Bài giảng Đương lượng - định luật đương lượng

Đương lượng gam của một chất(nguyên tố hoặc hợp ý chất) là lượng hóa học cơ biểu thị theo đòi gam với trị số bởi vì trị số đương lượng hóa học cơ.

Vd:

Bạn đang xem: Bài giảng Đương lượng - định luật đương lượng

Đương lượng gam của hydro là:1,008

Đương lượng gam của Ca3(PO4)2 là:51,7

Xem thêm: Bắt đáy chứng khoán là gì? Cách bắt đáy hiệu quả

ppt13 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 53256 | Lượt tải: 2download

Xem thêm: Chỉ số RDW hơi thấp, MPV cao có sao không?

Bạn đang được coi nội dung tư liệu Bài giảng Đương lượng - lăm le luật đương lượng, nhằm vận chuyển tư liệu về máy các bạn click nhập nút DOWNLOAD ở trên

I-Đương lượng 1. Đương lượng của một yếu tắc Đương lượng của một yếu tắc là lượng của chính nó kết phù hợp với 1 mol vẹn toàn tử hydro hoặc thay cho thế một lượng vẹn toàn tử hydro như vậy nhập phản xạ hoá học tập. Quy ước ký hiệu đương lượng của yếu tắc i là Ei. Vd: Trong hợp ý hóa học : HCl: đương lượng của clo: 1mol H2S: đương lượng của sulfur :1/2mol CH4: đương lượng của cacbon:1/4mol NH3:đương lượng của nitơ:1/3mol Khối lượng của một đương lượng yếu tắc gọi là lượng tương tự . Vd: Khối lượng tương tự của Cl , S , C , N nhập ví dụ bên trên là: Cl : 35,45 ; S : 32/2=16 ; C : 12/4=3 ; N : 14/3=4,67 g/mol Để xác lập đương lượng (khối lượng tương đương) của một yếu tắc ko nhất thiết bắt nguồn từ hợp ý hóa học của yếu tắc cơ với hydro tuy nhiên rất có thể tính theo đòi bộ phận hợp ý hóa học của yếu tắc cơ với yếu tắc không giống ngẫu nhiên lúc biết một trong các nhị đại lượng bên trên. Vd : Khi phối kết hợp 1,5 g Na với Cl2 dư tạo nên 3,81g NaCl Tìm lượng tương tự của Na(ENa). thạo ECl=35.45g/mol Trong NaCl cứ 1,5g Na cần thiết : 2,31g Cl ENa g/mol của Na tương tự với 35,45 g/mol Cl 1,5 g của Na tương tự với 2,31 g Cl => ENa=23g/mol. Mé cạnh lượng tương tự nhiều lúc người tớ còn thể hiện người sử dụng định nghĩa thể tích tương tự _nghĩa là thể tích tuy nhiên một đương lượng của hóa học tham khảo cướp ở một ĐK ví dụ. Ví dụ : -Thể tích tương tự của H2 là 11.2 l/mol -Thể tích tương tự của O2 là 5.6 l/mol (Xét ở ĐK chi tiêu chuẩn) 2-Đương lượng gam. Đương lượng gam của một chất(nguyên tố hoặc hợp ý chất) là lượng hóa học cơ biểu thị theo đòi gam với trị số bởi vì trị số đương lượng hóa học cơ. Vd: Đương lượng gam của hydro là:1,008 Đương lượng gam của Ca3(PO4)2 là:51,7 3-Đương lượng của một hợp ý hóa học Đương lượng của hợp ý hóa học là lượng hóa học nó tính năng vừa vặn đầy đủ với 1 đương lượng hydro hoặc với 1 đương lượng của một hóa học ngẫu nhiên. Vd: ENaOH=40. Ta với p/ư: 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4+ 2H2O Tính được:E(H2SO4)=49. Cách tính lượng tương tự của một trong những hợp ý chất: +Đương lượng của một oxit sắt kẽm kim loại bởi vì trọng lượng phân tử của oxit phân tách mang lại tổng hoá trị của sắt kẽm kim loại nhập công thức oxit cơ. Vd: đương lượng Fe2O3:160/3x2=26,7 +Đương lượng của một axit bởi vì trọng lượng phân tử của axit phân tách mang lại số vẹn toàn tử H được thay cho thế nhập phân tử axit cơ. Vd: đương lượng của H3PO4: 98/3=32,7. +Đương lượng của một bazơ bởi vì trọng lượng phân tử bazơ phân tách mang lại hoá trị của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhập phân tử bazơ cơ. Vd: đương lượng của Ca(OH)2:74/2=37 +Đương lượng của một muối bột bởi vì trọng lượng phân tử muối bột phân tách mang lại tổng hoá trị của sắt kẽm kim loại nhập phân tử muối bột cơ. Vd: đương lượng của Ca3(PO4)2: 310/3x2=51,7. I-Định luật đương lượng Năm 1792 căn nhà khoa học tập người Anh là (Dalton) Đan -Tơn thể hiện địng luật đương lượng như sau: “Các yếu tắc kết phù hợp với nhau hoặc thay cho thế lẫn nhau (trong phản xạ hoá học)theo những lượng tỉ trọng với tương tự của bọn chúng.” Để dể dàng nhập đo lường người tớ với cơ hội trình diễn khác: “Các lượng (các thể tích)của những hóa học phản xạ cùng nhau tỉ trọng với những lượng (thể tích)tương đương của bọn chúng. Ví dụ: 1.thạo công thức của nhôm oxit là Al2O3.Tìm đương lượng của nhôm. 2.Trong một hợp ý hóa học thân thích Si và H, cứ 0,504 phần lượng H kết phù hợp với 3,5 phần lượng Si.Tìm đương lượng của Si. 1.Từ công thức Al2O3 tớ thấy: Cứ 16x3 phần lượng O kết phù hợp với 27x2 phần lượng Al Vậy 8 phần lượng O kết phù hợp với EAl phần lượng Al EAl=(8x27x2)/16x3=9 2.Theo đầu bài: Cứ 0,504 phần lượng H kết phù hợp với 3,5 phần lượng Si. Vậy 1,008 phần lượng H kết phù hợp với ESi phần lượng Si. ESi=1,008x3,5/0,504=7.

Các tệp tin tăng tất nhiên tư liệu này:

  • pptdinh_luat_duong_luong_2623.ppt