hữu cạnh vì chưng 3 centimet . Thể tích của hình này đó là :

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

A. 18 cm3 B. 162 cm3

C. 54cm3 D. 243cm3

Câu 5 (0,5 điểm): Đội bóng của một ngôi trường học tập vẫn tranh tài trăng tròn trận,thắng 19 trận . Như thế tỉ số Tỷ Lệ những trận thắng của team bóng này đó là :

A. 19% B. 85%

C. 90% D. 95%

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 5,006 + 2,357 + 4,5 b. 63,21 - 14,75

c. 21,8 x 3,4 d. 24,36 : 6

Câu 2 (2 điểm): Một xe hơi chuồn kể từ tỉnh A khi 7 giờ và cho tới tỉnh B khi 11 giờ 45 phút . Ô tô chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 48 km / giờ và ngủ dọc đàng mất mặt 15 phút . Tính quãng đàng AB .

Câu 3 (2 điểm): Một mảnh đất nền bao gồm nhị nửa hình tròn trụ và một hình chữ nhật đem độ dài rộng ghi vô hình mặt mũi với chiều rộng lớn hình chữ nhật là 40m, chiều lâu năm 60m.

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

a. Tính diện tích S miếng đất?

b. Tính chu vi miếng đất

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C A B D

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Mỗi quy tắc tính chính mang lại 0,5 điểm

a. 5,006 + 2,357 + 4,5

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

b. 63,21 - 14,75

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

c. 21,8 x 3,4

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

d. 24,36 : 6

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 2 (2 điểm):

Thời gian tham xe hơi chuồn kể từ A cho tới B (không kể thời hạn ngủ dọc đường) là:

11 giờ 45 phút - 7 giờ - 15 phút =4 giờ nửa tiếng ( 0,75 điểm)

4 giờ nửa tiếng =4,5 giờ ( 0,25 điểm)

Quãng đàng AB là:

48 x 4,5 = 216 (km) ( 0,75 điểm)

Đáp số :216 km ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là

60 x 40 = 2400 (m2) ( 0,25 điểm)

Bán kính hình tròn trụ là

40 : 2 = trăng tròn (m) ( 0,25 điểm)

Diện tích nhị nửa hình tròn trụ là

20 x trăng tròn x 3,14 = 1256 (m2) ( 0,25 điểm)

Diện tích mảnh đất nền là :

2400 + 1256 = 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. Chu vi nhị nửa hình tròn trụ là

40 x 3,14 = 125,6 (m) ( 0,25 điểm)

Chu vi mảnh đất nền là :

125,6 + 60 x 2 = 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 3656 (m2) ( 0,25 điểm)

b. 245,6 (m) ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm):

Cách 1

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Cách 2:

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 2

Năm học tập ...

Môn: Toán lớp 5

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 đem đáp án đề số 15

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dượt sau đây đem tất nhiên một trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành quả tính ...) . Hãy khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp chính :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 2 vô số thập phân 7,325 có mức giá trị là

A. 20

B. Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

C. Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

D. Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

Câu 2 (0,5 điểm): Phép phân chia 6 giờ trăng tròn phút : 4 đem thành quả là :

A. 1giờ 35 phút B. 2 tiếng 35 phút

C. 1giờ 55 phút D. 1 giờ 5phút

Câu 3 (0,5 điểm): 1 giờ 15 phút = ......giờ . Số phù hợp điền vô điểm chấm là :

A. 1,15 B. 1,25

C. 115 D. 75

Câu 4 (0,5 điểm): Tại hình mặt mũi có:

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

BM = MN = NI = IK =KC

Diện tích hình tam giác ABI lúc lắc bao nhiêu

phần trăm diện tích S hình tam giác ABC ?

A. 3%; B. 3/5 % ;

C. 30 %; D. 60 %

Câu 5 (0,5 điểm): Viết số phù hợp vô điểm chấm nhằm 3m3 = ........dm3

A. 30 B. 300

C. 30 000 D . 3000

Câu 6 (0,5 điểm): Thể tích của một hình lập phương đem cạnh 4 dm là :

A. 16 B. 64 dm3

C. 64 dm2 D. 12

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Đặt tính rồi tính :

a) 37,2 – 18,7 b) 45,5 x 6,4

c) 345,6 + 67 d) trăng tròn,4 : 5

Câu 2: Một xe hơi và một xe cộ máy nằm trong chuồn một quãng đàng lâu năm 135km, thời hạn xe hơi chuồn không còn quãng đàng là 2,25 giờ, véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ máy vì chưng 2/3 véc tơ vận tốc tức thời xe hơi. Tính véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

b) Tìm nhị độ quý hiếm của x sao mang lại 6,9 < x < 7,1

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A B D D B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi quy tắc tính chính mang lại 0,75 điểm

a) 37,2 – 18,7 = 18,5

b) 45,5 x 6,4 = 291,2

c) 345,6 + 67 = 412,6

d) trăng tròn,4 : 5 = 4,08

Câu 2 (2 điểm):

Vận tốc của xe hơi là

135 : 2,25 = 60(km/giờ) ( 0,75 điểm)

Vận tốc xe cộ máy là

60 x 2/3 = 40 (km/giờ) ( 0,75 điểm)

Đáp số : 40km/giờ ( 0,5 điểm)

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

X x 5,3 = 36,04

X = 36,04 : 5,3

X = 6,8

b) Tìm nhị độ quý hiếm của x sao cho

6,9 < x < 7,1

Ví dụ: Vì 6,9 < 7 < 7,1 nên = 7

Vì 6,9 < 6,91 < 7,1 nên x = 6,91

Vậy nhị độ quý hiếm của là 7 và 6,91

Xem thêm: 4 cách kết nối iPhone với tivi

..............................

(Hs rất có thể lần những độ quý hiếm không giống chính yêu thương cầu)

Để coi hoàn hảo cỗ Đề đua Toán 5 đem đáp án, Thầy/ cô sung sướng lòng Tải xuống!