CÁCH VẼ HUY HIỆU HOA SEN

CÁCH VẼ HUY HIỆU HOA SEN

 
I. Chuẩn bị:
– Huy hiệu hoa sen
– Bảng, phấn, compa, thước kẻ, giấy tờ, cây viết chì, cây viết color, cây viết mực…
– Tẩy, giấy tờ (tuỳ cỡ hoa sen cần thiết vẽ nhưng mà chuẩn chỉnh bị)

Bạn đang xem: CÁCH VẼ HUY HIỆU HOA SEN

Xem thêm: Lý thuyết hệ thống số với các loại mã và phép chuyển đổi

II. Bài giảng:
Trước không còn kẻ một đường thẳng liền mạch đứng, lấy tâm của hoa sen nhưng mà em ham muốn vẽ. Chia 2 lần bán kính thực hiện tía phần đều bằng nhau. Hai phần bên trên lấy tâm kẻ một vòng tròn trặn vẽ 5 cánh: Tinh tấn, Hỷ xả, Thanh tịnh, Trí tuệ và Từ bi. Phần còn sót lại kẻ một vòng tròn trặn vẽ cánh Phật.
Gạch ngang lối sát chu vi của nhị vòng tròn trặn rộng lớn nhỏ, trực tiếp góc với 2 lần bán kính kẻ nhị cánh Pháp, Tăng. Thế là em mang trong mình 1 hoa sen vừa phải ý.
Lưu ý:
Cánh Tinh tấn rộng lớn cấp nhị những cánh không giống, chính vì vậy tớ chia thành 6 phần đều bằng nhau rồi kẻ 5 cánh là bằng vận.
Muốn những cánh đều bằng nhau, tớ chỉ vẽ một phía và trở ngược, đè mạnh để sở hữu nếp vẽ cho tới phiá bại liệt.
III. Thực hành:
– Thực hành theo như hình vẽ.
– cũng có thể tạo ra trở nên một cuộc đua đua vẽ Huy hiệu Hoa sen
– Triển lãm hình vẽ.