Lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)

Lượt xem: 1.398

Lý thuyết quy mô đồng ý technology (Technology Acceptance Model – TAM), Mô hình TAM và được vận dụng thoáng rộng trong số nghiên cứu và phân tích về dùng technology, bao hàm những nghiên cứu và phân tích về dùng ứng dụng, dùng trang web, mua sắm chọn lựa trực tuyến và những phần mềm địa hình. Các căn nhà vận hành và căn nhà trở nên tân tiến technology hoàn toàn có thể dùng quy mô này nhằm hiểu hành động của quý khách hàng và tối ưu hóa kiến thiết technology nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu của quý khách hàng.

Bạn đang xem: Lý thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM)

Mô hình TAM là gì ?

Mô hình đồng ý technology (Technology Acceptance Model – TAM) là một trong những quy mô lý thuyết về hành động dùng technology, được thể hiện bởi Fred Davis nhập năm 1986. Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội người tiêu dùng Review và dùng technology mới mẻ.

Theo TAM, hành động dùng technology của người tiêu dùng tùy theo nhị nhân tố chính:

 1. Giá trị dự con kiến (Perceived usefulness): Đây là cường độ nhưng mà người tiêu dùng tin cẩn rằng technology tiếp tục mang đến quyền lợi mang lại việc làm hoặc yêu cầu của mình.
 2. Độ đơn giản dùng dự con kiến (Perceived ease of use): Đây là cường độ nhưng mà người tiêu dùng tin cẩn rằng việc dùng technology tiếp tục đơn giản và ko phức tạp.

Theo TAM, nếu như người tiêu dùng tin cẩn rằng technology tiếp tục mang đến độ quý hiếm mang lại việc làm hoặc yêu cầu của mình và dùng technology là đơn giản, chúng ta sẽ sở hữu được Xu thế dùng technology tê liệt.

TAM cũng đã cho chúng ta biết rằng những nhân tố phía bên ngoài như kỹ năng trước tê liệt, tương hỗ kể từ người cùng cơ quan, tư tưởng cá thể, kinh nghiệm tay nghề và điểm sáng cá thể hoàn toàn có thể tác động cho tới hành động dùng technology của người tiêu dùng.

Mô hình TAM và được vận dụng thoáng rộng nhập nghiên cứu và phân tích về dùng technology và được xem là một trong mỗi quy mô lý thuyết hiệu suất cao nhằm phân tích và lý giải hành động dùng technology của người tiêu dùng. đa phần nghiên cứu và phân tích đang được bổ sung cập nhật và không ngừng mở rộng quy mô TAM nhằm phân tích và lý giải những nhân tố không giống và vận dụng mang lại nhiều nghành nghề không giống nhau.

Những quy mô không ngừng mở rộng của TAM

Mô hình đồng ý technology (Technology Acceptance Model – TAM) và được không ngừng mở rộng và trở nên tân tiến nhằm phân tích và lý giải những nhân tố không giống tương quan cho tới hành động dùng technology của người tiêu dùng. Dưới đó là một số trong những quy mô không ngừng mở rộng kể từ quy mô TAM:

 1. Mô hình đồng ý technology không ngừng mở rộng (Extended Technology Acceptance Model – TAM2): Mô hình này được trở nên tân tiến bởi Venkatesh và người cùng cơ quan nhập năm 2000. TAM2 bổ sung cập nhật tăng nhị nhân tố nhập TAM, này là kỹ năng trước tê liệt và tin cậy của technology. Dường như, TAM2 cũng bao hàm một số trong những nhân tố trung gian dối khác ví như tác động của áp lực đè nén xã hội, mô tơ cá thể và điểm sáng cá thể.
 2. Mô hình Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Mô hình này tích thích hợp những nhân tố của những quy mô không giống nhằm phân tích và lý giải hành động dùng technology, bao hàm độ quý hiếm dự con kiến, phỏng đơn giản dùng dự con kiến, áp lực đè nén xã hội, kinh nghiệm tay nghề trước tê liệt và điểm sáng cá thể. UTAUT cũng bổ sung cập nhật những nhân tố như nam nữ, kinh nghiệm tay nghề trước tê liệt, sự nghiệp và quy tế bào.
 3. Mô hình Innovation Diffusion Theory (IDT): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội một thành phầm, cty hoặc technology vừa mới được đồng ý và phổ cập nhập một group dân sinh sống. IDT phân tích và lý giải rằng quy trình Viral của một thành phầm mới phát bệnh tác động bởi những nhân tố như tính tiện lợi, tính mới mẻ, tính phức tạp, phỏng tương tự động với thành phầm hiện nay với và tính phần mềm.
 4. Mô hình Expectation-Confirmation Model (ECM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội quy trình Review lại của người tiêu dùng về độ quý hiếm và ưng ý của mình sau khoản thời gian dùng technology. ECM phân tích và lý giải rằng người tiêu dùng Review lại độ quý hiếm của technology dựa vào sự xác nhận và sản phẩm đạt được khi dùng.
 5. Mô hình Persuasive Systems Design (PSD): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội kiến thiết technology hoàn toàn có thể tác động cho tới hành động dùng của người tiêu dùng.
 6. Mô hình PAM (Post-Adoption Model): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội người tiêu dùng kế tiếp dùng technology sau khoản thời gian đang được đồng ý và dùng nó. PAM phân tích và lý giải rằng sự kế tiếp dùng technology tùy theo những nhân tố như tiêu thụ, sự tương tác, tương hỗ, sản phẩm đạt được và hưởng thụ.
 7. Mô hình TTF (Task-Technology Fit Model): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội technology phù phù hợp với việc làm của người tiêu dùng. TTF phân tích và lý giải rằng sự thích hợp thân thích technology và việc làm tùy theo sự tương mến Một trong những nhân tố như trách nhiệm, technology.

Những quy mô tương tự với TAM

Dưới đó là một số trong những quy mô lý thuyết tương tự với quy mô đồng ý technology (Technology Acceptance Model – TAM):

 1. Mô hình Diffusion of Innovations (DO): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội những thành phầm, cty hoặc technology vừa mới được phổ cập nhập một group dân sinh sống. DO phân tích và lý giải quy trình Viral của một thành phầm mới mẻ và những nhân tố tác động cho tới quy trình Viral tê liệt.
 2. Mô hình Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT): Mô hình này tích thích hợp những nhân tố của những quy mô không giống nhằm phân tích và lý giải hành động dùng technology, bao hàm độ quý hiếm dự con kiến, phỏng đơn giản dùng dự con kiến, áp lực đè nén xã hội, kinh nghiệm tay nghề trước tê liệt và điểm sáng cá thể. UTAUT cũng bổ sung cập nhật những nhân tố như nam nữ, kinh nghiệm tay nghề trước tê liệt, sự nghiệp và quy tế bào.
 3. Mô hình Expectation-Confirmation Model (ECM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội quy trình Review lại của người tiêu dùng về độ quý hiếm và ưng ý của mình sau khoản thời gian dùng technology. ECM phân tích và lý giải rằng người tiêu dùng Review lại độ quý hiếm của technology dựa vào sự xác nhận và sản phẩm đạt được khi dùng.
 4. Mô hình Persuasive Systems Design (PSD): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội kiến thiết technology hoàn toàn có thể tác động cho tới hành động dùng của người tiêu dùng. PSD phân tích và lý giải rằng sự thuyết phục của khối hệ thống được tạo nên trải qua những nghệ thuật kiến thiết như xúc tiến, thuyết phục và nhắc nhở sẽ tạo rời khỏi hành động dùng.
 5. Mô hình Social Cognitive Theory (SCT): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội người tiêu dùng giao lưu và học hỏi và quy đổi kinh nghiệm tay nghề khi dùng technology. SCT phân tích và lý giải rằng hành động của người tiêu dùng được tạo hình trải qua những nhân tố như khả năng, kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề.
 6. Mô hình Customer Experience (CX): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội hưởng thụ quý khách hàng tác động cho tới hành động dùng technology của mình. CX phân tích và lý giải rằng hưởng thụ quý khách hàng được tạo hình trải qua nhiều hưởng thụ.
 7. Mô hình đồng ý technology không ngừng mở rộng (Extended Technology Acceptance Model – TAM2): Mô hình này bổ sung cập nhật tăng nhân tố kỹ năng trước tê liệt và tin cậy của technology nhập quy mô TAM.
 8. Mô hình thể hiện đưa ra quyết định technology (Technology Decision Making Model – TDM): Mô hình này phân tích và lý giải những quy trình và nhân tố nhưng mà người tiêu dùng xem xét khi đưa ra quyết định dùng hoặc kể từ chối technology.
 9. Mô hình đồng ý thành phầm mới mẻ (New Product Acceptance Model – NPAM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội người tiêu dùng đồng ý và dùng thành phầm mới mẻ.
 10. Mô hình đồng ý vấn đề (Information Acceptance Model – IAM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội người tiêu dùng đồng ý và dùng vấn đề.
 11. Mô hình tác động xã hội (Social Influence Model – SIM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội những nhân tố như áp lực đè nén xã hội, sự phê duyệt và thói quen thuộc của những người không giống hoàn toàn có thể tác động cho tới hành động dùng technology của người tiêu dùng.
 12. Mô hình hành động sale năng lượng điện tử (E-business Behavior Model – EBB): Mô hình này phân tích và lý giải hành động của người tiêu dùng trong những công việc dùng những cty và thành phầm thương nghiệp năng lượng điện tử.
 13. Mô hình thói quen thuộc dùng technology (Habitual Use Model – HUM): Mô hình này phân tích và lý giải vì sao người tiêu dùng kế tiếp dùng technology một cơ hội tự động hóa nhưng mà ko cần thiết Review lại độ quý hiếm của chính nó.
 14. Mô hình đồng ý technology không ngừng mở rộng (Extended Technology Acceptance Model – TAM2): Mô hình này là việc bổ sung cập nhật của TAM, bao hàm những nhân tố như kỹ năng trước tê liệt và tin cậy của technology.
 15. Mô hình tương tác (Interaction Model – IM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội những nhân tố như kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề và tác động của những người không giống tác động cho tới quy trình tương tác thân thích người tiêu dùng và technology.
 16. Mô hình tác động xã hội (Social Influence Model – SIM): Mô hình này phân tích và lý giải cơ hội những nhân tố như áp lực đè nén xã hội và sự phê duyệt của những người không giống tác động cho tới hành động dùng technology của người tiêu dùng.
 17. Mô hình kỳ vọng và hành vi (Expectation and kích hoạt Model – EAM): Mô hình này phân tích và lý giải quan hệ vào giữa kỳ vọng và hành vi dùng technology của người tiêu dùng.
 18. Mô hình hưởng thụ người tiêu dùng (User Experience Model – UEM): Mô hình này phân tích và lý giải hiệu quả của hưởng thụ người tiêu dùng cho tới hành động dùng technology của mình.

Các quy mô này cũng triệu tập nhập việc phân tích và lý giải vì sao người tiêu dùng đồng ý hoặc kể từ chối dùng technology và được vận dụng thoáng rộng nhập nghiên cứu và phân tích về dùng technology.

Tìm hiểu thêm

Mô hình đồng ý technology không ngừng mở rộng TAM2

Mô hình đồng ý technology không ngừng mở rộng (Extended Technology Acceptance Model – TAM2) là một trong những sự bổ sung cập nhật và không ngừng mở rộng của quy mô đồng ý technology (Technology Acceptance Model – TAM) được thể hiện nhập năm 1986 bởi Fred Davis. TAM2 được trở nên tân tiến bởi Venkatesh và người cùng cơ quan nhập năm 2000.

TAM2 bổ sung cập nhật tăng nhị nhân tố nhập TAM, này là kỹ năng trước tê liệt và tin cậy của technology. Kiến thức trước này là cường độ nắm vững của người tiêu dùng về technology trước lúc chúng ta dùng nó. Độ tin cẩn của technology là cường độ nhưng mà người tiêu dùng tin cẩn tưởng và tin cẩn nhập technology.

Xem thêm: Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía (cách giải + bài tập).

Ngoài rời khỏi, TAM2 cũng bao hàm một số trong những nhân tố trung gian dối khác ví như tác động của áp lực đè nén xã hội, mô tơ cá thể và điểm sáng cá thể. Những nhân tố này chung phân tích và lý giải cơ hội những nhân tố phía bên ngoài và nội bên trên tác động cho tới hành động dùng technology của người tiêu dùng.

TAM2 được vận dụng thoáng rộng nhập nghiên cứu và phân tích về dùng technology và được chứng tỏ là với hiệu suất cao nhập phân tích và lý giải hành động dùng technology của người tiêu dùng. TAM2 cũng được dùng nhằm phân tích và lý giải hành động dùng những thành phầm, cty và technology không giống nhau, bao hàm cả những phần mềm địa hình và những khối hệ thống vấn đề vận hành.

Lý thuyết Viral sự thay đổi IDT

Lý thuyết Viral sự thay đổi (Innovation Diffusion Theory – IDT) là một trong những quy mô lý thuyết nhập nghành nghề tiếp thị và vận hành được thể hiện bởi căn nhà xã hội học tập người Mỹ Everett Rogers nhập trong thời gian 1960. Lý thuyết này phân tích và lý giải quy trình Viral và đồng ý sự thay đổi nhập xã hội và những tổ chức triển khai.

Theo lý thuyết IDT, quy trình Viral sự thay đổi ra mắt trải qua năm giai đoạn: căn nhà gây dựng (innovators), người tiền phong (early adopters), phần lớn sớm (early majority), phần lớn muộn (late majority) và người tiêu hóa kém thụ (laggards). Mỗi tiến trình với điểm sáng không giống nhau về kiểu cách tiếp cận và đồng ý sự thay đổi.

Theo IDT, sự Viral sự thay đổi tùy theo năm nhân tố chính: tính mới mẻ kỳ lạ và kha khá của thay đổi, cường độ hợp lý và phải chăng và khả đua của thay đổi, cường độ tương tác Một trong những cá thể nhập xã hội, cường độ phù phù hợp với độ quý hiếm và yêu cầu của xã hội và cường độ tác động của những người tiền phong.

Lý thuyết IDT và được vận dụng thoáng rộng nhập nghiên cứu và phân tích về tiếp thị và vận hành, nhất là nhập nghành nghề thay đổi thành phầm và cty. Lý thuyết này chung những căn nhà vận hành và căn nhà tiếp thị nắm chắc phương thức đồng ý sự thay đổi của quý khách hàng và kiến thiết kế hoạch tiếp thị thích hợp nhằm tối ưu hóa quy trình Viral thành phầm và cty mới mẻ nhập xã hội và tổ chức triển khai.

Lý thuyết thống nhất về đồng ý và dùng technology (UTAUT)

Lý thuyết thống nhất về đồng ý và dùng technology (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT) là một trong những quy mô lý thuyết nhập nghành nghề nghiên cứu và phân tích về sự việc đồng ý và dùng technology, được thể hiện nhập năm 2005 bởi một group những căn nhà nghiên cứu và phân tích bao gồm V. Venkatesh, M.G. Morris, G.B. Davis và F.D. Davis.

UTAUT là việc phối hợp của tứ quy mô trước tê liệt, bao hàm quy mô đồng ý technology (TAM), quy mô kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề trước tê liệt (Prior Knowledge and Experience – PKT), quy mô mô tơ cá thể (Motivational Model – MM), và quy mô áp lực đè nén xã hội (Social Influence Model – SIM). UTAUT nhắm cho tới việc xác lập những nhân tố tác động cho tới đưa ra quyết định của người tiêu dùng dùng technology.

Các nhân tố chủ yếu của UTAUT bao gồm:

Xem thêm: [2022] QA Là Gì? QC Là Gì? Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa QA, QC | CareerViet.vn

 1. Giá trị dự kiến: Đánh giá bán của người tiêu dùng về độ quý hiếm và quyền lợi nhưng mà technology mang đến mang lại chúng ta.
 2. Độ đơn giản sử dụng: Mức phỏng nhưng mà người tiêu dùng Review technology là đơn giản và thuận tiện nhằm dùng.
 3. Kiến thức trước đó: Mức phỏng kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề của người tiêu dùng về technology.
 4. Áp lực xã hội: Mức phỏng tác động của những người dân không giống trong những công việc đưa ra quyết định dùng technology.

UTAUT cũng bổ sung cập nhật tăng nhị nhân tố không giống là tính tương mến (Compatibility) và tính khả đua nghệ thuật (Facilitating Conditions), nhằm mục đích phân tích và lý giải hiệu quả của những nhân tố phía bên ngoài cho tới hành động dùng technology của người tiêu dùng.

UTAUT và được dùng thoáng rộng nhập nghiên cứu và phân tích về sự việc đồng ý và dùng technology, nhất là nhập nghành nghề của thương nghiệp năng lượng điện tử, cty trực tuyến và phần mềm địa hình. Mô hình này chung phân tích và lý giải những nhân tố cần thiết nhằm kiến thiết và thực hiện những cty và thành phầm technology phù phù hợp với yêu cầu và mong ước của quý khách hàng.

Kết luận

Các các bạn nghiên cứu và phân tích với thật nhiều trở ngại trong những công việc lựa lựa chọn lý thuyết nền, vì thế với rất nhiều thuyết nhưng mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đi vào luận văn, như phía trên tất cả chúng ta thấy rằng với rất nhiều thuyết tương quan cho tới technology, chính vì thế việc lựa lựa chọn những thuyết có tiếng và thích hợp nhất vẫn là một trong những khả năng trong phòng nghiên cứu và phân tích khoa học; điều đặc biệt là chúng ta thực hiện luận án tiến sỹ hoặc luận văn thạc sĩ.