Acid

Acid và base
 • Acid
 • Phản ứng acid–base
 • Độ mạnh mẽ của acid
 • Hàm acid
 • Lưỡng tính
 • Base
 • Dung dịch đệm
 • Hằng số phân ly
 • Hóa học tập cân nặng bằng
 • Chiết
 • Hàm acid Hammett
 • pH
 • Ái lực proton
 • Sự tự động năng lượng điện ly của nước
 • Chuẩn độ
 • Xúc tác acid Lewis
Các dạng acid
 • Brønsted–Lowry
 • Lewis
 • Acceptor
 • Vô cơ
 • Hữu cơ
 • Mạnh
 • Siêu acid
 • Yếu
 • Rắn
Các dạng base
 • Brønsted–Lowry
 • Lewis
 • Donor
 • Hữu cơ
 • Mạnh
 • Siêu base
 • Phi nucleophil
 • Yếu
 • x
 • t
 • s
Kẽm, một sắt kẽm kim loại điển hình nổi bật, đang được phản xạ với acid hydrochloric, một acid điển hình nổi bật.

Acid (bắt mối cung cấp kể từ giờ đồng hồ Pháp: acide [a.sid]),[1] thông thường được phiên âm là axít,[1] là một trong những phân tử hoặc ion đem tài năng cho một proton (tức là ion hydro, H+), được gọi là acid Brønsted–Lowry, hoặc tạo hình links nằm trong hóa trị với 1 cặp electron, được gọi là acid Lewis.[2][3]

Thể loại acid trước tiên là hóa học cho tới proton, hoặc acid Brønsted–Lowry. Trong tình huống đặc biệt quan trọng của hỗn hợp nước, hóa học cho tới proton tạo nên trở thành ion hydroni H3O+ và được gọi là acid Arrhenius.

Bạn đang xem: Acid

Định nghĩa và khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

Các khái niệm tân tiến tương quan cho tới những phản xạ chất hóa học cơ phiên bản phổ cập cho tới toàn bộ những acid.

Hầu không còn những acid bắt gặp cần nhập cuộc sống đời thường hằng ngày là hỗn hợp nước, hoặc rất có thể hòa tan nội địa, chính vì thế khái niệm Arrhenius và Brønsted–Lowry là tương thích nhất.

Định nghĩa Brønsted–Lowry là khái niệm được dùng rộng thoải mái nhất, những phản xạ acid–base được cho rằng tương quan cho tới việc đem proton (H+) kể từ acid sang trọng base.

Các ion hydroni là acid theo đòi cả tía khái niệm. Mặc cho dù rượu và amin rất có thể là acid Brønsted–Lowry, bọn chúng cũng rất có thể hoạt động và sinh hoạt tựa như những base Lewis tự những cặp electron đơn độc bên trên những nguyên vẹn tử oxy và nitơ của bọn chúng.

Acid Arrhenius[sửa | sửa mã nguồn]

Svante Arrhenius.

Nhà chất hóa học người Thụy Điển Svante Arrhenius quy những đặc thù của acid cho những ion hydro (H+) hoặc proton nhập năm 1884. Acid Arrhenius là một trong hóa học tuy nhiên Lúc thêm vô nước tiếp tục thực hiện tăng độ đậm đặc của những ion H+ nội địa.[4][5] Lưu ý rằng những căn nhà chất hóa học thông thường viết lách H+ (aq) và nhắc đến ion hydro Lúc tế bào mô tả những phản xạ acid–base tuy nhiên phân tử nhân hydro tự tại và 1 proton, ko tồn bên trên 1 mình nội địa, nó tồn bên trên bên dưới dạng ion hydroni, H3O+. Do cơ, acid Arrhenius cũng rất có thể được tế bào mô tả như một hóa học thực hiện tăng độ đậm đặc của những ion hydroni Lúc thêm vô nước. Ví dụ bao hàm những hóa học phân tử như acid hydrochloric và acid acetic.

Mặt không giống, base Arrhenius là một trong hóa học thực hiện tăng độ đậm đặc của những ion hydroxide (OH-) Lúc hòa tan nội địa. Như vậy thực hiện hạn chế độ đậm đặc hydroni vì thế những ion phản xạ tạo nên trở thành những phân tử H2O:

Do tình trạng cân đối này, ngẫu nhiên sự ngày càng tăng độ đậm đặc hydroni đều đi kèm theo với việc hạn chế độ đậm đặc hydroxide. Do cơ, acid Arrhenius cũng rất có thể được xem như là 1 hóa học thực hiện hạn chế độ đậm đặc hydroxide, trong lúc base Arrhenius thực hiện tăng nó.

Trong hỗn hợp acid, độ đậm đặc của những ion hydroni to hơn 10−7mol/lít. Do pH được khái niệm là logarit âm của độ đậm đặc những ion hydroni, vì thế những hỗn hợp acid có tính pH nhỏ rộng lớn 7.

Acid Bronsted–Lowry[sửa | sửa mã nguồn]

Mặc cho dù lý thuyết Arrhenius đặc biệt hữu ích nhằm tế bào mô tả nhiều phản xạ, tuy nhiên nó cũng rất giới hạn nhập phạm vi của chính nó. Năm 1923, những căn nhà chất hóa học, Julian Nicolaus Brønsted và Thomas Martin Lowry đang được thừa nhận song lập rằng những phản xạ acid–base tương quan cho tới việc đem 1 proton. Acid Brønsted–Lowry (hay đơn giản và giản dị là acid Brønsted) tặng 1 proton cho tới base Brønsted–Lowry.[5] Lý thuyết acid–base Brønsted–Lowry đem một trong những ưu thế đối với lý thuyết Arrhenius. Hãy kiểm tra những phản xạ tại đây của acid acetic (CH3COOH), acid cơ học mang lại cho tới giấm mùi vị đặc thù của nó:

CH
3
COOH + H
2
O ⇌ CH
3
COO
+ H
3
O+
CH
3
COOH + NH
3
⇌ CH
3
COO
+ NH+
4

Cả nhị lý thuyết đều dễ dàng và đơn giản tế bào mô tả phản xạ đầu tiên: CH3COOH hoạt động và sinh hoạt như acid Arrhenius vì thế nó hoạt động và sinh hoạt như một mối cung cấp H3O+ Lúc hòa tan nội địa và nó hoạt động và sinh hoạt như một acid Brønsted bằng phương pháp cho tới proton nhập nước. Trong ví dụ thứ hai CH3COOH trải qua loa quy trình đổi khác tương tự động, nhập tình huống này tặng 1 proton cho tới amonia (NH3), tuy nhiên ko tương quan cho tới khái niệm Arrhenius của một acid vì thế phản xạ ko đưa đến hydroni. Tuy nhiên, CH3COOH một vừa hai phải là Arrhenius một vừa hai phải là acid Brønsted–Lowry.

Lý thuyết Brønsted–Lowry rất có thể được dùng nhằm tế bào mô tả những phản xạ của những ăn ý hóa học phân tử nhập hỗn hợp ko màu sắc hoặc trộn khí. Hydro chloride (HCl) và amonia phối hợp nhập một trong những ĐK không giống nhau sẽ tạo trở thành amoni chloride (NH4Cl). Trong hỗn hợp nước HCl hoạt động và sinh hoạt như acid hydrochloric và tồn bên trên bên dưới dạng ion hydroni và chloride. Các phản xạ tại đây minh họa những giới hạn nhập khái niệm của Arrhenius:

Như với những phản xạ acid acetic, cả nhị khái niệm đều hoạt động và sinh hoạt nhập ví dụ trước tiên, nhập cơ nước là dung môi và ion hydroni được tạo nên trở thành tự hóa học tan HCl. 2 phản xạ tiếp theo sau ko tương quan đến việc tạo hình những ion vẫn chính là phản xạ đem proton. Trong phản xạ thứ hai hydro chloride và amonia (hòa tan nhập benzen) phản xạ tạo nên trở thành amoni chloride rắn nhập dung môi benzen và nhập khí HCl và NH3 dạng khí loại 3 kết phù hợp với nhau tạo nên trở thành hóa học rắn.

Acid Lewis[sửa | sửa mã nguồn]

Một định nghĩa loại 3, chỉ tương quan cho tới lề được khuyến cáo nhập năm 1923 tự Gilbert N. Lewis, bao hàm những phản xạ với những đặc điểm acid–base ko tương quan cho tới việc đem proton. Acid Lewis là một trong acid đồng ý 1 cặp electron kể từ những hóa học khác; phát biểu cách tiếp, nó là một trong acid đồng ý cặp electron.[5] Phản ứng acid–base Brønsted là phản xạ đem proton trong lúc phản xạ acid–base Lewis là đem cặp electron. đa phần acid Lewis ko cần là acid Brønsted–Lowry. Tương phản ra làm sao những phản xạ sau được tế bào mô tả về mặt mày chất hóa học acid–base:

Trong phản xạ trước tiên, 1 ion fluoride, F-, kể từ vứt 1 cặp electron trở thành boron trifluoride sẽ tạo trở thành thành phầm tetrafluoroborate. Fluoride "mất" một cặp electron hóa trị vì thế những electron được share nhập links B lợi F nằm tại vị trí vùng không khí thân mật 2 phân tử nhân nguyên vẹn tử và vì thế không ở gần phân tử nhân fluoride rộng lớn đối với ion fluoride đơn độc. Bor trifluoride là acid Lewis vì thế nó đồng ý cặp electron kể từ fluoride. Phản ứng này sẽ không thể được tế bào mô tả theo đòi lý thuyết Brønsted vì thế không tồn tại sự đem proton. Phản ứng thứ hai rất có thể được tế bào mô tả bằng phương pháp dùng 1 trong các 2 lý thuyết. 1 proton được đem kể từ acid Brønsted ko xác lập sang trọng amonia, 1 base Brønsted; cách tiếp, amonia hoạt động và sinh hoạt như base Lewis và đem 1 cặp electron đơn độc sẽ tạo links với ion hydro. Chất chiếm được cặp electron là acid Lewis; ví dụ, nguyên vẹn tử oxy nhập H3O+ thu được một cặp electron Lúc 1t trong những links H–O bị đánh tan và những electron được share nhập links phát triển thành toàn bộ bên trên oxy. Tùy nằm trong nhập văn cảnh, acid Lewis cũng rất có thể được tế bào mô tả là hóa học lão hóa hoặc hóa học năng lượng điện ly. Các acid Brønsted cơ học, như acid acetic, acid citric hoặc acid oxalic, chứ không cần cần là acid Lewis.[4] Chúng phân ly nội địa sẽ tạo rời khỏi acid Lewis, H+, tuy nhiên đôi khi cũng đưa đến 1 lượng tương tự với base Lewis (tương ứng acetate, citrate hoặc oxalate cho những acid được đề cập).

Tính hóa học chung[sửa | sửa mã nguồn]

Tính hóa học vật lý[sửa | sửa mã nguồn]

 • Vị giác: acid đem vị chua Lúc hòa tan nội địa (chỉ một trong những acid đem vị chua).
 • Xúc giác: acid đem cảm hứng rộp rát (với những acid mạnh) Lúc rơi bên trên domain authority.
 • Độ dẫn điện: acid là những hóa học năng lượng điện ly nên đem tài năng dẫn năng lượng điện.

Tính hóa học hóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Làm thay đổi màu sắc hóa học thông tư (làm quỳ tím hóa đỏ lòm hoặc hồng).

Tác dụng với sắt kẽm kim loại (lithi, kali, bari, caesi, calci, natri, magnesi, nhôm, mangan, kẽm, chromi, Fe, cobalt, nickel, thiếc, chì) tạo nên trở thành muối hạt và giải hòa khí hydro.

Ví dụ:

Trong ngôi trường kim loại tổng hợp loại thuộc tính với:

Acid sulfuric (H2SO4) quánh sẽ khởi tạo rời khỏi muối hạt, khí lưu hoàng dioxide (SO2) và nước (H2O).

Ví dụ:

Acid nitric (HNO3) tiếp tục tan, đưa đến muối hạt, khí nitơ monoxide và nước.

Ví dụ:

HNO3 quánh sẽ khởi tạo rời khỏi muối hạt, khí nitơ dioxide và H2O.

Ví dụ:

Tác dụng với base: coi phần phản xạ dung hòa.

Tác dụng với oxide base / lưỡng tính (tạo trở thành muối hạt và nước).

Ví dụ:

Tác dụng với muối hạt (tạo acid mới nhất và muối hạt mới).

Xem thêm: 9+ cách xóa chi tiết thừa trên ảnh, xóa Logo trên ảnh rất dễ

Ví dụ:

Tính năng lượng điện ly[sửa | sửa mã nguồn]

Trong nước phản xạ sau ra mắt thân mật acid và nước, là hóa học nhập vai trò của một base:

Hằng số acid (hay hằng số phân ly acid) là hằng số cân đối cho tới phản xạ của acid với nước:

Các acid mạnh có mức giá trị Ka rộng lớn (có tức thị cân đối của phản xạ nghiêng hẳn theo ở bên phải, đem thật nhiều ion H3O+ tồn tại; acid gần như là năng lượng điện ly trả toàn). Ví dụ, độ quý hiếm của Ka so với acid hydrochloric (HCl) là 107.

Các acid yếu đuối có mức giá trị Ka nhỏ (có tức thị ở tầm mức cân đối thì có một lượng đáng chú ý của AH và A- tồn bên trên cùng với nhau nhập dung dịch; những ion H3O+ tồn bên trên ở tầm mức một vừa hai phải phải; acid chỉ năng lượng điện ly một phần). Ví dụ, độ quý hiếm của Ka cho tới acid acetic là một trong,8 x 10−5.

Các acid mạnh bao hàm những acid của những halogen như acid hydrochloric, acid hydrobromic và acid hydroiodic. (Tuy nhiên, acid hydrofluoric (HF) lại kha khá yếu). Các acid chứa chấp oxy, đem Xu thế với những nguyên vẹn tử trung tâm ở những tình trạng lão hóa cao, được oxy xung quanh, cũng chính là những acid mạnh ví dụ điển hình acid nitric, acid sulfuric, acid perchloric. Phần rộng lớn những acid cơ học là acid yếu đuối.[6]

Chú ý:

 • Thuật ngữ "ion hydro" và "proton" được dùng tương đương; cả nhị đều chỉ cho tới H+.
 • Trong những phản xạ chất hóa học H+ thường thì được viết lách tuy rằng rằng nội địa nó thực sự là H3O+.
 • Cường phỏng acid được đo tự độ quý hiếm Ka của chính nó. Độ pH đo coi đem từng nào ion hydro tồn bên trên, điều này tùy thuộc vào dạng acid (base) và tùy thuộc vào lượng của chính nó nhập hỗn hợp.
 • Cường phỏng acid được khái niệm tự pKa= - log(Ka).

Phản ứng trung hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Phản ứng dung hòa là phản xạ chất hóa học thân mật acid và base. Sản phẩm tạo nên trở thành là muối hạt và nước. Vì thế nó còn được gọi là phản xạ tạo nên nước. Ví dụ:

Dạng phản xạ này tạo nên trở thành nền tảng của những cách thức demo chuẩn chỉnh phỏng nhằm phân tách acid, nhập cơ những hóa học thông tư phỏng pH chỉ ra rằng điểm dung hòa.

Bậc năng lượng điện ly acid[sửa | sửa mã nguồn]

Một số phân tử acid rất có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa 1 ion H+ (proton). Các acid tuy nhiên chỉ rất có thể cho một ion H+ bên trên 1 phân tử được gọi là acid monoproton, những phân tử acid nào là tuy nhiên rất có thể hỗ trợ 2 ion H+ là acid diproton, những phân tử acid nào là rất có thể cho tới 3 ion H+ là acid triproton,... 1 acid monoproton chỉ có một nấc năng lượng điện ly (đôi Lúc gọi là ion hóa) như sau và đơn giản và giản dị chỉ có một hằng số năng lượng điện ly:

1 acid diproton (được ký hiệu biểu tượng là H2A) rất có thể có một hoặc 2 nấc năng lượng điện ly tùy thuộc vào những ĐK môi trường thiên nhiên (tức pH). Mỗi nấc năng lượng điện ly đem hằng số năng lượng điện ly riêng rẽ, là Ka1 và Ka2.

  Ka1
  Ka2

Thông thông thường hằng số năng lượng điện ly loại nhất to hơn đối với hằng số năng lượng điện ly loại 2; hoặc Ka1 > Ka2. Ví dụ, acid sulfuric (H2SO4) rất có thể cho một ion H+ sẽ tạo rời khỏi một anion bisulfat (HSO4-), với thông số Ka1 là đặc biệt lớn; tiếp sau đó nó rất có thể cho tới tiếp ion H+ thứ hai sẽ tạo rời khỏi anion sulfat (SO4−2) nhập cơ Ka2 là có mức giá trị tầm. Giá trị rộng lớn của Ka1 cho tới nấc năng lượng điện ly loại nhất thực hiện cho tới acid sulfuric là một trong acid mạnh. Tương tự động, acid yếu đuối và tạm thời như acid carbonic (H2CO3) rất có thể tổn thất 1 ion H+ sẽ tạo rời khỏi anion bicarbonat (HCO3-) và tổn thất tiếp ion H+ loại nhị sẽ tạo rời khỏi anion carbonat (CO32-). Cả nhị độ quý hiếm Ka đều nhỏ, tuy nhiên Ka1 > Ka2.

Tương tự động, 1 acid triproton (H3A) rất có thể có một, 2, 3 nấc năng lượng điện ly và đem tía hằng số năng lượng điện ly, nhập cơ Ka1 > Ka2 > Ka3.

  Ka1
  Ka2
  Ka3

Một ví dụ của acid triproton vô sinh là acid orthophosphoric (H3PO4), thường thì gọi là acid phosphoric. 3 nguyên vẹn tử hydro của chính nó rất có thể sau đó nhau tổn thất cút như thể ion H+ (hay H3O+ nhập nước) nhằm sinh rời khỏi H2PO4-, tiếp sau đó là HPO42−, và sau cuối là PO43−, ion orthophosphat đem năng lượng điện -3, thường thì gọi là phosphat. Ví dụ của acid triproton cơ học là acid citric, nó cũng rất có thể sau đó nhau tổn thất 3 ion H+ nhằm sau cuối đưa đến ion citrat đem năng lượng điện -3. Mặc cho dù địa điểm của tất cả tía nguyên vẹn tử H nhập phân tử gốc rất có thể là tương tự, tuy nhiên những độ quý hiếm Ka sau đó nhau tiếp tục hạn chế dần dần tự về mặt mày tích điện, nó càng khó khăn tổn thất ion H+ rộng lớn nếu như ion đem năng lượng điện âm tăng dần lên và thông thường hạn chế khoảng chừng 1.000 phen qua loa từng bậc.

Chỉ số acid[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ số này được dùng nhằm ấn định lượng con số acid tồn bên trên, ví dụ như nhập dầu diesel sinh học tập. Nó là lượng base, trình diễn theo đòi lượng miligam kali hydroxide (KOH), cần được đem nhằm dung hòa những bộ phận acid trong một g kiểu demo.

AN = (Veq - beq) × N × 56,1/Wđầu

Veq là lượng hóa học demo chuẩn chỉnh (ml) được dung nạp tự 1 kiểu dầu lửa và 1 ml (spiking solution?) ở điểm tương tự, và beq là lượng hóa học demo chuẩn chỉnh (ml) được dung nạp tự 1 ml (spiking solution?) ở điểm tương tự.

Nồng phỏng phân tử gam của hóa học demo chuẩn chỉnh (N) được xem như sau:

N = 1000 × WKHP / (204,23 × Veq).

Trong cơ, WKHP là lượng (g) của KHP nhập 50 ml hỗn hợp KHP xài chuẩn chỉnh, và Veq là lượng của hóa học demo chuẩn chỉnh (ml) được dung nạp tự 50ml hỗn hợp KHP xài chuẩn chỉnh ở điểm tương tự.

Chỉ số acid (mg KOH/g dầu) cho tới dầu diesel sinh học tập rất được yêu thích cần thấp rộng lớn 3.

Ứng dụng của acid[sửa | sửa mã nguồn]

Có thật nhiều phần mềm cho tới acid. Acid thông thường được dùng nhằm vô hiệu hóa sự han Fe và sự làm mòn không giống kể từ sắt kẽm kim loại nhập quy trình được gọi là tẩy. Chúng rất có thể được dùng như một hóa học năng lượng điện phân nhập pin, ví dụ như acid sulfuric nhập pin xe cộ tương đối. Acid mạnh, nhất là acid sulfuric, được dùng rộng thoải mái nhập chế đổi thay tài nguyên. Ví dụ, khoáng hóa học phosphat phản xạ với acid sulfuric sẽ tạo rời khỏi acid phosphoric nhằm phát hành phân bón phosphat, và kẽm được đưa đến bằng phương pháp hòa tan kẽm oxide trở thành acid sulfuric, làm sạch sẽ hỗn hợp và electrowinning. Trong ngành công nghiệp chất hóa học, acid phản xạ nhập phản xạ dung hòa sẽ tạo rời khỏi muối hạt. Ví dụ, acid nitric phản xạ với amonia sẽ tạo rời khỏi amoni nitrat, 1 phân bón. Bên cạnh đó, những acid carboxylic rất có thể được este hóa với rượu hễ, sẽ tạo rời khỏi este. Acid được dùng thực hiện hóa học phụ gia cho tới thức uống và đồ ăn, vì thế bọn chúng thực hiện thay cho thay đổi khẩu vị và đáp ứng như hóa học bảo vệ. Acid phosphoric, ví dụ, là một trong bộ phận của thức uống cola. Acid acetic được dùng nhập cuộc sống đời thường hằng ngày như dấm. Acid carbonic là một trong những phần cần thiết của một trong những loại đồ uống cola và soda. Acid citric được dùng thực hiện hóa học bảo vệ nội địa nóng bức và dưa chua. Acid tartaric là một trong bộ phận cần thiết của một trong những đồ ăn thông thườn như xoài ko chín và bủ. Trái cây và rau xanh trái khoáy bất ngờ cũng chứa chấp acid. Acid citric đem nhập cam, chanh và những loại trái khoáy đem múi không giống. Acid oxalic đem nhập quả cà chua, rau xanh bina, và nhất là carambola và đại hoàng; lá rhubarb và carambolas ko chín là độc tính vì thế độ đậm đặc cao của acid oxalic.

Acid ascorbic (vitamin C) là một trong Vi-Ta-Min quan trọng cho tới khung hình nhân loại và đem trong những loại đồ ăn như amla (quả mâm xôi nén Độ), chanh, trái khoáy cam, quýt và ổi.

Một số acid được dùng thực hiện dung dịch. Acid acetylsalicylic (aspirin) được dùng như dung dịch hạn chế nhức và thực hiện hạn chế cơn bão.

Acid nhập vai trò cần thiết nhập khung hình nhân loại. Acid hydrochloric đem nhập bao tử hùn hấp thụ bằng phương pháp đánh tan những phân tử đồ ăn rộng lớn và phức tạp. amino acid được đòi hỏi nhằm tổ hợp những protein quan trọng cho việc trở nên tân tiến và thay thế những tế bào khung hình.[7] Acid Khủng cũng cần được cho việc trở nên tân tiến và thay thế những tế bào của khung hình. Các acid nucleic đặc biệt cần thiết cho tới việc phát hành DNA và RNA và đem những đặc điểm sang trọng con cái lai qua loa ren. Acid carbonic đặc biệt cần thiết nhằm lưu giữ phỏng cân đối pH nhập khung hình.

Tên gọi của acid[sửa | sửa mã nguồn]

Các acid được gọi là phù phù hợp với anion của bọn chúng. Phần cuối của ion bị loại bỏ và thay cho thế với những hậu tố mới nhất theo đòi bảng sau đây.

Phần cuối anion Hậu tố acid
at acid + ic
it acid + ơ
ide acid + hydro...ic

Ví dụ:

 • Sulfat → acid sulfuric
 • Sulfit → acid sulfurơ
 • Sulfide → acid hydrosulfuric
 • Perchlorat → acid perchloric
 • Chloride → acid hydrochloric

Acid không tồn tại oxy[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với acid không tồn tại oxy: thương hiệu acid: acid + hydro + thương hiệu phi kim + ic.[8]

Ví dụ: HCl: acid hydrochloric; H2S: acid hydrosulfuric.

Gốc acid ứng là: -Cl: chloride; =S: sulfide.

Acid đem oxy[sửa | sửa mã nguồn]

Acid có không ít nguyên vẹn tử oxy: thương hiệu acid: acid + thương hiệu của phi kim + ic.[8]

Ví dụ: HNO3: acid nitric; H2SO4: acid sulfuric; H3PO4: acid phosphoric.

NO3: nitrat; = SO4: sulfat; = PO4: phosphat.

Xem thêm: Khám phá: 1 lít là bao nhiêu mililit? Cách đổi lít sang mililit, gram, kg, cc, cm3

Acid đem không nhiều nguyên vẹn tử oxy[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với acid đem không nhiều nguyên vẹn tử oxy: thương hiệu acid: acid + thương hiệu phi kim + ơ.

Ví dụ: H2SO3: acid sulfurơ; SO3: sulfit.

Các acid điển hình[sửa | sửa mã nguồn]

Acid được phân trở thành nhị loại rộng lớn đem cấu trúc phân tử đặc biệt không giống nhau: acid cơ học và acid vô sinh.[9]

Acid vô sinh mạnh[sửa | sửa mã nguồn]

 • Acid hydrochloric HCl.
 • Acid hydrobromic HBr.
 • Acid hydroiodic HI.
 • Acid nitric HNO3.
 • Acid sulfuric H2SO4.
 • Acid chloric HClO3.
 • Acid perchloric HClO4.
 • Acid selenic H2SeO4.
 • Acid permanganic HMnO4.
 • Acid fluoroantimonic xHF·ySbF5 (phổ đổi thay là HSbF6, H2SbF7).

Acid vô sinh yếu đuối hoặc trung bình[sửa | sửa mã nguồn]

 • Acid boric H3BO3.
 • Acid phosphoric H3PO4.
 • Acid carbonic H2CO3.
 • Acid diphosphoric H4P2O7
 • Acid hydrofluoric HF.
 • Acid sulfurơ H2SO3.
 • Acid selenơ H2SeO3.
 • Acid nitrơ HNO2.
 • Acid phosphorơ H3PO3.
 • Acid hypochlorơ HClO.
 • Acid chlorơ HClO2.
 • Acid silicic H2SiO3.
 • Acid hydrocyanic HCN.
 • Acid chloroauric HAuCl4.

Acid hữu cơ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Acid acetic CH3-COOH (C2H4O2).
 • Acid oxalic COOH-COOH (C2H2O4).
 • Acid benzoic C6H5-COOH (C7H6O2).
 • Acid butyric CH3-(CH2)2-COOH (C4H8O2).
 • Acid citric COOH-CH2-C(COOH(OH))-CH2-COOH (C6H8O7).
 • Acid formic H-COOH (CH2O2).
 • Acid lactic CH3-CH(OH)-COOH (C3H6O3).
 • Acid malic COOH-CH2-CH(OH)-COOH (C4H6O5).
 • Acid propionic CH3-CH2-COOH (C3H6O2).
 • Acid pyruvic CH3-C(=O)-COOH (chứa group chức keton) (C3H4O3).
 • Acid valeric CH3-(CH2)3-COOH (C5H10O2).

Acid nhập chế đổi thay thực phẩm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Acid acetic hoặc acid etanoic: (E260) nhìn thấy nhập giấm và nước nóng bức quả cà chua.
 • Acid adipic: (E355).
 • Acid alginic: (E400).
 • Acid benzoic: (E210).
 • Acid boric: (E284).
 • Acid ascorbic (vitamin C): (E300) nhìn thấy trong những loại trái khoáy.
 • Acid citric: (E330) nhìn thấy nhập trái khoáy những loại cam chanh.
 • Acid carbonic: (E290) nhìn thấy trong những đồ uống carbonat hóa nhẹ nhõm.
 • Acid carminic: (E120).
 • Acid cyclamic: (E952).
 • Acid erythorbic: (E315).
 • Acid erythorbic: (E317).
 • Acid formic: (E236).
 • Acid fumaric: (E297).
 • Acid gluconic: (E574).
 • Acid glutamic: (E620).
 • Acid guanylic: (E626).
 • Acid hydrochloric: (E507).
 • Acid inosinic: (E630).
 • Acid lactic: (E270) nhìn thấy trong những thành phầm sữa như hộp sữa chua.
 • Acid malic: (E296).
 • Acid metatartaric: (E353).
 • Acid nicotinic: (E375).
 • Acid oxalic: nhìn thấy nhập rau xanh chân vịt và đại hoàng.
 • Acid pectic: nhìn thấy nhập một trong những loại trái khoáy và rau xanh.
 • Acid phosphoric: (E338).
 • Acid propionic: (E280).
 • Acid sorbic: (E200) nhìn thấy nhập thức uống và đồ ăn.
 • Acid stearic: (E570) một loại acid Khủng.
 • Acid succinic: (E363).
 • Acid sulfuric: (E513).
 • Acid tannic: nhìn thấy nhập trà.
 • Acid tartaric: (E334) nhìn thấy nhập nho.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b Đặng Thái Minh, "Dictionnaire Vietnamien — Français. Les mots Vietnamiens d'origine Française", Synergies Pays riverains du Mékong, № spécial, năm 2011. ISSN: 2107-6758. Trang 49.
 2. ^ IUPAC Gold Book - acid
 3. ^ Aihara, Herman (1920). Acid và kiềm. ISBN 978-604-77-5011-5. OCLC 1088505798.
 4. ^ a b Otoxby, D. W.; Gillis, H. P..; Butler, L. J. (2015). Principles of Modern Chemistry (ấn phiên bản 8). Brooks Cole. tr. 617. ISBN 978-1305079113.
 5. ^ a b c Ebbing, D.D., & Gammon, S. D. (2005). General chemistry (8th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin. ISBN 0-618-51177-6
 6. ^ Chahardoli, Azam; Jalilian, Fereshteh; Memariani, Zahra; Hosein Farzaei, Mohammad; Shokoohinia, Yalda. Analysis of organic acids. doi:10.1016/B978-0-12-816455-6.00026-3.
 7. ^ Barrett, G. C.; Elmore, D. T. (tháng 6 năm 2012). 8 - Biological roles of amino acids and peptides - University Publishing Online. doi:10.1017/CBO9781139163828. ISBN 9780521462921. Bản gốc tàng trữ ngày 2 mon 3 năm năm nhâm thìn.
 8. ^ a b Theo TCVN 5529:2010 và TCVN 5530:2010
 9. ^ Fire Sr., Frank; L. Fire, Frank (2009). The Common Sense Approach vĩ đại Hazardous Materials (bằng giờ đồng hồ Anh). ISBN 9781593701949.
Wikimedia Commons đạt thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Acid.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


4 loại hộp số thông dụng trên ô tô người mua xe nên biết

Hộp số là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong hệ thống truyền lực của ô tô. Trải qua hàng trăm năm đồng hành cùng sự phát triển của động cơ đốt trong, những loại hộp số mới đã ra đời, tân tiến và hiện đại hơn. Trong bài viết này, DanhgiaXe sẽ mang đến cho độc giả những thông tin cơ bản và hữu ích nhất về 4 loại hộp số đang được sử dụng phổ biến nhất trong ngành công ...