Ob. là gì, Nghĩa của từ Ob. | Từ điển Anh - Việt

/ob./

Thông dụng

Viết tắt
Đã bị tiêu diệt ( Latin obiit)

Thuộc thể loại

Xem tăng những kể từ khác

 • Obbligato

  / ,ɔbli'gɑ:tou /, Tính từ: (âm nhạc) đề xuất (phần đệm), Danh kể từ, số...

 • Obconic

  / ɔb'kɔnik /, Tính từ: (thực vật) dạng nón ngược,

  Bạn đang xem: Ob. là gì, Nghĩa của từ Ob. | Từ điển Anh - Việt

 • Obconical

  / ɔb'kɔnikl /, Tính từ: (thực vật học) hình nón ngược, hình nón ngược,

 • Obcordate

  / ɔb'kɔ:dit /, Tính từ: (thực vật học) hình tim ngược,

 • Obcurrent

  / ɔb'kʌrənt /, Tính từ: chảy ngược, chạy ngược,

 • Obduracy

  / 'ɔbdjurəsi /, danh kể từ, sự rắn rỏi, sự Fe đá, sự ngoan ngoãn cố, sự cứng đầu cứng cổ, sự ngang bướng, Từ...

 • Obdurate

  / 'ɔbdjurit /, Tính từ: rắn rỏi, Fe đá, ko rung rinh đem, ngoan ngoãn cố, cứng đầu cứng cổ, bướng...

 • Obdurateness

  / ´ɔbdjuritnis /, danh kể từ, coi obdurate , chỉ sự, thái chừng, Từ đồng nghĩa: noun, die-hardism , grimness...

 • Obe

  / ou'bi: /, Danh từ: (viết tắt) quan lại chức (trong phẩm trật) của đế quốc anh ( officer of the order...

 • Obeah

  / 'oubiə /, Danh từ: như obi, yêu thuật (của người domain authority đen), lá bùa người sử dụng nhập yêu thuật của những người...

 • Obeahman

  / 'oubiəmən /, Danh từ: người thạo về yêu thuật tây ấn Độ,

 • Obeche

  / ou'bi:tʃi /, mộc ôbeche,

  Xem thêm: Học vẽ căn bản : kỹ thuật vẽ chì

 • Obedience

  / ə'bi:djəns /, Danh từ: sự nghe tiếng, sự vâng lời; sự tuân mệnh lệnh, sự tuân theo dõi, sự phục tòng,...

 • Obedient

  / ə'bi:diәnt /, Tính từ: biết nghe tiếng, biết vâng tiếng, dễ dàng bảo, ngoan ngoãn ngoãn, Từ...

Bạn sung sướng lòng singin nhằm đăng câu hỏi

Mời chúng ta nhập thắc mắc ở trên đây (đừng quên cho thêm nữa văn cảnh và mối cung cấp chúng ta nhé)

Bạn đang được cần thiết căn vặn gì? Đăng nhập nhằm căn vặn đáp ngay lập tức chúng ta nhé.

Loading...

 • Mời chúng ta nhập trên đây nhằm coi tăng những câu hỏi