KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 | KMnO4 ra O2 | KMnO4 ra K2MnO4 | KMnO4 ra MnO2.

Phản ứng KMnO4 hoặc KMnO4 rời khỏi O2 hoặc KMnO4 rời khỏi K2MnO4 hoặc KMnO4 rời khỏi MnO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ phân diệt và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích tập luyện đem tương quan về Mn đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Nhiệt phân: 2KMnO4 to K2MnO4 + MnO2 + O2

Quảng cáo

Bạn đang xem: KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 | KMnO4 ra O2 | KMnO4 ra K2MnO4 | KMnO4 ra MnO2.

Điều khiếu nại phản ứng

Nhiệt độ

Cách tiến hành phản ứng

Nhiệt phân dung dịch tím KMnO4.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Có khí oxi bay rời khỏi.

Bạn đem biết

Khí oxi được pha trộn bằng phương pháp phân diệt những phù hợp hóa học nhiều oxi và không nhiều bền so với nhiệt độ như KMnO4.

⇒ Đây là phản xạ dùng để làm pha trộn oxi vô chống thử nghiệm.

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Nhiệt phân KMnO4 nhận được thành phầm là

A. K2O, MnO2, O2

B. KO, MnO2, O2

C. K2MnO4, MnO2, O2

D. K, Mn, O2

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: C

Phương trình hóa học:

2KMnO4 to K2MnO4 + MnO2 + O2

Ví dụ 2: Nhiệt phân trọn vẹn 15,8g KMnO4 thu được V lít khí O2 ở đktc. Giá trị V là

Xem thêm: CƠ SỞ TẠO HÌNH, NGUYÊN LÝ THỊ GIÁC - Trung tâm dạy vẽ TP HCM

A. 2,24

B. 1,12

C. 3,36

D. 4,48

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: B

2KMnO4 to K2MnO4 + MnO2 + O2

nKMnO4 = 15,8158 = 0,1 mol

nO2 = 12nKMnO4= 0,05 mol

VO2 = 0,05. 22,4 = 1,12 lít

Ví dụ 3: Sản phẩm khí nhận được Lúc nhiệt độ phân trọn vẹn KMnO4

A. K2MnO4

B. MnO2

C. O2

D. O3

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: C

Phương trình hóa học:

Xem thêm: Tima

2KMnO4 t0 K2MnO4 + MnO2 + O2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Mn + O2 → MnO2
 • 2Mn + O2 → 2MnO
 • Mn + Cl2 → MnCl2
 • Mn + I2 → MnI2
 • Mn + Br2 → MnBr2
 • Mn + S → MnS
 • 3Mn + N2 → Mn3N2
 • Mn + F2 → MnF2
 • 3Mn + 2AlCl3 → MnCl2 + 2Al
 • Mn + 2HCl → MnCl2 + H2
 • Mn + H2SO4(loãng) → MnSO4 + H2
 • Mn(bột) + 2H2O → Mn(OH)2 + H2
 • Mn + 2H2SO4(đặc) → MnSO4 + 2H2O + SO2
 • 3Mn + 8HNO3 → 3Mn(NO3)2 + 4H2O + 2NO
 • Mn + 4HNO3 → Mn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 5Mn + 12HNO3 → 5Mn(NO3)2 + N2 + 6H2O
 • 4Mn + 10HNO3 → 4Mn(NO3)2 + N2O + 5H2O
 • 4Mn + 10HNO3 → 4Mn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • Mn + 2H3PO4 → Mn3(PO4)2 + 3H2
 • Mn + H2S → MnS + H2
 • 2KMnO4 + 3H2S → 2KOH + 2MnO2↓ + 3S↓ + 2H2O
 • 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O
 • MnO2 + 4HCl đặc to MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
 • 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official