Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây?

hint-header

Cập nhật ngày: 11-07-2022

Bạn đang xem: Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây?


Chia sẻ bởi: Đặng Thu Hiền


Nhôm rất có thể phản xạ được với toàn bộ những hóa học này sau đây?

dd HCl, dd H2SO4 quánh nguội, dd NaOH.

B

dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2.

C

dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH.

D

dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3

Chủ đề liên quan

Vai trò của criolit (Na3AlF6) vô phát hành nhôm vị cách thức năng lượng điện phân Al2O3
1. Tạo lếu láo thích hợp với sức nóng nhiệt độ chảy thấp
2. Làm tăng cường mức độ dẫn điện
3. Tạo lớp hóa học năng lượng điện li rắn che chắn cho tới nhôm lạnh lẽo chảy tránh bị oxi hóa

Trong thương nghiệp, nhằm di chuyển axit nitric quánh hoặc axit sunfuric quánh, người tao rất có thể sử dụng những thùng vị

Chỉ đi ra đâu là phản xạ sức nóng nhôm :

A

4Al + 3O2 2Al2O3

B

Al + 4HNO3 Al(NO3)3 + NO + 2H2O

C

2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2

D

2Al + Fe2O3 2Fe + Al2O3

Khi cho tới nhôm vô nước thì

A

Lúc đầu Al với phản xạ với nước tiếp sau đó tạm dừng, nên coi như nhôm không tồn tại phản xạ với nước

B

Nhôm với lớp Al2O3 bảo đảm, rửa sạch lớp oxit này thì nhôm có công dụng với nước tạo nên Al(OH)3 bảo đảm nên phản xạ tạm dừng

C

Nhôm phản xạ với nước tạo nên Al2O3 nên phản xạ ngừng lại

D

Nhôm phản xạ với nước tạo nên trở nên Al(OH)3

Có 3 hóa học rắn : Mg , Al , Al2O3 đựng vô 3 lọ riêng không liên quan gì đến nhau. Thuốc demo có một không hai rất có thể dùng làm phân biệt từng hóa học là hóa học này tại đây :

Cho m1 gam Al vô 100 ml hỗn hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn thì nhận được m2 gam hóa học rắn X. Nếu cho tới m2 gam X tính năng với lượng dư hỗn hợp HCl thì nhận được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là:

Cho sơ vật dụng phản xạ sau: . X và Y theo lần lượt là:

Xem thêm: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

Để phân biệt những hỗn hợp ko màu: AlCl3, Al2(SO4)3, (NH4)2CO3, HCl. Chỉ nên dùng 1 dung dịch demo là:

Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư theo lần lượt vô những hỗn hợp sau: Al(NO3)3, Al2(SO4)3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CuCl2, MgSO4. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Có từng nào thử nghiệm tạo nên kết tủa?

Tính hóa học cơ vật lý này tiếp sau đây không cần là đặc điểm cơ vật lý của Fe?

A

Kim loại nặng trĩu, khó khăn lạnh lẽo chảy

B

Màu vàng nâu, mềm, dễ dàng rèn

Phản ứng này tại đây đang được viết lách không đúng?

A

3Fe + 2O2 Fe3O4

B

2Fe + 3Cl2 2FeCl3

C

2Fe + 3I2 2FeI3

D

Fe + S FeS

Để hoà tan và một lượng Fe, thì số mol HCl (1) và số mol H2SO4 (2) vô hỗn hợp loãng nên dùng là:

Hòa tan không còn và một Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng (1) và H2SO4 quánh lạnh lẽo (2) thì thể tích khí sinh đi ra vô nằm trong ĐK là:

Ở ĐK thông thường Fe phản xạ được với hỗn hợp này sau đây

Sau bài bác thực hành thực tế chất hóa học, 1 trong những số hóa học thải ở dạng hỗn hợp với chứa chấp những ion: Cu2+, Fe3+, Zn2+, Fe2+. Dùng hóa học này tại đây rất có thể vô hiệu hóa những ion trên:

Cho những hóa học sau: Oxi; clo; kẽm; hỗn hợp HCl; hỗn hợp Fe2(SO4)3.Tại ĐK phù hợp, sắt kẽm kim loại Fe tính năng được với từng nào chất?

Nhúng thanh Fe vô hỗn hợp CuSO4 để ý thấy hiện tượng lạ gì?

A

Thanh Fe với white color và hỗn hợp nhạt nhẽo blue color.

B

Thanh Fe với red color và hỗn hợp nhạt nhẽo blue color.

C

Thanh Fe với white color xám và hỗn hợp có màu sắc xanh rờn.

D

Thanh Fe với red color và hỗn hợp có màu sắc xanh rờn.

Xem thêm: Lý thuyết hệ thống số với các loại mã và phép chuyển đổi

Trường thích hợp này tiếp sau đây không với sự thích hợp thân thuộc thương hiệu quặng Fe và công thức thích hợp hóa học Fe chủ yếu với vô quặng?

Hòa tan Fe vô HNO3 dư thấy sinh đi ra lếu láo thích hợp khí chứa chấp 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối lượng Fe bị hòa tan bằng:

Nhúng thanh Fe vô 100 ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1 M. Đến Khi phản xạ trọn vẹn thì thấy lượng thanh Fe: