Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương (Miễn phí)

Câu hỏi:

25/10/2022 300

Bạn đang xem: Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương (Miễn phí)

D. Vô số

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết phương trình thông số của đường thẳng liền mạch d đi qua loa điểm M(4;-7) và tuy nhiên song với trục Ox.

A. x=1+4ty=7t

B. x=4y=7+t

C. x=7+ty=4

D. x=ty=7

Câu 2:

Vectơ này bên dưới đó là một vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch Δ:x=512ty=3+3t?

A. u1=1;6.

B. u2=12;3

C. u3=5;3

D. u4=5;3

Câu 3:

Phương trình này sau đó là phương trình tổng quát lác của đường thẳng liền mạch d:x=35ty=1+4t?

A. 4x+5y+17=0

B. 4x-5y+17=0

C. 4x+5y-17=0

D. 4x-5y-17=0

Câu 4:

Vectơ này bên dưới đó là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm A(2;3) và B(4;1)?

Xem thêm: Cho 27,6 gam Toluen phản ứng với 0,8 lít dung dịch HNO3 đặc 0,75M (xúc tác H2SO4 đặc, to). Sau một thời gian thu được ?

A. n1=2;2.

B. n2=2;1.

C. n3=1;1.

D. n4=1;2.

Câu 5:

Điểm này tại đây nằm trong lối thẳng d:x=1+2ty=3t?

A. M ( 2;- 1)

B. N( -7;0)

C. P(3;5)

D. Q(3;2)

Câu 6:

Tìm toạ chừng giao phó điểm của hai tuyến đường trực tiếp

d1:x=3+4ty=2+5t và d2:x=1+4t'y=75t'.

A. (1;7)

B. ( -3;2)

C. (2; -3)

D. (5;1)

Câu 7:

Trong mặt mũi phẳng phiu với hệ tọa chừng Oxy, cho tới nhị điểm A(1;1), B(4;-3) và đường thẳng liền mạch d:x2y1=0. Tìm điểm M thuộc d có tọa chừng nguyên vẹn và vừa lòng khoảng cách kể từ M đến đường thẳng liền mạch AB bằng 6.

A. M(3;7)

B. M(7;3)

C. M(-43; -27)

D. M3;2711.

Xem thêm: Bắt đáy chứng khoán là gì? Cách bắt đáy hiệu quả