Hợp chất hữu cơ là gì? Khái niệm & đặc điểm của hợp chất hữu cơ

Hợp hóa học cơ học với ở xung xung quanh tao, vô khung người loại vật, loài người, vô đa số những loại thực phẩm, thức ăn, trong số loại đồ gia dụng dùng… Từ thời thượng cổ, loài người tiếp tục biết dùng ăn ý hóa học này nhằm đáp ứng cuộc sống thường ngày. Vậy hợp hóa học cơ học là gì? Cùng mò mẫm hiểu định nghĩa về ăn ý hóa học cơ học và hóa học hữu cơ vô nội dung bài viết tiếp sau đây.

Hợp hóa học cơ học là gì?

Để mò mẫm hiểu thế nào là là ăn ý hóa học cơ học, người tao tổ chức thực nghiệm sau:

Bạn đang xem:

Thí nghiệm: Đốt cháy ăn ý hóa học cơ học là một trong viên bông bên trên ngọn lửa.

Tiến hành: Đốt cháy bông, úp ống thử phía bên trên ngọn lửa đang được nhen nhóm. Khi ống thử nhòa dần dần, xoay lại, xối nước vôi vô vào vô ống thử, nhấp lên xuống đều.

Thí nghiệm chứng minh bông chứa chấp cacbon. (Ảnh: Chụp mùng hình)

Hiện tượng: Nước vôi vô vẩn đục white color. 

Nhận xét: Quá trình nhen nhóm cháy bông sinh rời khỏi khí CO2.

Tương tự động, khi tổ chức thực nghiệm nhen nhóm cháy những ăn ý hóa học cơ học khác ví như hễ, nến, rượu... cũng đều chiếm được khí CO2. Như vậy minh chứng rằng, vô bộ phận của ăn ý hóa học cơ học cần với cacbon nhằm khi nhen nhóm cacbon ứng dụng với oxi sinh rời khỏi CO2.

Vì vậy, hợp hóa học cơ học là ăn ý hóa học của cacbon.

Chất cơ học bao gồm những hóa học nào? Chất cơ học là một trong group rộng lớn những ăn ý Hóa chất với chứa chấp cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua...). Chất cơ học hoàn toàn có thể được nhìn thấy vô toàn bộ những loại vật sinh sống, gần giống trong số thành phầm kể từ loại vật sinh sống, ví dụ như phàn nàn đá, dầu lửa và khí nhen nhóm bất ngờ.

Đặc điểm công cộng của ăn ý hóa học hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo: 

 • Nguyên tố nên với vô ăn ý hóa học cơ học là cacbon.

 • Liên kết hoá học tập hầu hết vô hóa học cơ học là link nằm trong hoá trị.

Tính hóa học vật lí: 

 • Các ăn ý hóa học cơ học thông thường với nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi thấp (rất dễ dàng cất cánh hơi).

 • Phần rộng lớn những ăn ý hóa học cơ học ko tan nội địa, tuy nhiên tan nhiều trong số dung môi cơ học.

Tính hóa học hóa học: 

 •  Các ăn ý hóa học cơ học thường sẽ dễ cháy và tầm thường bền với nhiệt độ.

 • Phản ứng chất hóa học của những ăn ý hóa học cơ học thông thường xẩy ra chậm chạp và theo không ít phía không giống nhau vô và một ĐK, nên đưa đến lếu láo ăn ý thành phầm.

Tìm hiểu điểm lưu ý ăn ý hóa học cơ học. (Ảnh: Shutterstock.com)

Phân loại ăn ý hóa học hữu cơ

Có nhiều phương pháp phân loại những ăn ý hóa học cơ học, tuy vậy, người tao hoặc người sử dụng cơ hội phân loại dựa vào bộ phận những nhân tố tạo ra ăn ý hóa học cơ học. Hợp hóa học cơ học được chia nhỏ ra thực hiện 2 loại: Hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.

 • Hiđrocacbon là ăn ý hóa học hữu tuy nhiên vô phân tử chỉ mất nhị nhân tố là cacbon (C) và hiđro (H).  (Ví dụ: CH4, C2H4, C6H6,…)

 • Dẫn xuất hiđrocacbon là ăn ý hóa học hữu tuy nhiên vô phân tử ngoài nhị nhân tố là cacbon và hiđro còn tồn tại những nhân tố khác: oxi, nitơ, clo… (Ví dụ: C2H6O, C2H5O2N, CH3Cl,…)

Hợp hóa học cơ học được chia thành 2 loại. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Ngoài rời khỏi người tao còn phân loại ăn ý hóa học cơ học theo gót mạch cacbon. Cụ thể, những loại ăn ý hóa học cơ học được phân thành:

 • Hợp hóa học cơ học mạch vòng

 • Hợp hóa học cơ học mạch ko vòng.

Cấu tạo ra phân tử ăn ý hóa học cơ học như vậy nào?

Cấu tạo ra phân tử ăn ý hóa học cơ học là công thức màn trình diễn vừa đủ link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử. Khi coi vô công thức kết cấu phân tử của ăn ý hóa học cơ học, tao hoàn toàn có thể hiểu rằng rằng với từng nào nguyên vẹn tử link, số hóa trị và cả trật tự động link trong những nguyên vẹn tử.

Hóa trị và link trong những nguyên vẹn tử

Trong những ăn ý hóa học cơ học cacbon luôn luôn với hóa trị IV, hiđro hóa trị I, lão hóa trị II.

Hóa trị được màn trình diễn vì thế đường nét gạch men nối như sau:

Biểu biểu diễn hóa trị C, H, O. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Hóa trị của những nguyên vẹn tử vô ăn ý hóa học cơ học được màn trình diễn thông qua số link của nguyên vẹn tử cơ với những nguyên vẹn tử không giống.

Trong phân tử ăn ý hóa học cơ học, những nguyên vẹn tử tiếp tục link cùng nhau muốn tạo trở thành link. cũng có thể là link thân ái 2 nguyên vẹn tử C và H, C và O hoặc C và C,…

Số link tạo ra trở thành so với một nguyên vẹn tử luôn luôn vì thế với hóa trị của chính nó.

Mời chúng ta coi tiếp những ví dụ ăn ý hóa học cơ học tiếp sau đây nhằm nắm rõ rộng lớn về ăn ý hóa học cơ học bao gồm những nhân tố nào là và với kết cấu link rời khỏi sao:

Ví dụ 1: Xét kết cấu của phân tử khí metan CH4 như sau:

Metan - CH4. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ví dụ 2: Xét kết cấu của phân tử methanol CH3OH như sau:

Methanol CH3OH. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Ví dụ 3: Xét kết cấu phân tử khí etan CH3-CH3 như sau:

Khí etan CH3-CH3. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Mạch cacbon

Những nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử ăn ý hóa học cơ học hoàn toàn có thể link thẳng cùng nhau tạo ra trở thành mạch cacbon. 

Có 3 loại mạch cacbon:  

Xem thêm:

 • Mạch ko phân nhánh (mạch thẳng)

 • Mạch nhánh

 • Mạch vòng

Có 3 loại mạch cacbon. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Trật tự động link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử

Mỗi ăn ý hóa học cơ học với cùng một trật tự động link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử. 

Ví dụ nằm trong công thức phân tử C2H6O với 2 chất: Rượu etylic (chất lỏng) và Đimetyl ete (chất khí)

Ta thấy: Hai hóa học bên trên với sự không giống nhau về trật tự động link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử. Đây là nguyên vẹn nhân thực hiện cho tới rượu etylic với đặc thù không giống với đimetyl ete. 

Công thức kết cấu của ăn ý hóa học hữu cơ

Công thức màn trình diễn vừa đủ link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử gọi là công thức kết cấu. 

Tìm hiểu công thức kết cấu ăn ý hóa học cơ học. (Ảnh: Shutterstock.com)

Ví dụ:

 Metan ghi chép gọn gàng là CH4

 Rượu Etylic ghi chép gọn: CH3-CH2-OH

CTCT metan và rượu etylic. (Ảnh: Chụp mùng hình)

Như vậy, công thức kết cấu cho thấy bộ phận của phân tử và trật tự động link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử.

Nếu thay cho thay đổi trật tự động link trong những nguyên vẹn tử vô phân tử sẽ tạo nên rời khỏi hóa học mới mẻ. Ví dụ, cùng theo với công thức phân tử là C2H6O tuy nhiên với 2 loại hóa học không giống nhau là rượu etylic (chất lỏng) và đimetyl ete (chất khí).

Hóa học tập cơ học là gì?

Hóa học tập cơ học là ngành chất hóa học chuyên nghiệp nghiên cứu và phân tích về những ăn ý hóa học cơ học và những quy đổi của bọn chúng. Hóa học tập cơ học với những phân ngành không giống nhau như chất hóa học dầu lửa, chất hóa học polime, chất hóa học những ăn ý hóa học vạn vật thiên nhiên... với tầm quan trọng cần thiết vô sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính, xã hội.

So sánh ăn ý hóa học vô sinh và ăn ý hóa học hữu cơ

Hợp hóa học cơ học và ăn ý hóa học vô sinh là nhị loại ăn ý Hóa chất cần thiết, với những điểm lưu ý và tầm quan trọng riêng không liên quan gì đến nhau. Việc phân biệt và nắm rõ điểm lưu ý của từng loại ăn ý hóa học mang lại lợi ích cho tới việc nghiên cứu và phân tích, phần mềm và dùng bọn chúng hiệu suất cao. Cụ thể như:

Đặc điểm Hợp hóa học hữu cơ Hợp hóa học vô cơ
Thành phần nguyên vẹn tố Luôn chứa chấp cacbon (trừ CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua...). Trong khi, thông thường gặp gỡ là hiđro, oxi, nitơ, tiếp sau đó là halogen, sulfur. Có thể với cacbon (như CO, CO2, muối bột cacbonat, xianua, cacbua...) hoặc ko.
Đặc điểm link chất hóa học vô phân tử Chủ yếu ớt là link nằm trong hóa trị, nhất là link C-H và C-C. Có thể với tất cả link ion và link nằm trong hóa trị.
Tính hóa học vật lý Thường với nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi thấp và dễ dàng cất cánh tương đối. Thường với nhiệt độ phỏng sôi hoặc nhiệt độ nhiệt độ chảy cao.
Tính hóa học hóa học Dễ cháy, dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế. Tính Hóa chất nhiều mẫu mã, tùy nằm trong vô bộ phận nhân tố và kết cấu.
Phân loại Được phân loại trở thành nhiều group dựa vào tính năng, kết cấu,... Được phân loại trở thành oxit, axit, bazơ, muối bột,...
Vai trò Cấu tạo ra những ăn ý hóa học sinh học tập cần thiết như protein, axit nucleic, lipid,... Có tầm quan trọng cần thiết trong vô số nhiều nghành nghề dịch vụ như công nghiệp, nông nghiệp, hắn tế,...
Ví dụ Glucose, protein, methane, ethanol,... Nước, muối bột ăn, axit sulfuric, đá vôi,...

Bài tập dượt về ăn ý hóa học cơ học và hóa học hữu cơ SGK kèm cặp điều giải

Như vậy, tất cả chúng ta tiếp tục biết ăn ý hóa học cơ học là gì, định nghĩa về ăn ý hóa học cơ học và hóa học hữu cơ. Từ những kỹ năng và kiến thức bên trên, chúng ta nằm trong áp dụng những kỹ năng và kiến thức cơ nhằm giải một vài bài xích tập dượt sau.

Vận dụng thực hiện bài xích tập dượt Hóa. (Ảnh: Shutterstock.com)

Giải Bài 1 trang 108 SGK Hóa học tập 9

Dựa vô dữ khiếu nại nào là trong số dữ khiếu nại tại đây nhằm nói theo một cách khác một hóa học là vô sinh hoặc hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí).

b) Màu sắc.

c) Độ tan nội địa.

d) Thành phần nhân tố.

Bài giải: 

Dựa vô bộ phận nhân tố (trường ăn ý d) nhằm xác lập một ăn ý hóa học là vô sinh hoặc cơ học.

Xem thêm: 

 • Tìm hiểu về silic dioxit là gì? Ngành công nghiệp Silicat với phần mềm gì?
 • Silic và ăn ý hóa học của Silic: Chi tiết đặc thù và ứng dụng
 • Cacbon oxit (CO) là gì? Tính hóa học và những phần mềm phổ biến

Giải bài xích 3 trang 108 SGK Hóa học tập 9

Hãy đối chiếu Tỷ Lệ lượng của cacbon trong số hóa học sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài giải: 

Cách 1: Tính %mC vào cụ thể từng hóa học rồi sánh sánh:

MCH4 = 16g/mol; MCH3Cl = 50,5g/mol; MCH2Cl2 = 85g/mol; CHCl3 =119,5g/mol

Trong CH4: %mC = 12 x 100% / 16 = 75%.

Trong CH3Cl: %mC = 12 x 100% / 50,5 = 23,7%.

Trong CH2Cl2: %mC = 12 x 100% / 85 = 14,1%.

Trong CHCl3: %mC = 12 x 100% / 119,5 = 10,04%.

Thành phần Tỷ Lệ lượng C trong số hóa học bố trí theo gót trật tự sau:

CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Cách 2: Phân tử những hóa học chỉ có một nguyên vẹn tử C tuy nhiên phân tử khối tăng dần dần nên bộ phận Tỷ Lệ lượng C trong số ăn ý hóa học được chuẩn bị xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3.

Giải bài xích 1 trang 112 SGK Hóa học tập 9

Hãy chỉ ra rằng những khu vực sai trong số công thức sau và ghi chép lại cho tới đích thị.

Bài tập dượt 1. (Ảnh: Chụp mùng hình)

Xem thêm: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

Bài giải: 

Lời giải bài xích tập dượt 1 trang 112 SGK Hóa học tập 9. (Ảnh: Chụp mùng hình)

Bài ghi chép bên trên trên đây tiếp tục cung ứng vừa đủ vấn đề về hợp hóa học cơ học là gì, định nghĩa về ăn ý hóa học cơ học và hóa học hữu cơ. Hi vọng những vấn đề này tiếp tục giúp đỡ bạn nhận thêm những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản về ăn ý hóa học này và phần mềm bọn chúng vô tiếp thu kiến thức gần giống thực dắt.

BÀI VIẾT NỔI BẬT