Lý thuyết định luật bảo toàn năng lượng | SGK Vật lí lớp 9

Tổng hợp ý đề thi đua đằm thắm kì 2 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: Lý thuyết định luật bảo toàn năng lượng | SGK Vật lí lớp 9

I - SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ - NHIỆT - ĐIỆN

1. Biến thay đổi thế năng trở nên động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

- Trong những hiện tượng lạ bất ngờ, thông thường đem sự đổi khác đằm thắm thế năng và động năng.

Cơ năng luôn luôn trực tiếp rời. Phần cơ năng hao hụt cút đang được gửi hóa trở nên sức nóng năng.

- Nếu cơ năng của vật gia tăng đối với lúc đầu thì phần gia tăng là vì dạng tích điện không giống gửi hóa trở nên.

2. Biến thay đổi cơ năng trở nên năng lượng điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng

Xem thêm: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là gì?

- Trong mô tơ năng lượng điện, phần rộng lớn năng lượng điện năng gửi hóa trở nên cơ năng

- Trong những máy phân phát năng lượng điện, phần rộng lớn cơ năng gửi hóa trở nên năng lượng điện năng

- Phần tích điện hữu ích chiếm được sau cuối khi nào cũng nhỏ rộng lớn phần tích điện lúc đầu hỗ trợ cho tới máy.

- Phần tích điện hao hụt cút đổi khác trở nên dạng tích điện không giống.

II - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Xem thêm: Nước tiểu màu vàng có sao không? 5 nguyên nhân bạn cần biết• Hello Bacsi

Năng lượng ko tự động sinh rời khỏi hoặc tự động tổn thất cút nhưng mà chỉ gửi kể từ dạng này lịch sự dạng không giống hoặc truyền kể từ vật này lịch sự vật khác

Sơ vật dụng trí tuệ về ấn định luật bảo toàn năng lượng