Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa

Xuất bản: 03/03/2022 - Cập nhật: 15/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, mối cung cấp nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là?

Câu chất vấn vô đề: Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 1 (có đáp án)

Đáp án và tiếng giải

đáp án đúng: C

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, mối cung cấp nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là biến đổi dị tổng hợp.
Bổ sung: Đột biến đổi là vật liệu sơ cấp; Biến dị tổng hợp là vật liệu loại cung cấp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Sau vụ cháy rừng vô mon 3 năm 2002, quần thể cây tràm cừ ở rừng U Minh Thượng bị tụt giảm mạnh con số thành viên kéo theo thay cho thay đổi đột ngột tần số những alen của quần thể. Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, đó là ví dụ về tác dụng của yếu tố này sau đây?

Sau vụ cháy rừng vô mon 3 năm 2002, quần thể cây tràm cừ ở rừng U Minh Thượng bị tụt giảm mạnh con số thành viên kéo theo thay cho thay đổi đột ngột tần số những alen của quần thể. Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, đó là ví dụ về tác dụng của những nguyên tố tình cờ.

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, Lúc nói tới những hình thức cơ hội li, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Các thành viên không giống loại đem thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.
II. Các thành viên không giống loại sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, Lúc nói tới những hình thức cơ hội li, đem toàn bộ 3 tuyên bố trúng.

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, yếu tố đột biến đổi đem tầm quan trọng này sau đây?

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, yếu tố đột biến đổi đem tầm quan trọng tạo nên những alen mới nhất thực hiện đa dạng và phong phú vốn liếng ren của quần thể

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Chọn thanh lọc bất ngờ thực hiện thay cho thay đổi đột ngột tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể.
II. Quá trình tiến thủ hóa nhỏ ra mắt bên trên quy tế bào quần thể và trình diễn biến đổi không ngừng nghỉ bên dưới tác dụng của những yếu tố tiến thủ hóa.

Xem thêm:

Chỉ đem tuyên bố II trúng.
- I sai vì thế tinh lọc bất ngờ tác dụng thẳng lên loại hình, con gián tiếp thực hiện thay cho thay đổi tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể theo đòi một phía xác lập.

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, đem từng nào tuyên bố tại đây trúng về quy trình tạo hình loại mới?
(1) Hình trở nên loại mới nhất rất có thể xẩy ra vô nằm trong chống địa lý hoặc không giống chống địa lý.
(2) Đột biến đổi hòn đảo đoạn rất có thể góp thêm phần tạo thành loại mới nhất.

- (1) →đúng
- (2) → trúng vì thế đột biến đổi hòn đảo đoạn và fake đoạn NST đều góp thêm phần tạo hình loại mới
- (3) → trúng lai xa vời và nhiều bội hóa rất có thể tạo nên loại mới nhất đem cỗ NST tuy nhiên nhị bội chứa chấp cỗ NST của nhị loại không giống nhau

Thuyết tiến thủ hóa văn minh vẫn cải tiến và phát triển ý niệm về tinh lọc bất ngờ của Đacuyn ở những điểm này sau đây?
1. Chọn thanh lọc bất ngờ ko tác dụng riêng rẽ lẽ so với từng ren tuy nhiên so với toàn cỗ vốn liếng ren, vô ê những ren tương tác thống nhất.

- Thuyết tiến thủ hóa văn minh vẫn cải tiến và phát triển ý niệm về tinh lọc bất ngờ của Đacuyn ở những điểm:
+ Chọn thanh lọc bất ngờ ko tác dụng riêng rẽ lẽ so với từng ren tuy nhiên so với toàn cỗ vốn liếng ren, vô ê những ren tương tác thống nhất.

Khi nói tới những nguyên tố tình cờ theo đòi thuyết tiến thủ hóa văn minh, tuyên bố này tại đây đúng?

Khi nói tới những nguyên tố tình cờ theo đòi thuyết tiến thủ hóa văn minh, những nguyên tố tình cờ rất có thể vô hiệu hóa trọn vẹn một alen chất lượng thoát ra khỏi quần thể.

Theo thuyết tiến thủ hóa văn minh, yếu tố này tại đây rất có thể thực hiện thay cho thay đổi đột ngột tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể?

A- ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen, thay cho thay đổi bộ phận loại ren theo phía tăng đồng hạn chế dị
B- ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen và bộ phận của quần thể
C- thực hiện thay cho thay đổi đột ngột tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể, một alen trội chất lượng cũng rất có thể bị loại bỏ quăng quật trọn vẹn thoát ra khỏi quần thể

Theo ý niệm của thuyết tiến thủ hóa văn minh, tuyên bố này tại đây sai?

- A, B, D đúng
- C sai vì thế nguyên tố tình cờ thực hiện hạn chế đa dạng mẫu mã DT của quần thể

Theo ý kiến của thuyết tiến thủ hóa văn minh, đem bao nhiêu tuyên bố sau đó là đúng?
(1) Thực hóa học của tinh lọc bất ngờ là phân hóa kĩ năng sinh sống sót và sinh đẻ của những thành viên vô loài
(2) Giao phối ko tình cờ không chỉ có thực hiện thay cho thay đổi tần số alen tuy nhiên còn giúp thay cho thay đổi bộ phận loại ren của quần thể.

Theo ý kiến của thuyết tiến thủ hóa văn minh, có một tuyên bố trúng là: (4) Chọn thanh lọc bất ngờ sa thải alen lặn thực hiện thay cho thay đổi tần số alen chậm rãi rộng lớn đối với tình huống tinh lọc ngăn chặn alen trội.

  • Phát biểu này sau đó là đúng lúc nói tới tiến thủ hóa nhỏ?
  • Khi nói tới tiến thủ hoá nhỏ, tuyên bố này tại đây ko đúng?
  • Cơ quan tiền thoái hoá là?
  • Đối với quy trình tiến thủ hoá nhỏ, tinh lọc tự động nhiên:
  • Theo ý niệm văn minh, tầm quan trọng của giao hợp tình cờ là: I. Giúp vạc giã đột biến đổi vô quần thể. II. Tạo biến đổi dị tổng hợp là vật liệu mang đến quy trình tiến thủ hóa. III. Trung hòa hạn chế tính rất có hại của đột biến đổi vô quần thể. IV. Làm thay cho thay đổi tần số .....
  • Theo ý niệm văn minh về quy trình đột biến loại người, tuyên bố này sau đó là ko đúng?
  • Các vụ cháy rừng, bão lũ, dịch dịch là những ví dụ về loại yếu tố tiến thủ hoá nào?
  • Hai loại bọn họ sản phẩm sinh sống vô nằm trong quần thể phân bổ tuy nhiên ko giao hợp cùng nhau. Có từng nào nguyên vẹn nhân tế bào miêu tả về hiện tượng lạ cơ hội li trước thích hợp tử?I. Chúng đem điểm ở không giống nhau nên những thành viên ko bắt gặp nhau được.II. Nếu đem giao hợp cũng ko tạo nên con cái lai .....
  • Nhân tố này sau đó là yếu tố kim chỉ nan tiến thủ hóa?
  • Cho những vấn đề về tầm quan trọng của những yếu tố tiến thủ hóa như sau: 1. cũng có thể vô hiệu hóa trọn vẹn một alen này ê thoát ra khỏi quần thể mặc dầu alen này là chất lượng.2. Cung cung cấp mối cung cấp vật liệu sơ cung cấp hầu hết mang đến quy trình tiến thủ hóa. 3. Làm thay cho thay đổi tần số alen và trở nên .....

đề trắc nghiệm sinh học tập 12 mới nhất nhất

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 5 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 5 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 4 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 4 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 3 đem đáp án

Xem thêm:

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 3 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 2 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 2 đem đáp án

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 1 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 24 phần 1 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 22 (có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 22 (có đáp án)

BÀI VIẾT NỔI BẬT