TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

Hiểu rõ rệt các quy tắc và cơ hội tấn công trọng âm giờ Anh giúp cho bạn tiếp xúc ngẫu nhiên và đem ngữ điệu rộng lớn. Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster trình làng cho tới các bạn đôi mươi quy tắc tấn công trọng âm giờ Anh, cơ hội tấn công trọng âm hoặc cơ hội nhấn trọng âm cơ phiên bản giúp cho bạn tiếp xúc giờ Anh có trách nhiệm, trôi chảy và thoải mái tự tin rộng lớn.

Xem thêm:

Bạn đang xem: TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

 • HỌC PHÁT ÂM BẢNG PHIÊN ÂM IPA CHUẨN QUỐC TẾ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

I. Trọng âm giờ Anh là gì? (Word Stress)

Đầu tiên, nhằm nắm được trọng âm nhập giờ Anh, tất cả chúng ta cần thiết hiểu: Âm tiết là gì?

Âm tiết nhập giờ Anh là một trong phần tử kết cấu nên kể từ. Một âm tiết hoàn toàn có thể chứa chấp nguyên vẹn âm, hoặc chứa chấp cả nguyên vẹn âm và phụ âm kèm theo. Một kể từ hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều âm tiết, tạo ra nhịp độ Lúc gọi.

Ví dụ:

 • Company /ˈkʌmpəni/: Công ty - Từ này bao hàm 3 âm tiết “kʌm”, “pə”, “ni”; âm tiết được tạo nên trở thành vì như thế nguyên vẹn âm và phụ âm.
 • Information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: tin tức - Từ này bao gồm  4 âm tiết “ɪn”, “fə”, “meɪ”, “ʃn”

Trọng âm giờ Anh là những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề, gọi đồ sộ và rõ rệt rộng lớn những âm tiết không giống nhập kể từ. Trọng âm được xem như là một đường nét khác biệt nhập giờ Anh, canh ty kể từ và câu Lúc trừng trị âm đem ngữ điệu rõ nét. Tại tự điển, trọng âm rớt vào âm tiết này thì trước âm tiết bại liệt sẽ sở hữu được lốt phẩy.

Ví dụ: 

 • Begin /bɪˈɡɪn/: chính thức - Từ này trọng âm nhấn nhập âm tiết thứ hai “ɡɪn”.
 • Company /ˈkʌmpəni/: Từ này trọng âm nhấn nhập âm tiết loại nhất “kʌm”.
 • Information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: Từ này trọng âm nhấn nhập âm tiết loại 3 “meɪ”

Đây là một trong phần cơ phiên bản và cần thiết nhập quy trình học tập và rời các lỗi trừng trị âm giờ Anh. Muốn trừng trị âm chuẩn chỉnh và tương tự người phiên bản xứ, các bạn sẽ phải nhấn trọng âm một cơ hội đúng chuẩn và ngẫu nhiên ở từng kể từ và câu.

null

II. Tại sao cần học tập cơ hội tấn công trọng âm?

 1. Giúp các bạn trừng trị âm chuẩn chỉnh và đem ngữ điệu tự động nhiên

Khi phát biểu, người phiên bản xứ thông thường nhấn trọng âm cực kỳ ngẫu nhiên. quý khách hàng tiếp tục yêu thích rộng lớn mặc nghe một câu hay là một kể từ đem ngữ điệu tăng lên và giảm xuống rộng lớn là ngữ điệu túc tắc trúng không? Vì thế, phát biểu đem trọng âm giúp cho bạn phát biểu giờ Anh chuẩn chỉnh và ko không giống gì người phiên bản xứ.

 1. Giúp các bạn phân biệt được những kể từ dễ dàng sai sót lẫn

Trong giờ Anh, có không ít kể từ trừng trị âm tương đương nhau tuy nhiên đem nghĩa không giống nhau hoặc một kể từ hoàn toàn có thể đem nhiều phương pháp trừng trị âm và ý nghĩa sâu sắc, bởi vậy tao phải ghi nhận cơ hội nhấn trọng âm đúng chuẩn và phân biệt những văn cảnh không giống nhau của kể từ bại liệt. 

Việc biết và người sử dụng đúng cách dán lưu lại trọng âm cơ phiên bản giúp cho bạn truyền đạt trúng ý Lúc giao tiếp giờ Anh trong không ít tình huống. Vì thế, với những người thất lạc gốc chính thức học tập giờ Anh cần thiết cầm Chắn chắn những quy tắc cơ hội tấn công trọng âm nhằm phân biệt được những kể từ dễ dàng lầm lẫn. điều đặc biệt trong số bài bác Listening, người rời khỏi đề hoàn toàn có thể thể hiện những kể từ như thế nhằm đánh giá kỹ năng của khách hàng.

Xem thêm:

=> CÁC QUY TẮC HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

=> LỘ TRÌNH CHUẨN GIÚP “NÂNG CẤP” PHÁT ÂM TIẾNG ANH TRONG 1 THÁNG

null

III. đôi mươi quy tắc tấn công trọng âm cơ phiên bản nhập giờ Anh

1. Cách tấn công trọng âm của kể từ đem 2 âm tiết

Quy tắc 1: Động kể từ đem 2 âm tiết => nhấn âm hoặc trọng âm thông thường rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • begin /bɪˈɡɪn/
 • forgive /fəˈɡɪv/
 • invite /ɪnˈvaɪt/
 • agree /əˈɡriː/

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

 • answer /ˈɑːn.sər/
 • enter /ˈen.tər/ 
 • happen /ˈhæp.ən/
 • offer /ˈɒf.ər/ 
 • open /ˈəʊ.pən/
 • visit /ˈvɪz.ɪt/

Quy tắc 2: Danh kể từ đem 2 âm tiết => nhấn âm hoặc trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • father /ˈfɑː.ðər/
 • table /ˈteɪ.bəl/
 • sister /ˈsɪs.tər/
 • office /ˈɒf.ɪs/
 • mountain /ˈmaʊn.tɪn/

Một số tình huống nước ngoài lệ đem trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, khách sạn /həʊˈtel/,...

*Chú ý: Một số kể từ 2 âm tiết sẽ sở hữu được trọng âm không giống nhau tùy nằm trong nhập kể từ loại.

Ví dụ: Record, desert sẽ sở hữu được trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất nếu như trong trường hợp là danh từ: 

 • record (n) /ˈrek.ɔːd/ ≠  record (v) /rɪˈkɔːd/
 • desert (n) /ˈdez.ət/ ≠ desert (v) /dɪˈzɜːt/

Quy tắc 3: Tính kể từ đem 2 âm tiết => nhấn âm hoặc trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • happy /ˈhæp.i/
 • busy /ˈbɪz.i/ 
 • careful /ˈkeə.fəl/ 
 • lucky /ˈlʌk.i/
 • healthy /ˈhel.θi/

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

 • alone /əˈləʊn/
 • amazed /əˈmeɪzd/

Quy tắc 4: Các kể từ 2 âm tiết chính thức vì như thế A thì trọng âm nhấn nhập âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • about /əˈbaʊt/
 • above /əˈbʌv/
 • again /əˈɡen/
 • alone /əˈləʊn/
 • alike /əˈlaɪk/
 • ago /əˈɡəʊ/

Xem thêm:

=> TOP 05 WEB TRA PHIÊN ÂM TIẾNG ANH TỐT NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT

=> 3 KÊNH HỌC TIẾNG ANH VỚI AI CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

null

2. Cách tấn công trọng âm của kể từ đem 3 âm tiết

Quy tắc 5: Động kể từ đem 3 âm tiết, âm tiết loại 3 là nguyên vẹn âm ngắn ngủi và kết đốc vì như thế 1 phụ âm => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • encounter /iŋ’kauntə/
 • determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,...

Quy tắc 6: Động kể từ đem 3 âm tiết, âm tiết loại 3 là nguyên vẹn âm song hoặc kết đốc vì như thế 2 phụ âm trở lên trên => trọng âm rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • exercise /ˈek.sə.saɪz/
 • compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,...

Quy tắc 7: Danh kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết thứ hai đem chứa chấp âm /ə/ hoặc /i/ => trọng âm rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • paradise /ˈpærədaɪs/
 • pharmacy /ˈfɑːrməsi/
 • controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/
 • holiday /ˈhɑːlədei/
 • resident /ˈrezɪdənt/…

Quy tắc 8: Danh kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết loại một là /ə/ hoặc /i/ hoặc đem âm tiết thứ hai chứa chấp nguyên vẹn âm lâu năm / nguyên vẹn âm song => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai. 

Ví dụ: 

 • computer /kəmˈpjuːtər/
 • potato /pəˈteɪtoʊ/
 • banana /bəˈnænə/
 • disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Quy tắc 9: Tính kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết loại một là /ə/ hoặc /i/ => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

 • familiar /fəˈmɪl.i.ər/
 • considerate /kənˈsɪd.ər.ət/,…

Quy tắc 10: Tính kể từ đem 3 âm tiết, nếu như âm tiết 3 là nguyên vẹn âm ngắn ngủi và âm tiết thứ hai là nguyên vẹn âm lâu năm => trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: 

 • enormous /ɪˈnɔːməs/
 • annoying /əˈnɔɪɪŋ/,...

Xem thêm:

=> CÁCH ĐỌC NGẮT CÂU TRONG TIẾNG ANH THÀNH CÁC ĐƠN VỊ CÓ NGHĨA

=> KHÁM PHÁ QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI TRONG TIẾNG ANH CỰC CHUẨN VÀ DỄ NHỚ

Xem thêm: Củng cố kiến thức

null

3. Quy tắc tấn công trọng âm quánh biệt

Quy tắc 11: Trọng âm rớt vào chủ yếu những âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self.

Ví dụ: 

 • event /ɪˈvent/
 • contract /kənˈtrækt/
 • protest /prəˈtest/
 • persist /pəˈsɪst/
 • maintain /meɪnˈteɪn/
 • herself /hɜːˈself/
 • occur /əˈkɜːr/

Quy tắc 12: Các kể từ tận nằm trong vì như thế những đuôi: how, what, where,…. => trọng âm chủ yếu nhấn nhập âm tiết loại 1.

Ví dụ: 

 • anywhere/ˈen.i.weər/
 • somehow /ˈsʌm.haʊ/
 • somewhere/ˈsʌm.weər/

Quy tắc 13: Các kể từ tận nằm trong vì như thế những đuôi: – ety, – ity, – ion ,- sion, – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum => trọng âm rớt vào âm tiết ngay lập tức trước nó.

Ví dụ: 

 • decision /dɪˈsɪʒ.ən/
 • attraction /əˈtræk.ʃən/
 • librarian /laɪˈbreə.ri.ən/
 • experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/
 • society /səˈsaɪ.ə.ti/
 • patient /ˈpeɪ.ʃənt/
 • popular /ˈpɒp.jə.lər/
 • biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
 • Một số tình huống nước ngoài lệ:
 • lunatic /ˈluː.nə.tɪk/
 • arabic /ˈær.ə.bɪk/
 • politics /ˈpɒl.ə.tɪks/
 • arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/

Quy tắc 14: Các kể từ tận nằm trong vì như thế những đuôi: – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy => Nếu 2 âm tiết, thì trọng âm nhấn nhập âm tiết loại 1. Nếu kể từ đem kể từ 3 âm tiết trở lên trên thì trọng âm nhấn nhập âm tiết loại 3 từ lúc cuối lên.

Ví dụ: 

 • communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/
 • regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/
 • classmate /ˈklɑːs.meɪt/
 • technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/
 • emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/
 • certainty /ˈsɜː.tən.ti/
 • biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/
 • photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/

Một số tình huống nước ngoài lệ: accuracy /ˈæk.jə.rə.si/,…

Quy tắc 15: Các kể từ tận nằm trong vì như thế những đuôi: – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain, -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, – self => trọng âm nhấn ở chủ yếu những đuôi này.

Ví dụ: 

 • lemonade /ˌlem.əˈneɪd/
 • Chinese /tʃaɪˈniːz/
 • pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/
 • kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/
 • typhoon /taɪˈfuːn/
 • whenever /wenˈev.ər/
 • environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/,…

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

 • coffee /ˈkɒf.i/
 • committee /kəˈmɪt.i/

Xem thêm:

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

null

Quy tắc 16: Các kể từ chỉ con số đem đuôi -teen thì nhấn trọng âm nhập -teen, đuôi -ty thì trọng âm rớt vào âm tiết phần bên trước nó.

Ví dụ: 

 • thirteen /θɜːˈtiːn/
 • fourteen /ˌfɔːˈtiːn/
 • twenty /ˈtwen.ti/
 • thirty /ˈθɜː.ti/
 • fifty /ˈfɪf.ti/

Quy tắc 17: Một số chi phí tố và hậu tố ko đem trọng âm, nó ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

Ví dụ: 

 • important /ɪmˈpɔː.tənt/ ⟹ unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/
 • perfect /ˈpɜː.felt/ ⟹ imperfect /ɪmˈpɜː.felt/
 • appear /əˈpɪər/ ⟹ disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/
 • crowded /ˈkraʊ.dɪd/ ⟹ overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/
 • beauty /ˈbjuː.ti/ ⟹ beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/
 • teach /tiːtʃ/ ⟹  teacher /ˈtiː.tʃər/

Một số tình huống nước ngoài lệ: 

statement  /ˈsteɪt.mənt/ - understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,...

Hậu tố ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc:

Ví dụ: 

 • ‘beauty ⟹ ’beautiful
 • ‘lucky ⟹ luckiness
 • ‘teach ⟹ ’teacher
 •  at’tract ⟹ at’tractive,…

Quy tắc 18: Động kể từ ghép => trọng âm là trọng âm của kể từ thứ hai.

Ví dụ: 

 • become /bɪˈkʌm/
 • understand /ˌʌn.dəˈstænd/
 • overflow /ˌəʊ.vəˈfləʊ/,…

Quy tắc 19: Danh kể từ ghép => trọng âm rớt vào âm tiết loại 1.

Ví dụ:  

 • doorman /ˈdɔːrmən/
 • typewriter /ˈtaɪpraɪtər/
 • greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/

Quy tắc 20: Trọng âm ko rớt vào những âm yếu đuối như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: 

 • computer /kəmˈpjuːtər/
 • occur /əˈkɜːr/,...

Xem thêm: 

=> CẨM NANG HỌC TIẾNG ANH QUA PHIM HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

=> PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ

null

V. Trọng âm và ngữ điệu nhập lời nói giờ Anh

Với 1 kể từ giờ Anh thì tất cả chúng ta quan hoài và đánh trọng âm của từ bại liệt. Còn nhập tiếp xúc, với một câu giờ Anh thì tất cả chúng ta lại quan hoài cho tới "trọng âm" của câu, hoặc hay còn gọi là ngữ điệu nhập giờ Anh. Mỗi câu sẽ sở hữu được ngữ điệu riêng rẽ thể hiện nay ý nghĩa sâu sắc và xúc cảm của những người phát biểu.

Ví dụ:

 • I’m (nhấn mạnh) in the living room. (Tôi chứ không hề cần một ai không giống đang được ở nhập lớp)
 • I’m in the living room (nhấn mạnh). (Tôi đang được ở nhập lớp học tập chứ không hề cần bất kể điểm này khác)

null

Xem thêm:

=> 10 QUY TẮC NGỮ ĐIỆU TRONG TIẾNG ANH ĐỂ NÓI CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

=> CÁC QUY TẮC HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

VI. Bài luyện về quy tắc tấn công trọng âm

Dưới đấy là một số trong những bài luyện về quy tắc tấn công trọng âm cơ bản nhập giờ Anh. Các các bạn hãy rèn luyện nhằm nâng lên bản năng và tài năng tấn công trọng âm của kể từ nhé!

Bài 1. Chọn kể từ đem trọng âm giờ Anh không giống với những kể từ còn lại

 1. A. darkness        B. warmth        C. market        D. remark
 2. A. begin        B. comfort        C. apply        D. suggest
 3. A. direct        B. idea        C. suppose        D. figure
 4. A. revise        B. amount        C. village        D. desire
 5. A. standard        B. happen        C. handsome        D. destroy
 6. A. scholarship        B.  negative        C. develop        D. purposeful
 7. A. ability        B. acceptable        C. education        D. hilarious
 8. A. document        B. comedian        C. perspective        D. location
 9. A. provide        B. product        C. promote        D. profess
 10. A. different        B. regular        C. achieving        D. property

Đáp án:

 1. D - Đáp án D đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1
 2. B - Đáp án B đem trọng âm số 1, sót lại những kể từ trọng âm loại 2
 3. D - Đáp án D đem trọng âm số 1, sót lại những kể từ trọng âm loại 2
 4. C - Đáp án C đem trọng âm số 1, sót lại những kể từ trọng âm loại 2
 5. D -  Đáp án D đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1
 6. C - Đáp án C đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1
 7. C - Đáp án C đem trọng âm số 3, những kể từ không giống đem trọng âm loại 2
 8. A -  Đáp án A đem trọng âm số 1, sót lại những kể từ trọng âm loại 2
 9. B - Đáp án B đem trọng âm số 1, sót lại những kể từ trọng âm loại 2
 10. C - Đáp án C đem trọng âm số 2, những kể từ không giống đem trọng âm loại 1

Bài 2. Chọn kể từ đem cơ hội tấn công trọng âm hoặc cơ hội nhấn âm đúng

 1. A. representative     B. ‘Representative     C. repre’sentative      D. Represen’tative
 2. A. per’mission     B. ‘permission     C. permis’sion      D. Per’mission
 3. A. impossi’ble     B. ‘impossible     C. im’possible      D. impos’sible
 4. A. ‘Unexpected     B. unex’pected     C. unexpect’ed      D. Unexpec’ted
 5. A. uni’versity     B. ’university      C. univer’sity      D. u’niversity
 6. A. dictio’nary     B. dic’tionary     C. ’dictionary      D. dictiona’ry
 7. A. ‘understand     B. un’derstand     C. und’erstand      D. Under’stand
 8. A. e’quipment     B. equip’ment     C. ‘equipment      D. Equi’pment
 9. A. en’vironment     B. ’environment     C. envi’ronment      D. environ’ment
 10. A. ’international     B. in’ternational     C. internatio’nal      D. inter’national
 11. A. ‘flamingo     B. fla’mingo     C. flam’ingo      D. flamin’go
 12. A. ’dragonfly     B. d’ragonfly     C. dra’gonfly      D. dragon’fly
 13. A. ’architecture     B. ar’chitecture     C. archi’tecture     D. architec’ture
 14. A. ‘Geography     B. Geogra’phy     C. Ge’ography      D. Geo’graphy
 15. A. ’Agriculture     B. Ag’riculture     C. Agri’culture      D. Agricul’ture
 16. A. ‘traditional     B. tra’ditional     C. tradi’tional      D. traditio’nal
 17. A. ’pomegranate     B. po’megranate     C. pome’granate      D. pomegra’nate
 18. A. ’watermelon     B. wa’termelon     C. water’melon      D. waterme’lon
 19. A. ’accountant     B. ac’countant     C. acco’untant      D. accoun’tant
 20. A. ’photographer     B. pho’tographer     C. photo’grapher      D. photogra’pher

Đáp án: 

1.C,    2.A,    3.C,     4.B,     5.A,     6.C,     7.D,    8.A,     9.A,   10.D

Xem thêm: Tranh vẽ đề tài quê hương em đơn giản mà đẹp

 1. B,    12. A,     13. A,     14. C,    15. A,    16. B,     17. A,    18. A,    19. B,   đôi mươi.B

Bài 3: Đánh trọng âm cho những kể từ sau:

 1. Company
 2. Government
 3. Information
 4. Research
 5. Education
 6. Honest
 7. Dictionary
 8. Decoration
 9. Aerobics
 10. Swallow

Đáp án:

 1. Company /'kʌmpəni/: doanh nghiệp lớn, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1
 2. Government /ˈgʌvərmənt/: cơ quan chỉ đạo của chính phủ, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1
 3. Information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/: vấn đề, trọng âm rớt vào âm tiết loại 3
 4. Research /riˈsɜrʧ/: phân tích, trọng âm rớt vào âm tiết loại 2
 5. Education /ɛʤəˈkeɪʃən/: dạy dỗ, trọng âm rớt vào âm tiết loại 3
 6. Honest/ˈɑːnɪst/: chân thực, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1
 7. Dictionary /ˈdɪkʃəneri/: tự điển, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1
 8. Decoration /ˌdekəˈreɪʃn/: vật dụng tô điểm, trọng âm rớt vào âm tiết loại 3
 9. Aerobics /eəˈrəʊbɪks/: thể thao nhịp độ, trọng âm rớt vào âm tiết loại 2
 10. Swallow /ˈswɒləʊ/ chim én, trọng âm rớt vào âm tiết loại 1

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

Trên đấy là các cơ hội tấn công trọng âm giờ Anh đơn giản và giản dị và dễ dàng ghi nhớ nhất kỳ vọng qua loa nội dung bài viết các bạn vẫn cầm được sơ lược và vận dụng đảm bảo chất lượng Lúc tiếp xúc giờ Anh. Tuy nhiên, trọng âm vẫn còn đấy không ít kể từ vựng không tuân theo quy tắc, hãy học tập thêm thắt nhiều kể từ mới mẻ giờ Anh theo đòi chủ thể bên trên Langmaster nhằm update thêm thắt kỹ năng trọng âm các bạn nhé!

BÀI VIẾT NỔI BẬT