6 Cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh đúng chuẩn

Bạn đã và đang được học tập về mệnh đề mối quan hệ vô giờ đồng hồ Anh. Vậy còn rút gọn mệnh đề quan hệ, các bạn từng tìm hiểu hiểu về phần kiến thức và kỹ năng này chưa? Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, ELSA Speak tiếp tục hỗ trợ cho tới chúng ta cụ thể về rút gọn gàng hoặc giản lược mệnh đề mối quan hệ thông thường được sử dụng vô giờ đồng hồ Anh. 

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ là gì

Mệnh đề mối quan hệ rút gọn gàng là mệnh đề được viết lách bên dưới dạng giản lược hỗ trợ cho câu văn rõ ràng nghĩa rộng lớn và rời dông dài trên mức cho phép. Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp vứt đi đại kể từ mối quan hệ và trợ động từ/động kể từ tobe vô câu.

Bạn đang xem: 6 Cách rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh đúng chuẩn

Kiểm tra trị âm với bài xích luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Ví dụ: The boy who is calling her is her boyfriend, right? (Anh chàng đang được gọi mang đến cô ấy đó là các bạn trai của cô ấy ấy đích thị không?)

-> The boy calling her is her boyfriend, right?

6 cơ hội rút gọn mệnh đề quan hệ vô câu

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ vô giờ đồng hồ Anh

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ bằng phương pháp lược vứt đại kể từ quan liêu hệ

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ xác lập với những đại kể từ mối quan hệ đóng góp tác dụng là tân ngữ vô câu.

Cách rút gọn: Lược vứt đại kể từ mối quan hệ, nếu như sở hữu giới kể từ đứng trước đại kể từ thì thể hiện cuối mệnh đề mối quan hệ.  

Ví dụ: 

– It’s the best play that I have ever seen. (Đây là vở kịch hoặc nhất nhưng mà tôi từng xem).

-> It’s the best play I have ever seen.

– The knife with which you cut the fruit was really sharp. (Con dao nhưng mà các bạn hạn chế trái khoáy cây thực sự cực kỳ sắc bén).

-> The knife you cut the cake with was really sharp.

Xem thêm: 

– Mệnh đề danh ngữ: cấu tạo, tác dụng và cơ hội sử dụng

– Tất tần tật kiến thức và kỹ năng về mệnh đề trạng ngữ vô giờ đồng hồ Anh

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì thế V-ing

Nếu vô mệnh đề mối quan hệ động kể từ ở dạng dữ thế chủ động, các bạn người sử dụng cụm lúc này phân kể từ thay cho mang đến mệnh đề cơ.

Cách rút gọn: Lược vứt đại kể từ mối quan hệ và trợ động kể từ, đem động kể từ chủ yếu về nguyên vẹn khuôn mẫu và tăng đuôi – ing.

Ví dụ:

– The dog which is barking is mine. (Con chó đang được sủa là con cái chó của tôi).

-> The god barking is mine. 

– The woman who works at this company wants vĩ đại find another job. (Người phụ phái nữ thao tác ở doanh nghiệp lớn này mong muốn tìm hiểu một việc làm khác).

->  The woman working at this company wants vĩ đại find another job.

Lưu ý: Khi hoạt động kể từ sang trọng dạng Ving, tiếp tục xẩy ra tình huống nhất là động kể từ “have”. Thay vì như thế người sử dụng “having” thì các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể bỏ dở động kể từ này và thay cho thế vì thế bằng “with” hoặc “without” (nếu như động kể từ là “not having”).

Ví dụ: People who have difficulty in talking with others, usually want vĩ đại be alone.

-> People having difficulty in talking with others usually want vĩ đại be alone.

-> People with difficulty in talking with others usually want vĩ đại be alone. (Người gặp gỡ trở ngại khi tiếp xúc với những người không giống, thông thường mong muốn ở một mình).

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ vì thế V-ing

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì thế V-ed/V3

Trong tình huống mệnh đề mối quan hệ ở dạng thụ động, các bạn người sử dụng cụm vượt lên khứ phân kể từ thay cho mang đến mệnh đề cơ.

Cách rút gọn: Lược vứt đại kể từ mối quan hệ và trợ động kể từ vĩ đại be, tiếp sau đó không thay đổi động kể từ chủ yếu ở dạng V3.

Ví dụ: The skirt that was ordered last weekend has been delivered vĩ đại our address. 

-> The skirt ordered last weekend has been delivered vĩ đại our address. (Chiếc váy đặt ở vào ngày cuối tuần trước đã và đang được uỷ thác cho tới vị trí của bọn chúng tôi).

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì thế V-ed/V3

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì thế To + verb

  • Dùng khi danh từ đứng trước sở hữu những cụm kể từ tại đây bửa nghĩa: The only, the first, the second,… the last, đối chiếu nhất.

Ví dụ: David is the first person who enters the room.

-> David is the first person vĩ đại enter the room. (David là kẻ trước tiên vô phòng).

  • Dùng khi động kể từ have/had

Ví dụ: I have many things that I must vì thế at the office.

-> I have many things vĩ đại vì thế at the office. (Tôi có không ít việc nên thực hiện ở văn phòng).

  • Dùng khi đầu câu là here (to be), there (to be)

Ví dụ: There are five letters that have vĩ đại be written today 

Xem thêm:

-> There are five letters vĩ đại be written today. (Có 5 lá thư nên viết lách hôm nay).

Lưu ý khi rút gọn mệnh đề quan hệ vì thế bằng vĩ đại + verb

  • Nếu mái ấm ngữ ở nhị mệnh đề không giống nhau, bạn phải tăng cụm “for somebody” trước “to+verb”.

Ví dụ: Do you know the place where she goes for a walk?

-> Do you know a place for her vĩ đại go for a walk? (Bạn sở hữu biết điểm này nhằm cô ấy lên đường dạo bước không?)

  • Nếu mái ấm ngữ của câu, mệnh đề là đại kể từ tóm lại, ko ví dụ một ai như we, you, everyone, khi giản lược các bạn ko cần thiết ghi kể từ này rời khỏi.

Ví dụ: We lượt thích the Italians with whom we lived. (Đi phượt cho tới quần đảo này là ra quyết định đích thị đắn nhưng mà công ty chúng tôi đang được thực hiện).

-> We lượt thích the Italians that we lived with.

  • Trường thích hợp sở hữu những giới kể từ như “on”, “with” đứng trước đại kể từ mối quan hệ, khi giản lược rất cần phải mang đến giới kể từ xuống cuối câu.

Ví dụ: We lượt thích the Italians with whom we lived.

-> We lượt thích the Italians that we lived with. (Chúng tôi mến những người dân Ý nhưng mà công ty chúng tôi đang được sinh sống cùng).

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì thế cụm danh từ 

Được người sử dụng khi công thức mệnh đề mối quan hệ sở hữu dạng: 

S + be + danh từ/cụm danh từ/cụm giới từ

Cách rút gọn: Lược vứt đại kể từ mối quan hệ và động kể từ vĩ đại be, chỉ tích lại cụm danh kể từ.

Ví dụ: 

– We visited Finger island, which is the most-visited place in Phu Quoc. (Chúng tôi đang được thăm hỏi hòn Móng Tay, điểm tham lam quan liêu chắc chắn nên cho tới ở Phú Quốc).

-> We visited Finger island, the most-visited place in Phu Quoc.

– I have met the girl, who is the hot girl in this school. (Tôi vừa phải gặp gỡ cô nàng là hotgirl của ngôi trường này).

-> I have met a hot girl in this school.

Rút gọn gàng mệnh đề mối quan hệ vì thế tính từ/cụm tính từ

Khi mệnh đề mối quan hệ mô tả về người hoặc vật, chúng ta cũng có thể lược vứt “which + vĩ đại be” tuy nhiên tích lại tính kể từ.

Ví dụ: That man, who is very handsome, is in a relationship with my ex-girlfriend. (Anh chàng đẹp nhất trai cơ đang được hò hẹn với tình nhân cũ của tôi).

-> That man, very handsome, is in a relationship with my ex-girlfriend.

Lưu ý khi rút gọn mệnh đề quan hệ vô giờ đồng hồ Anh

  • Xác lăm le đúng đắn động kể từ đang được ở thể nào: thụ động, mái ấm động…
  • Nếu động kể từ của mệnh đề mối quan hệ là “have” và not having, các bạn gửi sang trọng “with” và”without”.
  • Trường thích hợp khi động kể từ của mệnh đề ở dạng dữ thế chủ động, sau thời điểm được rút gọn gàng phát triển thành động kể từ sở hữu –Ving, chúng ta cũng có thể lược vứt -Ving nhưng mà ko tác động cho tới chân thành và ý nghĩa của câu.
Các Note khi rút gọn mệnh đề quan hệ vô giờ đồng hồ Anh

Xem thêm: Câu thụ động (Passive Voice): Định nghĩa, cấu tạo và cơ hội dùng

Bài luyện rút gọn mệnh đề quan hệ [có đáp án]

Viết lại câu ở dạng mệnh đề mối quan hệ rút gọn

1. I have eaten some apples which my mother bought.

2. We have an available room where you can stay one night.

3. She is the only child of Mr Nam who is the principal of this school.

4. The girl who is in white is my best friend.

5. Last week, I bought a vacuum cleaner which doesn’t work now.

Đáp án:

1. I have eaten some apples my mother bought.

2. We have an available room for you vĩ đại stay one night.

3. She is the only child of Mr. Nam, the principal of this school.

4. The girl in white is my best friend. 

5. Last week, I bought a vacuum cleaner without working now.

Hy vọng những kiến thức và kỹ năng ELSA vừa phải hỗ trợ phía trên tiếp tục khiến cho bạn đơn giản và dễ dàng rút gọn mệnh đề quan hệ nhanh gọn và đúng đắn nhất. Đừng quên chuyên chở phần mềm ELSA Speak nhằm áp dụng những kiến thức và kỹ năng về mệnh đề mối quan hệ khi tiếp xúc giờ đồng hồ Anh hằng ngày nhé!

Các thắc mắc thông thường gặp:

1. Mệnh đề mối quan hệ rút gọn gàng vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Xem thêm: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời

Mệnh đề mối quan hệ rút gọn gàng vô giờ đồng hồ Anh là mệnh đề được viết lách bên dưới dạng giản lược hỗ trợ cho câu văn rõ ràng nghĩa rộng lớn và rời dông dài trên mức cho phép. Mệnh đề mối quan hệ rút gọn gàng bằng phương pháp vứt đi đại kể từ mối quan hệ và trợ động từ/động kể từ tobe vô câu.

2. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ ko xác lập.

Đối với mệnh đề mối quan hệ ko xác lập (Non – defining clause), rút gọn gàng bằng phương pháp vứt đại kể từ mối quan hệ và động kể từ vĩ đại be, chỉ tích lại cụm danh kể từ.
Ví dụ: I have met the girl, who is the hot girl in this school. -> I have met a hot girl in this school.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


iPhone 13 có mấy màu? Mua màu nào đẹp nhất và mới nhất?

Bên cạnh câu hỏi iPhone 13 có mấy màu?, bài viết cũng sẽ phân tích và hướng dẫn bạn cách chọn màu iPhone sao cho phù hợp với mệnh của bản thân. Nếu bạn phân vân không biết nên mua iPhone 13 màu gì thì hãy đọc bài viết bên dưới nhé.