Các Chất Dinh Dưỡng Trong Đất Được Giữ Lại Ở Đâu :, Các Chất Dinh Dưỡng Trong Đất Được Giữ Lại Ở Đâu:

Cây hút các chất dinh dưỡng dưới dạng ion hòa tan trong nước. Rễ là bộ phận chính hấp thu chất dinh dưỡng từ đất và phân bón, ngoài ra cây còn hấp thu các chất dinh dưỡng từ phân bón lá qua lá.

Bạn đang xem: Các Chất Dinh Dưỡng Trong Đất Được Giữ Lại Ở Đâu :

Các chất hữu cơ, chất khoáng trong đất và phân bón không hòa chảy phải nhờ các loại vi sinh vật, các phản ứng hóa học phân hủy thành các chất hòa tan để cây trồng có thể hấp thu và sử dụng. Cây hấp thu đạm dưới dạng Amon và nitrat, lân dưới dạng HPO42– và HPO4-, kali dưới dạng ion K+.

Một số chất bị keo đất giữ lại cây khó hấp thu, có thêm chất hữu cơ (phân hữu cơ) cây trồng dễ hấp thu hơn.

Rễ cây có thể tiết ra một số acid hữu cơ có khả năng phân giải, phân hủy các chất khó tan, khó tiêu (khó hấp thu) thành các chất dễ chảy dễ tiêu (dễ hấp thu).

I. Cơ chế hấp thu/ hút các chất dinh dưỡng qua rễ

Rễ là bộ phận chính hấp thu nước và các chất dinh dưỡng của cây. Các chất dinh dưỡng dưới dạng ion hòa rã được rễ hấp thu nhờ sự khuyếch tán và thẩm thấu ở bề mặt rễ (chóp rễ và lông hút).

Rễ cây hấp thu/ hút chất dưỡng chất (các ion khoáng) theo cơ chế thụ động, cơ chế chủ động tuyệt cơ chế hút khoáng sinh lý.

1. Cơ chế hút, hấp thu bị động (thụ động)

Là sự hấp thu/ hút chất dinh dưỡng nhờ sự khuyếch tán bởi vì chênh lệch nồng độ, các ion từ chỗ có nồng độ cao di chuyển đến địa điểm có nồng độ ion thấp mà ko cần tiêu hao năng lượng. Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào lúc nồng độ ion trong đất cao hơn nữa trong rễ, quá trình hấp thu, hút dinh dưỡng được thực hiện. 2. Cơ chế hút/ hấp thu chủ động

Phần lớn các chất dinh dưỡng được hút/ hấp thu theo cơ chế này. Là quá trình ion dịch chuyển ngược từ địa điểm có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ ion cao và cần sự tiêu hao năng lượng để thực hiện quá trình.

Quá trình hấp thu/ hút chất khoáng (ion khoáng) có tương quan đến quá trình hô hấp của rễ. Sự hút ion nitrat (NO3-) với sự đào thải cacbonat (CO2) và các sản phẩm của quá trình hô hấp, sự trao đổi các anion và cation của môi trường được đảm bảo một cách liên tục. Điều kiện cần thiết mang đến sự hút/ hấp thu dinh dưỡng của bộ rễ là quá trình hô hấp.

Cần có sự tiêu tốn năng lượng (ATP) và chất trung gian (chất mang). Nồng độ ion vào rễ nhiều khi có nông độ cao hơn nữa ngoài môi trường nhưng lại nhờ màng menbram bên trên bề mặt chất nguyên sinh, là màng bán thấm, không cho những ion đã vào trong tế bào đi ra ngoài. Trong qua trình trao đổi chất dinh dưỡng trên bề mặt màng đó tạo ra một số chất vừa tương tác với ion khoáng ngoài môi trường vừa vận chuyển chúng qua màng (phức hệ chất sở hữu – ion), sau thời điểm xâm nhập vào vào phức hệ đó được phá hủy. Các ion ở lại phía trong tế bào, còn chất với lại tảo ra và tiếp tục nhiệm vụ vận chuyển chất khoáng.

Chất có được coi là phương tiện siêng chở, nhờ nó mà các ion trải qua được màng tế bào để vào mặt trong.

3. Cơ chế hút khoáng lý hóa

Là sự hút chất dinh dưỡng qua sự trao trổi ion giữa dung dịch đất và rễ cây. Trong quá trình sinh trưởng, rễ cây thiết ra một số chất acid có khả năng phân ly thành ion âm và dương. Lúc một ion với điện rễ thải ra dung dịch đất tạo ra sự mất cân nặng bằng điện, sẽ có sự xâm nhập của ion mang điện tích cùng dấu từ dung dịch đất để bù đắp sự mất cân nặng bằng đó.

4. Sự hút, hấp thu dinh dưỡng chịu sự ảnh hưỡng của những yếu tố nào?

Quá trình hút/ hấp thu chất dinh dưỡng chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Tình trạng sức khỏe cây trồng:

Cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, quá trình hô hấp mạnh, bộ rễ phát triển thì khả năng hút/ hấp thu dinh dưỡng cũng mạnh, tốt hơn. Còn nếu cây phát triển kém, bị sâu bệnh nhiều thì quá trình hấp thu/ hút dinh dưỡng cũng kém.Quá trình quang đãng hợp, hô hấp, trao đổi và tổng hợp các chất cành mạnh thì sự hút, hấp thu dinh dưỡng càng mạnh. Các chất khoáng tham gia vào quá trình quang đãng hợp, cấu trúc đề xuất bộ máy hô hấp, là nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ.Khi cây ở thời kỳ sinh trưởng mạnh, thân lá phát triển, nhu cầu dinh dưỡng lớn thì sức hút, khả năng hấp thu dinh dưỡng cao hơn nữa vào giai đoạn cuối lúc cây đã già yếu. Thời kỳ cuối cây sử dụng dưỡng chất đã hấp thu ở thời kỳ đầu. Một lượng dưỡng chất được vận chuyển từ các bộ phân già về các bộ phận non và nuôi hạt, củ, quả. Vào quá trình canh tác cần chăm sóc bón phânngay từ đâu khi cây còn nhỏ để tạo điều kiện mang đến cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh tạo tiền đề để đạt một vụ mùa năng suất cao, chất lượng tốt.

Hàm lượng dinh dưỡng vào đất, phân bón:

Cây lấy dinh dưỡng từ đất và phân bón. Lúc nồng độ các chất dưỡng chất ở môi trường ngoài ở mức phù hợp thì khả năng hấp thu/ hút dinh dưỡng cũng tốt hơn. Nồng độ quá thấp khả năng hấp thu sẽ giảm, nồng độ quá cao rễ sẽ bị ngộ độc và chết.

Các chất dinh dưỡng trong đất và phân bón có quan liêu hệ qua lại với nhau và ảnh hưởng đến sự hấp thu của cây.

Quan hệ hỗ trợ: Là lúc có mặt ion này sẽ tăng khả năng hấp thu ion khác, thường là với các ion khác dấu. Vi dụ, có mặt K+ sẽ hút nhiều NO3-,…

Quan hệ đối kháng: Là sự có mặt ion này sẽ giảm sự hấp thu ion khác, xảy ra với các ion cùng dấu, cùng hóa trị. Như sự có mặt của K+ sẽ hạn chế rễ hấp thu NH4+, Mg2+. Chỉ khi nồng độ các chất vượt quá ngưỡng thích hợp thì mối quan hệ này mới xảy ra.

Yếu tố môi trường ngoài:

Các yếu tố về nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, độ ẩm,…đều có ảnh hưởng đến quá trình hút, hấp thu chất dinh dưỡng. Khi điều kiện phù hợp thì quá trình hấp thu dinh dưỡng diễn ra thuận lợi. Còn trời quá nóng, lạnh, đất khô hạn hoặc ngập úng đều ảnh hưởng xấu. Làm giảm sự hút, hấp thu dinh dưỡng của cây. Đất thiếu ko khí (yếm khí) hô hấp bị giảm khiến quá trình hút chất dinh dưỡng cũng kém.

Độ p
H môi trường kiềm hút các dinh dưỡng cation mạnh hơn, còn môi trường acid thì hút anion nhiều hơn cation. P
H còn ảnh hưởng đến khả năng hòa tan các chất dinh dưỡng, hoạt đông của vi sinh vật đất (vi sinh vật phân giải chất hữu cơ, lân, cố định đạm,…). P
H môi trường vượt qua giới hạn sinh lý thì rễ bị tổn thương, ức chế sự hút dinh dưỡng.

Các yếu tố trên, ngoài việc ảnh hưởng đến tình trạng cây, còn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất vào đất, từ đó ảnh hưởng đến sự hút chất dinh dưỡng của cây trồng.

5. Sự chuyển hóa, vận chuyển các chất dinh dưỡng của rễ

Ngoài việc hút nước và chất dinh dưỡng, rễ cây còn tổng các chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng được rễ hấp thu phải trải qua quá trình chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ tức thì ở rễ rồi mới vận chuyển lên các bộ phân khác để tổng hợp các chất cần thiết cho sự sinh trưởng phát triển. Bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu, rộng, quá trình tổng hợp và vận chuyển dinh dưỡng cũng mạnh từ đó lại thúc đẩy quá trình hấp thu các chất. Quá trình tổng hợp diễn ra mạnh rộng vào ban ngày khi đủ nhiệt độ, đủ ánh sáng, nước, quá trình quang quẻ hợp diễn ra mạnh, tạo ra năng lượng tăng cường sự hấp thu các chất của rễ. Sự thoát nước ban ngày diễn ra mạnh tạo lực hút nước và dinh dưỡng từ rễ vận chuyển lên những bộ phận khác của cây.

II. Cơ chế hút, hấp thu dinh dưỡng qua lá

Trên bề mặt lá có các lỗ khí không, các chất dinh dưỡng hòa chảy vào tế bào qua các lỗ khí khổng. Khí không là các lỗ cực nhỏ ở trên bề mặt của lá, giúp cây thoát hơi nước giúp nhiệt độ của cây ổn dịnh, mở để CO2 vào tham gia cho quá trình quang hợp.

Một số ion còn thẩm thấu trực tiếp qua lớp biểu bì lá, nhỏ đường này phụ thuộc nhiều vào cấu tạo của lá cây, tầng cutin,…

Dinh dưỡng xâm nhập vào không bào, không bào được xem là kho chứa của các dưỡng chất trước khi hấp thu vào tế bào.

Quá trình hút các ion vào đêm hôm thường hoạt động và diễn ra mạnh hơn, khi khí khổng mở. Những lá già hấp thu kém hơn các lá còn non, khi nồng độ dung dịch ngoài lá quá cao sự hấp thu dinh dưỡng của lá cũng bị hạn chế.

Quá trình hấp thu, hút các dinh dưỡng phần lớn qua rễ là chính, các loại phân bón lá không cố thế được phân bón gốc.

Xem thêm:

*

Các chất dinh dưỡng trong đất được giữ giàng ở đâu:

A. Keo dán giấy đất

B. Keo dán đất cùng dung dịch đất.

C. Dung dịch đất.

D. Tất cả các các loại hạt gồm trong đất.


*

Đáp án: B. Keo dán giấy đất với dung dịch đất.

Giải thích: Các chất bổ dưỡng trong khu đất được bảo quản ở keo dán giấy đất và dung dịch đất – SGK trang 22.


*

 

Dung dịch đất được ví như tiết của đụng vật, như dịch của cây trồng” *

A vị dung dịch đất bao gồm chứa những chất tan

B Dung dịch khu đất là bộn phận biến hóa năng động nhất của đất

C toàn bộ các ý.

D Dung dịch khu đất là khu vực cây dễ dãi hút các chất dinh dưỡng đề nghị thiết

 

cần gấp

 


Thành phần như thế nào của keo dán giấy đất có chức năng trao thay đổi ion với các ion trong hỗn hợp đất:

A. Lớp ion ra quyết định điện.

B. Lớp ion bất động.

C. Lớp ion khuếch tán.

D. Nhân keo đất.


Thành phần nào của keo đất có công dụng trao thay đổi ion với những ion trong dung dịch đất:

A. Lớp ion quyết định điện.

B. Lớp ion bất động.

C. Lớp ion khuếch tán.

D. Nhân keo dán đất.


Câu 12. Độ chua hoạt tính:

A. Là độ chua bởi H+ trong dung dịch khu đất gây nên

B. Là độ chua bởi vì H+ trên mặt phẳng keo đất gây nên

C. Là độ chua vì Al3+ trên bề mặt keo khu đất gây nên

D. Cả B cùng C phần đông đúng


Câu 25: Khi bón phân vào cho đất, chất dinh dưỡng hoàn toàn có thể được giữ lại lớp lớp ion làm sao của hạt keo đất?
A. Lớp ion ra quyết định điện
B. Lớp ion bất động
C. Lớp ion khuếch tán
D. Cả 3 lớp trên
Câu 41: Đặc điểm tính chất nào tiếp sau đây đúng cùng với phân hữu cơ? A. Chứa phần lớn các thành phần dinh dưỡng cho cây và hàm lượng đạm vô cùng cao
B. Chứa phần nhiều các nguyên tố dinh dưỡng cho cây, đồng thời hầu hết các chất phần nhiều dễ tan
C. Chứa không nhiều nguyên xuất sắc dinh dưỡng cho cây và có nhiều hợp chất nặng nề tan
D. Chứa phần đông các chất dinh...
Đọc tiếp

Câu 25: Khi bón phân vào mang đến đất, hóa học dinh dưỡng rất có thể được giữ lớp lớp ion như thế nào của hạt keo đất?

A. Lớp ion đưa ra quyết định điện

B. Lớp ion bất động

C. Lớp ion khuếch tán

D. Cả 3 lớp trên

Câu 41: Đặc điểm đặc thù nào sau đây đúng với phân hữu cơ?

 

A. Chứa hầu như các thành phần bồi bổ cho cây và các chất đạm cực kỳ cao

B. Chứa phần nhiều các nguyên tố dinh dưỡng cho cây, đồng thời phần lớn các chất hầu như dễ tan

C. Chứa ít nguyên xuất sắc dinh dưỡng mang lại cây và có rất nhiều hợp chất khó khăn tan

D. Chứa phần nhiều các hóa học dinh dưỡng quan trọng cho cây tuy nhiên hàm lượng những chất đó thấp.

Câu 40: Loại phân bón như thế nào sử dụng liên tục nhiều năm tạo nên đất trở phải chua hơn

 

A. Phân chuồng

B. Phân xanh

C. Phân đạm, phân Kali

D. Phân vi sinh vật

 


Xem cụ thể
Lớp 10 technology
0
1

Một trong số những nguyên nhân nào để cho đất lâm nghiệp thường chua và hết sức chua? *

A bởi vì đất lâm nghiệp phần nhiều không được siêng bón, lại phân bổ ở những vùng khu đất đồi, dốc thoải phải dễ bị cọ trôi bồi bổ khi mưa xuống.

B bởi vì đất bón những phân hóa học.

C vì chưng vùng đất này thường xuyên mưa nhiều

D toàn bộ các ý.


Xem cụ thể
Lớp 10 technology
1
0
Mỗi một hạt keo đất có kết cấu như cố kỉnh nào? A. Ở thân nhân keo dán giấy → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bất động đậy → lớp ion khuếch tán. B. Ở thân nhân keo → lớp ion quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion bất động. C. Ở thân nhân keo → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion khuếch tán → lớp ion bất động. D. Ở giữa nhân keo dán → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion khuếch
Đọc tiếp

Mỗi một hạt keo đất có cấu trúc như nắm nào?

A. Ở thân nhân keo → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion bất tỉnh → lớp ion khuếch tán.

B. Ở giữa nhân keo dán → lớp ion quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion bất động.

C. Ở thân nhân keo → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion khuếch tán → lớp ion bất động.

D. Ở thân nhân keo → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion khuếch


Xem chi tiết
Lớp 10 công nghệ
1
0
Mỗi một hạt keo đất có cấu trúc như cầm cố nào? A. Ở thân nhân keo → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bất tỉnh → lớp ion khuếch tán. B. Ở giữa nhân keo dán → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion bất động. C. Ở thân nhân keo dán giấy → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion khuếch tán → lớp ion bất động. D. Ở giữa nhân keo dán → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion khuếch
Đọc tiếp

Mỗi một hạt keo khu đất có cấu tạo như chũm nào?

A. Ở giữa nhân keo dán → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bất động đậy → lớp ion khuếch tán.

B. Ở giữa nhân keo dán giấy → lớp ion đưa ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion bất động.

C. Ở thân nhân keo → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion khuếch tán → lớp ion bất động.

D. Ở giữa nhân keo dán → lớp ion ra quyết định điện → lớp ion bù → lớp ion khuếch


Xem cụ thể
Lớp 10 công nghệ
1
0

Lớp khu đất mặt của đất xám mất màu có lượng keo:

A. Lớn

B. Nhỏ

C. Vừa

D. Đáp án khác


Xem chi tiết
Lớp 10 công nghệ
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *