Thời tiết ở Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận dự báo thời tiết Phú Quý

Dự báo khí hậu mang đến Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận (Phu Quy, Tinh Binh Thuan), Phú Quý - thời điểm hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, VN.

chủ nhật , 24 mon 3

Bạn đang xem: Thời tiết ở Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận dự báo thời tiết Phú Quý

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng

4.9

83%

07:00

Nắng đẹp27°Nắng đẹp

4.7

83%

13:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

4.7

81%

19:00

Ít mây ko mưa28°Ít mây ko mưa

4.5

81%

thứ nhì , 25 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng

4.5

82%

07:00

Ít mây ko mưa27°Ít mây ko mưa

5.6

83%

13:00

Ít mây ko mưa28°Ít mây ko mưa

6.4

80%

19:00

Nắng đẹp28°Nắng đẹp

6.9

79%

thứ phụ vương , 26 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

6.4

78%

07:00

Nhiều mây27°Nhiều mây

7.7

82%

13:00

Ít mây ko mưa27°Ít mây ko mưa

8.5

85%

19:00

Nhiều mây28°Nhiều mây

9.7

83%

thứ tư , 27 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng

8.7

86%

07:00

Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng

8.7

84%

13:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

7.6

83%

19:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

8.5

84%

thứ năm , 28 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

6.5

86%

07:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

6.8

85%

13:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

5.4

84%

thứ sáu , 29 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây ko mưa28°Ít mây ko mưa

3.3

82%

07:00

Nhiều mây27°Nhiều mây

4.8

87%

13:00

Nhiều mây28°Nhiều mây

2.8

82%

19:00

Nhiều mây29°Nhiều mây

3.9

80%

thứ bảy , 30 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

3

83%

07:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

2.2

85%

13:00

Nắng đẹp28°Nắng đẹp

1.7

84%

19:00

Ít mây ko mưa29°Ít mây ko mưa

2.4

79%

chủ nhật , 31 mon 3

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng

2.8

81%

07:00

Nắng đẹp28°Nắng đẹp

2.3

86%

13:00

Nắng đẹp29°Nắng đẹp

2.7

80%

19:00

Ít mây ko mưa29°Ít mây ko mưa

2.6

79%

chủa nhật phục sinh

thứ nhì , 1 mon 4

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng

3

80%

07:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

3.1

84%

13:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

2.2

83%

19:00

Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng

3

79%

thứ phụ vương , 2 mon 4

Giờ

Nhiệt chừng °C

Gió, m/s

Độ ẩm

01:00

Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng

3.3

82%

07:00

Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng

Xem thêm: 1 sào bằng bao nhiêu m2 - Cách quy đổi chuẩn nhất

2.3

83%

Thời tiết ở Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận, Phu Quy, Tỉnh Bình Thuận khí hậu thời điểm hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những thời nay. Dự báo mang đến Phú Quý. VN.