Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết chính xác nhất!

Advertisement

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Trong bài xích này thời điểm hôm nay, hãy nằm trong Elight dò la hiểu cơ hội dùng cấu hình suggest một cơ hội cụ thể, đúng mực và không hề thiếu nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết chính xác nhất!

Cấu trúc suggest

1.1 – Suggest được dùng Lúc tao ham muốn khêu ý một ý tưởng/ hành động/ nối tiếp hoạch

Đúng như nghĩa của kể từ suggest – khuyến nghị, thì những khuôn câu đem dùng cấu hình suggest được sử dụng Lúc tao ham muốn khuyến nghị một ý tưởng phát minh, một plan, hành vi nhằm người không giống đánh giá.

Ví dụ: I suggest going đồ sộ the park. = Mình khuyến nghị là đi ra khu dã ngoại công viên nhé. 

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây cất dựa vào quãng thời gian dành riêng cho những người thất lạc gốc. Quý khách hàng hoàn toàn có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng toàn vẹn, đơn giản dễ dàng thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn thất lạc gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa tồn tại quãng thời gian tương thích.

☀ Các các bạn đem quỹ thời hạn hạn chế vẫn mong ước chất lượng tốt Tiếng Anh

☀ Các bạn thích tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

1.2 – Suggest được dùng Lúc tao ham muốn nếu như quan liêu điểm

Khi tất cả chúng ta ham muốn nêu ý kiến, thể hiện chủ kiến của tớ thì cúng tao hoàn toàn có thể dùng cấu hình suggest. Lưu ý là tất cả chúng ta dùng cấu hình này Lúc chủ kiến của tất cả chúng ta thể hiện mang ý nghĩa cá thể, không tồn tại vấn đề hoặc vật chứng logic, ví dụ.

Ví dụ: Her attitude suggests a lost of interest in her relationship with Ben. = Thái chừng của cô ý ấy đã cho chúng ta thấy cô ấy đang được thất lạc dần dần lên đường hứng thu vô quan hệ với Ben. 

2 – Công thức xây dựng câu với cấu hình suggest

2.1 – Cấu trúc suggest + [danh từ/ cụm danh từ] + (to somebody)

Ý nghĩa: Đề xuất đồ vật gi cơ (cho ai đó)

Ví dụ:

Jimmy: Can you suggest a good restaurant here? = Quý khách hàng khêu ý mang đến tớ một quán ăn ngon ở trên đây được không?

Ann: There is a Vietnamese restaurant in Tran Phu street. I suggest it đồ sộ you. = Có một quán ăn nước ta ở đàng Trần Phú. Mình khuyến nghị là chúng ta nên cho tới cơ.  

2.2 – Cấu trúc suggest + [V-ing/ danh động từ]

Ý nghĩa: Đề xuất làm những gì cơ.

⚠️ Lưu ý: Cấu trúc suggest ko lên đường với đồ sộ + verb (động từ). Nếu tức thì sau suggest là động kể từ thì tất cả chúng ta sẽ rất cần gửi bọn chúng trở nên dạng V-ing hoặc dạng danh động kể từ.

Ví dụ:

I suggest having lunch first. = Tớ khuyến nghị là lên đường ăn trước nhất lên đường. 

My PT (personal trainer) suggests eating less sugar and exercising more. = Huấn luyện viên của tớ khuyến nghị là không nên ăn lối đi và tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn thế nữa.  

My BF suggests celebrating our 2-year anniversary in Bangkok. = Quý khách hàng trai tôi khuyến nghị tổ chức triển khai kỷ niệm hai năm ở Bangkok. 

2.3 – Cấu trúc suggest + (that) + [mệnh đề]

Ý nghĩa: Đề xuất rằng ai cơ nên làm những gì cơ.

⚠️ Lưu ý: Trong cấu hình suggest, mệnh đề sau that luôn luôn đem động kể từ phân tách ở dạng vẹn toàn thể. Đây là quy tắc được quy quyết định vô giờ Anh. Các Chuyên Viên đi ra đề thi đua TOEIC hoặc thầy thầy giáo đi ra đề thi đua học viên chất lượng tốt thông thường cực kỳ quí trả cấu trúc suggest that + [mệnh đề] này vô nhằm “thử thách” học viên. Hãy cảnh báo điều này chớ nhằm bị xí gạt trong những bài xích đánh giá nhé. Trong khi, nếu như suggest phân tách ở thì vượt lên trên khứ (suggested) thì ở mệnh đề sau that tất cả chúng ta hoàn toàn có thể người sử dụng trợ động kể từ should trước động kể từ chủ yếu.

Ví dụ: 

I suggest (that) we take a break and go for a walk. = Tớ khuyến nghị là tụi bản thân nên nghỉ ngơi một ít và lên đường đi dạo xung quanh chút lên đường. 

I know a very famous restaurant in town. I suggest we have dinner there. = Tớ biết một quán ăn cực kỳ có tiếng ở chống này cơ. Tớ khuyến nghị là tụi bản thân nên cho tới cơ bữa tối. 

He suggested (that) she should study in Thủ đô New York. = Anh ấy vẫn khuyến nghị là cô tao nên học tập ở Thủ đô New York. 

We all suggested (that) Adam should choose đồ sộ work for Apple in stead of Facebook. = Chúng tôi đẫ đều khuyên răn Adam là nên lựa chọn thao tác làm việc mang đến Apple thay cho Facebook. 

2.4 – Cấu trúc suggest + [câu căn vặn wh-]

Ý nghĩa: Tại trên đây, thắc mắc wh- đó là những kể từ như who, what, where, when, how…. Khi những kể từ nhằm căn vặn này lên đường cùng theo với suggest, bọn chúng Có nghĩa là khêu ý thực hiện ra sao, ở đâu, ra sao đó…

Ví dụ:

Can you suggest how I can increase the customer engagement for my Facebook page? = Anh hoàn toàn có thể khuyến nghị mang đến tôi thực hiện thế nào là nhằm tôi hoàn toàn có thể tăng tương tác với quý khách bên trên trang Facebook của tôi không? 

Can you suggest where I might buy a good English book? = Quý khách hàng hoàn toàn có thể khêu ý mang đến tớ mua sắm sách giờ Anh ở đâu chất lượng tốt không? 

Could suggest you what I should đồ sộ wear the wedding? = Chị hoàn toàn có thể khêu ý em nên khoác gì cho tới đám hỏi được không? 

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây cất dựa vào quãng thời gian dành riêng cho những người thất lạc gốc. Quý khách hàng hoàn toàn có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng toàn vẹn, đơn giản dễ dàng thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn thất lạc gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa tồn tại quãng thời gian tương thích.

☀ Các các bạn đem quỹ thời hạn hạn chế vẫn mong ước chất lượng tốt Tiếng Anh

☀ Các bạn thích tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

3 – Bài tập luyện dạng quiz

Bài 1:

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

#1. My teacher suggested I _____ harder đồ sộ pass the exam.

studies

studies

study

study

studying

studying

#2. The government suggests _____ by bus đồ sộ reduce the environmental pollution.

travel

travel

travelling

travelling

travelled

travelled

#3. Her leader suggested _____ on time.

#4. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs đồ sộ earn more money.

look

look

looking

looking

looks

looks

#5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

have

have

has

has

having

having

#6. It’s ví cold outside. We suggest _____ the window.

should close

should close

close

close

closing

closing

#7. I suggested that we _____ Peter đồ sộ the các buổi tiệc nhỏ.

should invite

should invite

invite

invite

Both are correct

Both are correct

Bài 2:

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

#1. We suggest _____ a postcard đồ sộ our grandmother.

send

send

sending

sending

sent

sent

#2. My older brother suggests that I _____ tennis đồ sộ have good health.

play

play

playing

playing

plays

plays

#3. We have suggested _____ đồ sộ London for this winter vacation.

going

going

go

go

should go

should go

#4. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

get

get

gets

gets

got

got

#5. Linh suggests they _____ a meeting every week.

should have

should have

have

have

Both are correct

Both are correct

#6. Henry has suggested _____ đồ sộ the park for a walk.

went

went

goes

goes

going

going

#7. The professor suggested he _____ the research before March.

submit

submit

submitting

submitting

Xem thêm: Lý Thuyết Tán Sắc Ánh Sáng Và Bài Tập Vận Dụng - Vật Lí 12

submits

submits

#8. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

should eat

should eat

eating

eating

ate

ate

Bài 3:

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

#1. My new sofa is _____ phàn nàn the old one.

more comfortable

more comfortable

comfortably

comfortably

more comfortabler

more comfortabler

comfortable

comfortable

#2. My sister dances _____ phàn nàn bầm.

gooder

gooder

weller

weller

better

better

more good

more good

#3. My bedroom is _____ room in my house.

tidier than

tidier than

the most tidy

the most tidy

the tidiest

the tidiest

more tidier

more tidier

#4. This road is _____ phàn nàn that road.

narrower

narrower

narrow

narrow

narrowest

narrowest

more narrow

more narrow

#5. He drives _____ his brother.

more careful phàn nàn

more careful phàn nàn

more carefully

more carefully

more carefully phàn nàn

more carefully phàn nàn

as careful as

as careful as

#6. It was _____ day of the year.

the colder

the colder

the coldest

the coldest

colder

colder

coldest

coldest

Bài 4: 

Results

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

Advertisement

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English

#1. I _____ that you go đồ sộ the doctor as soon as possible.

suggestion

suggestion

advice

advice

recommend

recommend

#2. Laura _____ going out đồ sộ eat.

advise

advise

suggested

suggested

recommendation

recommendation

#3. Could I give you a piece of _____ ?

advice

advice

recommendation

recommendation

advise

advise

#4. People drive during snowstorms but meteorologists _____ against it.

recommendation

recommendation

advice

advice

suggest

suggest

#5. May I _____ a red wine with this dish?

recommended

recommended

suggest

suggest

advised

advised

#6. My parents lượt thích đồ sộ _____ bầm about my life.

suggest

suggest

advise

advise

recommend

recommend


⇒ Xem thêm: Cấu trúc would rather, would prefer, prefer  

Khoá học tập trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây cất dựa vào quãng thời gian dành riêng cho những người thất lạc gốc. Quý khách hàng hoàn toàn có thể học tập từng khi từng điểm rộng lớn 200 bài học kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng toàn vẹn, đơn giản dễ dàng thu nhận với cách thức Gamification.

Khoá học tập trực tuyến dành riêng cho:

☀ Các các bạn thất lạc gốc Tiếng Anh hoặc mới mẻ chính thức học tập Tiếng Anh tuy nhiên chưa tồn tại quãng thời gian tương thích.

☀ Các các bạn đem quỹ thời hạn hạn chế vẫn mong ước chất lượng tốt Tiếng Anh

☀ Các bạn thích tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách học tập Tiếng Anh vẫn đạt hiệu suất cao cao

Advertisement

Tin tức

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Tên

Cấu trúc Suggest - Cách người sử dụng và Công thức cụ thể, đúng mực nhất!

Mô tả

Cấu trúc suggest là 1 trong cấu hình câu thịnh hành vô giờ Anh. Nó được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn khuyến nghị làm những gì cơ hoặc khuyến nghị đồ vật gi cơ. Cấu trúc suggest hoàn toàn có thể lên đường nằm trong được cả danh động kể từ và mệnh đề. Hãy coi nội dung bài viết nhằm dò la hiểu những cách sử dụng của cấu hình này.

Tác giả

Ann Nguyễn

Nhà phân phát hành

Xem thêm: Blogs

Elight Learning English

Logo phân phát hành

Elight Learning English