Tạo nhãn dán từ ảnh của bạn trên iPhone

iOS 17

Giới hạn tối nhiều là 250 ký tự động.

Cảm ơn phản hồi của công ty.

BÀI VIẾT NỔI BẬT