Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của"Individual"

 • Ý nghĩa của kể từ và những cụm từ
 • Câu ví dụ
 • Những kể từ giống như nhau
 • Dịch
 • Các loại thắc mắc khác

Những thắc mắc không giống về "Individual"

Q: individual đặc điểm này nghe sở hữu bất ngờ không?

A: You replaced the "v" sound with a "w" lượt thích sound.

Xem tăng câu trả lời

Q: Literally this is how individuals who looked at má growing up describe my childhood. đặc điểm này nghe sở hữu bất ngờ không?

A: You can also say "Literally, this is how individuals, who watched má grow up, describe my childhood." This is a bit more natural as well.

Xem tăng câu trả lời

Q: It all goes down to tướng individuals to tướng learn and practice the language on your own accord.

In this situation, what does "goes down to" mean?

A: It all goes down to tướng で、結局は、つまるところ、最終的には、根本的にはのような意味になり、
「go down to」は根っこまで降りていくようなイメージ= rootを見てみれば、という感じです。

Xem tăng câu trả lời

Q: For má, two individuals in particular were once important heroes.
In this sentence, what's the exact meaning of in particular ? Does it mean "especially","person who is in particular field"or "refer the exact someones"?

A: It means those two stand out above everyone else. So there may be others but these two are the ones that come to tướng mind.
So you would go with especially.

Xem tăng câu trả lời

Ý nghĩa và cơ hội dùng của những kể từ và cụm kể từ giống như nhau

accord

be

childhood

describe

discrete

even

go

grow

healthy

hours

language

Literally

little

look

make

many

mean

minority

personal

practice

rare

represent

rounded

situation

sizeable

sleeping

unique

vitamin

vulnerable

well

Latest words

casual

ubisoft

負える

hiii

漁る

guarantee

Scoot

ironically

ぶる

岩礁

出る

heo

送れる

YouTube

HITACHI

逃げる

Otherwise

homework

it

Thank

individual

indistry

indite

inditect

Inditex

inditrialisation

inditvidual

indiuinguishable

indivial

individal

individials

individuales

individualise

individualised

Individualisierung

individualism

individualismal

individualist

Individualistic

Individualists

Individuality

HiNative là 1 trong những nền tảng nhằm người tiêu dùng trao thay đổi kiến thức và kỹ năng của tớ về những ngôn từ và nền văn hóa truyền thống không giống nhau.

Xem thêm: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

Những thắc mắc mới mẻ nhất

 • Hiển thị thêm

Câu căn vặn tiên tiến nhất (HOT)

 • Hiển thị thêm

Các thắc mắc được khêu gợi ý

 • Từ này "bajram serif mubarek olsun" Tức là gì?
 • ¿A que se refieren con cái el đoạn phim de la pelatomates?
 • Từ này bocil Tức là gì?
 • Từ này Бірге болсын Tức là gì?
 • Nói câu này vô Tiếng A-rập như vậy nào? If someone says كل عام وانت بخير can you say عليكم و ع...

BÀI VIẾT NỔI BẬT