Hàm If Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Hàm If Cực Dễ | CareerViet.vn

Hiện ni, nhập việc làm tân tiến, việc xử lý tài liệu và tiến hành những phép tắc tính là 1 trong phần cần thiết. Và nhập khối hệ thống những khí cụ văn chống, Excel đang trở thành một khí cụ vô nằm trong mạnh mẽ và tự tin và hoạt bát nhằm xử lý tài liệu và đo lường. Trong số đó, hàm IF (If function) là 1 trong trong mỗi khí cụ cần thiết và thịnh hành nhất nhập Excel. Hãy nằm trong CareerViet dò xét hiểu về hàm IF nhập Excel qua loa nội dung bài viết tiếp sau đây.

Hàm IF nhập Excel đem tính năng gì?

Hàm IF nhập Excel đem tính năng đánh giá một ĐK logic và trả về một độ quý hiếm nếu như ĐK trúng và một độ quý hiếm không giống nếu như ĐK sai. Vấn đề này được cho phép các bạn tiến hành những phép tắc tính và xử lý tài liệu dựa vào những tiêu chuẩn rõ ràng.

Bạn đang xem: Hàm If Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Hàm If Cực Dễ | CareerViet.vn

Hàm IF nhập Excel hỗ trợ cho chính mình kĩ năng tùy chỉnh và hoạt bát trong công việc tiến hành những phép tắc tính dựa vào một số trong những tiêu chuẩn rõ ràng. phẳng phiu cơ hội dùng công thức IF, bạn cũng có thể xử lý tài liệu một cơ hội mưu trí và tự động hóa hóa những tiến độ đo lường nhập bảng tính Excel của người tiêu dùng.

Công thức tính hàm IF nhập Excel

Công thức tính hàm IF nhập Excel đem cấu hình như sau:

=IF(điều_kiện, giá_trị_khi_đúng, giá_trị_khi_sai)

  • Điều_kiện: Đây là 1 trong biểu thức hoặc một độ quý hiếm tuy nhiên mình thích đánh giá.
  • Giá_trị_khi_đúng: Đây là độ quý hiếm tuy nhiên mình thích trả về nếu như ĐK là trúng.
  • Giá_trị_khi_sai: Đây là độ quý hiếm tuy nhiên mình thích trả về nếu như ĐK là sai.

Ví dụ, hãy kiểm tra một trường hợp đơn giản: mình thích đánh giá nếu như một số trong những nhập dù A1 to hơn 10, nếu như đúng, mình thích hiển thị "Đạt" và nếu như sai, mình thích hiển thị "Không đạt". Cách dùng hàm IF tuy nhiên bạn cũng có thể người sử dụng được ví như sau:

=IF(A1>10, "Đạt", "Không đạt")

Kết ngược tiếp tục trả về "Đạt" nếu như số nhập dù A1 to hơn 10 và trả về "Không đạt" nếu như số ê nhỏ rộng lớn hoặc vị 10.

>>> Xem thêm: 

Học logistic đi ra thực hiện gì? Lương và thời cơ việc thực hiện đi ra sao

Học technology vấn đề đi ra thực hiện gì? IT nên học tập chuyên nghiệp ngành nào?

Một số phương pháp tính hàm ĐK thịnh hành nhập Excel và ví dụ cụ thể

Hướng dẫn cơ hội lồng nhiều hàm IF nhập Excel

Bằng cơ hội lồng nhiều hàm IF, bạn cũng có thể tạo nên những công thức phức tạp dựa vào nhiều ĐK. Ví dụ:

=IF(A1>10, "A", IF(B1="X", "B", IF(C1=TRUE, "C", "D")))

Trong ví dụ này, nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 to hơn 10, Search Engine Results Page là "A". Nếu ko, nếu như độ quý hiếm nhập dù B1 là "X", Search Engine Results Page là "B". Nếu ko, nếu như độ quý hiếm nhập dù C1 là TRUE, Search Engine Results Page là "C". Cuối nằm trong, còn nếu không thỏa mãn nhu cầu toàn bộ những ĐK bên trên, Search Engine Results Page là "D".

Một vài ba cơ hội lồng nhiều hàm IF lại cùng nhau nhập Excel

Một vài ba cơ hội lồng nhiều hàm IF lại cùng nhau nhập Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn phương pháp tính hàm IF nhiều điều kiện

  • Sử dụng hàm AND:

Hàm AND nhập Excel trả về sản phẩm TRUE nếu như toàn bộ những ĐK đều trúng. Ví dụ:

=IF(AND(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF tiếp tục trả về "Đạt" nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 to hơn 10, độ quý hiếm nhập dù B1 là "X", và độ quý hiếm nhập dù C1 không giống 0. Nếu một trong số ĐK bên trên ko trúng, Search Engine Results Page là "Không đạt".

Sử dụng hàm AND kết phù hợp với hàm IF nhập excel

Sử dụng hàm AND kết phù hợp với hàm IF nhập Excel (Nguồn: Internet)

  • Sử dụng hàm OR:

Hàm OR nhập Excel trả về sản phẩm TRUE nếu như tối thiểu một ĐK là trúng. Ví dụ:

=IF(OR(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF tiếp tục trả về "Đạt" nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 to hơn 10, hoặc độ quý hiếm nhập dù B1 là "X", hoặc độ quý hiếm nhập dù C1 không giống 0. Nếu toàn bộ những ĐK bên trên đều sai, Search Engine Results Page là "Không đạt".

Xem thêm:

Sử dụng hàm OR kết phù hợp với hàm IF nhập excel

Sử dụng hàm OR kết phù hợp với hàm IF nhập Excel (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học ngữ điệu Anh đi ra thực hiện gì? Mức bổng và thời cơ việc thực hiện hấp dẫn

Học kinh tế tài chính đi ra thực hiện gì? Cơ hội cách tân và phát triển và nút bổng ngành kinh tế

Hướng dẫn phương pháp tính hàm IF với hàm tính khác

Bạn hoàn toàn có thể phối hợp hàm ĐK với những hàm đo lường không giống sẽ tạo ra sức thức phức tạp. Ví dụ:

=IF(A1>10, SUM(B1:C1), AVERAGE(D1:E1))

Trong ví dụ này, nếu như độ quý hiếm nhập dù A1 to hơn 10, Search Engine Results Page là tổng của những dù B1 và C1. Nếu ko, Search Engine Results Page là độ quý hiếm tầm của những dù D1 và E1.

Sử dụng hàm OR kết phù hợp với hàm IF nhập excel

Cách dùng hàm IF và những hàm không giống nhập Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF cho 1 ngày, tháng

Khi dùng hàm ĐK cho 1 ngày và mon nhập Excel, bạn cũng có thể đánh giá ĐK và tiến hành những phép tắc tính dựa vào ngày và mon. Ví dụ:

=IF(MONTH(A1)=1, "Tháng đầu", IF(MONTH(A1)=2, "Tháng hai", "Tháng khác"))

Trong ví dụ này, nếu như ngày nhập dù A1 nằm trong mon 1, Search Engine Results Page là "Tháng đầu", nếu như nằm trong mon 2 thì trả về "Tháng hai", còn ko thì trả về "Tháng khác".

Những vấn đề cần cảnh báo Lúc dùng hàm IF nhập Excel nhằm rời sai sót

  • Đảm bảo cú pháp chủ yếu xác: Hãy đánh giá cú pháp của hàm ĐK và đáp ứng các bạn dùng vết ngoặc đơn và vết phẩy đúng cách dán. Một cú pháp sơ sót hoàn toàn có thể kéo đến lỗi nhập công thức và ko trả về sản phẩm ước muốn.
  • Xác xác định rõ điều kiện: Hãy đáp ứng các bạn vẫn xác lập rõ ràng những ĐK logic và dùng những toán tử đối chiếu (như >, <, =, <>...) một cơ hội đúng mực. 
  • Đảm bảo trúng loại tự: Khi lồng những hàm IF hoặc dùng những hàm đo lường không giống nhập hàm IF, hãy đảm nói rằng các bạn đặt điều những cặp vết ngoặc trúng địa điểm.
  • Kiểm tra kết quả: Hãy đánh giá sản phẩm của hàm IF nhằm đảm nói rằng nó trả về trúng sản phẩm ước muốn.
  • Kiểm tra tài liệu đầu vào: Kiểm tra những độ quý hiếm, loại tài liệu và format nhằm đáp ứng tính đúng mực của công thức.

Bạn cần thiết cảnh báo một vài ba điều trước lúc tiến hành hàm IF

Bạn cần thiết cảnh báo một vài ba điều trước lúc tiến hành hàm IF (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học luật đi ra thực hiện gì? Nên học tập ngành luật không? Mức bổng đi ra sao?

Học technology sinh học tập đi ra thực hiện gì? Cơ hội, nút bổng hiện nay nay

Một số lỗi sai thường thì nhập hàm ĐK và cơ hội sửa rất rất đơn giản

Kết ngược hiển thị vị 0

Một lỗi thường thì Lúc dùng hàm IF nhập Excel là Search Engine Results Page vị 0, thậm chí là Lúc ĐK là trúng. Lỗi này hoàn toàn có thể xẩy ra khi chúng ta ko đặt điều độ quý hiếm trả về Lúc ĐK trúng. Để sửa lỗi này, bạn phải đảm nói rằng các bạn vẫn xác lập rõ ràng độ quý hiếm trả về Lúc ĐK trúng.

Kết ngược hiển thị #NAME?

Một lỗi không giống hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc dù chứa chấp hàm ĐK hiển thị "#NAME?". Lỗi này thông thường xẩy ra Lúc Excel không sở hữu và nhận đi ra thương hiệu hàm IF. Cách sửa lỗi này đơn giản và giản dị là soát lại cú pháp của hàm IF và đảm nói rằng các bạn vẫn nhập trúng thương hiệu hàm, trúng vết ngoặc đơn và vết phẩy. Đồng thời, hãy đảm nói rằng các bạn đang được dùng phiên bạn dạng Excel tương hỗ hàm IF. Nếu lỗi vẫn nối tiếp xẩy ra, hãy đánh giá coi còn ngẫu nhiên lỗi chủ yếu mô tả hoặc lỗi cú pháp này không giống nhập công thức của người tiêu dùng hay là không.

Xem thêm: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Ysng thực hiện với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm điểm M trên màn là vị trí ?

Đối với những lỗi sai không giống, hãy đánh giá cú pháp, loại tài liệu và format của tài liệu nhằm đáp ứng tính đúng mực của công thức. Nếu vẫn gặp gỡ trở ngại, hãy xem thêm tư liệu chỉ dẫn hoặc dò xét tìm kiếm trực tuyến nhằm dò xét đi ra biện pháp mang lại yếu tố tuy nhiên các bạn đang được gặp gỡ cần. Hãy ghi nhớ rằng, việc đánh giá và sửa lỗi là rất rất cần thiết, hùn đáp ứng tính đúng mực và hiệu suất cao của công thức hàm IF nhập Excel.

Thông qua loa nội dung bài viết bên trên, CareerViet vẫn giúp cho bạn tò mò về hàm IF nhập Excel. Với sự mạnh mẽ và tự tin và hoạt bát của hàm IF nhập Excel, bạn cũng có thể tạo nên những công thức phức tạp và tự động hóa hóa tiến độ thao tác của tớ. Hiểu rõ ràng về cú pháp và cơ hội dùng hàm IF là rất rất cần thiết nhằm phát triển thành một Chuyên Viên về sự đo lường và xử lý tài liệu nhập Excel.

  CareerViet

BÀI VIẾT NỔI BẬT


50 hình ảnh anime đẹp nhất

Sưu tầm hình ảnh anime đẹp không chỉ là niềm đam mê của các fan anime mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế.