Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Câu điều kiện (Conditional Sentences) là ngữ pháp cần thiết vô giờ Anh, thông thường xuất hiện tại trong những kỳ đua láo nháo tiếp xúc thông thường ngày. Để hiểu rộng lớn về kỹ năng này, hãy nằm trong ELSA Speak mày mò cách sử dụng và cấu hình câu điều kiện vô giờ Anh.

Câu điều kiện là gì?

Trong giờ Anh, câu điều kiện (Conditional Sentences) người sử dụng đễ diễn mô tả một vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc mang trong mình 1 điều kiện rõ ràng xảy ra. Cấu trúc câu điều kiện bao gồm 2 mệnh đề là:

Bạn đang xem: Câu điều kiện: Công thức, cách dùng và bài tập có đáp án

Kiểm tra trị âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

 • Mệnh đề chủ yếu dùng để làm trình diễn mô tả thành phẩm (result)
 • Mệnh đề phụ hoặc mệnh đề if dùng để làm trình diễn mô tả điều kiện nhằm mệnh đề chủ yếu trở nên thực sự.

Mệnh đề chủ yếu hoàn toàn có thể đứng trước mệnh đề phụ, hoặc hòn đảo mệnh đề phụ lên trước và ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vày lốt phẩy.

Ví dụ:

If I have enough money, I will go to tướng Paris. (Nếu tôi đem đầy đủ chi phí, tôi tiếp tục chuồn Paris.)

= I will go to tướng Paris if i have enough money. (Tôi tiếp tục chuồn Paris nếu như tôi đem đầy đủ tiền)

Trong ví dụ này, “If I have enough money” là mệnh đề phụ, tạo nên điều kiện nhằm mệnh đề chủ yếu “I will go to tướng Paris” trở nên thực tế.

Câu điều kiện trình diễn mô tả một vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc mang trong mình 1 điều kiện rõ ràng xảy ra

Các loại câu điều kiện vô giờ Anh

Trong giờ Anh đem 3 loại câu điều kiện chính là câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Hình như, còn tồn tại câu điều kiện loại 0 hoặc câu điều kiện láo lếu phù hợp.

Công thức câu điều kiện:

 • Câu điều kiện loại 1: If + thì lúc này đơn, will/can/may/might + động kể từ nguyên vẹn mẫu
 • Câu điều kiện loại 2: If + thì vượt lên trước khứ đơn, would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
 • Câu điều kiện loại 3: If + thì vượt lên trước khứ hoàn trở nên, would + have + V3/V-ed
Công thức câu điều kiện vô giờ Anh

Xem thêm: Công thức thì lúc này đơn, tương lại đơn, vượt lên trước khứ đơn và vượt lên trước khứ triển khai xong.

Để nắm rõ rộng lớn về kiểu cách người sử dụng của từng loại câu điều kiện vô giờ Anh, hãy nằm trong bám theo dõi nội dung bên dưới đây:

1. Câu điều kiện loại 0

Cách dùng: Câu điều kiện loại 0 dùng để làm trình diễn mô tả những vấn đề luôn luôn đem thiệt ở lúc này, là sự việc thiệt phân minh vô cuộc sống thường ngày.

Công thức câu điều kiện loại 0: If + S + V (s,es), S + V(s,es)

Ví dụ: Ice melts if you heat it. (Đá tiếp tục tan nếu khách hàng thực hiện rét nó)

Ngoài rời khỏi, câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng để mang rời khỏi điều hướng dẫn hoặc ý kiến đề xuất.

Ví dụ: If Lan comes, please tell her I’m waiting. (Nếu Lan cho tới, phấn khởi lòng trình bày với cô ấy tôi đang được đợi nhé!)

Công thức những loại câu điều kiện vô giờ Anh

2. Câu điều kiện loại 1

Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 dùng để làm trình diễn mô tả những vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra ở lúc này hoặc sau này nếu như đem điều kiện chắc chắn xẩy ra trước bại liệt.

Công thức câu điều kiện loại 1: If + S + V (s,es), S + Will/Can/shall… + V

Ví dụ: If you don’t study hard, you will fail this exam. (Nếu chúng ta ko chuyên cần, các bạn sẽ trượt bài bác kiểm tra)

Lưu ý: Trong câu điều kiện loại 1, hoàn toàn có thể dùng những động kể từ khuyết thiếu thốn ở mệnh đề chủ yếu nhằm thể hiện tại cường độ chắc chắn là hoặc thể hiện ý kiến đề xuất.

Ví dụ: If the phone rings, you should accept. (Nếu Smartphone reo, chúng ta nên nghe đi)

3. Câu điều kiện loại 2

Cách dùng: Câu điều kiện loại 2 dùng để làm trình diễn mô tả những trường hợp, vấn đề không tồn tại thiệt, ko thể xẩy ra ở lúc này.

Công thức câu điều kiện loại 2: If + S + V2/Ved, S + would/could/should… + V

Ví dụ: If I were a famous singer, I would travel around the world. (Nếu tôi là ca sĩ phổ biến, tôi tiếp tục chuồn vòng xung quanh thế giới)

4. Câu điều kiện loại 3

Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 trình diễn mô tả những trường hợp, vấn đề dường như không xẩy ra vô vượt lên trước khứ vì thế điều kiện được nói đến việc ko xẩy ra. Cấu trúc này thông thường dùng để làm ám có một sự tiếc nuối hoặc trách cứ móc.

Công thức câu điều kiện loại 3: If + S + had + V2/Ved, S + would/could… + have + V(pp)/Ved

Ví dụ: If you had worked harder, you could have promoted. (Nếu chúng ta thao tác chuyên cần rộng lớn, bạn cũng có thể được thăng tiến bộ rồi.)

Xem thêm:

 • Tổng phù hợp cấu hình hòn đảo ngữ câu điều kiện loại 1,2,3
 • Tổng phù hợp cấu hình câu điều kiện đặc biệt quan trọng vô giờ Anh

Câu điều kiện láo lếu phù hợp vô giờ Anh 

Các loại câu điều kiện láo lếu hợp

Câu điều kiện láo lếu phù hợp loại 1

Công thức: If + S + had + V3/ed ,… would+ V-inf

→ Diễn mô tả hành vi ko xẩy ra ở vượt lên trước khứ, kéo đến thành phẩm ko xẩy ra ở lúc này.

Ví dụ:If I had had the map, I wouldn’t lost.

 • If I had had the map, I wouldn’t lost

→ Nếu tôi đem bạn dạng đồ vật thì tiếp tục không biến thành lạc.

 • If I had worked harder, then I would be successful.

→ Nếu tôi thao tác chuyên cần thì tôi tiếp tục thành công xuất sắc rồi.

Câu điều kiện láo lếu phù hợp loại 2

Công thức: If + S + Ved/P2,… would have + Ved/P3

→ Giả sử hành vi tiếp tục xẩy ra ở vượt lên trước khứ nhằm lại thành phẩm ngược ngược với hiện tại tại

Ví dụ:

 • If I were you, I would have passed final exam.

     → Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục băng qua kỳ đua cuối kì.

 • If I bought the computer, I would have been a computer engineer.

    → Nếu tôi mua sắm PC thì tôi đang trở thành một kỹ sư PC.

Lưu ý về kiểu cách người sử dụng câu điều kiện

 • Nếu câu điều kiện đem mệnh đề phụ ở dạng phủ quyết định, hoàn toàn có thể dùng unless thay cho mang đến if not.

Ví dụ: I will have a picnic this weekend if it’s not raining.  (Tôi tiếp tục chuồn picnic vào cuối tuần này nếu như trời ko mưa)

Please don’t text bủ unless you have a necessary problem. (Làm ơn chớ nhắn tin cậy mang đến tôi trừ khi chúng ta đem yếu tố cần thiết thiết)

 • Trong câu điều kiện loại 1, hoàn toàn có thể dùng thì sau này đơn mang đến mệnh đề if nếu như mệnh đề này xẩy ra sau mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ: If you’ll wake bủ up at 8 a.m, I will take you to tướng the bookstore. 

(Nếu chúng ta gọi tôi dậy khi 8 giờ, tôi tiếp tục trả chúng ta cho tới hiệu sách).

 • Trong loại 2, người sử dụng were thay cho mang đến was.

Ví dụ: If I were you, I would accept that offer. 

(Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục đồng ý ý kiến đề xuất đó).

 • Cách người sử dụng câu điều kiện loại 2 và loại 3 tương tự với cấu hình wish và cấu hình would rather, nhằm mục tiêu thể hiện tại sự tiếc nuối hoặc trách cứ móc.

Ví dụ: 

If I had learned harder, I would not have failed my exam. 

(Nếu tôi học tập chuyên cần rộng lớn có lẽ rằng tôi dường như không trượt kỳ thi). 

=> I wish I had learned harder. (Ước gì tôi tiếp tục học tập chuyên cần hơn).

Bài tập luyện áp dụng kỹ năng câu điều kiện [có đáp án]

Bài tập luyện câu điều kiện vô giờ Anh

Bài tập: Viết lại câu vày cấu hình câu điều kiện

1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there

→ She’d………………………………………………………………………

2. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to tướng the concert

→ If I ………………………………………………………………………….

3. They don’t understand the problem. They won’t find a solution

→ They would…………………………………………………………………

4. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new xế hộp.

Xem thêm: Hình nền màu hồng cute dễ thương nhất, hình màu hồng 1 màu nhạt đậm 4K

→ If Mary ………………………………………………………………

5. Because you speak English unnaturally, they vì thế not understand you.

→ If you …………………………………………………………………

6. He doesn’t apply for the job because he doesn’t have enough qualifications.

→ If he ………………………………………………………………….

7. She doesn’t see the signal so sánh she doesn’t stop his xế hộp.

→ If she ………………………………………………………………….

8. Hurry up, or we will be late for the exam.

→ If we ………………………………………………………………….

9. She feels lonely because she is an only child.

→ If ……………………………………………………………..

10. Jane didn’t help bủ, so sánh I didn’t respect her a lot.

→ If ……………………………………………………………..

Đáp án: 

1. She’d know anyone there If she lived in London.

2. If I had a spare ticket, I would take you to tướng the concert.

3. They would find a solution if they understood the problem.

4. If Mary had enough money, she can buy a new xế hộp.

5. If you spoke English naturally, they’d understand you.

6. If he had enough qualifications, he’d apply for the job.

7. If she saw the signal, she’d stop his xế hộp.

8. If we don’t hurry, we’ll be late for the exam.

9. If she weren’t an only child, she wouldn’t feel lonely.

10. If Jane had helped bủ, I would have respected him a lot.

Bài tập: Chia động kể từ vô câu điều kiện

1. If I had time, I (to go) shopping with you.

2. I would have told you, if I (to see)  him.

3. If you (speak)  English, you will get along with them perfectly.

4. If they had gone for a walk, they (to have)  the lights off.

5. If she (to come) to tướng see us, we will go to tướng the zoo.

6. Would you mind if I (to open)  the window?

7. If they (to invite) bủ, I wouldn’t have said no.

8. My friend (to meet)  bủ at the station if he gets the afternoon off.

9. If I (to do)  it, nobody would vì thế it.

10. If my father (to pick)  bủ up, I’ll take the bus home page.

Đáp án: 1. Would go. 2. Speak  3. Would have turned  4. Comes  5. Had seen  6. Opened 7. Had invited  3. Will meet  4. Didn’t do  5. Doesn’t pick

Bài tập: Chọn câu vấn đáp đúng

1. He says he’s your friend, but he didn’t help you. If he were your friend, he _____ you.

a. Had helped c. Would help

b. Would have help d. Helped

2. I feel fine because I took the medicine. If I _____ the medicine, I would still be in pain.

a. Wouldn’t take c. Didn’t take

b. Hadn’t taken d. Wouldn’t have taken

3. I’m not patient and I didn’t wait for them. If I was more patient, I _____ for them.

a. Would wait c. Waited

b. Had waited d. Would have waited

4. I didn’t know that you were there because I’m not a psychic. I _____ that you were there if I was a psychic.

a. Would have know c. Would know

b. Knew d. Had know

5. I am where I am today because you helped bủ. I _____ where I am today if you hadn’t helped bủ.

a. Wouldn’t have been c. Weren’t

b. Wouldn’t be d. Hadn’t been

Đáp án: 1. B  2. B  3. D  4. A 5. B

>> cũng có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Tổng phù hợp 50+ bài bác tập luyện câu điều kiện
 • Trọn cỗ bài bác tập luyện câu điều kiện loại 2

English ELSA Speak là phần mềm học tập giờ Anh tận nhà giản dị và đơn giản cho tất cả những người mới mẻ chính thức. App ELSA Speak canh ty review và sửa lỗi trị âm chuẩn chỉnh xác nhất nhờ technology AI hiện đại. Đồng thời tương hỗ nâng lên chuyên môn nước ngoài ngữ lên 40% chỉ với sau 10 phút thường ngày nhờ khối hệ thống bài bác tập luyện nhiều mẫu mã.

Đặc biệt vô mon này, ELSA Speak đang sẵn có công tác ưu đãi Lúc ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã hạn chế giá đựng “đánh bại” nỗi hoảng sợ tiếp xúc ngay lập tức thời điểm hôm nay.

Từ những vấn đề bên trên, kỳ vọng các bạn sẽ nắm rõ về cấu hình những loại câu điều kiện na ná cơ hội dùng phù phù hợp với yếu tố hoàn cảnh. Ngoài việc tập luyện ngữ pháp, hãy nhờ rằng luyện tiếp xúc giờ Anh nằm trong ELSA Speak thường ngày chúng ta nhé! Học bằng phương pháp tiếp xúc là cách thức ghi lưu giữ và áp dụng ngữ pháp khôn cùng hiệu suất cao đấy! 

1. Câu điều kiện là gì?

Xem thêm: 40 ảnh gái xinh Châu Âu làm hình nền điện thoại

Trong giờ Anh, câu điều kiện (Conditional Sentences) người sử dụng đễ trình diễn mô tả một vấn đề hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc mang trong mình 1 điều kiện rõ ràng xẩy ra.

2. Công thức câu điều kiện

Công thức câu điều kiện:
– Câu điều kiện loại 1: If + thì lúc này đơn, will + động kể từ nguyên vẹn mẫu
– Câu điều kiện loại 2: If + thì vượt lên trước khứ đơn, would + động kể từ nguyên vẹn mẫu
– Câu điều kiện loại 3: If + thì vượt lên trước khứ triển khai xong, would + have + V3/V-ed