HIỆN TẠI PHÂN TỪ, QUÁ KHỨ PHÂN TỪ VÀ PHÂN TỪ HOÀN THÀNH

Advertisement

Trong giờ đồng hồ Anh một trong những dạng động kể từ tạo ra thật nhiều lầm lẫn cho những người học tập, này đó là động kể từ ở dạng thời điểm hiện tại phân kể từ, động kể từ ở dạng vượt lên trên khứ phân kể từ và động kể từ ở dạng phân từ hoàn thành. Các dạng này được dùng vô văn ghi chép thịnh hành rộng lớn vô văn phát biểu. Bài ghi chép này tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội dùng, cơ hội phân biệt thời điểm hiện tại phân kể từ, vượt lên trên khứ phân kể từ và phân từ hoàn thành một cơ hội cụ thể nhưng mà đơn giản và giản dị nhất. hiện bên trên phân từ

Bạn đang xem: HIỆN TẠI PHÂN TỪ, QUÁ KHỨ PHÂN TỪ VÀ PHÂN TỪ HOÀN THÀNH

  • Cách trừng trị âm đuôi “ed” chuẩn chỉnh vô nằm trong đơn giản
  • Nắm Chắn chắn cách sử dụng “So sánh hơn” và “So sánh nhất” vô giờ đồng hồ Anh!
  • Các dạng thức của động từ: “V-ing” và “to V”

1 – Khái niệm thời điểm hiện tại phân từ

Hiện bên trên phân kể từ tồn bên trên bên dưới dạng những động kể từ kết đôn đốc vị đuôi “-ing”.

E.g. Before making the decision, you should think about it more carefully. (Trước khi thể hiện ra quyết định, chúng ta nên tâm trí về nó cảnh giác rộng lớn.)

2 – Cách sử dụng của thời điểm hiện tại phân từ

a – Theo sau giới kể từ hoặc liên kể từ vô câu

E.g. After graduating from university, he decided đồ sộ move đồ sộ nhật bản. (Sau khi chất lượng nghiệp ĐH, anh ấy tiếp tục ra quyết định gửi cho tới Nhật Bản.)

Mary is interested in reading books. (Mary hào hứng với việc xem sách.)  

b – Được dùng làm chỉ nguyên nhân cho 1 hành vi. Trong tình huống này, về đem thời điểm hiện tại phân kể từ thông thường được hàng đầu câu

E.g. Being impatient, the driver honked his horn. (Mất kiên trì, người tài xế bấm bé.)

= The driver honked his horn because he was impatient. (Người tài xế bấm bé chính vì ông ấy tổn thất kiên trì.)

c – Dùng vô mệnh đề mối liên hệ rút gọn

E.g. The man sitting on the bench looks tired. (Người nam nhi ngồi bên trên ghế nhiều năm ấy nom mệt rũ rời.)

Xem thêm:

II – Quá khứ phân từ

1 – Khái niệm vượt lên trên khứ phân từ

Quá khứ phân kể từ thông thường tồn bên trên bên dưới dạng những động kể từ kết đôn đốc vị đuôi “-ed” hoặc dạng động kể từ bất quy tắc.

E.g. Blue jeans invented by Jacob Davis and Levi Strauss are hugely popular today. (Quần trườn, được trí tuệ sáng tạo vị Jacob Davis và Levi Strauss rất rất thịnh hành thời nay.)

2 – Cách sử dụng của vượt lên trên khứ phân từ

a – Dùng vô mệnh đề mối liên hệ rút gọn

E.g. The bridge opened last year is really convenient. (Cây cầu được thông năm ngoái thực sự tiện lợi.)

III – Phân kể từ trả thành

1 – Khái niệm phân từ hoàn thành

Phần kể từ hoàn thiện tồn bên trên bên dưới dạng having + vượt lên trên khứ phân từ

E.g. Having missed the train, we decided đồ sộ walk đồ sộ school. (Lỡ chuyến tàu, bọn chúng tôi

Xem thêm:

2 – Cách sử dụng của phân từ hoàn thành

Phân kể từ hoàn thiện được dùng nhằm thao diễn mô tả hành vi tiếp tục hoàn thiện trước một hành vi không giống xẩy ra vô vượt lên trên khứ.

E.g. Having proofread the report one more time, she submitted it đồ sộ her quấn this morning. (Đọc soát lỗi phiên bản report một đợt tiếp nhữa kết thúc, cô ấy nộp nó mang lại sếp của cô ấy ấy sáng sủa ni.) hiện bên trên phân từ

Advertisement

BÀI VIẾT NỔI BẬT