Các thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TW

Các TP.HCM trực nằm trong Trung ương và chi chuẩn chỉnh TP.HCM trực nằm trong TW

Các TP.HCM trực nằm trong Trung ương và chi chuẩn chỉnh TP.HCM trực nằm trong TW (Hình kể từ internet)

Bạn đang xem: Các thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn thành phố trực thuộc TW

Các TP.HCM trực nằm trong Trung ương ở Việt Nam

Việt Nam hiện nay sở hữu 05 TP.HCM trực nằm trong Trung ương bao gồm thủ đô hà nội, Thành phố Xì Gòn, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Đà Nẵng, Cần Thơ.

Ngoài 05 TP.HCM này, thì lúc bấy giờ đang xuất hiện nhiều tỉnh đang rất được Trung ương lý thuyết phát triển thành TP.HCM trực nằm trong Trung ương vô thời hạn cho tới (như Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế,…).

Cụ thể, tiềm năng cho tới năm 2030, Khánh Hòa là TP.HCM trực nằm trong Trung ương bên trên hạ tầng đẩy mạnh cao chừng tiềm năng và ưu thế về biển cả, là khu đô thị mưu trí, vững chắc, bạn dạng sắc và liên kết quốc tế;

Đây là tiềm năng đề ra bên trên Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2022 về xây đắp, cách tân và phát triển tỉnh Khánh Hòa cho tới năm 2030, tầm coi cho tới năm 2045 bởi Ban Chấp hành Trung ương phát hành.

Bên cạnh ê, tiềm năng cho tới năm 2025, Thừa Thiên Huế phát triển thành TP.HCM trực nằm trong Trung ương bên trên nền tảng bảo đảm, đẩy mạnh độ quý hiếm di tích cố đô và bạn dạng sắc văn hóa truyền thống Huế, với đặc thù văn hóa truyền thống, di tích, sinh thái xanh, phong cảnh, thân mật thiện môi trường thiên nhiên và mưu trí (Theo Nghị quyết 54-NQ/TW năm 2019).

Tiêu chuẩn chỉnh TP.HCM trực nằm trong Trung ương

Tiêu chuẩn chỉnh TP.HCM trực nằm trong Trung ương được quy lăm le bên trên Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 bao gồm:

(1) Quy tế bào dân số thành phố trực nằm trong Trung ương

Thành phố trực nằm trong Trung ương sở hữu số lượng dân sinh từ là một.000.000 người trở lên trên.

Theo Tổng viên Thống kê, quy tế bào số lượng dân sinh của 05 TP.HCM trực nằm trong Trung ương năm 2021 thứu tự là TP.Hồ Chí Minh     9.166,84 ngàn người; Cần Thơ 1.246,99 ngàn người; TP. Đà Nẵng 1.195,49 ngàn người; Hải Phòng Đất Cảng 2.072,39 ngàn người; thủ đô hà nội 8.330,83 ngàn người.

(2) Diện tích bất ngờ TP.HCM trực nằm trong Trung ương

Thành phố trực nằm trong Trung ương sở hữu diện tích S bất ngờ từ là một.500 km2 trở lên trên.

Theo Tổng viên Thống kê, diện tích S bất ngờ của 05 TP.HCM trực nằm trong Trung ương thứu tự là thủ đô hà nội 3.359,82 km2; Hải Phòng Đất Cảng 1.526,52 km2; TP. Đà Nẵng 1.284,73 km2; TP.Xì Gòn 2.095,39 km2; Cần Thơ 1.440,40 km2.

(3) Đơn vị hành cương trực nằm trong của TP.HCM trực nằm trong Trung ương

Xem thêm: Hướng dẫn cách tính BHXH 1 lần online dễ thực hiện năm 2023

Thành phố trực nằm trong Trung ương sở hữu số đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã trực nằm trong sở hữu kể từ 09 đơn vị chức năng trở lên trên.

Tỷ lệ số quận, thị xã, TP.HCM trực nằm trong bên trên tổng số đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã kể từ 60% trở lên trên, vô ê sở hữu tối thiểu là 02 quận.

(4) Đã được thừa nhận là khu đô thị loại quan trọng hoặc loại I; hoặc điểm dự loài kiến xây dựng TP.HCM trực nằm trong TW đã và đang được phân loại đạt tiêu chuẩn của khu đô thị loại quan trọng hoặc loại I.

(5) Cơ cấu và trình độ chuyên môn cách tân và phát triển tài chính - xã hội đạt quy lăm le bên trên Phụ lục 1 phát hành tất nhiên Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13. Cụ thể:

- Cân đối chi thu ngân sách: Dư;

- Thu nhập trung bình đầu người năm đối với cả nước: 1,75 lần;

- Mức phát triển tài chính tầm 3 năm sớm nhất (%): Đạt trung bình của tất cả nước;

- Tỷ lệ hộ túng tầm 3 năm sớm nhất (%): Đạt trung bình của tất cả nước;

- Tỷ trọng công nghiệp, xây đắp và công ty vô tổ chức cơ cấu kinh tế: 90%;

- Tỷ lệ làm việc phi nông nghiệp nội thành của thành phố, nội thị, thị xã, quận và phường: 90%.

Lưu ý: Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 sở hữu tiêu chuẩn đặc trưng so với TP.HCM trực nằm trong TW.

Cụ thể, Thành phố trực nằm trong TW sở hữu 02 nguyên tố đặc oán tại đây thì nấc ít nhất của chi chuẩn chỉnh quy tế bào số lượng dân sinh, chi chuẩn chỉnh tỷ trọng số quận, thị xã, TP.HCM trực nằm trong bên trên tổng số đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp thị xã vị 50% nấc quy lăm le bên trên khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13; những chi chuẩn chỉnh không giống tiến hành theo gót quy lăm le bên trên Mục 2 (Tiêu chuẩn chỉnh của đơn vị chức năng hành chủ yếu đô thị):

Xem thêm: Hướng dẫn cách tách ô trong Excel chi tiết nhất!

- Có di tích văn hóa truyền thống vật thể được Tổ chức giáo dục và đào tạo, Khoa học tập và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận;

- Được xác lập là trung tâm du ngoạn quốc tế vô quy hướng đã được cung cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui mừng lòng gửi về E-Mail [email protected].