Bộ Y Tế Công Bố Kết Quả Tổng Điểu Tra Dinh Dưỡng Việt Nam, Hội Dinh Dưỡng Việt Nam

VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO cho ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM
Nguyễn PT, Nguyễn HT. VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO mang đến ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM. Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):1-10. Doi:10.56283/1859-0381/287
Nguyễn TH, Lê HD, Ninh TN, Phạm TD, Phạm NK. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):11-17. Doi:10.56283/1859-0381/376
Nguyễn XN, Nguyễn TD. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí bổ dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):18-25. Doi:10.56283/1859-0381/257
Ung MAT, Châu TTN, Nguyễn TH. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÍT HÒA tan BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):26-36. Doi:10.56283/1859-0381/288
Nguyễn VS, Phạm TTN, Phạm T Đoan, Mai TVA. HÀM LƯỢNG METANOL trong RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC do RƯỢU. Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):37-43. Doi:10.56283/1859-0381/289
Lê L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI phái mạnh ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):44-49. Doi:10.56283/1859-0381/251
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN K, CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021
Lê TTH, Nguyễn BH, Đào VT, Nguyễn VH. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN K, CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):50-56. Doi:10.56283/1859-0381/381
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO DƯỚI 70 TUỔI ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NĂM 2022
Hoàng Hạ Vi, Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Thùy Trang, Đoàn Phương Mai, Võ Thị Khánh Chi, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn vinh hoa
Hoàng HV, Đoàn TMH, Đặng TTT, Đoàn PM, Võ TKC, Lê TTH, Nguyễn VH. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO DƯỚI 70 TUỔI ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NĂM 2022. Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):57-62. Doi:10.56283/1859-0381/306
Lâm KK, Bùi NG, Phạm TTT, Dương TKL, trần QC. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):63-69. Doi:10.56283/1859-0381/334
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021
Nguyễn Thị hương Lan, Nguyễn Thị Kim Anh, è cổ Minh Anh, Đặng Kim Anh, Phan Bích Hạnh, Lê Hoài Thương, Nguyễn Thành Tiến
Nguyễn THL, Nguyễn TKA, è MA, Đặng KA, Phan BH, Lê HT, Nguyễn TT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí bổ dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):70-78. Doi:10.56283/1859-0381/375
ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM năm 2016
Lê Thị mùi hương Giang, Lê Danh Tuyên, Bùi Văn Tước, Nguyễn Thị Huyền Trang, Phạm Minh Phúc, Bùi Thị Nhung
Le THG, Lê DT, Bùi VT, Nguyễn THT, Phạm MP, Bùi TN. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):79-87. Doi:10.56283/1859-0381/378
ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI NĂM 2020
Nguyễn L, tổn phí NQ, Đỗ THY, Phạm VD, Nguyễn HC. ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI NĂM 2020. Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):88-96. Doi:10.56283/1859-0381/338
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020
Nguyễn Lân, phí tổn Ngọc Quyên, Đỗ Thị Hải Yến, Phạm Việt Dũng, è cổ Thị Thu Trang, Hà Huy Tuệ, Nguyễn Võ Lộc, Trương Tuyết Mai
Nguyễn L, tổn phí NQ, Đỗ THY, Phạm VD, è TTT, Hà HT, Nguyễn VL, Trương TM. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):97-103. Doi:10.56283/1859-0381/367
TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phạm TTN, Bùi TN, Huỳnh PT, Phạm TO, Lê HH. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):104-111. Doi:10.56283/1859-0381/386
TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN quan CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021
Phạm Thu Thủy, Nguyễn Hữu Chính, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Đỗ Vân Anh, Bùi Văn Tước, Phạm Minh Phúc, Lương Mai Anh, è Bích Thủy, Trịnh Bảo Ngọc, Bùi Thị Nhung
Phạm TT, Nguyễn HC, Nguyễn THT, Nguyễn Đỗ VA, Bùi VT, Phạm MP, Lương MA, trần BT, Trịnh BN, Bùi TN. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN quan liêu CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 . Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):112-119. Doi:10.56283/1859-0381/392
Phạm TO, Nguyễn TTT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí bồi bổ và Thực phẩm. 2022;18(3+4):120-126. Doi:10.56283/1859-0381/340

Tạp chí dinh dưỡng và Thực phẩm (bản in và bản điện tử) là tạp chí khoa học có bình chuẩn y phản biện bí mật 2 chiều, tất cả mã số chuẩn chỉnh quốc tế ISSN: 1859–0381 với mã định danh doi.org/10.56283/1859-0381/;cơ quan chủ đạo là Hội bổ dưỡng Việt Nam và đối kháng vị cung ứng khoa học là Viện bồi bổ Quốc gia.

Bạn đang xem: Bộ y tế công bố kết quả tổng điểu tra dinh dưỡng việt nam

Tạp chí bổ dưỡng và thực phẩm là diễn đàn trao đổi học thuật và thông tin về kỹ thuật dinh dưỡng, thực phẩm và các nghành nghề dịch vụ khác có liên quan của tất cả các cá nhân và tổ chức đang đào tạo, nghiên cứu, khám support dinh dưỡng, cung cấp và tìm kiếm kiếm dịch vụ về các nội dung trên.

Tạp chí bổ dưỡng và Thực phẩm công bố các công trình nghiên cứu và phân tích gốc, phân tích trường hợp, tổng quan, cách thức nghiên cứu, bình luận, điểm sách và thông tin khoa học technology về bổ dưỡng và thực phẩm, bình yên vệ sinh thực phẩm, các nghành y-dược, môi trường, nông nghiệp, tài chính và thôn hội có liên quan đến bồi bổ và thực phẩm.

Tạp chí thiết kế 6 số hằng năm, trong các số đó có ít nhất một số tiếng Anh (chưa kể các số phụ bạn dạng và chuyên đề).

Giấy phép: 999/GP-BTTTT | ISSN: 1859-0381| DOI: doi.org/10.56283/1859-0381 | Điểm công nhận của Hội đồng Giáo sư đơn vị nước: 0,25

khoayduoc.edu.vn nỗ lực cải thiện tình trạng bổ dưỡng cho trẻ em sơ sinh và trẻ nhỏ tuổi tại vn nhằm bảo đảm an toàn mọi trẻ em có sự bắt đầu tốt duy nhất trong đời.


*

Dinh dưỡng tốt là điều quan trọng cho cuộc đời còn, sức mạnh và phát triển của trẻ. Trẻ em được nuôi dưỡng giỏi sẽ có khả năng phát triển và học tập giỏi hơn, gia nhập và góp phần cho cộng đồng của những em đồng thời có tác dụng chống chịu đựng khi đối lập với bị bệnh và thiên tai. Dù nước ta đã có những tân tiến đáng nói trong việc giảm phần trăm suy dinh dưỡng trong những thập kỷ ngay sát đây, vẫn còn đó một chương trình thao tác làm việc đang dang dở.

Còi cọc hoặc suy bồi bổ mãn tính vẫn luôn là một run sợ chính, vì vn là một trong những 34 non sông trên toàn cầu phải đối mặt với trọng trách suy dinh dưỡng cao nhất. Vn là nơi có 1,8 triệu trẻ nhỏ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng và có nguy hại bị tổn thương não và thể chất lâu dài. Trẻ em thuộc những hộ mái ấm gia đình nghèo tuyệt nhất có nguy cơ tiềm ẩn bị còi cọc cao vội vàng 3 lần so trẻ nhỏ từ các hộ mái ấm gia đình khá đưa hơn, vùng Tây Nguyên, Trung du cùng miền núi phía Bắc nơi có rất nhiều người dân tộc thiểu số là quanh vùng có tỉ lệ thành phần cao nhất. Trong các các nhóm dân tộc bản địa thiểu số này, fan Mông có tỷ lệ tối đa (65%).

Xem thêm:

Thiếu hụt vi chất bổ dưỡng vẫn rất phổ biến, tỉ lệ thiếu huyết ở trẻ em dưới 5 tuổi là 28% với 31% ở khoanh vùng miền núi nơi tất cả người dân tộc thiểu số, trong những khi 32% đàn bà mang bầu bị xếp nhiều loại thiếu máu. Chỉ một trong những phần tư trẻ nhỏ dưới sáu mon tuổi được bú mẹ trọn vẹn và 59% thừa kế lợi từ cơ chế ăn dặm đa dạng chủng loại và đầy đủ.


*

khoayduoc.edu.vn Viet NamTruong Viet Hung

Cho bé bú là sự mở đầu dinh dưỡng cực tốt để trẻ sống sót và cách tân và phát triển mạnh mẽ.


giải pháp


khoayduoc.edu.vn đang hành động để giúp cải thiện tình trạng bổ dưỡng trẻ sơ sinh với trẻ bé dại trên toàn nước ta để gần như trẻ em đạt được sự mở màn dinh dưỡng tốt nhất trong cuộc sống.

Chúng tôi hợp tác ký kết với chính phủ nước nhà và các công ty đối tác phát triển để nâng cao năng lực dinh dưỡng, tăng tốc công tác lập mưu hoạch, lập ngân sách, phân tích dữ liệu và quản lý các chương trình bổ dưỡng ở cấp cho quốc gia, cấp huyện và cộng đồng, với thông điệp media về bồi bổ được chuyển cài qua nhiều kênh khác nhau.

Dựa trên rất nhiều lợi thế đối chiếu và trình độ về bổ dưỡng ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu, lĩnh vực vận động chính bao hàm kiểm soát chứng trạng thiếu vi chất bổ dưỡng ở con trẻ sơ sinh, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại xã hội và cách thức tiếp cận trở nên tân tiến toan diện trẻ em thơ ở bố tỉnh (Điện Biên, Gia Lai cùng Kon Tum). 

Để tiếp cận được đối tượng, đặc biệt là đối tượng người dân tộc bản địa thiểu số và sống ở khu vực đô thị tiếp sát vùng nông buôn bản nghèo, khoayduoc.edu.vn sẽ hợp tác và ký kết nhân rộng và khuyến khích đồng tài trợ thực hiện những can thiệp dựa trên vật chứng để tăng tính chủ động của địa phương.


1.000 ngày thứ nhất kể từ bỏ khi bắt đầu mang thai của người chị em đến sinh nhật lần thứ hai của trẻ em là một cơ hội đặc biệt để ngăn ngừa tình trạng và hậu quả của thiếu hụt dinh dưỡng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *