Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)

Bài luyện 1: Dựa nhập kể từ mang lại sẵn, hãy viết lách trở nên câu hoàn hảo dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. They/ not/ study/ for the exam/ sánh they/ not/ be/ prepared.

Bạn đang xem: Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense)

2. He/ not/ sleep/ well/ recently/ because/ he/ have/ stress.

3. We/ wait/ for the bus/ for over an hour/ and it/ still/ not/ arrive.

4. She/ not/ feel/ well/ this week/ because/ she/ have/ a cold.

5. I/ not/ see/ John/ for ages/ because/ he/ be/ away/ on a business trip.

6. The children/ play/ in the park/ for hours/ so/ they/ be/ tired.

7. Mary/ be/ learning/ English/ for a few months/ and/ she/ make/ great progress.

8. We/ not/ have/ a holiday/ for a long time/ because/ we/ be/ very busy with work.

9. The students/ be/ working/ on the project/ for weeks/ and/ they/ finally/ finish/ it.

10. My sister/ not/ speak/ to tát me/ for days/ because/ we/ have/ an argument.

Bài 2: Sử dụng vấn đề được cung ứng tiếp sau đây để tại vị câu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và “ever since”.

Ví dụ: John finished his business degree. Then he started to tát work for a large international company.

→ John has been working for a large international company ever since he finished his business degree.

1. Bonnie got a very bad flu. After that, she began to tát take vitamins. 

………………………………………………………………………………………………………

2. Dave’s siêu xe broke down. Then he began to tát walk to tát work. …………………………………………………………………………………………………………

3. Ellen’s doctor told her to tát lose weight. Then she began to tát diet. …………………………………………………………………………………………………………

4. Mary’s parents received the bad news. Then they started to tát cry. …………………………………………………………………………………………………………

5. Diane’s husband died of cancer. Then Diane started to tát volunteer at the hospital. …………………………………………………………………………………………………………

6. Ross got a new dog. Then he started to tát take long walks every day. …………………………………………………………………………………………………………

Bài luyện 3: Chọn kể từ tương thích điền nhập dù trống

talk / look / lift / work / wait / feel / rain / deliver / cửa hàng / cry / plan / read / drive / study / sit / watch 

1. Maria ……………... at the coffee cửa hàng for her boyfriend for the past half hour, but he still hasn’t arrived.

2. The students ……………... Spanish since the semester began.

3. I ……………... on this report for the past two days.

4. You should take your umbrella when you go out. It ……………... all day.

5. The children ……………... television all evening.

6. John’s back hurts. He ……………... heavy boxes all morning.

7.The students ……………... in the classroom for trăng tròn minutes, but the teacher hasn’t come yet.

8. The girls ……………... on the telephone for over an hour.

9. Frank ……………... the same siêu xe for almost twenty years.

10. Mr. and Mrs. Barnes are very excited about going to tát Trung Quốc next summer. They ……………... this trip for over a year.

Xem thêm: Công thức chỉnh ảnh trên iphone đẹp nhất khiến giới trẻ say mê

Đáp án:

Bài luyện 1: Dựa nhập kể từ mang lại sẵn, hãy viết lách trở nên câu hoàn hảo dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. They have not been studying for the exam, sánh they are not prepared.

2. He has not been sleeping well recently because he has stress.

3. We have been waiting for the bus for over an hour and it still has not arrived.

4. She has not been feeling well this week because she has a cold.

5. I have not seen John for ages because he has been away on a business trip.

6. The children have been playing in the park for hours, sánh they are tired.

7. Mary has been learning English for a few months and she has made great progress.

8. We have not had a holiday for a long time because we have been very busy with work.

9. The students have been working on the project for weeks and they have finally finished it.

10. My sister has not spoken to tát bầm for days because we had an argument.

Bài 2: Sử dụng vấn đề được cung ứng tiếp sau đây để tại vị câu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và “ever since”.

1. Bonnie has been taking vitamins ever since she got a very bad flu.

2. Dave has been walking to tát work ever since his siêu xe broke down.

3. Ellen has been dieting ever since her doctor told her to tát lose weight.

4. Mary’s parents have been crying ever since they received the bad news.

5. Diane has been volunteering at the hospital ever since her husband died of cancer.

6. Ross has been taking long walks ever since he got a new dog.

Bài luyện 3:: Chọn kể từ tương thích điền nhập dù trống

1. has been waiting    


2. have been studying


3. have been working 


4. has been raining    


5. have been watching

6. has been lifting


7. have been sitting     


8. have been talking  


9. has been driving


10. have been planning

Xem thêm: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường (Miễn phí)

Hiểu rõ ràng ngữ pháp thì Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp tục nhập Tiếng Anh

Ngữ pháp đóng góp một tầm quan trọng cực kỳ cần thiết nhập bài xích đua IELTS. Nắm rõ ràng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng ngữ pháp không chỉ khiến cho bạn mạnh mẽ và tự tin Khi thực hiện bài xích mà còn phải đơn giản ghi điểm trên cao nhập toàn bộ những phần tranh tài. Nếu chúng ta vẫn còn đó ko nắm vững một vài ba kiến thức và kỹ năng ngữ pháp cơ bạn dạng, bạn cũng có thể xem thêm thêm thắt mối cung cấp tư liệu luyện đua hữu ích bao hàm những Hội thảo sự khiếu nại IELTS, Khóa học tập luyện đua được khêu gợi ý dựa vào nhu yếu và chuyên môn của từng cá thể.

Một Khi ĐK đua IELTS bên trên IDP, các bạn sẽ được truy vấn nhập tư liệu luyện đua IELTS độc quyền bao gồm cẩm nang chỉ dẫn thực hiện bài xích, video clip sửa đổi kể từ những Chuyên Viên hùn bài xích thực hiện của người tiêu dùng đúng chuẩn và đạt điểm cao hơn nữa. quý khách cũng hoàn toàn có thể tham gia những kỳ đua demo IELTS tổ chức triển khai vày IDP nhằm thích nghi cấu tạo bài xích đua giống như học tập cơ hội phân phối thời hạn hiệu suất cao rộng lớn. 

Và khi chúng ta đang được sẵn sàng, hãy ĐK đua IELTS với IDP ngay!